30. desember 2004

Tyskland innfører kopiavgift på PC

Her i Norge har man diskutert innføring av kopiavgift på brennbare CD-plater, men tyske kunder har lenge betalt avgift på analogt lyd og bildeutstyr. Nå kommer det en ny avgift på den nye mediastasjonen, PCene. En fersk dom i München bestemmer at Fujitsu Siemens må betale en kopiavgift på alle PCer de selger i Tyskland, ITworld.com. Forklaringen er at brukerene benytter PCene til å kopiere lyd og bilde. Dette gjør at rettighetsorganisasjonene skal ha en kompensasjon.

29. desember 2004

Google driver Kina-sensur

Google føyer seg etter kinesiske myndigheter, og fjerner sensurerte sider i sine søkeresultater og nyhetsoversikter.

Sider som kinesiske myndigheter anser som upassende for befolkningen er sperret på nasjonalt nivå fra landets sentrale Internett-portaler. Søketjenesten Google, som også har en automatisk nyhetsoversikt, skjuler resultatlister der disse nettstedene dukker opp.
Bekymret for it-rekruttering

De siste to-tre årene har it-studier opplevd en dramatisk tilbakegang i antall søkere. Fra og med neste høst er kravene til forkunnskaper i blant annet matematikk skjerpet. Både blant representanter i bransjen og på enkelte studiesteder er man bekymret for en ytterligere tilbakegang i rekrutteringen.

28. desember 2004

Kokebok fra Windows til Linux

IBM har laget en ny bok i sin Redbook-serie som heter Linux Client Migration Cookbook. Den tar utgangspunkt i et Windowsmiljø som skal over på Linux på klientsiden. Den inneholder en del «slik gjør du det»-elementer som gjelder spesifikke tekniske temaer, men er mer et overordnet hjelpemiddel. Den tar deg med gjennom de forskjellige fasene i et slikt prosjekt og har stor fokus på planlegging og vurderinger.
Demokrati og dokumentformater

I siste nummer av Computerworld har bladets journalist Nikolaos Farmakis en artikkel der han slår fast at «alletekstbehandlingsprogrammer lett leser Word-dokumenter». Gisle Hannemyr er ikke enig.
Katastrofen via blogg

Informasjonsbehovet etter tsunami-katastrofen er stort. Tradisjonelle informasjonskanaler er også rammet. Blogger viser nå sin styrke ved at de har tilknytning til stedet som rammes. De kan derfor fortelle en annen og nærere side av saken enn journalister som reiser fra sted til sted.

27. desember 2004

Mobiloperatører i kamp mot Wi-Fi

Stadig flere amerikanske byer dekker hele downtown med Wi-Fi, trådløst bredbånd, som koster nesten ingenting å bruke. Amerikanske mobiloperatører, som bygger ut 3G, presser politikerne til å begrense Wi-Fi-utbyggingen som de frykter vil undergrave lønnsomheten i deres mobilnett.
EU-millioner til ?pen kildekode

EU-prosjektet EDOS ? Environment for the Development and Distribution of Free Software ? skal produsere drifts- og utviklingsverktøy spesielt rettet mot store implementasjoner av åpen kildekodeapplikassjoner. De to første verktøyene fra EDOS skal være et som skal gjøre det enklere å integrere alt som skal til for et fullverdig Linux-system, samt et allsidig verktøy for å kvalitetsteste åpen kildekodeapplikasjoner. Begge antas å være klare til distribusjon innen et års tid.
RFID-pass er sikkerhetsrisiko

Fra 2005 går USA ett skritt videre innen pass. Da vil nye pass utstyres med RFID-brikker som vil la passkontrollen avlese opplysningene på avstand.

Ifølge avisa Boston Globe frykter flere at ikke bare passkontrollen vil skaffe seg utstyr for å fjernavlese RFID-pass. De ser for seg lumske individer med avlesere i kofferter og ryggsekker, som poserer som medpassasjerer mens de i virkeligheten henter inn nyttig informasjon for terrorister og ranere.

26. desember 2004

Oslo-magasin med gateperspektiv

Magasinet =Oslo er bygget etter samme modell som The Big Issue, som siden 1991 har blitt solgt på gata av hjemløse og andre med sosiale problemer i engelske byer. Likhetstegnet, uttalt "er lik", foran bynavnet skal signalisere et opprør mot polariseringen i samfunnet og symbolisere at alle innbyggere i Oslo er like verdifulle.

24. desember 2004

Fremtidsscenarier viser vei for IKT-løft

Tre fremtidsscenarier fra Forskningsrådet skal stake ut kursen for IKT-forskningen i Norge. Scenariene danner ett av flere utgangspunkt for den nye storsatsningen VERDIKT.
Krumsvik til Journalisthøgskolen

Tidligere Kanal 24-sjef Arne Krumsvik er tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Journalisthøgskolen i Oslo. Han skal studere journalistrollen i nye medier.
Kjøper dyrt, men utnytter dårlig

Nordmenn er Europa-mestere i å kjøpe avansert utstyr, men dårlige til å ta ut effektene, sier Arne Loktu i Intel. Brikkegiganten tror 2005 blir det store året for mobilitet i europeiske bedrifter, men mener Norge henger etter.

23. desember 2004

Piratproduksjon i kinesiske fengsler

Ulovlige kopier av spillkonsoller fra Sony, Nintendo og Microsoft produseres i stor skala av kriminelle organisasjoner i Asia. Den ulovlige produksjonen av PlayStation er satt bort til innsatte i kinesisk fengsel.
Bonnier går til motangrep

Bonnier går til motangrep på Schibsted i kampen om makten i det nordiske tv-markedet. I dag har Bonnier kjøpt seg opp i TV4, rett foran nesen på Schibsted. Samtidig kan Alma Media gi svenskene en hjelpende hånd ved å skille ut sin tv-virksomhet.
Media Player fjernes i Norge

Microsoft gjør nå klar en europeisk versjon av Windows XP - uten Media Player. Også Norge får den reduserte utgaven. Det er ingen tvil om hva Microsoft mener om EU-vedtaket, der de ble pålagt å betale 4,2 millarder kroner samt fjerne mediespilleren media Player fra Windows XP. I går avviste EU-domstolen anken fra Microsoft, og vedtaket fra mars i år blir dermed stående.

22. desember 2004

Offentlighetsweb åpner i dag

I dag lanserer Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk og Norsk Redaktørforening www.offentlighet.no.

Dette er en helt ny website for alle som trenger hjelp til å få innsyn i offentlige og private dokumenter, adgang til møter i offentlige organer, i rettspleien, offentlige registre og private virksomheter.
iVisjon utvider sitt filmtilbud på nett

Filmutleie på nett (video on demand) er i ferd med å utkonkurrere de fysiske butikkene. Til en leiepris for under 40-lappen i døgnet per filmtittel, får stadige flere personer øynene opp for å bestille film over nettet.
SSB avslører julegavene

Den lave dollarkursen og gode tider i norsk økonomi gjør at det går mot rekord for importerte digitalkameraer, fotografiaparater og plasma-tver. Hittil i år er det importert 476 000 video- og digitale kameraer, noe som er 150 000 flere enn i samme periode fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Microsoft-anke avvist

Nå må Microsoft fjerne Media Player fra Windows. Anken i monopolsaken ble i dag avvist av EU-domstolen. EU kom i mars fram til at Microsoft hadde brutt EUs bestemmelser om monopolvirksomhet. I vedtaket het det at Microsoft må legge om sin forretningsvirksomhet. Programvaregiganten har prøvd å få omgjort vedtaket som pålegger de å fjerne Media Player fra Windows, men i dag ble anken i følge nyhetsbyrået Reuters avvist.

21. desember 2004

Brå slutt for bredbånd over radio

Bømlo var den første kommunen i landet der 96 prosent av innbyggerne skulle få tilbud om bredbåndstilgang over radio. Det var Telenor-eide Norkring som stod bak prosjektet i samarbeid med Vikom som eies av Bømlo kommune. Tilbudet ble gjort kjent i april 2003. Den radiobaserte bredbåndsteknologien skulle gi kommuner i utkantsstrøk muligheter for bredbåndstilknytning, der det ellers ikke ville være økonomisk lønnsomt å bygge ut.
Mye innavl blant norske it-ledere

It-selskapene rekruterer sine toppledere fra egne rekker og fra bransjen internt. Dermed blir det også vanskelig å finne forskjellige strategier i selskapene. Alle topplederne sier at bransjen de jobber i er umoden. It-selskapene driver fortsatt såkalt push-salg, uten å lytte til hva kunden faktisk trenger. Nesten alle sjefene sier imidlertid at de jobber bedre med sine kunder enn resten av bransjen.
Dagens sjefer skal passe seg

Jens Petter Heyerdahl, ansvarlig for lederrekruttering og administrerende direktør i rekrutteringsfirmaet ISCO Group, mener dagens it-direktører står i fare for å bli skviset ut av den ti år yngre ledergenerasjonen som er på full fart inn i norske it-selskaper.
3G mest for moro

Telenors nye mobilnett gir brukeren bredbånd på mobiltelefonen, med hastigheter opp til 384 kbps. Dette har ført til at mobilbransjen i flere år har skrytt på seg at det vil bli mulig med en rekke nye tjenester. Hva er tilgjengelig og hvordan fungerer det?

20. desember 2004

Trusler er spill for galleriet

Få norske selskaper er blitt anmeldt og dømt for kopiering av programvare. Det vil ikke bli noen særlig flere i nærmeste fremtid. Sentrale norske aktører kjenner ikke til én anmeldelse. Det lille omfanget av anmeldelser skjer til tross for at det skulle være mer enn nok å ta av. I følge undersøkelser Handelshøyskolen BI, NTNU og andre har utført for BSA, benytter en av tre norske bedrifter eller offentlige institusjoner ulovlig kopiert programvare.
Hjemme-pc - rent frynsegode

Førsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk og førstelektor Bjørn Furuholt har analysert effekten av hjemme-pc-ordninger i 70 private bedrifter og offentlige virksomheter, og ordningen virker ikke nødvendigvis etter hensikten. Formålet var i utgangspunktet at den ansatte skulle få økt sin pc-kompetanse ved å datamaskin hjemme, men forskere ved Høgskolen i Agder antyder at det kan være annerledes.

17. desember 2004

200 millioner iTunes-låter solgt

Salget på 200 millioner enkeltlåter ble passert bare sju måneder etter at iTunes Music Store passerte 100 millioners-merket. Og det er bare 19 måneder siden den virtuelle platebutikken åpnet. Samtidig kan Apple notere seg i overkant av 90 prosents markedsandel når det gjelder harddiskbaserte MP3-spillere. Deres iPod har blitt nesten synonymt med «MP3» på folkemunne.
Klagestorm på bredbånd

Det er bredbåndsfeber i Norge. Trolig vil nær 600 000 husstander ha koblet seg opp på den elektroniske motorveien gjennom telenettet og ADSL eller kabel-TV-nettet. Og selskaper som Telenor, Catch, NextGenTel og de andre tjener fett med penger på denne trafikken.Men den enorme interessen har sin pris. Mye tyder på at den voldsomme etterspørselen etter bredbånd har gått ut over kundeservicen og kvaliteten på tjenesten.
Hold godt fast på jobben din

Frykten stiger for at India og Kina, etterhvert også de nye EU-landene i Baltikum og Sentral-Europa, vil nappe stadig flere it-jobber fra rike land som Norge. Det kommer til å skje, men automatisering vil stjele mange, mange flere jobber.

16. desember 2004

Lite IT-forskning i bedriftene

Høy lønn frikjennes som problem av IT-bransjen. I stedet rettes søkelyset mot mangelen på forskning. Det demper satsingen på IKT-sektoren, mener Abelia. Manglende forskning er et større problem for norsk IT-industri enn høye lønnskostnader, mener bransjen selv. Norge ligger hele 8,5 milliarder etter OECD-landene.
NTNU er opptatt av websikkerhet

NTNU kommenterer artikkelen (19.11.04) som inneholder påstander om manglende studier innenfor informasjonssikkerhet ved norske læresteder og informere om hva NTNU som Norges største lærested innen IKT, gjør på området.
Opprørt over Telenors service

Tidligere Telenor-topp Terje Osmundsen har vært uten bredbåndkontakt i 12 dager - men får ikke hjelp av Telenor. Nå tar han konsernsjef Jon Fredrik Baksaas for seg i et personlig brev. Etter at tilgangen til Telenors ADSL forsvant for 12 dager siden har han flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Telenor uten å få et skikkelig svar.

15. desember 2004

TV 2 dropper NTB

TV-kanalen har brukt NTBs tjenester siden starten i 1992, men kommer ikke til å fornye avtalen, med virkning fra 1. januar. I stedet etableres et samarbeid med TV 2 Nettavisen om en nyhetsoversikt 24 timer i døgnet og nyhetsvarsling på SMS.

Nettavisen har tidligere ikke hatt en nattberedskap, men dette skal opprettes i forbindelse med den nye avtalen med morselskapet. I tillegg skal de to mediekanalene dele på tipsene som kommer inn. Til nå har de hatt to separate tipsordninger.
Bibliotek på Internett

Den mest populære søkemotoren på Internett, Google, skal samarbeide med USAs ledende biblioteker og Oxford University om å konvertere deres bøker til digitale, søkbare filer på Internett. The New York Times meldte i går at Google skal offentliggjøre en avtale om samarbeidet.

- Innen 20 år vil det meste av verdens kunnskap være digitalisert og kan forhåpentlig leses gratis på Internett. Akkurat slik man kan lese en bok gratis på biblioteket i dag, sier hovedbibliotekar ved Stanford University, Michael A. Keller, til New York Times.
Stortinget sier nei til IT-Fornebu

Staten har spyttet inn 425 millioner kroner som er rundt en tredel av støtten til IT-Fornebu. Men noen videre drahjelp til visjoner og forrretningsideer synes å utebli. Den jobben må IT-Fornebu selv gjøre, framgikk det i forrige ukes innstilling til Stortingets næringskomite.

Dermed ser det ut til at tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen får rett i sin hovedkonklusjon i rapporten om IT-Fornebu, som foreslår at staten bør trekke seg ut dersom det ikke blåses liv i visjonen til IT Fornebu.
Flere partnere for Skype

Skype som har vokst seg store på peer to peer internett-telefoni, pakker seg nå sammen med Logitechs USB Headset. I tillegg til Logitech-produktet får kundene også med 20 minutters bruk av SkypeOut - en forhåndsbetalt tjeneste som gjør det mulig for Skype-brukere å ringe opp tradisjonelle telefonnummer. Avtalen gjelder i Europa, USA og Canada.
Platebutikk uten DRM

Selskapet Mindawn har skjønt at musikkelskere vil ha full fleksibilitet og null reduksjon i lydkvalitet når de betaler for musikk fra nettet.

Mindawn bruker komprimeringsformatet FLAC (Free Lossless Audio Coding), som i likhet med Apples ALAC-system reduserer filene til halvparten av WAV (full CD-kvalitet) uten at data går tapt (såkalt «lossless» komprimering). Samtidig er filene helt åpne, og de kan dermed konverteres til hva som helst - inklusive MP3 og standard CD.

13. desember 2004

Den nye tele-hverdagen

Det er penger å spare fra dag en ved å gå over til ip-telefoni, hevder panelet på dn.nos nettmøte om den nye telehverdagen. Å bytte til den nye mobilstandarden, 3G, haster imidlertid ikke like mye.
Folkevandring for lavere tele-regning

50.000 nordmenn har kuttet ut fasttelefonen og gått over på bredbåndsbasert ip-telefoni. Aktiviteten hos leverandørene av ip-telefoni er svært høy, og neste år ventes ti prosent av telekundene å ha hoppet over til den nye og billigere fasttelefonen.
Blir sosiale av mobiltelefonen

Hver tredje mobilbruker mener de har fått større omgangskrets som følge av mobiltelefonen. For de under 30 år er tallet hele 65 prosent. Undersøkelsen viser at mobilen bidrar til å gjøre det enklere å holde kontakt med venner. Spesielt gjelder det personer under 30 år, hvor hele 95 prosent mener dette. Mobiltelefonens betydning, er også viktig for de over 60 år, hvor to av tre mener at mobilen har gjort det enklere å opprettholde og skape kontakt med venner.

10. desember 2004

Retter på kundenes karakterer

Juletid er også tid for å handle på nettet. Auksjonsnettstedet QXL, et av Norges største netthandelssteder, er nå under kritikk fra flere av brukerne for at nettstedet aktivt går inn og redigerer vekk dårlige tilbakemeldinger og lav karaktersetting.
«Flickr» årets foto-hit

Både profesjonelle pressefolk og glade amatører bruker Flickr, en slags blogg for fotografer over hele verden.Det finnes faktisk eksempler på at bilder fra store nyhetsbegivenheter har ligget ute på Flickr før store nyhetsorganisasjoner som AP, Reuters og CNN har fått fatt i dem. Det siste eksempelet er terrorbombene i Jakarta i september, der lokale folk med kameras foreviget hendelsene lenge før avisene, TV-stasjonene og frilanserne med avtaler hos de store byråene nådde fram til eksplosjonsstedet.
Dansk "pirat" hjelper Hollywood

Kiss har gjort det til sin forretningsidé å gi blaffen i all kopisikring, soneinndeling og alt annet filmbransjen finner på for å hindre oss forbrukere å se filmene uten å betale for dem. En smule ironisk er det derfor at nettopp Kiss blir valgt av den mektige filmbransjeorganisasjonen MPAA (Motion Picture Association Of Americ) til å lage løsningen som hindrer medlemmer av Oscar-juryen å kopiere filmene de får til gjennomsyn før avstemningen ut på nyåret.
Gode tilbud på løpende bredbånd

Smarte shoppere velger bredbåndsleverandør ut fra pris, hastighet og hvilke ekstragoder man får på kjøpet. Men definer behovet først. En av tre norske husstander har bredbånd, og innen utgangen av 2005 vil nesten hele Norge ha mulighet for oppkobling til bredbånd, mener konsulentfirmaet Teleplan.

9. desember 2004

Vil selge Star Office til kinesere

Sun har i Java Desktop (JDS) og Star Office billige alternativer, basert på åpen kildekode, til Microsofts operativsystem og kontorprogramvare. Sun har tegnet en avtale med China Standard Software, et selskap har støtte i de kinesiske myndighetene. Avtalen innebarer levering av 200 millioner kopier av JDS.
Mobilsurfing i Norge er dyrt

Alle spår at mobiltelefoner vil bruke Internett stadig mer - både til surfing og epost. Men da må prisene ned først. Det har da også mange 3G-aktører gjort. Nettopp fordi høyere overføringsfart er fordelen med 3G-telefoner, legger man opp til økt Internett-bruk og nedlastning av epost. TeliaSonera kuttet prisene kraftig da selskapet tidligere i år åpnet sitt 3G-nett og lanserer nå enda lavere priser.
Måler ikke effekten av å sette ut IT-drift

Såkalt outsourcing, utsetting av drift, er blant de feltene som vokser sterkest innen IT. Både bedrifter og offentlige etater kaster seg over dette. Men mange tar seg ikke bryet med å finne ut hvordan leverandørene, som hyres inn til å drifte IT-systemene, utfører jobben.

8. desember 2004

"Alle" har pc hjemme

Over halvparten av det norske folk bruker pc hver dag, viser ferske tall fra SSB. Blant familier med relativt god inntekt har så godt som alle husholdningene datamaskin hjemme. 75 prosent av hjemmene har nå tilgang til datamaskin, og den ble brukt daglig av 52 prosent av folket. Tallene fra SSB gjelder for andre kvartal i år. Av husholdninger med samlet bruttoinntekt på over 600.000 kroner hadde hele 97 prosent pc hjemme.

7. desember 2004

Meyer forventer motstand mot IT-plan

1. juli skal staten åpne Min Side, en portal som slår sammen nettsidene til en lang rekke funksjoner med et felles system. Meningen brukerne skal få servert tilpasset informasjon og tjenester, for eksempel innkalling til EU-kontroll av bilen.

I tillegg skal Meyer samle IT-avdelingene hvert departement har til en felles IT-funksjon. Dette betyr oppsigelser, medgir Meyer.
54 millioner europeere har bredbånd

Bredbåndsveksten i Europa har eksplodert i år. 54 millioner europeere har nå tilgang til bredbånd hjemme. Italia øker raskest, men Norge er helt i Europtatoppen. 40 prosent av bredbåndseuropeerne sier de ser mindre på TV.
Borgerportalen ute på anbud

Folkeportalen eller Min Side har et beskjedent budsjett på åtte millioner kroner og er lovet ferdig til bruk for norske brukere allerede innen 1. juli. Den nye borgerportalen skal tilpasse og gjøre tilgjengelig alle offentlige tjenester digitalt for hver innbygger.

6. desember 2004

Nettet er viktig for musikere

En undersøkelse foretatt av det amerikanske analysebyrået Pew Intenett viser at 87 prosent av msuikerne bruker nettet til å reklamere og promovere musikken sin online. 83 tilbyr gratis musikktester, 77 prosent har en webside, mens 69 prosent selger sanger på nettet.

Dermed ser det ikke ut til at musikkindustrien er enige i påstanden om at fildeling bør være ulovlig. Undersøkelsen viser tvert om at mange er uenig i loven mot nedlasting.
Vil stoppe mobil-skurkene

Forbrukerombudet, NetCom og Telenor har gått sammen om å lage nye, strengere regler for salg av ringetoner, logoer, chat, spill og andre innholdstjenester til mobilen. Grunnen er at mange føler seg lurt til høye mobilkostnader.

3. desember 2004

? Ip-telefoni truer forbrukervernet

Det er rimelig å etablere og drifte dagens ip-telefonitjenester, og langt rimeligere enn tilsvarende tjenester over fasttelefon. Terskelen for å etablere seg som aktør blir lav. Forbrukerombudet mener det kan lokke frem useriøse aktører og tjenesteytere som starter opp uten å sikre forbrukerrettigheter før etablering.

Med svekkede forbrukerkrav får ip-telefonileverandørene lavere kostnader. De kan tilby billigere tjenester, som kan virke konkurransevridende overfor etablerte telefoniaktører, mener Forbrukerombudet.2. desember 2004

Blog er årets ord

Det amerikanske leksikon-forlaget Merriam-Webster setter «blog» øverst på topp-listen over oppslåtte ord i 2004. Antallet Weblogs med personlige journaler, idéer, kommentarer, lenkesamling og nyheter er i eksponentiell vekst, og fenomenet lar seg også merke av leksikon-tilverkere. Stadig flere inkluderer nå ordet i sine trykte utgivelser.
Norsk kilevink til Bill Gates

Meyer lover at staten i fremtiden skal likebehandle alle databrukere, og tilby it-tjenester på åpne standarder.

? Dette fremmer demokratiet, sier prosjektleder Kristine Hafskjold i Teknologirådet, som siste uke leverte en anbefaling om innføring av åpne standarder til departementet.
Nytt gratis e-postprogram

Thunderbird kommer fra de samme menneskene som ga deg nettleseren Firefox, som etter at den første helt ferdige versjonen ble lagt ut på nettet 9. november har tatt et godt jafs av både Microsoft Explorers og trolig også Operas markedsandel. Om Thunderbird vil gjøre det samme, gjenstår å se. Men det er likevel grunn til å tro at mange vil prøve programmet.

1. desember 2004

Telenor lanserer endelig UMTS

Ved lansering dekker Telenors UMTS-nett i overkant av to millioner mennesker i 70 byer og tettsteder. I mars neste år er det dekning i 132 byer og tettsteder, mens alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere vil ha dekning i 2007.
Her kan DU bli journalist

I en fersk avstemning avgjorde Wikipedia denne måneden at de også skal dekke nyheter etter samme modell som nettleksikonet er utarbeidet fra. Det betyr at innholdet skal være brukergenerert. Wikinews' mål er å skape en verden hvor vanlige folk (citizen journalists) rapporterer nyheter innen et rikholdig spekter av aktuelle hendelser, heter det i en uttalelse på nettstedet. Målet er en nøytral og bred dekning av hele nyhetsspekteret.
Titusener elever uten film

Filmene er kopisperret med Microsofts drm-løsning. Dermed kan de kun lastes ned på siste windows-platttformer. Mac- og Linuxbrukere er utestengt. Skoler som har valgt Skolelinux kan ikke laste ned filmene. Prosjektleder Knut Yrvin, sier til NRK at det er bevisstløst av Filmarkivet.no å velge programvare utelukkende fra amerikanske Microsoft.Les utfyllende kommentar her
.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket