29. november 2007

Dagens it - Regjerer nettet om natten

Regjerer nettet om natten
Nedlasting av filmer, musikk, spill og programmer gjennom fildelingstjenester har lenge vært forsøkt stoppet av rettighetshaverne. I USA har bransjen klart å få idømt folk store bøter, men det ser ikke ut til å stoppe den globale fildelingstrenden.

Analyse av verdens nettrafikk tyder nemlig på at fildelingstjenester kan stå for en svært stor prosent av nettrafikken, særlig om natten. I Øst-Europa står slik trafikk for eksempel for utrolige 95 prosent av trafikken om natten. Det er konklusjonen til tyske Ipoque, som har analysert pakketrafikken på internett, melder Arstechnica.

Undersøkelsen viser også stor variasjon i hva som lastes ned i ulike regioner. I Sør-Europa står spill for 25,5 prosent av fildelingstrafikken, mens filmer står for 38,8 prosent og pornografi bare 1,8 prosent. I Midtøsten er spillandelen nede i 6,3 prosent av trafikken, mens filmer står for hele 48 prosent og porno for 5 prosent.

28. november 2007

Professor hacket nettbankene - digi.no

Professor hacket nettbankene
Professor Kjell Jørgen Hole ved Universitetet i Bergen har over lengre tid advart mot dårlig sikkerhet i BankID-løsningen. Sist gang i en kronikk i Aftenposten 17. november: Nettbanken er ikke trygg.

På tross av advarslene opplever han å ikke bli hørt. I et intervju med Computerworld.no forteller han at han derfor at har måtte gått til drastiske skritt.

Sammen med en tre doktorgradsstudenter har han fra februar til november i år gjennomført målrettede angrep mot sikkerhetsløsningen BankID.

27. november 2007

ITavisen | Platebransjen m�dokumentere tap

Platebransjen må dokumentere tap
Den underlige saken som på juristisk folkemunne bare kalles «UMG vs. Lindor» har pågått siden januar 2006. På tross av at den saksøkte kvinnen, Marie Lindor, bedyrer at hun aldri har tatt i en PC og knapt vet hva Internett er, mener platebransjeorganisasjonen RIAA og deres medlemsbedrift Universal Music Group at hun likevel må betale for musikk hun skal ha lastet ned ulovlig.

Nå har saken tatt en ny vending. Dommeren Robert M. Levy forlanger nå at RIAA dokumenterer det faktiske tapet de skal ha hatt på grunn av Lindors påståtte aktiviteter.

RIAA har tidligere nektet å framskaffe slike nøyaktige tall, men får nå kniven på strupen. I flere tidligere saker har RIAA klart å få erstatninger som langt overstiger den faktiske salgsverdien av musikken som har blitt lastet opp og ned.

26. november 2007

�pner for tredjeparts programvare i Volvoer - digi.no

Åpner for tredjeparts programvare i Volvoer
Volvo Group kunngjorde i dag at selskapet er den første kommersielle kjøretøyprodusenten som gjennom den nye programvarestandarden Autosar (Automotive Open System Atchitecture) vil åpne opp for nye programvareleverandører. I tillegg til tradisjonelle leverandører, skal uavhengige og innovative programvareleverandører med dette kunne levere programvare til Volvos kjøretøyer.

- Autosar gir bilindustrien muligheten til å kombinere programvare fra én leverandør med maskinvare fra en annen leverandør. Dette kan sammenlignes med hvordan ulike programmer kan installeres på en PC, sier Anders Ydergård, senior visepresident med ansvar for forskning og utvikling av kjøretøyer ved Volvo Group, i en pressemelding.

Dagens it - Frykter "hacktivister"

Frykter "hacktivister"
Politiske ytringer kan ta all slags former, og internett er blitt en svært viktig kanal. Ikke bare er internett en god arena for for politisk meningsbryting, det gir også utløp for informasjon og diskusjon i situasjoner der ytringsfriheten strupes. I høst har for eksempel aktivister i Burma både mobilisert og informert omverden ved hjelp av blant annet internett. Internett er også et effektivt pressmiddel og våpen for den som ikke mener seg hørt.

- Vi har registrert flere tilfeller av politiske motiverte angrep på internett, det vi vil kalle hacktivisme, sier avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Christophe Birkeland.

24. november 2007

Kulturkollisjon p�n�rt hold - bt.no

Kulturkollisjon på nært hold
Det mest interessante har vært å oppleve et sterkt møte mellom to svært ulike kulturer på nært hold; medienes nyhetskultur og skolens omsorgskultur. Mens journalistene har konkurrert knallhardt om nyheter, med elever som viktige kilder, har skolen, etter beste evne, forsøkt å skjerme ungdommene.

På Erdal ungdomsskole ble denne kulturkollisjonen ekstra tydelig fordi medietrykket var så stort, nyhetskonkurransen så sterk og presset på elevene så heftig.

Pressen ble informert om videotrusselen på en pressekonferansen klokken 11, mandag. Ifølge rektor var oppmøtet fra mediene like stort som når en statsråd blir avskiltet. Krisepsykologenes advarsler om at sensasjonsomtale av slike saker øker smittefaren, har åpenbart ikke gjort inntrykk

Situasjonen ble ekstra amper, mandag, fordi ingen medier kjente til saken på forhånd. Nettaviser har et voldsomt behov for kontinuerlig nyhetsjakt og oppdatering av nyheter. Den som har mest nytt å tilby, vinner kampen om leserne. Konkurransen foregår hele døgnet og legger et stort press på journalistene om å levere. Denne tidsklemmen gjør det ikke lett for reportere å leve opp til de presseetiske kravene om grundighet, etterrettelighet og balansert fremstilling.

22. november 2007

Stipendiater sliter med motivasjonen

Stipendiater sliter med motivasjonen
Stipendiatene er slett ikke sikker på om de vil fortsette en forskerkarriere. Dårlig lønn, usikker jobbframtid og et skuffende statsbudsjett sliter på motivasjonen, viser en fersk undersøkelse.

20. november 2007

Ny GPL-variant skal stoppe �Google-praksis� - digi.no

Ny GPL-variant skal stoppe "Google-praksis"
GPL-lisenser kommer med krav om at alle som bruker kildekoden også deler ut egen videreutvikling under samme lisens, mens BSD og lignende lisenser ikke stiller krav om det.

En måte å omgå GPL-lisensens krav, er å ikke levere programvaren på vanlig måte. Kildekode som brukes i nettbaserte tjenester, eller som inngår som en del av en ferdig installert maskinvarepakke omgår kravet om å dele egenutviklingen med alle.

Det gjør det mulig for blant annet søkegiganten Google å benytte seg av åpen kildekode, uten å måtte dele sine egen kildekode. Det er også grunnen til at selskapet leverer ferdig opsatte gule serverbokser, når de selger seg inn i markedet for bedriftsinterne søk.

19. november 2007

TU.no - Kvalitetsreformen gir mer juks - Teknisk Ukeblad

- Kvalitetsreformen gir mer juks
Problemet med juks er størst på hjemmeeksamener og lignende oppgaver, der internett er det vanligste verktøyet. Studentene prøver å oppnå gode resultater ved å klippe og lime fra tekster som er publisert på nettet, uten å gi korrekte kildehenvisninger.

Ved Universitetet i Bergen har de tatt i bruk et elektronisk kontrollprogram for å avsløre de som jukser ved å bruke internett.

- NTNU har ennå ikke tatt i bruk dette programmet, men vi legger mer vekt på veiledning om bruk av kilder og kildehenvisninger enn tidligere, sier Snekvik.

Selv om NTNU har behandlet flere juksesaker de siste årene enn tidligere, ser de ikke juks som et stort problem.

Nettbanken ikke trygg

Nettbanken ikke trygg
Elektronisk innbrudd.I desember 2006 ble flere kunder med nettbank hos SpareBank 1 svindlet. Kriminelle hadde brutt seg inn på kundenes datamaskiner. Når kundene logget seg inn på nettbanken, tok de kriminelle styringen over datamaskinene og tømte kontoene.

For å hindre slike angrep bestemte bankene at passord og engangskode måtte oppgis ikke bare ved innlogging, men også for å bekrefte betaling av regninger.

Men nettbanken har en alvorlig konstruksjonsfeil: Den skiller ikke mellom engangskoder som brukes til å logge inn og engangskoder som brukes til å betale regninger. Ingenting knytter kundens passord og engangskode til den handlingen kunden vil ha utført.

Heldigital bokhandel �pnet

Heldigital bokhandel åpnet
For første gang på mange år kan du nå laste ned en digital bok fra en norsk nettbokhandel. Digitalbok.no satser på å bli en stor nordisk aktør i et foreløpig jomfruelig marked.

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen er i full gang med å forhandle om fordelingen av den økonomiske kaken i den nye virkeligheten. Derfor mangler foreløpig norske bøker på digitalbok.no, som er startet av det uavhengige selskapet Elittera.

Amerikanske Amazon.com er allerede Norges største bokhandel. I dag lanserer bokkjempen sitt digitale lesebrett, kalt Kindle. Amazon skal ikke bare selge bøker, men har også inngått avtaler med en lang rekke amerikanske aviser om å levere innhold via trådløst nettverk.

16. november 2007

VG Nett - Teknologi

- RiksTV bryter konsesjonen
Da RiksTV (den gang Norges Televisjon red. anm.) søkte om konsesjon for å bygge det digitale bakkenettet stod det i søknaden at de ville tilby kundene muligheten for å abonnere på enkeltkanaler. Ønsker du i dag å abonnere på enkeltkanaler kan du glemme det. Det er ikke mulig å abonnere på enkeltkanaler, bortsett fra kanalene som er gratis, uten å ta hele pakken.

- Slik jeg tolker teksten er dette et helt klart brudd på konsesjonsplikten, sier professor i signalbehandling ved Universitetet i Oslo, Torleiv Maseng.

- Jeg mener at Medietilsynet som har ansvaret for å ivareta publikums interesser er ført bak lyset eller har sovet i timen, sier Maseng til VG Nett.

Google vil ha mobilfrekvenser - teleavisen.no

Google vil ha mobilfrekvenser
Google forbereder et bud på 25 milliarder kroner eller mer for frekvenser i 700 Mhz-båndet, som skal auksjoneres ut i USA i januar, skriver Wall Street Journal. Sannsynligvis betyr dette at Google har planer om å etablere seg som mobiloperatør.

Google har tidligere antydet at det kan bli aktuelt å by på frekvensene, som regnes blant de mest verdifulle i hele det elektormagnetiske spektrum, fordi signalene i så lave frekvensområder rekker langt.

En talsmann for Google sier at selskapet vil kunngjøre sine intensjoner innen 3. desember, som er datoen det amerikanske teletilsynet (FCC) har satt som deadline for interessenter å melde seg på til auksjonen i januar. Talsmannen bekreftet at det forberedes et bud.

Flere ting tyder på at Google går med en mobiloperatør i magen. Ved sitt hovedkvarter i Mountain Wiew i Silicon Valley har Google etablert et testnett for å skaffe seg operasjonell kompetanse, skriver Wall Street Journal.

- Ikke et korstog mot Microsoft - IDG.no

- Ikke et korstog mot Microsoft
Heidi Arnesen Austlid forlater IKT-Norge og er ansatt som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Austlid starter mandag i sin nye jobb som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. På første dag er hun delaktig i regjeringens eNorge-forum.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er etablert etter initiativ fra Buskerud og Troms fylkeskommuner, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og rådet for Drammensregionen.

Kompetansesenteret vil ha nær kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og ønsker å være et verktøy for departementets arbeid med fri programvare og åpne standarder.

Dagens it - Googles mobilplaner st�rre enn du tror

Googles mobilplaner større enn du tror
Mange bekker små gjør en stor å. Dette er metoden Google ser ut til å bruke i sin mobilsatsning. De er engasjerte i en rekke uavhengige prosjekter som tilsammen kan utgjøre en markant satsning på mobilmarkedet.

Googles engasjement i utviklingen av programvare for mobiltelefoner, kalt Android, er det mest tydelige tegnet på at de vil inn i mobilbransjen. Men også andre prosjekter viser tydelige ambisjoner. Wall Street Journal tror til og med at Google vil åpne sitt eget mobilnett. Deres kilder hevder Google vil søke amerikanske myndigheter om en frekvenspakke i januar.

Morgenbladet

Morgenbladet
Politikerne må ta styringen over forskning og høyere utdannelse, mener professor Steinar Stjernø. Han leder det regjeringsoppnevnte Utvalget for høyere utdanning (Stjernøutvalget), som skal avgi sin innstilling i slutten av januar. Ifølge Stjernø finnes det i dag ingen overordnet, nasjonal strategiplan innen sektoren.

- Alle institusjonene konkurrerer mot hverandre om studenter, penger og forskere, og mangelen på strategi er påfallende for et lite land som Norge, som har begrensede ressurser og talenter, påpeker han.

Steinar Stjernø hevder dagens situasjon vil føre til en uheldig fragmentering av forskningsmiljøer og master- og doktorgradsutdanninger, og at dette vil være skadelig for kvaliteten i sektoren totalt.

- Mjøsutvalget førte til mer autonomi for institusjonene, men samtidig fjernet det politikken i sektoren. Våre Sentre for Fremragende Forskning (SFF) er lyspunkt, men heller ikke de er uttrykk for en nasjonal strategi.

14. november 2007

Kiss-legende vil saks�ke hver eneste fildeler - Dagbladet.no - musikk

Kiss-legende vil saksøke hver eneste fildeler
- De skulle derimot ha saksøkt alle ungdommene herfra og til evigheten. Fildelerne skulle ha blitt fratatt husene og bilene sine helt fra starten av. De ungene gjør mellom 100 000 og én million mennesker arbeidsledige. En fildeler er en skurk, om du spør meg. Han kunne like gjerne hatt på seg en bandittmaske, sier Simmons.

Kiss-grunnleggeren opplyser at det snart kommer en boks med gammelt uutgitt solomateriale, mens Kiss også vil gi ut en samling med gamle og uutgitte låter seinere. Noen plate med ny musikk kommer det trolig ikke.

- Det finnes ingen drivkraft som får meg til å ville lage ny musikk. Hvilket format skal man satse på? Og hvordan skal man få betalt når folk bare kan få det helt gratis?

13. november 2007

Staten inn p�Facebook - Dagbladet.no - kultur

Staten inn på Facebook
Ifølge den engelske rapporten «The Power of Information» (2007) ligger det nettopp et enormt informasjonspotensial for offentlig sektor i å ta skrittet vekk fra tradisjonell enveiskommunikasjon, ved å utnytte dagens aktive brukerdeltagelse og deling av informasjon på nettet. Et annet sentralt moment er at det er viktig å møte brukerne der de faktisk er. NRK, Hennes & Mauritz og Ernst and Young har forstått det.

Som i verden for øvrig, er det vanskelig å arrangere folkemøter på en ensom åker i Østfold. Internett har også slike folketomme steder. Under høstens kommunevalgkamp var det enkelte politikere som skjønte dette poenget, andre ikke. De politikerne som forsto det, etablerte seg på Facebook eller på VG-bloggen. Begge nettsteder med høy grad av synlighet og brukerdeltagelse. Andre politikere, som 12 bloggende ordførerkandidater i Vestfold, valgte steder hvor nettbrukerne i utgangspunktet ikke var. Responsen var deretter.

En riktig utnyttelse av internett kan bidra til økt åpenhet og at innbyggerne gis nye muligheter i forhold til både å understøtte tradisjonelle demokratiske prosesser, men også å etablere nye former for demokrati, medvirkning og informasjonsspreding. Om staten tør å nyttiggjøre seg av nye virtuelle samfunnsarenaer som Facebook, kan dette gi nye og spennende muligheter for offentlig sektors kontakt med befolkningen i fremtiden.

12. november 2007

dn.no - - Facebook ville v�rt forbudt i Norge

- Facebook ville vært forbudt i Norge
Facebook, MySpace og Flicker ville vært ulovlige hvis de ble laget på norsk jord, mener Gisle Hannemyr, dataguru og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

- Dette henger sammen personopplysningsloven. Den regulerer hva du får lov til å registrere av personopplysninger, sier Hannemyr.

Personopplysninger er opplysninger som kan bindes til en person, og for å registrere personopplysninger må man melde fra til Datatilsynet.

Ifølge Hannemyr skiller loven mellom alminnelige personopplysninger og sensitive personopplysninger. De sistnevnte inneholder opplysninger som identifiserer personens legning, religiøse og politiske oppfatning samt helseopplysninger.

I og med at Facebook behandler slike opplysninger, måtte de ifølge Hannemyr fått konsesjon av Datatilsynet til å formidle og lagre dem hvis tjenesten var norsk.

9. november 2007

Europas tredje beste blogg er norsk - IDG.no

Europas tredje beste blogg er norsk
Da Dataforeningens Renny Bakke Amundsen ble nominert til bloggernes ”Oscar-pris” Weblog Awards for sin blogg Renny BA’s Terella, ble han først forvirret, så glad. Nå er avstemningen avsluttet, og Amundsen ser ut til å stikke av med tredjeplassen i kategorien Best European Blog (Non UK), med 18,6 prosent av stemmene.

Resultatene er riktig nok ikke 100 prosent avgjort enda. Fortsatt jobbes det med å gå igjennom stemmene for å sjekke at ingen har jukset. Den nederlandske bloggen Retecool ser ut til å vinne med 22,6 prosent, mens Vander Galien Gazette ligger på andreplass.

8. november 2007

Vellykket test av raskere mobilt bredb�nd - digi.no

Vellykket test av raskere mobilt bredbånd
Fiber til alle husstandarder og bedrifter blir kostbart - for noen år siden ble prisen beregnet til 35 milliarder kroner. Dette er først og fremst behov for graving som driver opp prisen.

Langt billigere er det å sende trafikken trådløst gjennom luften. Problemet er at hastighetene som tilbys stadig er lavere enn det som tilbys de fleste over telefonkabelen. Selv med oppgraderte utgaver av HSPA (High-Speed Packet Access), som nå bygges ut i Norge, vil hastigheten ligge betydelig under det som kan tilbys over dagens telefonkabler eller kabel-TV-nett.

Svelg kamelen, Negroponte! - IDG.no

Svelg kamelen, Negroponte!
Nå jobber Microsoft med en light-versjon av Windows XP til OLPC. Men maskinen er i utgangspunktet designet for Linux. Dette gjør at ledelsen i OLPC-prosjektet ser rødt.

At Negropontes hjelpere blir irritert av at noen prøver å komme inn prosjektet når de ser at det fungerer, er forståelig. Det er mange som har brukt gratis tid og resurser for å få dette til å klaffe, mens andre (som Microsoft) sto på sidelinjen og ventet. Men slik blir det ofte i slike prosesser, hvor kjedelig det enn måtte være.

Heldigvis innser Negroponte at han må styre sitt ego, og han ønsker Microsoft velkommen i klubben. OLPC har ikke enerett til å hjelpe andre. Da vil OLPC-prosjektet miste det som var den opprinnelige meningen, nemlig å gi it til fattige barn.

Microsoft har en lei tendens til å kaste seg over markeder som andre pionerer har banet vei for. Hvis Microsoft nå bestemmer seg for å utvikle en XP-løsning for OLPC, bør Negroponte og gjengen juble. En bedre anerkjennelse for at prosjektet finnes knapt.

7. november 2007

MAGASINET - - L�per etter sine egne prosjekter

- Løper etter sine egne prosjekter
Noen av de store film, musikk- og tv-selskapene vil gå over ende, mange vil bli mindre og en del vil trolig bli overtatt av andre selskaper, sier Felix Stalder.

23 år gamle Erik Dubbelboer har startet den populære nettsiden fra gutterommet. Hvis ikke bransjen tilpasser seg kan man godt se for seg at Mininova tar over EMI, sier Stalder.

- Fildeling er etablert som et nytt paradigme i veldig stor skala. Fenomenet er veletablert, men samtidig helt i startfasen. Store selskaper og mainstream-media vil ikke røre det, men de vil måtte endre seg veldig fort, sier Stalder.

�n av fem studenter har d�rlig r�d

En av fem studenter har dårlig råd
- Tallet på studenter steg merkbart på 1990-tallet fordi det var høy arbeidsledighet. I dag er arbeidsledigheten nesten ikke-eksisterende, sier Knut Boye.

Han mener mange av dagens studenter aldri skulle studert. Mange er ikke motivert for høyere, teoretiske studier. Derfor er dette sløsing med ressurser. Gå heller ut i arbeidslivet. Noen kan heller studere etter noen år.

- Mangel på motivasjon og omfattende arbeid ved siden av studiene gir svake resultater for mange. Jeg var nylig sensor ved en utdanningsinstitusjon. Lærerne var gode, men 35 prosent av de 300 studentene strøk og 20 prosent fikk dårligste og nest dårligste ståkarakter, E og D. Da har ikke studentene fått mye med seg. Slike resultater er alarmerende, sier Knut Boye.

6. november 2007

dn.no - Google bekrefter stor mobil-allianse

Google bekrefter stor mobil-allianse
Ryktene om Googles mobilprosjekt har pågått lenge, og kildene ser ut til å ha vært godt informert. Google avslører nemlig nå at de har inngått en allianse med 34 aktører i bransjen som støtter deres mobilplattform Android. Google lanserer ikke en egen mobil i denne omgang, men vil isteden forme programvaren og menyene du møter når du kjøper mobiler fra andre produsenter.

Google-gründer Sergey Brin sparer ikke på kruttet når han skal beskrive viktigheten av nyheten. Her er det snakk om endringer av industrien, slik Google har bidratt til å endre internett og pc-verdenen, mener han.

- For ti år siden satt jeg i en liten bås på universitetet og bygde utrolige ting sammen med vennene mine ved hjelp av åpen kildekode og åpne standarder. Dette gjorde det mulig for oss å lage flotte nye innovative ting og distribuere dem til folk. Det er det vi gjør i dag, vi gjør det mulig å gjøre det samme på mobilen. Og mobilene er i dag faktisk kraftigere enn den svære kladden av en pc jeg jobbet på for ti år siden, sier han.

5. november 2007

Turbobredb�nd i TV-stua - teleavisen.no

Turbobredbånd i TV-stua
Norske bredbåndskunder får stadig raskere bredbånd, og over 60 % har hastigheter over 2 Mbit/s, noe som er seks ganger så mange som for to år siden. En 2 Mbit/s-linje koster under 300 kr per måned, mens en oppgradering til 10 Mbit/s koster 200 kr ekstra.

Til tross for høye hastigheter på Internettforbindelsen er det fremdeles nettaviser, e-post, søk, banktjenester og e-handel som er de mest brukte tjenestene. Kun 2 av 10 bredbåndsbrukere benytter seg av hastighetskrevende tjenester som Video on Demand (VoD), streaming TV eller online spill. Vi bruker de samme tjenestene i dag som for to år siden. Hvorfor er gapet så stort mellom mulighet og bruk, og hva må til for å øke bruken av hastighetskrevende tjenester?

4. november 2007

Leseplasser ut - PS3 inn

Leseplasser ut - PS3 inn
Drammensbiblioteket er trolig kommet lengst i landet med dataspill. I vår kjøpte biblioteket inn 10 Xbox 360 og Nintendo Wii-konsoller. I høstferien arrangerte biblioteket et LAN-party med spilling hele natten. Primus motor er spesialbibliotekar Stig Elvis Furset ved Buskerud Fylkesbibliotek.

- Jeg er ikke i tvil om at vi har fått mer besøk av gutter. Da jeg tidligere fikk i gang utlån av spill på Rygge bibliotek, tiltrakk vi oss helt nye lånergrupper. Utlånet økte for alle medier. Men vi mener ikke å rettferdiggjøre spillene bare gjennom å styrke utlånet av bøker. Dette er et tiltak som står på egne ben, sier Furset. Han har flere mål med å fylle både barne-, ungdoms og voksenavdelingene med spillkonsoller.

- Vi vil ta dataspill som kulturuttrykk på alvor, på lik linje med litteratur, film og musikk. En tredje målsetting er å bygge ned noe av den medieangsten som er knyttet til dataspill. Det gjelder både den moralske, mediepaniske angsten som mange har, og teknologiangsten.

Han mener det også kan være mye direkte læringsutbytte i dataspill.

Fikk napp p�nett

Fikk napp på nett
- LinkedIn og andre sosiale nettverk på Internett er blitt en viktig kanal for oss å skaffe folk. Vi har jobbet mot LinkedIn et par års tid, men begynte i vår å gjøre det mer systematisk, sier Lars Rinnan, sjef i Umoe Consulting.

Selskapet vil bygge en ny avdeling med kompetanse innen programvaren SAP, og jaktet på en sjef. To headhuntere ble satt på saken, og kom opp med noen kandidater. De ble imidlertid veid og funnet for lette. I stedet fant de personen de søkte via det sosiale nettverket LinkedIn.

Rinnan sendte før sommeren ut forespørsel til 200 av sine kontakter på LinkedIn, om de kjente noen med de riktige kvalifikasjonene, og ba dem om å spørre sine kontakter. Slik kunne han nå flere tusen medlemmer. Og henvendelsene strømmet på.

2. november 2007

Myspace inn i Google-samfunn - IDG.no

Myspace inn i Google-samfunn
Myspace, verdens mest populære nettsamfunn, annonserte torsdag at de vil delta i utviklingen av Googles nye nettsamfunn Opensocial. Myspace vil bidra til å strømlinjeforme prosjektet og forventer at prosjektet vil føre til økt utbredelse for såkalte sosiale nettapplikasjoner.

Myspace får dermed, som alle andre deltakere i prosjektet, muligheten til å tilby alle Opensocial-kompatible applikasjoner som produseres av tredjepartsutviklere på sitt eget nettsamfunn.

Tirsdag bekreftet Google eksistensen av Opensocial, som ikke bare er selskapets største satsing på nettsamfunn, men også et svar på den økende trusselen fra Facebook.

1. november 2007

:Statens kartverk:

Smart gratisløsning kan redde liv
Fra Statens kartverks Internett-tjeneste Norgesglasset, kan du nå skrive ut en nødplakat og henge på hytteveggen. Plakaten angir hyttas geografiske posisjon og kan være til god hjelp om det oppstår en nødsituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten.

Redningsmannskaper opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å gi en god nok beskrivelse av hvor de befinner seg. Spesielt gjelder dette om nødstedte ringer fra en hytte eller et sted uten adresse. Uriktig eller vag stedsangivelse kan resultere i sløsing med dyrebar tid for ambulansen. Konsekvensene av dette kan være svært alvorlige.

Statens kartverk har i samarbeid med Hovedredningssentralene og nødetatene utviklet en løsning som kan bidra til bedre sikkerhet. Utgangspunktet er gratistjenesten Norgesglasset som daglig benyttes av flere tusen internettbrukere. Her er det nå lagt inn en egen "knapp" som publikum kan bruke for å lage en såkalt Nødplakat. Alt man trenger å gjøre er å peke på hytta i kartet, så lages Nødplakaten.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket