29. september 2006

Microsoft saksøker "DVD-John Doe"
DVD-Jon var i sin tid med på å lage et program som brøt kopibeskyttelsen på DVD-plater. Siden har en rekke andre systemer for kopibeskyttelse blitt brutt av tilsvarende programmer, blant annet Apples kopibeskyttelse. Nå har Microsofts kopibeskyttelse blitt brutt to ganger av samme hacker, og selskapet svarer med søksmål, melder news.com.

Siden Microsoft ikke vet hvem hackeren er har de gått til et såkalt "John Doe"-søksmål, der målet er å få rett til å hente ut informasjon. Søksmål kan i USA gi rettigheter til å få utlevert IP-adresser og deres eiere fra nettsidene som har lagt ut programmet.

Microsoft hevder nå at hackeren må ha hatt tilgang til selskapets kildekode for å skape disse "crackene", skriver news.com. Selskapet har også sendt ut brev til en rekke netssider som lar folk laste ned programmet, med krav om at de fjerner programmet som inneholder deres kode.
Vesten mister grepet
Mye av årsaken til at USA og Europa ikke bretter opp ermene for å skape mer genuint globale politiske arenaer er at de lider av en merkbar og tiltakende globaliseringsangst. Det er etter hvert mye dokumentasjon som tyder på at globaliseringens vinnere er utviklingsland og vestlige kapitaleiere ? mens vestlige arbeidere taper. (Selv globaliseringshyllende magasiner som The Economist skriver dette). Politikerne responderer med å tenke stadig mer på beskyttelse og kontroll.

I tråd med det siste ser vi et revitalisert engasjement for spesifikt nasjonale økonomiske interesser. Myndighetene i mange vestlige land tar nå grep for å hindre at nøkkelbedrifter eller sektorer skal domineres av utenlandske aktører.

Arbeidernes andel av BNP, målt etter lønninger, har sunket fra 63 prosent i 1980 til 59 prosent i 2005 ? mens de rike øker sine formuer raskere enn noensinne. Spesielt mange EU-land sliter med å skape arbeidsplasser, og må kutte i velferdsordninger. Dersom disse trendene fortsetter, kan vi få en politisk reaksjon med populistisk, proteksjonistisk og nasjonalistisk preg.

28. september 2006

Mobil-GPS vil eksplodere
I løpet av 2008 vil antallet mobiltelefoner med innebygget GPS eksplodere, tror en analytiker. Grunnen er at flere og flere mobilnett får støtte for posisjonering.

A-GPS er en teknologi som skal gjøre det raskere å avgjøre riktig posisjon ved hjelp av GPS. I motsetning til vanlig GPS-mottakere, som bare kan ta i mot signaler som sendes fra en GPS-satelitt, kommuniserer en A-GPS i tillegg med en "Assistance Server", eller en assistansetjener. Denne tjeneren vil ved hjelp av mobilnettet avgjøre hvor du befinner deg, og støtte GPS-mottakeren under vanskelige forhold.

Et typisk bruksområde vil være i store byer, hvor du ofte befinner deg i urbane juv, med høye bygninger rundt deg. I slike strøk kan det være vanskelig eller umulig å bruke en vanlig GPS. A-GPS vil da tre støttende til, og fylle hullet mangel på kontakt med nok satelitter gir.
- Burde ikke identifisert
Redaktør Trygve Hegnar har funnet ut at det har vært nok hemmelighetskremmeri rundt TV 2s journalist, som skal ha hatt et forholt til en terrorsiktet. Hegnar trykker både navn og bilde i dagens Finansavisen.

Hegnar mener at så lenge vi har internett vil alltids noen trykke navnet, selv om media unndrar navnet fra offentligheten.

Han skriver også i lederspalten sin at TV 2 nå har kvittet seg med både reporteren og lønnsansvaret i opp til ett år, siden journalisten er sykmeldt.

- Han har et godt poeng i at det ikke må danne seg et bilde av at media verner om sine egne. Man burde heller ta lærdom av dette og huske det senere, sier Kokkvold.

27. september 2006

Norge først med nytt trådløst nett
iBand lanserer i dag et nytt trådløst nett i Oslo, med en teknologi som er svært spennende og en fleksibel forretningsmodell. Den norske utbyggingen er helt i tet i Europa.

For 250 kroner i måneden skal brukerne få ubegrenset tilgang til trådløst bredbånd i stadig flere byer og en del hytteområder i landet. Nedlastingshastigheten er i utgangspunktet 1 megabit/s.

Ifølge gründer og administrerende direktør Patrick Robinson Clough er hastigheten langt mer konstant enn med disse teknologiene, takket være smart utnyttelse av signalrefleksjoner.

26. september 2006

Tillit til forskning
- Det er oppsiktsvekkende at to saker om uredelig forskning i Norge kommer frem i offentligheten på så kort tid. Men jeg tror ikke at dette svekker tilliten til norsk forskning, sier Matthias Kaiser i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Komiteen har laget forskningsetiske retningslinjer som nå er ute på høring.

En professor med andrestilling på Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo (UiO) og med hovedstilling på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er mistenkt for forskingsfusk.

Forskeren har hatt en omfattende produksjon; både arbeider i vitenskapelige tidsskrifter og bøker. Man stiller igjen spørsmålet om medforfatterenes ansvar.

- Forskere skal følge god publiseringspraksis. Dette krever blant annet at enhver forfatter skal ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at han eller hun kan ta offentlig ansvar for innholdet, sier Kaiser.

Han viser til Vancouver-konvensjonen som er internasjonalt anerkjente retningslinjer for publisering av vitenskapelige artikler. Dette er også nedfelt i NENTs retningslinjer.
Nye nettsider for 10 millioner
NTNU har brukt 10 millioner kroner på å skaffe seg det de mener er de beste nettsidene av alle universitetene i Norden. De nye nettsidene er klare 1. desember i år, etter nær to år med prosjektarbeid, skriver studentavisen Under dusken.

- Vi er sikre på at resultatet vil bli at NTNU vil få de beste nettsidene av alle universitetene i Norden, sier leder for styringsgruppen i prosjektet, Anne Katharine Dahl ved Informasjonsavdelingen ved NTNU.

25. september 2006

Tregt bredbånd til rask pris
Forbrukerombudet har fått mange klager på det ombudet kaller villedende markedsføring av bredbåndtjenester.

- Vi får mange klager på hastighetsangivelsen og folk er misfornøyd med å få mindre enn de betaler for. I mange tilfeller markedsføres hastigheter som ikke leveres til alle kunder, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Nå krever Forbrukerrådet og Forbrukerombudet at bredbåndsleverandørene sier klarer fra til kundene om at hastigheten de kjøper ikke nødvendigvis er den de får.
Simula vil ha statsstøttet forskerskole
Simula (Simula Research Laboratory) ble etablert på Fornebu i 2001, og har som mål å forske på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi.

På fem år har Simula blitt et internasjonalt forskningsmiljø. Bare i løpet av 2006 har senteret uteksaminert over 100 mastergradsstudenter og nærmere 30 doktorgradskandidater.

Nå vil Simula lager forskerskole på Fornebu, men mener det kreves statlig støtte for å få det realisert. Senteret jobber hardt for å skaffe statlig finansiering til drift av en helt ny forskerskole i lokalene til IT-Fornebu.

23. september 2006

- Kjøpe oss? Vi er jo ingenting verdt!
"En medieaktør er i ferd med å legge inn bud på det nedlagte nyhetsmagasinet Memo", meldte Kampanje fredag kveld.

Klubbleder for de nå oppsagte Memo-journalistene, Reidar Mide Solberg, har selvsagt ikke noe i mot at noen eventuelt vil satse videre på dem. Men han har ikke hørt at noen skal ha bydd Dagbladet penger for å overta nyhetsmagasinet.

- Og hvorfor skulle egentlig noen komme med et bud på Memo? Det er ikke noe å betale for, magasinet er jo nedlagt, sier han til dn.no.

Solberg kan nå avsløre at utviklingen for Memo var enda verre enn det som var kjent utad. Mens Dagbladet hadde sett for seg 30.000 i opplag, viste de offisielle tallene 8500.

- Men det var enda mye verre, sier Solberg. Vi var nede i 5000 på slutten.
Slik overvåkes du i trafikken
Datatilsynet slår alarm fordi ingen tar ansvaret for å gi politikerne en samlet fremstilling om alt som truer personvernet på trafikkområdet. Nå ber tilsynet Stortinget om å våkne.

- Vi kan snart ikke bevege oss på norske veier, uten at enhver bevegelse blir registrert. De mest personverninngripende tiltakene i nyere tid er i aller høyeste grad et politisk spørsmål, og Stortinget bør bli forelagt konsekvenser og muligheter som systemene åpner for, sier seniorrådgiver Sverre Engelschiøn i Datatilsynet til BT.

- Stortinget og politikerne må ta stilling til om de ønsker at all biltrafikk skal overvåkes og registreres, av en blanding av offentlige og private aktører, legger han til.

Han hevder at Stortinget er ukjent med hva som skjer, og med konsekvensene av de enkeltstående forskrifter og regler som er på vei.

22. september 2006

Se Norges snø, vær, vann og klima når som helst hvor som helst
seNorge.no - daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier. Døgnkart finnes fra 1960 til og med i morgen. Flere titalls tema rommer til sammen flere hundre tusen kart. Til nytte for håndtering av trusler fra flom, tørke, energiforsyningssvikt, skred og klimaendringer og til glede for friluftsliv og næringsliv.
- Må vernes mot googling
Nå florerer det av råd om hvordan du kan unngå å komme i denne situasjonen, og de fleste innebærer en eller annen form for selvsensur. Dette er aboslutt ikke veien å gå, ifølge borgerrettsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge, EFN.

- EFN mener at tekst, meninger og lignende som den enkelte selv har valgt å legge ut offentlig eller avtalt publisering av med redaktør, journalist og lignende tilhører den offentlige sfære og at det er en feig form for historieforfalskning å prøve å få dem slettet, sier Thomas Granstad i EFN.

EFN er fullt klar over at ikke-relevant informasjon som ikke har noe med vedkommendes evne til å utføre jobben, likevel kan brukes til å vrake den jobbsøkende. Leserinnlegg, sterke meninger fra studenttiden, festbilder og kontaktannonser på nett bør likevel ikke slettes, slik flere artikler råder jobbsøkerne til å gjøre.
22-?ring tilbudt nesten seks milliarder
Den 22-årige gründeren av Facebook, Mark Zuckerberg, har fått flere tilbud om å selge den sosiale nettverkstjenesten, men så langt har han takket nei til milliarder av kroner.

Viacom tilbød 750 millioner dollar i januar, mens Zuckerberg ba om to milliarder dollar, trolig for å få slutt på maset. Ifølge News.com stiller han seg litt mer åpen for det ferskeste tilbudet. Yahoo har nemlig lagt 900 millioner dollar på bordet for å sikre seg Facebook. Etter dagens kurs er dette rundt 5,8 milliarder kroner. I tillegg skal Zuckerberg få sitte i sjefsstolen.
Harddisk-opptagere ruinerer TV-bransjen
Ferske tall fra USA viser hvor omfattende dette problemet kan bli, også i Europa etterhvert som harddisk-opptagere og nye seervaner sprer seg.

For nå mener analyseselskapet Jupiter Research at amerikanske TV-serier vil hoppe over og spole forbi reklame som annonsørene har betalt hele 8 milliarder dollar for i år. Totalt er det amerikanske TV-reklamemarkedet på 74 milliarder. Omtrent en av ni reklamer spoles altså over.

TV-selskapet Fox har derfor for første gang laget en annonse spesielt for å delvis løse problemet. Trikset er enkelt og langt fra perfekt: Fox-reklamen er et stillbilde som vises i 30-sekunder, noe som gjør brukere som spoler vil få se bildet i noen sekunder. Brukere som ser på i sanntid vil se stillbildet og få høre en snakket tekst.

21. september 2006

Enige om "Media Norge"
Styrelederne i Bergens Tidende AS, Fædrelandsvennen AS, Stavanger Aftenblad ASA og Aftenposten AS er etter forhandlinger enige om en intensjonsavtale om eiermessig integrasjon og etablering av et nytt mediekonsern omtalt som "Media Norge".

Dermed er det snart bare formaliteter som gjenstår før alle de store regionavisene er samlet i ett konsern.
De ti tøffeste teknologiene
Teknologiens innvirkning blir stadig sterkere, sier Gartner-analytiker Ed Thompson. Her er det anerkjente analysehusets ti tekno-favoritter.

- Ditt valg av teknologi har store konsekvenser. Og det er også risikoer forbundet med valg, sa Gartner-analytiker Ed Thompson under åpningen av sitt foredrag på It-tinget i Tønsberg.

På 45 minutter hadde han satt seg fore å fortelle 550 fremmøtte delegater hvilke ti teknologier de må følge med på nå, og om ti år. Det ble 45 minutter med fascinerende fremtidsutsikter som i seg selv burde fått flere norske studenter til å søke mot it.

20. september 2006

Digital kompetanse
I årene frem mot 2008 vil begrepet "Digital kompetanse" fungere som overbygning for ITUs aktiviteter.

ITUs virksomhet i den gjeldende perioden retter seg mot begrepet digital kompetanse. For det første er det begrunnet ut fra "Program for digital kompetanse" og St.meld. 30, som setter digital kompetanse på dagsorden. For det andre er dette begrunnet ut fra den internasjonale litteraturen om "digital literacy" som har vokst frem de senere årene (Tyner 1998; Alvermann 2002). For det tredje er det begrunnet ut fra en internasjonal bevegelse, der Norge er med, for å utvikle indikatorer om digital kompetanse og målinger av "performance assessment" med bruk av IKT. For det fjerde er det begrunnet ut fra nasjonale forskningsbehov om å studere læringsaktiviteter med integrert bruk av IKT.
Vurderer om Skype skal kunne avlyttes
Samferdselsdepartmentet har derfor sendt saken ut på en meget bred høring til hele telebransjen og mange av de største IT-selskapene. Innen 2. oktober må blant annet derfor blant annet Microsoft komme med et innspill i saken.

Det kinkige i saken er at blant annet Skype ikke har noen kontor i Norge og Skype kan derfor trolig ikke pålegges noe lovverk, men departementet har sendt brev til Skypes kontor i Luxemburg.

Skype illusterer myndighetenes problem i saken: I tillegg til at systemet er basert i på utenlandske servere, skryter Skype av at det skal være umulig å avlytte Skype-samtaler, for lyden er kryptert mellom brukerne.
Citizendium blir Wikipedia-avlegger
Citizendium lanseres snart, trolig om noen få uker. Larry Sanger hevder at prosjektet er en progressiv avstikker fra Wikipedia som skal ha større redaksjonell kontroll og vil eliminere anonyme innlegg.

Citizendium vil starte som et speil til Wikipedia. Deretter vil folk begynne å gjøre forandringer i artiklene i Citizendium. Artiklene fra Wikipedia vil bli kopierte på nytt med jevne mellomrom. Hvis et innlegg i Citizendium ikke har blitt forandret siden den har blitt kopiert fra Wikipedia, blir den da oppdatert med den ferskeste Wikipedia-artikkelen. Men hvis Citizendium har forandret en artikkel, vil den ikke bli overskrevet av et Wikipedia-innlegg.

19. september 2006

Starter nettavis uten journalister
For mediefolk som synes bloggfenomenet har bragt stemmene fra grasrota mer enn langt nok inn i de etablerte mediekanalene, må ideen om en nettavis drevet helt uten profesjonelle journalister fortone seg som det reneste mareritt.

Amerikanerne kaller det citizen journalism, og plasserer det i den nye bølgen av «we media». På norsk kan det kalles borgerjournalistikk, dugnadsjournalistikk, eller - sett fra Akersgata og omegn - amatørjournalistikk.

Nystartede Borgerjournalistene er det første forsøket på å lage en ren nyhetsavis på nett uten journalister her til lands. (Wikibaserte Wikinytt lar også hvem som helst bidra, men kan strengt tatt ikke kalles en nyhetsavis - særlig ikke når siste internasjonale nyhet er fra 21. juni.)
iPod-brukere kjøper lite fra iTunes
Omtrent fem prosent av innholde på en gjennomsnittlig brukers iPod, omtrent 20 spor, er blitt kjøpt og lastet ned. Det resterende er enten blitt rippet fra CD-er eller skaffet til veie på annet vis. Fortsatt kjøper de aller fleste heller CD-er enn nedlastbare musikkfiler. Omtrent 30 prosent av de 4000 konsumentene som har deltatt i undersøkelsen, oppgir at de driver med ulovlig fildeling. Dessuten lytter omtrent 23 prosent til fritt tilgjengelige, lovlige lydfiler.

Ifølge Reuters forventes det at det europeiske markedet for digital musikknedlasting vil bli på 385 millioner euro i år, en dobling fra i fjor. Men den gjennomsnittlige iPod-eier vil bare kjøpe 20 spor i året fra iTunes Music Store (iTMS), mener Jupiter Research.
Vil kjempe for nettkundenes sikkerhet
Lørdag skrev Dagens Næringsliv om hvordan Grete Fossbakk overførte 500 000 kroner til feil konto. Hun tastet ett tall for mye i kontonummeret da hun skulle sende beløpet til sin datter.

Dermed kom pengene til feil person som tømte hele kontoen i løpet av ett døgn. Ingen av bankene vil påta seg ansvaret, og viser til bestemmelsene i Finansavtaleloven som begrunnelse.

Nå går forbrukerminister Karita Bekkemellem til aksjon for å bedre rettighetene til enkeltpersoner. Bekkemellem synes denne saken er så alvorlig at hun vil ta kontakt med Justisdepartementet for å få det til å se nærmere på Finansavtaleloven.
Excel er et bunnløst sikkerhetshull
En av Gartners ledende analytikere, Jay Heiser, mener det hefter alvorlige sikkerhetstrusler ved det han kaller «brukerutviklede applikasjoner». Han sikter i hovedsak til regneark. Ideelt sett mener han at Excel burde forbys. Han erkjenner uten videre at det er umulig, selv om man skulle presisere at bruken av Excel til å behandle bedriftsinterne data burde forbys.

18. september 2006

Snart helt slutt på evige lisenser
Tidligere var evigvarende lisenser standarden i IT-bransjen, men nå går stadig flere leverandører over til tidsbegrensede modeller.

Nå kan for eksempel fem år synes som en evighet i en bransjen som utvikler seg i høy fart, men mangelen på evige frarøver kundene en frihet, mener Gartner.

Årsaken er at kundene blir bundet til konkrete frister hvor det utløses endringer man må forberedes seg på nå. Dette setter store krav til langsiktig tenkning.

De fleste kunder fokusere for mye på pris og betingelser for den gjeldene kontraktsperioden når de inngår en avtale. Når avtalen så utløper kan mye ha endret seg og prislappene for å unngå et bytte av systemet kan bli høy.
Norges it-fremtid er sårbar
Problemet gjelder ikke bare norske studenter. Også internasjonalt sliter Norge med å få tak i kompetanse. I en artikkel med tittelen "Taper utenlandsstudenter til konkurrentene" setter studentbladet Universitas søkelyset på at de andre nordiske land tiltrekker seg langt flere utenlandsstudenter enn Norge.

Artikkelen henviser til tall fra den årlige rapporten rapporten "Education at a Glance" fra OECD, som viser at Norge ligger på nest siste plass i Europa når det gjelder utenlandsstudenter. Mens Norge har bare 1,7 prosent utenlandske studenter, har Danmark, Finland og Sverige minst det dobbelte, mellom 3,4 og 4,6 prosent.

En artikkel i ukebrevet Mandagmorgen viser at dette ikke bare gjelder studenter. Norge er generelt uattraktivt for utlendinger med kompetanse. I en sammenligning med de andre nordiske landene har Norge nesten ingen fodelaktige rammebetingelser for folk som vurderer å komme hit.

17. september 2006

- Noen vil bli skuffet
21 kringkastere har fått invitasjon til å forhandle om plasser på det digitale bakkenettet med NTV Pluss. Men ikke alle vil få plass på de 18 til 20 kanalene som vil bli lansert i første runde.

Etter det NA24 Propaganda forstår er det både nasjonale og internasjonale interessenter som har fått invitasjon fra NTV Pluss. Tidligere har selskapet sagt at de ønsker en norsk profil, noe de holder fast ved.

Dersom vi ser nærmere på de norske tv-aktørene, vil samtlige presentere flerkanal pakker i sine tilbud til NTV Pluss. I skrivende stund forbereder kringkasterne sine forslag som de vil presentere når forhandlingene begynner i oktober.

TV 2 har allerede tre kanaler i og med at selskapet lanserer sin filmkanal denne helgen. I tillegg vil trolig TV 2 Nyhetskanalen være på lufta før nyttår.

Fra Viasat kan det komme opptil flere tilbud. Det er spesielt TV3 NTV Pluss ønsker seg, men også andre kanaler som ZTV, TV1000 og SportN kan være aktuelle for Viasat å tilby. Også Viasat prosjekterer nye kanaler, deriblant en ny underholdningskanal med navnet TV4.

14. september 2006

Løper etter VG
Etter tre uker med sendinger passerer VG Nett en millionseere for fotballprogrammet Kick Off, som sendes via web på VGs nettsider. Snart kommer også konkurrentene Dagbladet og NRK på banen med nye tilbud på web-tv, skriver Dagens Næringsliv.

Dagbladets satsing på web-tv ble stoppet i 2001 da inntektene uteble i et synkende mediemarked. Esten O. Sæther, sjef for Dagbladet.no, vedgår at Dagbladet ligger etter erkekonkurrenten VG i web-tv-markedet.
Relevant reklame skal erobre lyd og film
Søkegiganten Google tjener mesteparten av sine penger gjennom sitt online reklamesystem, Google Adwords. Det er et system der annonsørene betaler per klikk på annonsene som vises. Systemet avgjør hvilke annonser som skal vises ved å se gjennom nettsidens tekst for å finne søkeord som noen har betalt for.

Denne reklamekanalen har blitt umåtelig populær og har gjort Google til et gigantselskap på rekordtid. Kappløpet om å oppnå en tilsvarende løsning for lyd nå er i full gang og har blitt intensivert kraftig i det siste som en følge av den økende populæriteten til podcasting og til videonettsteder som Youtube.

I dag kjøres det lite reklame på lyd- og videosnutter, men det er et marked i sterk vekst. For å få mest mulig ut av slike reklamer og for å kunne treffe målgruppen uten å måtte vise reklame til mange som ikke er interessert i det aktuelle produktet, er det nødvendig å kunne koble sammen relevant reklame og innhold.
Seks av ti har bredbånd
Fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at de aller fleste nordmenn har internett hjemme. Syv av ti husholdninger har nå tilgang til internett, en svak økning fra samme periode i fjor da seks av ti nordmenn hadde internettoppkobling hjemme.

80 prosent av husholdninger med internettoppkobling har i dag bredbånd. Det betyr at seks av ti husholdninger i Norge har bredbånd, noe som er en økning på 16 prosentpoeng siden andre kvartal 2005.

ADSL og andre DSL-teknologier er nå den vanligste oppkoblingen mot nettet. I andre kvartal i år hadde 48 prosent av husholdningene ADSL, en økning på nesten 10 prosent fra samme periode i fjor.
- YouTube skylder oss millioner
Direktør Doug Morris i Universal Music Group mener at netttjenster som YouTube og MySpace, der folk kan legge ut video, bryter opphavsretten. Og han sammenligner situasjonen med 1980-tallet, da musikkanalen MTV bygde seg opp ved hjelp av musikkvideoer finansiert av platebransjen.

- MTV bygde opp en multimilliard-industri på grunnlag av vår musikk for så å si ingen penger. Vi lærte en tung lekse, sier Morris.

13. september 2006

Gir ut Tom gratis
- Tidligere har podcast vært mer en morsom greie, men nå er det tydelig at det begynner å bli mer og mer en platform man skal ta seriøst, forteller portalsjef i TVNorge, Peder O. Krogh til NA24 Propaganda.

TVNorge har denne høsten blant annet lansert ett prøvesamarbeid med VGNett hvor sistnevnte legger ut programserien. I tillegg legges serien med Stiansen ut på iPod og mobiltelefonen.

- Denne sesongen er det kun 71 grader nord vi legger gratis på alle platformer. Heia Tufte blir gratis på webtv og itunes, men ikke mobiltelefon. Itunes kan du jo ikke ta betalt for. Vi har valgt å legge det ut gratis for å få profilering mot betaling slik TV 2 forsøker på, forklarer Krogh.

Det er sponsorene som bestemmer om programmene legges ut gratis eller ei.
Norge får nytt TV-selskap
Norges Handels- og Sjøfartstidende (NHST) satser på web-TV. 1. oktober etableres selskapet DN-TV. Motivet til satsingen er ifølge en pressemelding at konsernet venter sterk vekst på annonsemarkedet for web-TV.

I fjor kjøpte NHST Smartcom og etablerte seg dermed i web-TV-miljøet. Smartcoms primæraktivitet er oppdragsbasert web-TV, men siden februar i år har dn.no og de internasjonalt rettede publikasjonene i konsernet også laget eget redaksjonelt rettet innhold på web-tv ved hjelp av Smartcom.
iTunes blir videosjappe
Apple har med iTunes vært en pioner innen lovlig nedlasting av musikk. For et år siden startet de også med distribusjon av tv-programmer gjennom iTunes. Dermed var veien egentlig ganske kort til å også inkludere filmer. Det hjelper selvsagt at Apple-gründer Steve Jobs også er storaksjonær i flere filmselskaper, deriblant Disney. Det er disse selskapene som er de første til å tilby filmer gjennom iTunes.

Men tro ikke at dette betyr at du kan bruke iTunes til å kjøpe filmer og se dem på tv-en i stua. Filmene blir tilpasset visning på pc-skjerm direkte gjennom iTunes eller de kan overføres til en iPod og vises der.

Foreløpig er ikke filmer eller tv-programmer tilgjengelig for norske kunder. Dersom du ønsker å benytte deg av muligheten må du skaffe deg et amerikansk kredittkort å betale med. Dette skyldes i hovedsak rettighetene til filmer og tv-programmer i Europa og Norge.
På polferd med Amundsen - Teknisk Ukeblad
Mobil dekning i Norge er synonymt med Bjørn Amundsen. Så enkelt er det. Ingen kan mer om emnet.

I tillegg til alle mobiltelefonene på dashsporet i bilen, har han en "boks" i bagasjerommet som hvert 20 sekund ringer opp for å sjekke mobildekningen. Alt blir digitalt loggført, og er et svært nyttig hjelpemiddel for Amundsen og Telenors radioplanleggere.

For det er Bjørn Amundsen som er mannen som bestemmer i lag med Telenor-ledelsen om du eller din bedrift skal få optimal mobildekning. Næringslivet er prioritert, sier han, ettersom de legger mest penger i form av ringetid.

12. september 2006

- Salgs-avdelingen avgjør teknokrigen
Linux på mobil er spådd en heftig opptur. Og som eneste aktør har norske Trolltech en Linux-løsning på markedet. Selskapet har jobbet med Linux på mobil siden 1999, og har dermed et heftig teknologisk forsprang på Palmsource og moderselskapet Access, som begynte utviklingen i år. Men det er ingen garanti for suksess, mener Gartner-analytikeren Ken Dulaney. Han legger mer vekt på et annet felt.

- Det handler mindre om teknologi, og mer om salg, sier han.
- Teknologien deres kan trolig reproduseres ganske raskt.

Dette er Fondsfinansan-alytiker Arild Nysæther er svært uenig i. Les hans og Trolltech-sjef Eirik Chambe-Engs svar på Dulaneys syn her.
Mye stress og lite skryt i it-bransjen
Et amerikansk doktorgradsarbeid viser at it-bransjen tiltrekker seg personlighetstyper som ikke har godt av en stresset arbeidshverdag. Mange it-ansatte må forholde seg til akutte problemer på samme måte som utrykningspersonell, og da er det ikke bra at flesteparten er lite sosiale perfeksjonister som trenger mye ros og anerkjennelse.

William Cross har lang erfaring som it-direktør i amerikansk it-bransje, og har fullført en doktorgrad i informasjonsvitenskap hvor han har sett nærmere på forholdet mellom stress og programmering. Han forteller til Computerworld i USA at stress er et stort problem i bransjen. En del av det skyldes en disharmoni mellom hvilke krav som stilles til en it-arbeider og muligheten til å gjøre jobben godt nok.

11. september 2006

Vil at aviser skal selge vin
I løpet av oktober blir Orkla Media formelt overtatt av Mecom Europe. Mange - blant andre kulturminister Trond Giske - har uttrykt bekymring over krav til økt lønnsomhet og høyere driftsmarginer når David Montgomery blir majoritetseier i 31 norske aviser. I dagens Financial Times utdyper Montgomery hvilke tiltak som skal gjennomføres for å tjene mer penger.

- Journalister møter de største endringene i medieverden. Du kan ikke stå stille uten å gjøre noe, sier han til avisa.

Hovedfokuset vil bli å kutte administrative kostnader og å endre organisasjonsstrukturene. I tillegg håper han å øke inntektene ved å lansere en rekke nye produkter - blant annet gratisaviser, magasiner og nettsider. Montgomery ønsker også å selge nye produkter, som vin og finanstjenester, ved å bruke avisenes merkevarer. Britiske aviser som The Sunday Times og Daily Telegraph gjør dette allerede i dag.
Storebror ser deg ikke
Først på banen var Jonas Birgerssons Trygghetsbolaget, som lanserte surfetjenesten Relakks. Nå er også it-avishuset IDG i gang med en slik tjeneste, Dold.se.

- Vi har gjennomført en opinionsundersøkesle som viser at 75 prosent av alle svensker ønsker å kunne surfte anonymt. Mange vanlige mennesker kjenner ubehag ved at det de gjør på nettet registeres på ulike sett, sier Fredrik Bernsel, sjef for IDGs onlinetjenester til Nyteknik.se.

Han tror han innen et år vil ha 50.000 kunder som betaler 49 svenske kroner i måneden for å surfe uten storebror hengende over skulderen.

Likner Kina hvis det stenges
Dold.se har ingen harddisk som lagrer informasjon, ingen administratorkonto som kan overvåke trafikken, og all trafikk er kryptert og sendes i en felles strøm så man ikke kan se hvilken bruker som går hvor. Tjenestene man besøker kan kun se at noen kommer fra Dold.se-serveren, ikke hvem det er. Det eneste man kan finne ut er hvem som er kunder hos Dold.se.

Tjenestene kan få et problem med EUs regler som krever lagring av trafikkdata.
Massachusett dumper Microsoft
Staten Massachusetts, som bl.a. er velkjent for sine ledende akademiske miljøer innen bl.a. IT, ønsker ikke lenger proprietære dokumentformater som Microsoft Word og Excel. Fra 1. januar skal det bare være åpne formater som gjelder.

Delstaten sier at det ikke er snakk om en kamp mot Microsoft eller andre store leverandører, men en kamp for åpne formater. Derfor vil staten kreve at det i offentlig virksomhet kun anvendes formater som samsvarer med Open Document Format for Office Applications, OpenDocument, eller i PDF-format. "Det er ubegripelig at noen vil fortsette å lage dokumenter i lukkede formater i en tid da alt dreier seg om åpne formater og åpne standarder", heter det i en kommentar fra statens IT-direktør Peter Quinn.

8. september 2006

Frankrike kaster ut Microsoft
Det franske gendarmeriet har allerede byttet til Openoffice, og nå følger statsforvaltningen etter, melder idg.se. Dermed får Microsoft Office ett av sine største tilbakeslag. Dette ligger an til å bli verdens største overgang fra Microsoft Office til Openoffice.

Hele 400.000 arbeidstakere skal gå over til det nye kontorsystemet i løpet av vinteren. Statsforvaltningen bytter samtidig standardformat for dokumenter til Opendocument. Det har blitt vedtatt at administrasjonen skal baseres på åpne standarder, noe mange også ønsker i Norge.

6. september 2006

Telenor skal forske på fildeling og chat
Telenors forskningsavdeling, Telenor Research & Development har nylig gjennomført en større reorganisering. I den prosessen har de fått nytt navn, nytt styre og et større budsjett som blant annet brukes til økt bemanning.

Fra 1. september er avdelingens nye navn Telenor Research & Innovation. Det kan synes som en ren gimmick å endre navnet slik, men det symboliserer også en viss endring i forskningsfokuset. Mye av dagens forskning går på å holde seg oppdatert på hva som skjer rundt om i verden.

- Vi er inne på digg, Youtube og Myspace og disse tingene, forteller Hans Christian Hauglie, sjef for Telenors forskningsavdeling til digi.no.

5. september 2006

Medforfatterenes rolle
Medforfatterene til Sudbø og Hwang er ikke funnet skyldige i vitenskapelig uredelighet. Hvilket ansvar har egentlig medforfattere i en artikkel? Er de reelle forfattere eller er de tatt med i listen av helt andre årsaker?
Wiki-skolebøker for fattige land
Wikipedia er en av klodens største nettsuksesser. Det nettbaserte leksikonet er basert på at brukerne skriver og redigerer innleggene. Denne metodikken skal nå brukes i læretekster i u-land, ifølge New Scientist.

Stoffet blir tilgjengelig på nettet og i et format som lett skal kunne skrives ut. I 2007 vil folk fra Peru, Egypt og Kina sette i gang med å oversette til spansk, arabisk og kinesisk.

Likheten med Wikipedia er klar, men skolebokprosjektet har større begrensninger for skribentene. Tekster som ikke godkjent av en akademiker vil få en annen farge enn godkjente tekster. Dette for å informere om at materialet ikke nødvendigvis er til å stole på. På denne måten opprettholder de spontaniteten til wiki-metodikken, uten at tekstsamlingene glir helt ut.

4. september 2006

Trådløse Trondheim blir AS
Fra og med i dag, fredag 1. september, er et avgrenset område av Midtbyen i Trondheim dekket med trådløsnett fra Trådløse Trondheim. Det vil være åpent for testing for studenter og ansatte ved NTNU.

Trådløse Trondheim er et forsknings- og utviklingsprosjekt som innebærer at flere får utvidet tilgang til internett. Trådløse Trondheim AS skal eie og forvalte infrastrukturen i prosjektet.

Styreleder, dekanus Arne Sølvberg ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, påpeker at det er mange som nå arbeider med trådløse byer verden over, men at Trondheim befinner seg i første rekke.
MySpace skal ta iTunes
Det har formelig haglet inn meldinger om iTunes-utfordrere de siste ukene. Mobilprodusentene Nokia, Samsung og SonyEricsson har alle annonsert enten nye eller sterkt forbedrede musikktjenester. I tillegg kan vi nok vente oss sterkere skyts fra Microsoft når deres Zune-spiller kommer på markedet.

En av de som nok har størst forutsetning for å lykkes grunnet eksisterende brukergruppe, er superpopulære MySpace. Mange musikkinteresserte bruker allerede siden for å oppdage ny musikk. Mange artister har opprettet profiler på siden, der de deler ut gratis musikk for å skape blest om eget produkt. Disse vil kan hende nå få tilbud om å selge musikken sin direkte til MySpace-brukerne.
Lanserer norsk YouTube
Det er det svenske selskapet Bubblare som står bak nettstedet som lanseres i dag. Som på YouTube kan brukerne laste opp og ned filmer, eller se dem på nettet.

I Sverige ble Bubblare lansert for ca to måneder siden. Siden den gang har flere tusen filmer blitt lastet opp. I Sverige har Bubblare.se utviklet seg til å bli Sveriges største videocommunity.

1. september 2006

UPC tilbyr dobbel opplasting
UPC tilbyr nå sine bredbåndskunder å doble hastigheten når de sender data. De fleste bredbåndskundene i Norge bruker adsl, en teknologi som gir rask nedlasting, men ofte under en tiendedel så rask opplasting. UPC bruker en annen teknologi på sitt kabelnettverk.

UPC varsler samtidig at de kommer til å lansere nye abonnementer som skal ha like rask hastighet opp som ned. Kraftselskapene har allerede slike tilbud, og Bredbåndsfabrikken tilbød dette allerede rundt år 2000, men fortsatt er det svært få kunder som har det.
Telenor kutter prisene for å bremse Telio
Telenor kutter ikke prisene for alle sine kunder, det er bare deres ADSL-abonnenter - de som har mulighet til å hoppe over til IP-telefoni fra en annen leverandør - som får kuttet prisene.

Telenor senker fastavgiften på telefoni for ADSL-abonnenter til kr. 199 pr. måned. I tillegg får kundene IP-telefoni-aktige priser på ringingen: Kundene kan ringe gratis internt i Norge og billigere til utlandet.
Prisen for fremme av fri programvare
Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. Utvalgskriteriene for prisen er som følger:

Prisen går til en person eller en gruppe i Norge som har bidratt til utviklingen av, eller fremmet bruk av

- Linux, BSD eller andre Unix-lignende operativsystemer
- Åpen kildekode
- Fri programvare
- Åpne standarder
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket