23. oktober 2007

TV 2 truer med parabolnekt - bt.no

TV 2 truer med parabolnekt
– Vi har planene klare. Vi vil ikke la oss presse til å inngå nye avtaler til latterlig lave priser av to aktører med mer enn 70 prosent av markedet for TV-distribusjon, sier konserndirektør Rune Indrøy i TV 2 til Dagens Næringsliv.

Viasat var tidligere i år villig til å betale nesten 100 millioner kroner for å kunne sende TV 2, selv om Canal Digital fikk samme avtale. Canal Digital skal ha tilbudt under 10 millioner for en ikke-eksklusiv avtale, men rundt 150 millioner om de fikk enerett på TV 2s sendinger. Men betalingsviljen er ikke lenger like høy. Ifølge Dagens Næringsliv skal Viasat nå være villig til å betale rundt 50 millioner kroner for en avtale med TV 2.

22. oktober 2007

Liten tiltro til blogger - IDG.no

Liten tiltro til blogger
Selv om blogger får mye oppmerksomhet både på nettet og i pressen, stoler ikke skandinaver på at de får gode forbrukerråd i blogger. Færre enn fem prosent av nettbrukerne i undersøkelsen stoler på informasjonen de finner der. Blant nettbrukere over 15 år er det bare rundt to prosent som oppgir at råd fra bloggere er mest troverdige. Tilsvarende tall for gruppen under 15 år er seks prosent. Det er dermed de unge som har mest tiltro til informasjonen de finner i blogger, ifølge Kelkoos siste forbrukerbarometer.

4 300 nettbrukere fra hele Skandinavia har informert om hvordan de skaffer seg informasjon om produkter på nett, og hvilke kilder de anser som pålitelige.

Sesam m�kj�pe s�keindeks - digi.no

Sesam må kjøpe søkeindeks
Schibsted etablerte Sesam Søk for to år siden for å sikre seg annonsemarkedet for søkeord før Google gikk hardt inn i Norge. Det har det norske mediekonsernet ikke lykkes med så langt. Nordmenn flest fortsetter å bruke Google som sin primære søkemotor. Og i mellomtiden har Google bygd opp sin egen salgsorganisasjon i Norge.

Nå må Schibsted restrukturerer søketjenestene i Norge og Sverige og gjør tiltak for å spare rundt 130 millioner kroner i kostnader i Schibsted Søk. I Norge har rundt halvparten av de ansatte måttet gå.

Schibsted kutter kostnader med hard hånd i søkevirksomheten i Norge og Sverige. Nå vil også Sesams egen søkeindeks bli ofret til fordel for søkeindekser fra andre partnere, skriver Dagens Medier.

19. oktober 2007

Mener Web 3.0 er geografibasert - digi.no

Mener Web 3.0 er geografibasert
Målet til dagen@ifi er å samle næringsliv og forskningsgrupper samt krydre dette med foredrag om hete IT-tema.

På foredragssiden kommer blant annet Geodata for å snakke om det de mener blir Web 3.0. IBM og Linden Labs har tidligere proklamert at 3D blir hovedelementet i web 3.0, mens Geodata mener web 3.0 blir en «GeoWeb», med en globus som nettleser.

Google skal forelese om informasjonsdeling på weben gjennom webbaserte applikasjoner, mens Systems in Motion vil demonstrere hvordan man med selskapets teknologiplattform kan lage en flysimulator på 60 minutter.

18. oktober 2007

ITavisen | F�r skylda for kino-svikt

Får skylda for kino-svikt
Billettsalget har stupt 27 prosent i USA i år i forhold til samme periode i fjor. Nå tror analysebyrået Janco Partners at det er Halo 3 som har skylda.

- Halo 3-spillerne er som regel i alderssegmentet 18-34 år. Det er den samme gruppen som også dominerer kinoene. Denne effekten kan vare i flere uker, forteller Mike Hickey i analysebyrået Janco Partners.

15. oktober 2007

Ice �ker til 3,1 Mbps - Amobil.no

Ice øker til 3,1 Mbps
Ice dekker i dag 75 prosent av Norges areal med mobilt bredbånd, og før året er omme skal selskapet ha nådd 85 prosent dekning. Dette står i skarp kontrast til NetCom og Telenors 3G-nett, som kun dekker tettbygde strøk.

Nå ønsker Ice også å ta lederposisjonen på hastighet. I den anledning ruller de ut den nye teknologien CDMA2000, som gjør at nedlastingshastighetene øker med 20 prosent.

Ice lover at du nå vil få hastigheter på mellom 500 kbps og 2 Mbps i praksis. Til sammenligning gir vanlig 3G deg maksimalt 384 kbps. Unntaket her er Netcoms super-3G-nett i Oslo, som leverer 2 Mbps.

- Det er det rare. Folk betaler selv om de ikke m�- digi.no

- Det er det rare. Folk betaler selv om de ikke må
digi.no har intervjuet Knut Yrvin, Trolltechs Community Manager for Open Source. Hans jobb er å yte god service til kunder som ikke betaler for Trolltech-produktene de bruker. Vi fulgte ham gjennom en arbeidsdag for å lære mer om Trolltech, åpen kildekode og den pågående kampen om hvordan programvare skal utvikles og selges.

Dagens it - Nye piratstreker

Nye piratstreker
Adressen Ifpi.com tilhørte tidligereplatebrasnjens organiasjon IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry). Nå har adressen på en eller annen måte kommet i hendene på fienden, Det svenske nettstedet Pirate Bay. Dette er et nettsted som legger ut enorme mengder lenker til piratkopiert materiale.

Nå har forkortelsen fått en helt annen betydning - International Federation of Pirate Interests, og leder ikke lenger til IFPIs hovedadresse ifpi.org.

Adressen skal ifølge IDG.se brukes av piratorganisasjonen Pirate Bay til å spre ordet om piratkopiering. En av Pirate Bays administratorer sier ifølge IDG.se til Torrentfreak at adresssen ikke er hacket, men at noen skal ha gitt den til Pirate Bay.

11. oktober 2007

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk - teleavisen.no

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk
Post- og teletilsynets (PT) halvårlige rapport om situasjonen på det norske markedet taler sitt tydelige språk: Økningen i den mobile datatrafikken er formidabel.

Første halvår i år ble det transportert over 128.000 gigabyte (Gb) data over mobilnettet, mot under 160.000 Gb i hele 2006. Sagt på en annen måte, så utgjør trafikken første halvår over dobbelt så mye som trafikken i hele 2004 og 2005 til sammen.

- Her skjer det noe - her skjer det helt åpenbart noe, konstaterer direktør Willy Jensen under PTs gjennomgang med pressen. Han peker på søylen som uttrykker dataveksten som en rakett på vei til de ytre sfærer.

Den samme veksten finner sted også mange steder i utlandet. I Sverige kan TeliaSoneras landssjef for mobiltjenester, Håkan Dahlström, fortelle om en vekst på 50 prosent bare siden i sommer. Kollega Kenneth Karlberg legger til at man i områder med HSPA-dekning innenfor TeliaSonera-konsernets geografiske nedslagsfelt, finner at datatrafikken øker fra ”noen titalls megabyte per kunde per måned” til over 500 megabyte per kunde per måned.

9. oktober 2007

Dagens it - - Norge er i forskertoppen

- Norge er i forskertoppen
Norge ligger elendig an på OECDs lister over land som forsker mest. Det var en av grunnene til at mange var mest opptatt av penger til forskning da statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem på fredag.

- OECD presenterer det som et paradoks at Norge, som har så sterk økonomi, har så lav innovasjon, sier han til Dagens Næringsliv. Hans konklusjon er delvis motsatt av OECDs, og det forklarer han med at OECD baserer seg på for grove gjennomsnittstall.

- Det er riktig at innovasjonen i gjennomsnitt er lav i Norge, men dette resultatet skyldes at Norge har en spesiell næringsstruktur, med stor vekt på tradisjonelle næringer. Disse utgjør en relativt stor andel av økonomien, og har samtidig en lav innovasjonsevne, sier han til Dagens Nærinsgliv.

Han mener Norge ligger godt an innen høyteknologisk industri og servicenæringer, og i front innen finans, telekommunikasjon og kunnskapskrevende forretningstjenester. Nivået er høyere i flere næringer, men selskapene er små, så volummessig blir det mindre av det.

8. oktober 2007

ITavisen | Intellektuelt p�fyll p�YouTube

Intellektuelt påfyll på YouTube
Det amerikanske toppuniversitetet Berkeley legger nå ut hundrevis av forelesninger på videoportalen YouTube.

Universitetet annonserte i forrige uke åpningen av sin egen YouTube-portal, med over 300 timer video. Her finner du blant annet en forelesning om søkemotorer av Google-bründer Sergey Brin.

4. oktober 2007

Dagens it - Pirater sl�tt av Youtube

Pirater slått av Youtube
Telenor har for tredje gang gjennomført en stor undersøkelse om bruk av internett-tjenester og utvikling av bredbånd i Norge. Et av de viktigste funnene er at bruken av internett har endret seg, og at raskere bredbånd legger til rette for dette.

Til Telenors glede kan de trekke frem at bruken av fildelingsprogrammer har falt tilbake fra 23 prosent ifjor høst til 19 prosent nå.

- Tilbakegangen kan skyldes at tilgangen på lovlig nedlastbart innhold er blitt bedre, både innenfor musikk og film. I tillegg er det langt mer innhold som streames, noe som gjør fildelingsprogram mindre nødvendig, skriver Telenor.

Youtube har de siste årene kommet inn som et alternativ til tv og ulovlig nedlasting av video. Vel og merke er det ikke sikkert mengden ulovlig materiale på nettet dermed har blitt redusert. Youtube er nemlig selv i store problemer fordi brukerne legger ut og deler ulovlig materiale.

Unng�r CV-baser

Unngår CV-baser
Vil du ha jobb? Da bør du bruke tiden på noe annet enn å legge ut CV-en på eksterne databaser som stepstone, jobbnorge og monster.

En rekrutteringsundersøkelse gjort av magasinet Kaleidoskopet, viser nemlig at kun fire av 50 av landets største selskaper benytter seg av eksterne CV-databaser i jakten på nye ansatte.

ITavisen | - Tyveri �kopiere egen musikk

- Tyveri å kopiere egen musikk
Det er ingen hemmelighet at platebransjens definisjon av hva som er tyveri av åndsverk er svært vid. men selv garvede piratjegere sperret opp ørene da Jennifer Pariser, advokaten til plateselskapet Capitol, ble bedt om å definere hvor grensene går.

- Når en person lager en kopi av en sang til seg selv, antar jeg at vi kan si at han stjeler en sang. Å «lage en kopi» av en sang du har kjøpt er bare en pen måte å si at du har «stjålet bare en eneste kopi», sa Pariser.

Hun hevdet i samme slengen at selskapet Sony BMG når er redusert til det halve i forhold til i 2000. Dette på grunn av all piratkopieringen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket