24. april 2012

Lager spillplattform av Wordpress

Verktøyet har fått navnet Gamefroot, et ordspill på det engelske ordet fruit som betyr frukt. Ordet froot brukes gjerne om teknologi som er enkel å bruke.

Med Gamefroot kan du enkelt lage spill i 8-bits stil med å bruke pre-definerte spritesheets, eller laste opp egen grafikk. Alle objektene kan tildeles verdier som helse eller skade og animasjon. Du kan også laste opp egen bakgrunnsmusikk, eller bruke en av de mange låtene som er tilgjengelig i verktøyet.

Under overflaten bruker Gamefroot programmeringsspråket SCRATCH . Programmeringsspråket er utviklet ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA, og er utviklet med tanke på undervisning.

Kilde: Computerworld

Kartverket frigir mer kartdata

Kartverket legger nå ut en ny pakke kartdata til fri bruk. Denne gangen er det en pakke med illustrasjonskart og kartdata til bruk i målestokkområdet 1:500 000 til 1:3 000 000, som stilles gratis til disposisjon for allmennheten.

De frigitte dataene kan brukes til å lage blant annet temakart, interaktive kart og som datagrunnlag for kartløsninger på nett.
Selve illustrasjonskartene kan enkelt tas i bruk av folk flest, mens det nok først og fremst er profesjonelle utviklere og brukere som vil kunne utnytte vektorversjonen med de underliggende dataene. Det kan for eksempel være program- og systemutviklere, turistnæring, friluftsliv og interesseorganisasjoner.

Kartverket

Is Norway Leaving Its Tech Startups Out In The Cold? | TechCrunch

I am regularly reminded of the amazing innovation coming out of the Nordic region. Countries like Sweden, Finland and even tiny Denmark regularly punch above their weight, producing global companies like Spotify, Rovio, Tradeshift and Everbread. But there remains one country which seems bizarrely content not to engage nearly as much with the global tech scene, and that’s Norway.

There are only 42 companies listed on CrunchBase for Norway. Because of its global nature, CrunchBase is usually a good indication for how internationally active the startup are in a country. In Finlad there are 55, Sweden 131.

And despite a world-renowned education system, social support system and a great quality of life, Norway looks like it is losing the battle to join the global innovation race.

TechCrunch

19. april 2012

Tror Kina kan lamme GPS

En rapport til den maerikanske kongressen, Risk Assessment of United States Space Export Control Policy (pdf, 44 sider), gir USAs forsvarsdepartement og utenriksdepartement også en gjennomgang av risikoen knyttet til Kinas romrelaterte virksomhet og evner, og landets metoder for å skaffe tilgang til teknologi.

Her slås det fast at vellykket industrispionasje mot amerikanske forsvarsleverandører gjennom mange år, samt intens egen satsing på romteknologi, har gitt Kina evnen til å lamme USAs bruk av kritisk satellittkommunikasjon, samt satellitter knyttet til det globale posisjoneringssystemet GPS.

To anonyme etterretningsoffiserer kommenterer rapporten overfor Bloomberg: De sier at poenget med denne virksomheten fra Kinas side er å hindre USA fra å kunne angripe Kina militært, det være seg til sjøs, fra luften, fra rommet eller fra kyberrommet.


Kilde: Digi.no

16. april 2012

Lovlig nedlasting truer spillsalget - DN.no

Salget av pc- og konsollspill over disk i Norge og Norden synker, ifølge en markedsundersøkelse fra markedsanalyseselskapet GFK.

I Norge sank antallet solgte spill med over syv prosent, mens inntektene fra spillsalg sank med hele 12,15 prosent i forhold til året før. Samtidig viser den samme undersøkelsen at vi bruker mer tid på spill enn noensinne.

Årsaken ligger ifølge de nordiske spill- og multimediaforeningene i at stadig mer av spillomsetningen foregår som nedlasting direkte fra distributørene i stedet for over disk i en butikk.

Kilde: DN.no

– Internett står i fare!

Et av grunnpilarene til Internett kan være i fare, skal vi tro en av Google-grunnleggerne, Sergey Brin. I et intervju med The Guardian legger Brin ut om farene dagens Internett står overfor, og retter en pekefinger mot overvåkende regjeringer, underholdningsbransjen og deres forsøk på å stoppe piratkopiering, og selskaper som Facebook og Apple med deres lukkede systemer.

For fem år siden holdt Brin en lignende tale, hvor han mente at land som Kina aldri ville kunne begrense og sensurere internett over en lengre tid. I dag er tonen en annen, og han sier de har klart å motbevise han:

– Jeg trodde aldri det var mulig å putte ånden tilbake i flasken, men nå ser det virkelig ut som det er nettopp det de har klart å gjøre, forteller han.


Kilde: Hardware.no

14. april 2012

Du vil bli overvåket – hvert andre minutt

Hvor detaljert oversikt skal norske myndigheter ha over hvor du har vært? DN.no har forsøkt å finne frem til estimater for hvor mye som vil lagres med den nye loven, men alt tyder på at den ble vedtatt uten noe slikt anslag. Den store jokeren har vært lagring av pålogging til mobilt internett.

Mobilt internett fremstår nemlig som "alltid pålogget" for brukeren, men for å spare strøm logges du av relativt raskt når forbindelsen ikke brukes.

Datalagrinsdirektivet krever at hver oppkobling på internett skal lagres, og trolig vil det være disse oppkoblingene som regnes med. I tillegg til dette kommer samtaler, sms, mms, og for mange brukere vil posisjonen lagres godt over 30 ganger i timen. På årsbasis utgjør dette over 250.000 slike posisjoner – mer enn hvert andre minutt i snitt.


Kilde: DN.no

Microsoft starter friprogselskap

Microsoft Open Technologies Inc. skal sørge for at Microsofts produkter spiller på lag med åpne standarder og friprog. Samtidig skal selskapet være mellomledd mellom friprogutviklere og Microsoft.

Microsoft har lenge samarbeidet med friprog-organisasjoner som for eksempel Apache Software Foundation og Opencurve, og det nye selskapet skal sørge for bedre samspill mellom lukket og åpen programvare.

Kilde: Computerworld

13. april 2012

Løsepengevirus!

NorCERT rapporterer at de har sett en økning av et virus som krypterer filer på datamaskiner. For å dekryptere filene slik at de blir lesbare krever angriper at man betaler løsepenger for å få passordet.

Slike virus kalles "ransomware" eller "kryptovirus" / "løsepengevirus".

Det er en type skadevare som ved infeksjon vil kryptere alle eller utvalgte filer på den infiserte datamaskinen. For å få gjenopprettet (dekryptert) filene kreves det et passord, som kun forfatteren av skadevaren kjenner. For å få tilgang til denne nøkkelen blir man avkrevd løsepenger (ransom). Prøver man å dekryptere filene med feil nøkkel gjentatte ganger kan det føre til at filene slettes eller blir ødelagte.

Ransomware kan spres på samme måte som vanlige virus og ormer. Den kan også spres, kanskje enklest og mest effektivt når man besøker en nettside, ved såkalt "drive-by-exploits". Dette skjer ved at viruset utnytter svakheter i nettleser og eller nettlesertillegg. Med andre ord holder det at en bruker besøker en nettside for å bli infisert. Det er nettopp denne typen som NorCERT har sett den siste tiden.

I tillegg til at filer på brukerens datamaskin krypteres, krypteres også filer som ligger på delte nettverkstilkoblinger som datamaskinen har tilgang til.

Kilde: NorSIS

12. april 2012

Kutter mellomleddene i finansmarkedet

Den amerikanske investeringskjempen BlackRock planlegger å lansere en handelsplattform i obligasjonsmarkedet i løpet av året som lar verdens største fondsforvaltere handle direkte med hverandre, og dermed gå utenom børsmarkedet og meglerhusene, skriver The Wall Street Journal.

BlackRock vil kun kreve en liten avgift for tjenesten som vil være mye lavere enn kommisjonen som tas på Wall Street. Enkelte transaksjoner vil effektiv fjerne behovet for meglerhus som lenge har fungert som mellomledd i kredittmarkedene, hevdes det.

Forvaltningskjempens ledelse har lenge kritisert måten meglerhusene på Wall Street holder et unaturlig stort prisgap mellom salgs- og kjøpsprisene på obligasjoner, og selskapet har derfor søkt å redusere kostnadene for sine kunder, ifølge WSJ.

Kilde: DN.no

Kjendis-Breivik til fri kommersiell bruk

Kampen om å tvinge fram Breivik som en salgbar kjendis er over. Dagspressen vant en knusende seier, med oppsiktsvekkende god hjelp av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Anført av Dagbladet la dagspressen ned betydelig ressurser i å skape Breivik om til en anvendelig kjendisfigur. I starten selvsagt tildekt bak forsiktige varianter av «opplysningsplikt» og «samfunnsoppdrag», dernest tiltakende brutalt og offensivt. Man burde tatt hintet da NRK og TV2 kappløp om å sende den første terrordokumentaren. NRK vant, og sendte sin første dokumentar lørdag 06. august. TV2 to dager senere. Så valgte både TV og aviser å dekke begravelsene. Nært. Mennesker i sjokk og dyp sorg. En tilstedeværelse som savnet enhver blygsel. Samfunnsoppdrag? Nei, rent salg.

Kilde: Journalisten.no

10. april 2012

Pissredde Zuckerberg

Verdens største sosiale nettverk har allerede minst 845 millioner brukere. Den populære fotodelingsappen de kjøper har visstnok 30 millioner, men trolig er mange av dem allerede registrert på Facebook. En kapitalutvidelse så sent som i forrige uke verdsatte Instagram til 500 millioner dollar, ifølge AllThingsD.

Hvordan kan Facebook få dager senere da rettferdiggjøre å punge ut en milliard dollar?
Svaret synes å være plattformen. Og et klart defensivt grep.

Instagram er nemlig ikke bare en fotoapp, men også et sterkt voksende sosialt nettverk. Og i motsetning til Twitter og Facebook er Instagram født og skapt for mobil, der den neste milliarden brukere ifølge telebransjen vil komme.

Mark Zuckerberg sier i en kunngjøring at selv om produktene komplementerer hverandre, så skal Instagram vokse videre og stå på egne bein.

Kilde: Digi.no

4. april 2012

Den nye mediestøtten: Bordet fanger

Etter å ha holdt medie-Norge på pinebenken i mer enn ett år, kom kulturminister Anniken Huitfeldt i forrige uke ut av tenkeboksen med et forslag til hvordan den direkte pressestøtten skal moderniseres. Forslaget innebærer at produksjonstilskuddet til aviser med svak økonomi blir mer plattformnøytralt. I fremtiden vil også rene nettaviser kunne få støtte hvis brukerne betaler for innholdet.

På kort sikt vil ikke endringen ha vesentlig effekt verken på hvem som får pressestøtte eller hvor mye de får. Dermed kan omleggingen virke som et spill for galleriet. Det er den ikke. Omleggingen har potensial til å endre dynamikken i avismarkedet. Som Huitfeldt påpeker, straffer den nåværende pressestøtteordningen aviser som lager attraktivt nettinnhold. Den moderniserte ordningen vil derimot stimulere til økt digital innovasjon og mer effektiv distribusjon.

Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener det er juks å kalle den nye ordningen plattformnøytral fordi digitale gratisaviser fortsatt ikke kvalifiserer. Det er mulig å forstå hans skuffelse, men ordningen er fullkomment plattformnøytral. Gratisaviser på papir får heller ikke støtte!

Kilde: Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket