22. desember 2007

Telemedisin kan true legenes makt
Tidligere skrev leger og sykepleiere hver sin pasientjournal. Sykepleiernes håndskrevne dokumenter lå i en perm på vaktrommet, mens legenes notater var på legens kontor. Etter at elektronisk pasientjournal (DIPS) ble innført, er all pasientinformasjon samlet i en og samme datamappe, og leger og sykepleiere skriver fortløpende i den samme journalen.

- Vi ser at leger som er vant til å spørre sykepleiere om informasjon, nå blir møtt med svar som "dette kan du finne ut av selv, du har like mye tilgang til denne informasjonen som jeg", forteller Obstfelder.

Hun tror dette er med på å endre maktforholdene som eksisterer mellom de to helseprofesjonene. Legens makt blir utfordret, og sykepleierne kan oppleve at de har sterkere kontroll og innflytelse.

19. desember 2007

journalisten.no : NRK med egen kanal hos fildelere


Gratis innhold som konkurransefortrinn

Joost er en nettbasert videoapplikasjon basert på fildelingsteknologi (bruker til bruker, P2P). I november inngikk Joost en avtale med Sveriges allmennkringkaster SVT. Nå har selskapet, som ble startet av Skype-grunnleggerne Niklas Zennström og Janus Friis, også fått med seg NRK.

- Jeg tror alle offentlige kringkastere tenker mer og mer i den retning at det er et konkurransefortrinn å levere innhold uten å ta betalt for det. Det er en viktig del av vår strategi å tenke litt stort, være til stede og tilby innholdet vårt der folk er. Vi er allerede til stede på steder som YouTube og Facebook, i januar kommer vi også med egen kanal på Joost, sier Bjarne André Myklebust, nett-sjef i NRK, til Journalisten.

18. desember 2007

Dataspill inn i skolen

Dataspill inn i skolen
Hele 8 av 10 elever som får spesialundervisning, er gutter. Thomas Nordahl konkluderer i rapporten "Gutter og jenters situasjon og læring i skolen" med at gutter ikke får realisert sitt potensial i forhold til læring i dagens skole.

At flest gutter faller utenfor skolesystemet, er ikke unikt for Norge. Sverige dokumenterer en lignende situasjon. Rapporten "Kön och skolframgång. Tolkningar och perspektiv", 2005 peker på at rådende maskulinitetnormer innenfor ungdomskulturen er "anti-skoeske". Det er med andre ord ikke kult å være skoleflink for gutter, noe som kan bidra til at gutter velger bort skolen. Skolen er derfor nødt til å gjøre noen grep for å endre på denne alvorlige utviklingen.

En løsning kan være å ta ungdomskulturen inn i skolen. Vi vet at lærerne har et stort behov for et bredere repertoar av undervisningsmetoder. Videre vet vi at gutters ungdomskultur i stor grad er preget av dataspill.

Dagens it - Skal spore de digitale ettern�lerne

Skal spore de digitale etternølerne
- Så å si ingen fokuserer på ”the low end” av markedet, altså de 800.000 som ikke har bredbåndstilknytning hjemme. Fiber og IP-tv er ganske uinteressant for tante Olga på Vinstra. Alle snakker om stadig raskere og bedre båt, mens Olga kanskje ønsker seg en robåt. Foreløpig er det ingen som vil tilby henne det, sier Aarønæs.

Ifølge analytikeren utgjør andelen norske ikke-brukere et årlig markedspotensial på mellom tre og fire milliarder kroner for bredbåndsaktørene.

17. desember 2007

Nettbasert OpenOffice.org snart klar - Hardware.no

Nettbasert OpenOffice.org snart klar
Prosjektet skal i første omgang kun kunne brukes av registrerte betatestere. Interesserte kan registrere seg på nettsiden ulteo.com.

Prosjektet skal støtte både Windows, Linux og Mac OS X. Tjenesten skal fungere både med Firefox 1.5 (og nyere), IE6, IE7 og Safari. Javascript og Java må være aktivert i nettleseren.

Brukerne vil få 1 GB gratis lagringsplass til disposisjon som en del av selskapets Online Desktop-pakke.

16. desember 2007

Wikipedia f�r konkurranse - Hardware.no

Wikipedia får konkurranse
Søkegiganten Google jobber nå med utvikling av verktøyet Knol (fortkortelse for det engelske ordet "knowledge"), som skal brukes til å samle og strukturere informasjon fra brukere.

Google Knol kan beskrives som formidling eller tilrettelegging av informasjon på en lignende måte som leksikonet Wikipedia. Hensikten med Knol er at eksperter på sine felter skal kunne dele ut informasjon til andre brukere.

Detaljene rundt Knol er foreløpig ikke kjent, men det skal visstnok være en samling av verktøy for redigering av tekst, og et nettsted for publisering av artikler.

14. desember 2007

Morgenbladet

Brødre i ånden
Smith og Marx er like i så mangt til tross for de hundre årene som skiller deres forfatterskap og til tross for det bilde som gis av dem i populærlitteraturen.

Begge var opptatt av å forstå kapitalismen som økonomisk og politisk system. Begge analyserte systemet bredt, beskrivende og historisk. Begge skrev mot klassetyranni, mot de fås undertrykkelse av de mange. Begge var for frihandel. Begge var imponert over kapitalistenes resultater, men ikke over deres motiver. Begge var motstandere av krig og kolonivelde. Begge var talsmenn for de fattiges interesser. Begge var skeptiske til den rollen som religion spilte. Og begge var opptatt av at samfunnet måtte gi utdanning til alle.

Disse likhetene ville vært opplagte dersom vi levde i en opplyst tid. Men det gjør vi ikke. Tvert om, der likhetene er slående er det forskjellene som blir fremhevet og som blir husket. En grunn er at de to er blitt politisk kidnappet. Mens Smith er blitt røvet og bortført av den mest liberalistiske delen av den politiske høyresiden, er Marx blitt røvet og bortført av den mest byråkratiske delen av venstresiden. På den måten fremstår de to beste og mest interessante klassiske økonomene som motpoler i den politiske økonomien og i den ideologiske debatten. Fløyenes omfavnelse og utstøting bidrar til at potensielle lesere står igjen som nokså fremmedgjorte – og klart uinformerte.

12. desember 2007

IKT, Kunnskapsl�ftet og morgendagens skole - regjeringen.no

IKT, Kunnskapsløftet og morgendagens skole
PISA, PIRLS og nasjonale prøver gir oss alle mye å tygge på. Vi har alle et ansvar for at dårlige resultater ikke får demotivere lærere og elever, men at vi raskt kommer på offensiven og ser framover. Det slo meg at oppslagene om dårlige elevresultater jo også når elevene, og at det ikke er bare lett når man er 15 å få høre at man er så dårlig…
Kanskje er det på sin plass å minne om at vi er heldige som har de norske elevene. Elever som er aktive, deltakende og bryr seg om hverandre, elever som gjør det bra i de såkalte CIVIC-undersøkelsene, våre elever er kreative og kritiske. Det kommer godt med. Men det er ikke til å komme forbi at vi må øke ambisjonene når det gjelder faglige prestasjoner.

Hovedbildet er at jentene er flinke og guttene henger etter. Vi har grundig dokumentasjon på dette, men mindre kunnskap om hva årsakene kan være. Jeg tror noen av årsakene finnes innenfor skolen, men det er viktig å erkjenne at samfunnets rollemodeller og påvirkning gjennom den globale massekulturen øver sterk påvirkning. Det er viktig å ikke falle i noe av grøftene her. De flinke jentene skal stå på videre, og vi må ikke stigmatisere guttene. Vi trenger mer kunnskap på dette feltet, og vi har gitt NOVA i oppdrag å utarbeide en kunnskapsoversikt over årsaker til kjønnsforskjeller i utdanningen.

10. desember 2007

Datatilsynet skeptisk til jamming - teleavisen.no

Datatilsynet skeptisk til jamming
Datatilsynet deler flere av de bekymringene Telenor og NetCom har gitt uttrykk for i tilknytning til forslaget om innføringen av såkalte mobilregulerte soner.

- Tilsynet er i utgangspunktet kritisk til at en slik metode benyttes. Metoden vil ramme uskyldige enkeltpersoner, konstaterer Datatilsynet i uttalelsen til Samferdselsdepartementet.

I uttalelsen heter det at Datatilsynet også tidligere har stilt seg kritisk til innføringen av en slik metode uten at den først har vært gjenstand for grundig utredning. Ikke minst påpeker tilsynet at forslaget fremdeles ikke er grundig nok utredet.

- Det forligger ingen estimater om hvor hyppig politiet vil ha behov for å etablere slike soner, og heller ikke estimater om hvilke konsekvenser for elektroniske kommunikasjonsnett og sluttbrukere slike soner vil ha, skriver Datatilsynet.

LINUXmagasinet - Skolelinux ble vinneren av �Scandinavian Free Software award�!

- Skolelinux ble vinneren av "Scandinavian Free Software award"!
Etter en grundig vurdering av 15 utvalgte prosjekter, kom «Free Software Foundation Europe» til konklusjonen at det norske Skolelinux prosjektet var årets vinner. Det gjør det ikke mindre gjevt at prisen ble utdelt for første gang i år. Prisevinneren ble presentert på konferansen «Free Software Conference Scandinavia 2007» i Gøteborg Fredag 7/12-07.

Skolelinux har markert seg som ett tydelig Fri Programvare prosjekt, både i ord og handling. Prosjektet har, på en kvalitativ og inkluderende måte, spredt ordet om Fri programvare i praksis. Prosjektets suksess består av ildsjeler som har forstått verdien ved gjenbruk av kode og dele sine resultater med andre. Deres tydelige fokus på skoler slår en også som viktig for spredning av Fri Programvare. Dette fordi det tross alt er morgendagens databrukere og beslutningstakere som vokser opp med prinsippene, lærer verdien, og nytten av, Fri Programvare.

7. desember 2007

NA24.no

Vil lansere gratis bakkenett
Lunde Nilsen, som også er medeier i TV 1 Norge AS, mener det ikke er noen kanaler som blir fullt ut gratis i bakkenettet etter 2010. Han mener kringkasterne selv bør kunne velge å gå kryptert i programpakker eller være frikanal uten programkort, styrt ut i fra sine foretningsmodeller og ambisjoner.

- Det vi ønsker er å lage et digitalt bakkenett for de mindre lokale aktørene. For å ta inn kanalene i dagens bakkenett må du betale for en dekoder og bli kunde hos RiksTV. NRK er ikke gratis, i og med lisensen, og det er mye som tyder på at TV 2 blir betalkanal fra 2010. Det vi ønsker er å bygge et digitalt bakkenett hvor kanalene skal være gratis for seerne, og sendingene går ukryptert utenfor en programpakke og programkort, sier Lunde Nilsen til NA24 Propaganda.

Han mener Telekrings interessenter først og fremst vil være stasjoner som ikke får plass i dagens bakkenett basert på flere faktorer.

- Medietilsynet har nå åpnet opp på konsesjonssiden for at konsesjonær kan velge mellom flere nettoperatører for digitale bakkenett, men det er svært begrenset tilgang på kapasitet for distribusjon og i dag er det kun NTV alene som tilbyr kapasitet. Det betyr at det blir mindre rom for nykommere, og at det i liten grad blir et utvidet tilbud, sier han.

Skal kj�pe OLPC til norske barnehager - digi.no

Skal kjøpe OLPC til norske barnehager
Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil ha mer bruk av åpen kildekode i offentlig sektor, og i den forbindelse har hun delt ut totalt 5 millioner kroner til 7 åpen kildekode-prosjekter, samt 8 åpen standard-prosjekter.

Et av prosjektene som får støtte er Øvre Eiker kommunes «40 x OLPC til barnehager/skoler».

One Laptop Per Child er et prosjekt som der målet er å gi en spesialtilpasset bærbar PC til barn i utviklingsland, slik at de kan nyte godt av IKT i kompetanseutviklingen. Målet er å komme ned i en enhetspris på 100 dollar per PC, ved å selge i store volum til regjeringer i utviklingsland.

6. desember 2007

journalisten.no : Svenskene tjener p�bloggelenker

Svenskene tjener på bloggelenker
Sjefredaktøren for Svenska Dagbladet digitale medier mener avisen tjener på å lenke til bloggeres omtale av avisens artikler. Det tror man i DB Medialab også.

Twingly er en svensk tjeneste som samler bloggeinnlegg som lenker til avisartikler. Bloggelenkene kan så publiseres under artikkelen de lenker til. I Sverige har blant annet Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter benyttet tjenesten siden februar i år. I Norge har Dagbladet eksprimentert med den de siste ukene.

- Vi synes det fungerer bra og gir merverdi til websiden vår. Det gir oss mer lojale brukere. Vi har ingen bevis for at tjenesten driver trafikk, men vi har fått enormt mye oppmerksomhet som følge av Twingly. PR-messig har det gitt stor uttelling og høy status, sier Bo Hedin, sjefredaktør i Svenska Dagbladet digitale medier, til Journalisten.

Teletilsynet kritiserer RiksTV og TV2 - digi.no

Teletilsynet kritiserer RiksTV og TV2
Avtalen RiksTV har inngått med TV 2 er diskriminerende overfor andre kanaler og strider med kravene til konsesjon for det digitale bakkenettet, mener Post- og teletilsynet.

Det er Norges Televisjon (NTV) som sitter på konsesjonen for det digitale bakkenettet og som derfor har det endelige ansvaret for at kravene i konsesjonen oppfylles. Betal-TV-selskapet RiksTV leier i sin tur kapasitet av NTV, men har ifølge Post- og teletilsynet (PT) gitt TV 2 bedre vilkår enn de andre kanalene som det er inngått avtale med.

- TV 2-avtalen og de andre partenes avtaler er ikke godt nok balansert. Vi mener ikke nødvendigvis at TV 2 har fått en for god avtale. Det kan godt hende at TV 2-avtalen er helt grei, men da må de andre kringkasterne få bedre avtaler, sier tilsynsdirektør Willy Jensen til NTB.

En varslet nettbombe - IDG.no

En varslet nettbombe
Flere personvern-grupperinger og jurister har denne uken tatt til orde for en lovregulering av den typen sporing som praktiseres av Beacon og Facebook. De tror ikke det er mulig å ivareta personvernet gjennom å overlate reguleringen til de kommersielle aktørene selv.

En lovendring i retning av mer regulering, som i Europa, vil være et betydelig skifte i amerikansk personvernpraksis, som også får store ringvirkninger i andre land, siden de USA-eide nettstedene, som Facebook, har mange brukere over hele verden.

Men det er liten grunn til å regne med at det går den veien. Til det gir koblingen mellom sporing av brukeratferd på nettet og kommersielle interesser altfor mange inntektsmuligheter. En samlet teknologibransje og store deler av det amerikanske næringslivet vil kjempe imot med nebb og klør.

Derfor trengs våkne nettbrukere. Jo flere som blir bevisste på hva som foregår "under panseret" på alle de forlokkende nye nettsamfunnene og tekniske løsningene, desto større er muligheten for å påvirke i den retningen brukerne selv ønsker.

4. desember 2007

Facebook-sporing avsl�rt og dokumentert - IDG.no

Facebook-sporing avslørt og dokumentert

Det er Stefan Berteau, sikkerhetsforsker i Computer Associates (CA), som har dokumentert hvordan annonsesystemet Beacon trekker ut informasjon om hvilke nettsteder brukerne har oppsøkt. I denne bloggen forklarer han hvordan .

Fredag kveld, bare noen få timer etter at Facebook så ut til å ha avverget en overvåkingsskandale ved å love endringer i annonsesystemet, la han ut dokumentasjon om hvordan systemet overvåker Facebook-brukere, også når de ikke er logget inn på nettstedet.

Før dette hadde Facebook avvist problemstillingen, som ble omtalt først på bloggen til Ben Googins

3. desember 2007

ITavisen | Overv�ker deg etter utlogging

Overvåker deg etter utlogging
Det er en kjent sak at Facebook følger med på hva du gjør, og at de forbeholder seg retten til å bruke informasjonen du legger inn. Nytt er det likevel at dette ikke bare skjer mens du er på Facebook, men også med aktiviteter utenfor.

Sikkerhetseksperten Stefan Berteau i det store selskapet Computer Associates (CA) skulle teste det kontroversielle annonsesystemet Beacon på Facebook. Til sin store overraskelse så han at det fulgte med også etter at han hadde logget av.

Slutter p�skolen for �spille spill : Dagsavisen

Slutter på skolen for å spille spill
I stedet for å gå på skolen, spiller de eller sover etter å ha vært oppe hele natten. Hjelpelinjen for spillavhengige har etter årets ti første måneder fått nesten tre ganger så mange henvendelser om spill der det ikke satses penger som i hele fjor. Til nå har 149 personer ringt. De fleste er bekymret over spilling på Internett, særlig rollespillet World of Warcraft, men også skytespill, strategispill, ferdighetsspill og bilspill.

- At ungdom dropper ut av skolen eller at skolen blir skadelidende er en konsekvens foreldre ofte nevner når de ringer, sier daglig leder Thore Paulsen.

De fleste er mellom 15 og 20 år gamle og dropper dermed ut av videregående skole eller studier. De kutter ut skolen helt eller skulker delvis for å sitte hjemme og spille, forteller Paulsen.

Krangler om pirater - IDG.no

Krangler om pirater
Tradisjonen tro har Business Software Alliance, med Eilert Hanoa i spissen, gjennomført en årlig undersøkelse om norske studenters forhold til piratkopiering. Tallene som ble presentert tidligere i uken viser at ni av ti avgangsstudenter ved Handelshøyskolen BI og NTNU har brukt ulovlig programvare privat. 82 prosent mener det er akseptabelt å benytte piratkopiert programvare til privat bruk.

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelser fra 2004 og frem til i dag, har studentene blitt mindre kritiske til piratkopiering med årene. I 2005 var eksempelvis prosentandelen studenter som hadde brukt piratkopiert programvare på 71 prosent.

1. desember 2007

Morgenbladet

For­gub­bing i aka­de­mia
I en ny rap­port fra NIFU Step kom­mer det frem at om lag 35 prosent av alle aka­de­mi­ke­re sys­sel­satt i dag, snart går av med pen­sjon.

- Spe­si­elt in­nen­for hu­ma­nis­tis­ke fag ser vi et stort er­stat­nings­be­hov. Det er grunn til å for­ven­te at ar­beids­mar­ke­det for hu­ma­nis­ter bare blir bed­re de nes­te åre­ne, sier Ter­je Næss, fors­ker ved NIFU Step.

Han har sett på ut­vik­lin­gen av ar­beids­mar­ke­det for aka­de­mi­ke­re i lø­pet av det sis­te ti­året, og kon­klu­de­rer med at de høyt ut­dan­ne­de tar over stør­re de­ler av mar­ke­det. I til­legg er an­de­len eld­re aka­de­mi­ke­re øken­de. Av dem som job­ber in­nen­for hu­ma­nis­tis­ke fag er nes­ten halv­par­ten over fem­ti år – og der­med kla­re for pen­sjon om ti-fem­ten år.

29. november 2007

Dagens it - Regjerer nettet om natten

Regjerer nettet om natten
Nedlasting av filmer, musikk, spill og programmer gjennom fildelingstjenester har lenge vært forsøkt stoppet av rettighetshaverne. I USA har bransjen klart å få idømt folk store bøter, men det ser ikke ut til å stoppe den globale fildelingstrenden.

Analyse av verdens nettrafikk tyder nemlig på at fildelingstjenester kan stå for en svært stor prosent av nettrafikken, særlig om natten. I Øst-Europa står slik trafikk for eksempel for utrolige 95 prosent av trafikken om natten. Det er konklusjonen til tyske Ipoque, som har analysert pakketrafikken på internett, melder Arstechnica.

Undersøkelsen viser også stor variasjon i hva som lastes ned i ulike regioner. I Sør-Europa står spill for 25,5 prosent av fildelingstrafikken, mens filmer står for 38,8 prosent og pornografi bare 1,8 prosent. I Midtøsten er spillandelen nede i 6,3 prosent av trafikken, mens filmer står for hele 48 prosent og porno for 5 prosent.

28. november 2007

Professor hacket nettbankene - digi.no

Professor hacket nettbankene
Professor Kjell Jørgen Hole ved Universitetet i Bergen har over lengre tid advart mot dårlig sikkerhet i BankID-løsningen. Sist gang i en kronikk i Aftenposten 17. november: Nettbanken er ikke trygg.

På tross av advarslene opplever han å ikke bli hørt. I et intervju med Computerworld.no forteller han at han derfor at har måtte gått til drastiske skritt.

Sammen med en tre doktorgradsstudenter har han fra februar til november i år gjennomført målrettede angrep mot sikkerhetsløsningen BankID.

27. november 2007

ITavisen | Platebransjen m�dokumentere tap

Platebransjen må dokumentere tap
Den underlige saken som på juristisk folkemunne bare kalles «UMG vs. Lindor» har pågått siden januar 2006. På tross av at den saksøkte kvinnen, Marie Lindor, bedyrer at hun aldri har tatt i en PC og knapt vet hva Internett er, mener platebransjeorganisasjonen RIAA og deres medlemsbedrift Universal Music Group at hun likevel må betale for musikk hun skal ha lastet ned ulovlig.

Nå har saken tatt en ny vending. Dommeren Robert M. Levy forlanger nå at RIAA dokumenterer det faktiske tapet de skal ha hatt på grunn av Lindors påståtte aktiviteter.

RIAA har tidligere nektet å framskaffe slike nøyaktige tall, men får nå kniven på strupen. I flere tidligere saker har RIAA klart å få erstatninger som langt overstiger den faktiske salgsverdien av musikken som har blitt lastet opp og ned.

26. november 2007

�pner for tredjeparts programvare i Volvoer - digi.no

Åpner for tredjeparts programvare i Volvoer
Volvo Group kunngjorde i dag at selskapet er den første kommersielle kjøretøyprodusenten som gjennom den nye programvarestandarden Autosar (Automotive Open System Atchitecture) vil åpne opp for nye programvareleverandører. I tillegg til tradisjonelle leverandører, skal uavhengige og innovative programvareleverandører med dette kunne levere programvare til Volvos kjøretøyer.

- Autosar gir bilindustrien muligheten til å kombinere programvare fra én leverandør med maskinvare fra en annen leverandør. Dette kan sammenlignes med hvordan ulike programmer kan installeres på en PC, sier Anders Ydergård, senior visepresident med ansvar for forskning og utvikling av kjøretøyer ved Volvo Group, i en pressemelding.

Dagens it - Frykter "hacktivister"

Frykter "hacktivister"
Politiske ytringer kan ta all slags former, og internett er blitt en svært viktig kanal. Ikke bare er internett en god arena for for politisk meningsbryting, det gir også utløp for informasjon og diskusjon i situasjoner der ytringsfriheten strupes. I høst har for eksempel aktivister i Burma både mobilisert og informert omverden ved hjelp av blant annet internett. Internett er også et effektivt pressmiddel og våpen for den som ikke mener seg hørt.

- Vi har registrert flere tilfeller av politiske motiverte angrep på internett, det vi vil kalle hacktivisme, sier avdelingsdirektør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Christophe Birkeland.

24. november 2007

Kulturkollisjon p�n�rt hold - bt.no

Kulturkollisjon på nært hold
Det mest interessante har vært å oppleve et sterkt møte mellom to svært ulike kulturer på nært hold; medienes nyhetskultur og skolens omsorgskultur. Mens journalistene har konkurrert knallhardt om nyheter, med elever som viktige kilder, har skolen, etter beste evne, forsøkt å skjerme ungdommene.

På Erdal ungdomsskole ble denne kulturkollisjonen ekstra tydelig fordi medietrykket var så stort, nyhetskonkurransen så sterk og presset på elevene så heftig.

Pressen ble informert om videotrusselen på en pressekonferansen klokken 11, mandag. Ifølge rektor var oppmøtet fra mediene like stort som når en statsråd blir avskiltet. Krisepsykologenes advarsler om at sensasjonsomtale av slike saker øker smittefaren, har åpenbart ikke gjort inntrykk

Situasjonen ble ekstra amper, mandag, fordi ingen medier kjente til saken på forhånd. Nettaviser har et voldsomt behov for kontinuerlig nyhetsjakt og oppdatering av nyheter. Den som har mest nytt å tilby, vinner kampen om leserne. Konkurransen foregår hele døgnet og legger et stort press på journalistene om å levere. Denne tidsklemmen gjør det ikke lett for reportere å leve opp til de presseetiske kravene om grundighet, etterrettelighet og balansert fremstilling.

22. november 2007

Stipendiater sliter med motivasjonen

Stipendiater sliter med motivasjonen
Stipendiatene er slett ikke sikker på om de vil fortsette en forskerkarriere. Dårlig lønn, usikker jobbframtid og et skuffende statsbudsjett sliter på motivasjonen, viser en fersk undersøkelse.

20. november 2007

Ny GPL-variant skal stoppe �Google-praksis� - digi.no

Ny GPL-variant skal stoppe "Google-praksis"
GPL-lisenser kommer med krav om at alle som bruker kildekoden også deler ut egen videreutvikling under samme lisens, mens BSD og lignende lisenser ikke stiller krav om det.

En måte å omgå GPL-lisensens krav, er å ikke levere programvaren på vanlig måte. Kildekode som brukes i nettbaserte tjenester, eller som inngår som en del av en ferdig installert maskinvarepakke omgår kravet om å dele egenutviklingen med alle.

Det gjør det mulig for blant annet søkegiganten Google å benytte seg av åpen kildekode, uten å måtte dele sine egen kildekode. Det er også grunnen til at selskapet leverer ferdig opsatte gule serverbokser, når de selger seg inn i markedet for bedriftsinterne søk.

19. november 2007

TU.no - Kvalitetsreformen gir mer juks - Teknisk Ukeblad

- Kvalitetsreformen gir mer juks
Problemet med juks er størst på hjemmeeksamener og lignende oppgaver, der internett er det vanligste verktøyet. Studentene prøver å oppnå gode resultater ved å klippe og lime fra tekster som er publisert på nettet, uten å gi korrekte kildehenvisninger.

Ved Universitetet i Bergen har de tatt i bruk et elektronisk kontrollprogram for å avsløre de som jukser ved å bruke internett.

- NTNU har ennå ikke tatt i bruk dette programmet, men vi legger mer vekt på veiledning om bruk av kilder og kildehenvisninger enn tidligere, sier Snekvik.

Selv om NTNU har behandlet flere juksesaker de siste årene enn tidligere, ser de ikke juks som et stort problem.

Nettbanken ikke trygg

Nettbanken ikke trygg
Elektronisk innbrudd.I desember 2006 ble flere kunder med nettbank hos SpareBank 1 svindlet. Kriminelle hadde brutt seg inn på kundenes datamaskiner. Når kundene logget seg inn på nettbanken, tok de kriminelle styringen over datamaskinene og tømte kontoene.

For å hindre slike angrep bestemte bankene at passord og engangskode måtte oppgis ikke bare ved innlogging, men også for å bekrefte betaling av regninger.

Men nettbanken har en alvorlig konstruksjonsfeil: Den skiller ikke mellom engangskoder som brukes til å logge inn og engangskoder som brukes til å betale regninger. Ingenting knytter kundens passord og engangskode til den handlingen kunden vil ha utført.

Heldigital bokhandel �pnet

Heldigital bokhandel åpnet
For første gang på mange år kan du nå laste ned en digital bok fra en norsk nettbokhandel. Digitalbok.no satser på å bli en stor nordisk aktør i et foreløpig jomfruelig marked.

Forfatterforeningen og Forleggerforeningen er i full gang med å forhandle om fordelingen av den økonomiske kaken i den nye virkeligheten. Derfor mangler foreløpig norske bøker på digitalbok.no, som er startet av det uavhengige selskapet Elittera.

Amerikanske Amazon.com er allerede Norges største bokhandel. I dag lanserer bokkjempen sitt digitale lesebrett, kalt Kindle. Amazon skal ikke bare selge bøker, men har også inngått avtaler med en lang rekke amerikanske aviser om å levere innhold via trådløst nettverk.

16. november 2007

VG Nett - Teknologi

- RiksTV bryter konsesjonen
Da RiksTV (den gang Norges Televisjon red. anm.) søkte om konsesjon for å bygge det digitale bakkenettet stod det i søknaden at de ville tilby kundene muligheten for å abonnere på enkeltkanaler. Ønsker du i dag å abonnere på enkeltkanaler kan du glemme det. Det er ikke mulig å abonnere på enkeltkanaler, bortsett fra kanalene som er gratis, uten å ta hele pakken.

- Slik jeg tolker teksten er dette et helt klart brudd på konsesjonsplikten, sier professor i signalbehandling ved Universitetet i Oslo, Torleiv Maseng.

- Jeg mener at Medietilsynet som har ansvaret for å ivareta publikums interesser er ført bak lyset eller har sovet i timen, sier Maseng til VG Nett.

Google vil ha mobilfrekvenser - teleavisen.no

Google vil ha mobilfrekvenser
Google forbereder et bud på 25 milliarder kroner eller mer for frekvenser i 700 Mhz-båndet, som skal auksjoneres ut i USA i januar, skriver Wall Street Journal. Sannsynligvis betyr dette at Google har planer om å etablere seg som mobiloperatør.

Google har tidligere antydet at det kan bli aktuelt å by på frekvensene, som regnes blant de mest verdifulle i hele det elektormagnetiske spektrum, fordi signalene i så lave frekvensområder rekker langt.

En talsmann for Google sier at selskapet vil kunngjøre sine intensjoner innen 3. desember, som er datoen det amerikanske teletilsynet (FCC) har satt som deadline for interessenter å melde seg på til auksjonen i januar. Talsmannen bekreftet at det forberedes et bud.

Flere ting tyder på at Google går med en mobiloperatør i magen. Ved sitt hovedkvarter i Mountain Wiew i Silicon Valley har Google etablert et testnett for å skaffe seg operasjonell kompetanse, skriver Wall Street Journal.

- Ikke et korstog mot Microsoft - IDG.no

- Ikke et korstog mot Microsoft
Heidi Arnesen Austlid forlater IKT-Norge og er ansatt som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Austlid starter mandag i sin nye jobb som direktør i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. På første dag er hun delaktig i regjeringens eNorge-forum.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er etablert etter initiativ fra Buskerud og Troms fylkeskommuner, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og rådet for Drammensregionen.

Kompetansesenteret vil ha nær kontakt med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og ønsker å være et verktøy for departementets arbeid med fri programvare og åpne standarder.

Dagens it - Googles mobilplaner st�rre enn du tror

Googles mobilplaner større enn du tror
Mange bekker små gjør en stor å. Dette er metoden Google ser ut til å bruke i sin mobilsatsning. De er engasjerte i en rekke uavhengige prosjekter som tilsammen kan utgjøre en markant satsning på mobilmarkedet.

Googles engasjement i utviklingen av programvare for mobiltelefoner, kalt Android, er det mest tydelige tegnet på at de vil inn i mobilbransjen. Men også andre prosjekter viser tydelige ambisjoner. Wall Street Journal tror til og med at Google vil åpne sitt eget mobilnett. Deres kilder hevder Google vil søke amerikanske myndigheter om en frekvenspakke i januar.

Morgenbladet

Morgenbladet
Politikerne må ta styringen over forskning og høyere utdannelse, mener professor Steinar Stjernø. Han leder det regjeringsoppnevnte Utvalget for høyere utdanning (Stjernøutvalget), som skal avgi sin innstilling i slutten av januar. Ifølge Stjernø finnes det i dag ingen overordnet, nasjonal strategiplan innen sektoren.

- Alle institusjonene konkurrerer mot hverandre om studenter, penger og forskere, og mangelen på strategi er påfallende for et lite land som Norge, som har begrensede ressurser og talenter, påpeker han.

Steinar Stjernø hevder dagens situasjon vil føre til en uheldig fragmentering av forskningsmiljøer og master- og doktorgradsutdanninger, og at dette vil være skadelig for kvaliteten i sektoren totalt.

- Mjøsutvalget førte til mer autonomi for institusjonene, men samtidig fjernet det politikken i sektoren. Våre Sentre for Fremragende Forskning (SFF) er lyspunkt, men heller ikke de er uttrykk for en nasjonal strategi.

14. november 2007

Kiss-legende vil saks�ke hver eneste fildeler - Dagbladet.no - musikk

Kiss-legende vil saksøke hver eneste fildeler
- De skulle derimot ha saksøkt alle ungdommene herfra og til evigheten. Fildelerne skulle ha blitt fratatt husene og bilene sine helt fra starten av. De ungene gjør mellom 100 000 og én million mennesker arbeidsledige. En fildeler er en skurk, om du spør meg. Han kunne like gjerne hatt på seg en bandittmaske, sier Simmons.

Kiss-grunnleggeren opplyser at det snart kommer en boks med gammelt uutgitt solomateriale, mens Kiss også vil gi ut en samling med gamle og uutgitte låter seinere. Noen plate med ny musikk kommer det trolig ikke.

- Det finnes ingen drivkraft som får meg til å ville lage ny musikk. Hvilket format skal man satse på? Og hvordan skal man få betalt når folk bare kan få det helt gratis?

13. november 2007

Staten inn p�Facebook - Dagbladet.no - kultur

Staten inn på Facebook
Ifølge den engelske rapporten «The Power of Information» (2007) ligger det nettopp et enormt informasjonspotensial for offentlig sektor i å ta skrittet vekk fra tradisjonell enveiskommunikasjon, ved å utnytte dagens aktive brukerdeltagelse og deling av informasjon på nettet. Et annet sentralt moment er at det er viktig å møte brukerne der de faktisk er. NRK, Hennes & Mauritz og Ernst and Young har forstått det.

Som i verden for øvrig, er det vanskelig å arrangere folkemøter på en ensom åker i Østfold. Internett har også slike folketomme steder. Under høstens kommunevalgkamp var det enkelte politikere som skjønte dette poenget, andre ikke. De politikerne som forsto det, etablerte seg på Facebook eller på VG-bloggen. Begge nettsteder med høy grad av synlighet og brukerdeltagelse. Andre politikere, som 12 bloggende ordførerkandidater i Vestfold, valgte steder hvor nettbrukerne i utgangspunktet ikke var. Responsen var deretter.

En riktig utnyttelse av internett kan bidra til økt åpenhet og at innbyggerne gis nye muligheter i forhold til både å understøtte tradisjonelle demokratiske prosesser, men også å etablere nye former for demokrati, medvirkning og informasjonsspreding. Om staten tør å nyttiggjøre seg av nye virtuelle samfunnsarenaer som Facebook, kan dette gi nye og spennende muligheter for offentlig sektors kontakt med befolkningen i fremtiden.

12. november 2007

dn.no - - Facebook ville v�rt forbudt i Norge

- Facebook ville vært forbudt i Norge
Facebook, MySpace og Flicker ville vært ulovlige hvis de ble laget på norsk jord, mener Gisle Hannemyr, dataguru og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

- Dette henger sammen personopplysningsloven. Den regulerer hva du får lov til å registrere av personopplysninger, sier Hannemyr.

Personopplysninger er opplysninger som kan bindes til en person, og for å registrere personopplysninger må man melde fra til Datatilsynet.

Ifølge Hannemyr skiller loven mellom alminnelige personopplysninger og sensitive personopplysninger. De sistnevnte inneholder opplysninger som identifiserer personens legning, religiøse og politiske oppfatning samt helseopplysninger.

I og med at Facebook behandler slike opplysninger, måtte de ifølge Hannemyr fått konsesjon av Datatilsynet til å formidle og lagre dem hvis tjenesten var norsk.

9. november 2007

Europas tredje beste blogg er norsk - IDG.no

Europas tredje beste blogg er norsk
Da Dataforeningens Renny Bakke Amundsen ble nominert til bloggernes ”Oscar-pris” Weblog Awards for sin blogg Renny BA’s Terella, ble han først forvirret, så glad. Nå er avstemningen avsluttet, og Amundsen ser ut til å stikke av med tredjeplassen i kategorien Best European Blog (Non UK), med 18,6 prosent av stemmene.

Resultatene er riktig nok ikke 100 prosent avgjort enda. Fortsatt jobbes det med å gå igjennom stemmene for å sjekke at ingen har jukset. Den nederlandske bloggen Retecool ser ut til å vinne med 22,6 prosent, mens Vander Galien Gazette ligger på andreplass.

8. november 2007

Vellykket test av raskere mobilt bredb�nd - digi.no

Vellykket test av raskere mobilt bredbånd
Fiber til alle husstandarder og bedrifter blir kostbart - for noen år siden ble prisen beregnet til 35 milliarder kroner. Dette er først og fremst behov for graving som driver opp prisen.

Langt billigere er det å sende trafikken trådløst gjennom luften. Problemet er at hastighetene som tilbys stadig er lavere enn det som tilbys de fleste over telefonkabelen. Selv med oppgraderte utgaver av HSPA (High-Speed Packet Access), som nå bygges ut i Norge, vil hastigheten ligge betydelig under det som kan tilbys over dagens telefonkabler eller kabel-TV-nett.

Svelg kamelen, Negroponte! - IDG.no

Svelg kamelen, Negroponte!
Nå jobber Microsoft med en light-versjon av Windows XP til OLPC. Men maskinen er i utgangspunktet designet for Linux. Dette gjør at ledelsen i OLPC-prosjektet ser rødt.

At Negropontes hjelpere blir irritert av at noen prøver å komme inn prosjektet når de ser at det fungerer, er forståelig. Det er mange som har brukt gratis tid og resurser for å få dette til å klaffe, mens andre (som Microsoft) sto på sidelinjen og ventet. Men slik blir det ofte i slike prosesser, hvor kjedelig det enn måtte være.

Heldigvis innser Negroponte at han må styre sitt ego, og han ønsker Microsoft velkommen i klubben. OLPC har ikke enerett til å hjelpe andre. Da vil OLPC-prosjektet miste det som var den opprinnelige meningen, nemlig å gi it til fattige barn.

Microsoft har en lei tendens til å kaste seg over markeder som andre pionerer har banet vei for. Hvis Microsoft nå bestemmer seg for å utvikle en XP-løsning for OLPC, bør Negroponte og gjengen juble. En bedre anerkjennelse for at prosjektet finnes knapt.

7. november 2007

MAGASINET - - L�per etter sine egne prosjekter

- Løper etter sine egne prosjekter
Noen av de store film, musikk- og tv-selskapene vil gå over ende, mange vil bli mindre og en del vil trolig bli overtatt av andre selskaper, sier Felix Stalder.

23 år gamle Erik Dubbelboer har startet den populære nettsiden fra gutterommet. Hvis ikke bransjen tilpasser seg kan man godt se for seg at Mininova tar over EMI, sier Stalder.

- Fildeling er etablert som et nytt paradigme i veldig stor skala. Fenomenet er veletablert, men samtidig helt i startfasen. Store selskaper og mainstream-media vil ikke røre det, men de vil måtte endre seg veldig fort, sier Stalder.

�n av fem studenter har d�rlig r�d

En av fem studenter har dårlig råd
- Tallet på studenter steg merkbart på 1990-tallet fordi det var høy arbeidsledighet. I dag er arbeidsledigheten nesten ikke-eksisterende, sier Knut Boye.

Han mener mange av dagens studenter aldri skulle studert. Mange er ikke motivert for høyere, teoretiske studier. Derfor er dette sløsing med ressurser. Gå heller ut i arbeidslivet. Noen kan heller studere etter noen år.

- Mangel på motivasjon og omfattende arbeid ved siden av studiene gir svake resultater for mange. Jeg var nylig sensor ved en utdanningsinstitusjon. Lærerne var gode, men 35 prosent av de 300 studentene strøk og 20 prosent fikk dårligste og nest dårligste ståkarakter, E og D. Da har ikke studentene fått mye med seg. Slike resultater er alarmerende, sier Knut Boye.

6. november 2007

dn.no - Google bekrefter stor mobil-allianse

Google bekrefter stor mobil-allianse
Ryktene om Googles mobilprosjekt har pågått lenge, og kildene ser ut til å ha vært godt informert. Google avslører nemlig nå at de har inngått en allianse med 34 aktører i bransjen som støtter deres mobilplattform Android. Google lanserer ikke en egen mobil i denne omgang, men vil isteden forme programvaren og menyene du møter når du kjøper mobiler fra andre produsenter.

Google-gründer Sergey Brin sparer ikke på kruttet når han skal beskrive viktigheten av nyheten. Her er det snakk om endringer av industrien, slik Google har bidratt til å endre internett og pc-verdenen, mener han.

- For ti år siden satt jeg i en liten bås på universitetet og bygde utrolige ting sammen med vennene mine ved hjelp av åpen kildekode og åpne standarder. Dette gjorde det mulig for oss å lage flotte nye innovative ting og distribuere dem til folk. Det er det vi gjør i dag, vi gjør det mulig å gjøre det samme på mobilen. Og mobilene er i dag faktisk kraftigere enn den svære kladden av en pc jeg jobbet på for ti år siden, sier han.

5. november 2007

Turbobredb�nd i TV-stua - teleavisen.no

Turbobredbånd i TV-stua
Norske bredbåndskunder får stadig raskere bredbånd, og over 60 % har hastigheter over 2 Mbit/s, noe som er seks ganger så mange som for to år siden. En 2 Mbit/s-linje koster under 300 kr per måned, mens en oppgradering til 10 Mbit/s koster 200 kr ekstra.

Til tross for høye hastigheter på Internettforbindelsen er det fremdeles nettaviser, e-post, søk, banktjenester og e-handel som er de mest brukte tjenestene. Kun 2 av 10 bredbåndsbrukere benytter seg av hastighetskrevende tjenester som Video on Demand (VoD), streaming TV eller online spill. Vi bruker de samme tjenestene i dag som for to år siden. Hvorfor er gapet så stort mellom mulighet og bruk, og hva må til for å øke bruken av hastighetskrevende tjenester?

4. november 2007

Leseplasser ut - PS3 inn

Leseplasser ut - PS3 inn
Drammensbiblioteket er trolig kommet lengst i landet med dataspill. I vår kjøpte biblioteket inn 10 Xbox 360 og Nintendo Wii-konsoller. I høstferien arrangerte biblioteket et LAN-party med spilling hele natten. Primus motor er spesialbibliotekar Stig Elvis Furset ved Buskerud Fylkesbibliotek.

- Jeg er ikke i tvil om at vi har fått mer besøk av gutter. Da jeg tidligere fikk i gang utlån av spill på Rygge bibliotek, tiltrakk vi oss helt nye lånergrupper. Utlånet økte for alle medier. Men vi mener ikke å rettferdiggjøre spillene bare gjennom å styrke utlånet av bøker. Dette er et tiltak som står på egne ben, sier Furset. Han har flere mål med å fylle både barne-, ungdoms og voksenavdelingene med spillkonsoller.

- Vi vil ta dataspill som kulturuttrykk på alvor, på lik linje med litteratur, film og musikk. En tredje målsetting er å bygge ned noe av den medieangsten som er knyttet til dataspill. Det gjelder både den moralske, mediepaniske angsten som mange har, og teknologiangsten.

Han mener det også kan være mye direkte læringsutbytte i dataspill.

Fikk napp p�nett

Fikk napp på nett
- LinkedIn og andre sosiale nettverk på Internett er blitt en viktig kanal for oss å skaffe folk. Vi har jobbet mot LinkedIn et par års tid, men begynte i vår å gjøre det mer systematisk, sier Lars Rinnan, sjef i Umoe Consulting.

Selskapet vil bygge en ny avdeling med kompetanse innen programvaren SAP, og jaktet på en sjef. To headhuntere ble satt på saken, og kom opp med noen kandidater. De ble imidlertid veid og funnet for lette. I stedet fant de personen de søkte via det sosiale nettverket LinkedIn.

Rinnan sendte før sommeren ut forespørsel til 200 av sine kontakter på LinkedIn, om de kjente noen med de riktige kvalifikasjonene, og ba dem om å spørre sine kontakter. Slik kunne han nå flere tusen medlemmer. Og henvendelsene strømmet på.

2. november 2007

Myspace inn i Google-samfunn - IDG.no

Myspace inn i Google-samfunn
Myspace, verdens mest populære nettsamfunn, annonserte torsdag at de vil delta i utviklingen av Googles nye nettsamfunn Opensocial. Myspace vil bidra til å strømlinjeforme prosjektet og forventer at prosjektet vil føre til økt utbredelse for såkalte sosiale nettapplikasjoner.

Myspace får dermed, som alle andre deltakere i prosjektet, muligheten til å tilby alle Opensocial-kompatible applikasjoner som produseres av tredjepartsutviklere på sitt eget nettsamfunn.

Tirsdag bekreftet Google eksistensen av Opensocial, som ikke bare er selskapets største satsing på nettsamfunn, men også et svar på den økende trusselen fra Facebook.

1. november 2007

:Statens kartverk:

Smart gratisløsning kan redde liv
Fra Statens kartverks Internett-tjeneste Norgesglasset, kan du nå skrive ut en nødplakat og henge på hytteveggen. Plakaten angir hyttas geografiske posisjon og kan være til god hjelp om det oppstår en nødsituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten.

Redningsmannskaper opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å gi en god nok beskrivelse av hvor de befinner seg. Spesielt gjelder dette om nødstedte ringer fra en hytte eller et sted uten adresse. Uriktig eller vag stedsangivelse kan resultere i sløsing med dyrebar tid for ambulansen. Konsekvensene av dette kan være svært alvorlige.

Statens kartverk har i samarbeid med Hovedredningssentralene og nødetatene utviklet en løsning som kan bidra til bedre sikkerhet. Utgangspunktet er gratistjenesten Norgesglasset som daglig benyttes av flere tusen internettbrukere. Her er det nå lagt inn en egen "knapp" som publikum kan bruke for å lage en såkalt Nødplakat. Alt man trenger å gjøre er å peke på hytta i kartet, så lages Nødplakaten.

23. oktober 2007

TV 2 truer med parabolnekt - bt.no

TV 2 truer med parabolnekt
– Vi har planene klare. Vi vil ikke la oss presse til å inngå nye avtaler til latterlig lave priser av to aktører med mer enn 70 prosent av markedet for TV-distribusjon, sier konserndirektør Rune Indrøy i TV 2 til Dagens Næringsliv.

Viasat var tidligere i år villig til å betale nesten 100 millioner kroner for å kunne sende TV 2, selv om Canal Digital fikk samme avtale. Canal Digital skal ha tilbudt under 10 millioner for en ikke-eksklusiv avtale, men rundt 150 millioner om de fikk enerett på TV 2s sendinger. Men betalingsviljen er ikke lenger like høy. Ifølge Dagens Næringsliv skal Viasat nå være villig til å betale rundt 50 millioner kroner for en avtale med TV 2.

22. oktober 2007

Liten tiltro til blogger - IDG.no

Liten tiltro til blogger
Selv om blogger får mye oppmerksomhet både på nettet og i pressen, stoler ikke skandinaver på at de får gode forbrukerråd i blogger. Færre enn fem prosent av nettbrukerne i undersøkelsen stoler på informasjonen de finner der. Blant nettbrukere over 15 år er det bare rundt to prosent som oppgir at råd fra bloggere er mest troverdige. Tilsvarende tall for gruppen under 15 år er seks prosent. Det er dermed de unge som har mest tiltro til informasjonen de finner i blogger, ifølge Kelkoos siste forbrukerbarometer.

4 300 nettbrukere fra hele Skandinavia har informert om hvordan de skaffer seg informasjon om produkter på nett, og hvilke kilder de anser som pålitelige.

Sesam m�kj�pe s�keindeks - digi.no

Sesam må kjøpe søkeindeks
Schibsted etablerte Sesam Søk for to år siden for å sikre seg annonsemarkedet for søkeord før Google gikk hardt inn i Norge. Det har det norske mediekonsernet ikke lykkes med så langt. Nordmenn flest fortsetter å bruke Google som sin primære søkemotor. Og i mellomtiden har Google bygd opp sin egen salgsorganisasjon i Norge.

Nå må Schibsted restrukturerer søketjenestene i Norge og Sverige og gjør tiltak for å spare rundt 130 millioner kroner i kostnader i Schibsted Søk. I Norge har rundt halvparten av de ansatte måttet gå.

Schibsted kutter kostnader med hard hånd i søkevirksomheten i Norge og Sverige. Nå vil også Sesams egen søkeindeks bli ofret til fordel for søkeindekser fra andre partnere, skriver Dagens Medier.

19. oktober 2007

Mener Web 3.0 er geografibasert - digi.no

Mener Web 3.0 er geografibasert
Målet til dagen@ifi er å samle næringsliv og forskningsgrupper samt krydre dette med foredrag om hete IT-tema.

På foredragssiden kommer blant annet Geodata for å snakke om det de mener blir Web 3.0. IBM og Linden Labs har tidligere proklamert at 3D blir hovedelementet i web 3.0, mens Geodata mener web 3.0 blir en «GeoWeb», med en globus som nettleser.

Google skal forelese om informasjonsdeling på weben gjennom webbaserte applikasjoner, mens Systems in Motion vil demonstrere hvordan man med selskapets teknologiplattform kan lage en flysimulator på 60 minutter.

18. oktober 2007

ITavisen | F�r skylda for kino-svikt

Får skylda for kino-svikt
Billettsalget har stupt 27 prosent i USA i år i forhold til samme periode i fjor. Nå tror analysebyrået Janco Partners at det er Halo 3 som har skylda.

- Halo 3-spillerne er som regel i alderssegmentet 18-34 år. Det er den samme gruppen som også dominerer kinoene. Denne effekten kan vare i flere uker, forteller Mike Hickey i analysebyrået Janco Partners.

15. oktober 2007

Ice �ker til 3,1 Mbps - Amobil.no

Ice øker til 3,1 Mbps
Ice dekker i dag 75 prosent av Norges areal med mobilt bredbånd, og før året er omme skal selskapet ha nådd 85 prosent dekning. Dette står i skarp kontrast til NetCom og Telenors 3G-nett, som kun dekker tettbygde strøk.

Nå ønsker Ice også å ta lederposisjonen på hastighet. I den anledning ruller de ut den nye teknologien CDMA2000, som gjør at nedlastingshastighetene øker med 20 prosent.

Ice lover at du nå vil få hastigheter på mellom 500 kbps og 2 Mbps i praksis. Til sammenligning gir vanlig 3G deg maksimalt 384 kbps. Unntaket her er Netcoms super-3G-nett i Oslo, som leverer 2 Mbps.

- Det er det rare. Folk betaler selv om de ikke m�- digi.no

- Det er det rare. Folk betaler selv om de ikke må
digi.no har intervjuet Knut Yrvin, Trolltechs Community Manager for Open Source. Hans jobb er å yte god service til kunder som ikke betaler for Trolltech-produktene de bruker. Vi fulgte ham gjennom en arbeidsdag for å lære mer om Trolltech, åpen kildekode og den pågående kampen om hvordan programvare skal utvikles og selges.

Dagens it - Nye piratstreker

Nye piratstreker
Adressen Ifpi.com tilhørte tidligereplatebrasnjens organiasjon IFPI (The International Federation of the Phonographic Industry). Nå har adressen på en eller annen måte kommet i hendene på fienden, Det svenske nettstedet Pirate Bay. Dette er et nettsted som legger ut enorme mengder lenker til piratkopiert materiale.

Nå har forkortelsen fått en helt annen betydning - International Federation of Pirate Interests, og leder ikke lenger til IFPIs hovedadresse ifpi.org.

Adressen skal ifølge IDG.se brukes av piratorganisasjonen Pirate Bay til å spre ordet om piratkopiering. En av Pirate Bays administratorer sier ifølge IDG.se til Torrentfreak at adresssen ikke er hacket, men at noen skal ha gitt den til Pirate Bay.

11. oktober 2007

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk - teleavisen.no

Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk
Post- og teletilsynets (PT) halvårlige rapport om situasjonen på det norske markedet taler sitt tydelige språk: Økningen i den mobile datatrafikken er formidabel.

Første halvår i år ble det transportert over 128.000 gigabyte (Gb) data over mobilnettet, mot under 160.000 Gb i hele 2006. Sagt på en annen måte, så utgjør trafikken første halvår over dobbelt så mye som trafikken i hele 2004 og 2005 til sammen.

- Her skjer det noe - her skjer det helt åpenbart noe, konstaterer direktør Willy Jensen under PTs gjennomgang med pressen. Han peker på søylen som uttrykker dataveksten som en rakett på vei til de ytre sfærer.

Den samme veksten finner sted også mange steder i utlandet. I Sverige kan TeliaSoneras landssjef for mobiltjenester, Håkan Dahlström, fortelle om en vekst på 50 prosent bare siden i sommer. Kollega Kenneth Karlberg legger til at man i områder med HSPA-dekning innenfor TeliaSonera-konsernets geografiske nedslagsfelt, finner at datatrafikken øker fra ”noen titalls megabyte per kunde per måned” til over 500 megabyte per kunde per måned.

9. oktober 2007

Dagens it - - Norge er i forskertoppen

- Norge er i forskertoppen
Norge ligger elendig an på OECDs lister over land som forsker mest. Det var en av grunnene til at mange var mest opptatt av penger til forskning da statsbudsjettet for 2008 ble lagt frem på fredag.

- OECD presenterer det som et paradoks at Norge, som har så sterk økonomi, har så lav innovasjon, sier han til Dagens Næringsliv. Hans konklusjon er delvis motsatt av OECDs, og det forklarer han med at OECD baserer seg på for grove gjennomsnittstall.

- Det er riktig at innovasjonen i gjennomsnitt er lav i Norge, men dette resultatet skyldes at Norge har en spesiell næringsstruktur, med stor vekt på tradisjonelle næringer. Disse utgjør en relativt stor andel av økonomien, og har samtidig en lav innovasjonsevne, sier han til Dagens Nærinsgliv.

Han mener Norge ligger godt an innen høyteknologisk industri og servicenæringer, og i front innen finans, telekommunikasjon og kunnskapskrevende forretningstjenester. Nivået er høyere i flere næringer, men selskapene er små, så volummessig blir det mindre av det.

8. oktober 2007

ITavisen | Intellektuelt p�fyll p�YouTube

Intellektuelt påfyll på YouTube
Det amerikanske toppuniversitetet Berkeley legger nå ut hundrevis av forelesninger på videoportalen YouTube.

Universitetet annonserte i forrige uke åpningen av sin egen YouTube-portal, med over 300 timer video. Her finner du blant annet en forelesning om søkemotorer av Google-bründer Sergey Brin.

4. oktober 2007

Dagens it - Pirater sl�tt av Youtube

Pirater slått av Youtube
Telenor har for tredje gang gjennomført en stor undersøkelse om bruk av internett-tjenester og utvikling av bredbånd i Norge. Et av de viktigste funnene er at bruken av internett har endret seg, og at raskere bredbånd legger til rette for dette.

Til Telenors glede kan de trekke frem at bruken av fildelingsprogrammer har falt tilbake fra 23 prosent ifjor høst til 19 prosent nå.

- Tilbakegangen kan skyldes at tilgangen på lovlig nedlastbart innhold er blitt bedre, både innenfor musikk og film. I tillegg er det langt mer innhold som streames, noe som gjør fildelingsprogram mindre nødvendig, skriver Telenor.

Youtube har de siste årene kommet inn som et alternativ til tv og ulovlig nedlasting av video. Vel og merke er det ikke sikkert mengden ulovlig materiale på nettet dermed har blitt redusert. Youtube er nemlig selv i store problemer fordi brukerne legger ut og deler ulovlig materiale.

Unng�r CV-baser

Unngår CV-baser
Vil du ha jobb? Da bør du bruke tiden på noe annet enn å legge ut CV-en på eksterne databaser som stepstone, jobbnorge og monster.

En rekrutteringsundersøkelse gjort av magasinet Kaleidoskopet, viser nemlig at kun fire av 50 av landets største selskaper benytter seg av eksterne CV-databaser i jakten på nye ansatte.

ITavisen | - Tyveri �kopiere egen musikk

- Tyveri å kopiere egen musikk
Det er ingen hemmelighet at platebransjens definisjon av hva som er tyveri av åndsverk er svært vid. men selv garvede piratjegere sperret opp ørene da Jennifer Pariser, advokaten til plateselskapet Capitol, ble bedt om å definere hvor grensene går.

- Når en person lager en kopi av en sang til seg selv, antar jeg at vi kan si at han stjeler en sang. Å «lage en kopi» av en sang du har kjøpt er bare en pen måte å si at du har «stjålet bare en eneste kopi», sa Pariser.

Hun hevdet i samme slengen at selskapet Sony BMG når er redusert til det halve i forhold til i 2000. Dette på grunn av all piratkopieringen.

29. september 2007

Google kjøper mobilt nettsamfunn
Zingku skal gjøre det enklere å dele bilder, sende invitasjoner eller foreta meningsmålinger blant venner via mobiltelefonen. Den fungerer også som en plattform for bedrifter til å sende mobil reklame for produkter eller tjenester til sine kunder.

Selskapet ble startet i 2005, og gratistjenesten har foreløpig kun vært tilgjengelig for et begrenset antall brukere i USA.

Google har ennå ikke offentliggjort detaljer rundt overtakelsen, men bekrefter at de har kjøpt "visse aktiva og teknologi" fra Zingku. Oppkjøpet blir sett på som et ledd i selskapets økende satsing på mobile tjenester.

28. september 2007

Få RSS-feeden din som podcast
Norske VoiceASP har nettopp lansert tjenesten Voice_feedcaster, som konverterer vanlige RSS-feeds til mp3-filer med oppleste nyheter.

VoiceASP selger dette som en abonnementstjeneste. Alt du trenger å stille med er en RSS-feed, så håndterer VoiceASP konvertering, talesyntetisering og hosting av MP3-filene. For et nettsted som ITavisen får vi opplyst at dette vil koste oss i underkant av tusen kroner i måneden, pluss en oppstartskostnad på rundt 20 000,-.
Ny TV-hverdag blir utgiftsbombe
Det vil koste Bergen kommune mange millioner å sikre sykehjem og eldresentre TV-signaler til neste år. Årsaken er omleggingen til digitalt bakkenett.
- Bedrifter må lære av Facebook
Web 2.0 – begrepet er rimelig slitt etter å ha blitt misbrukt i diverse foredrag de siste par årene. Begrepet har litt forskjellig innhold avhengig av hvem du spør, men for John Allessio handler det om å koble folk sammen, ikke bare datamaskiner. Vi intervjuet denne visepresidenten for IBM Software Services for å finne ut om det ligger noe konkret bak ordene.

I sitt foredrag på IBM Collaboration Summit torsdag presenterte han tre grunner til at Web 2.0 er blitt forretningskritisk for IBM i dag.

27. september 2007

Dagens it - Google frir til Europa

Google frir til Europa
Google sliter med polulariteten i Europa. Nå planlegger den amerikanske søkegiganten å ansette mange tusen ingeniører i Europa, skriver the Financial Times.

Idag jobber bare 500 av Googles rundt 7.000 ingeniører i Europa. Den nye offensiven sparkes igang av utnevnelsen av den første europeiske forskningsdirektøren i Google, Nelson Mattos.

- Jeg setter meg som mål at ingeniør-laget i EMEA skal bli like stort som det nord-amerikanske. Det er derfor jeg takket ja til å bli med, sier Mattos til Financial Times.

Den europeiske satsningen er en del av Googles arbeid for å ikke fremstå som et klassisk, aggressivt, amerikansk multinasjonalt selskap. EU er kritiske til Googles lagringspolitikk, og i enkelte europeiske land sliter Google med populariteten. I for eksempel Russland dankes Google ut av lokale søkemotorer.

26. september 2007

NA24.no

Norsk kamp mot Google
ABC Startsiden lanserer da Overblikk.no, som skal være en direkte konkurrent til Google News.

- Vi gir Google News en konkurrent i norsk drakt med egen teknologi. Dette har vi gjort i samarbeid med Mediebedriftenes Landsforening for å gjøre det på en korrekt måte i forhold til opphavsrettigheter, forklarer ABC-sjef Espen Udland til NA24 Propaganda.

Overblikk er en videreføring av ABC Startsidens seksjon for nyheter, hvor det linkes opp til nyhetssaker fra forskjellige medier. Det betyr først og fremst at det ikke blir noen eksklusive innholdsleverandører til nettstedet.

dn.no - Telenor provosert av NRK og TV 2

Telenor provosert av NRK og TV 2
Stig Eide Sivertsen og Telenor Broadcast går til sak mot RiksTV, et selskap Telenor eier sammen med NRK og TV 2, skriver Dagens Næringsliv.

RiksTV skulle bygge og drive det digitale bakkenettet for fjernsyn. Årsaken er at de to tv-selskapene, mot Telenors vilje, tvang gjennom en avtale mellom RiksTV og TV 2.

Avtalen ble vedtatt med NRKs støtte, Telenor var mot, men ble nedstemt. Etter det DN forstår, mener Telenor det foreligger brudd på aksjelov og aksjonæravtale.

Dagens it - - Hjemme-pc bortkastet

- Hjemme-pc bortkastet
Sverige har i likhet med Norge hatt en hjemme-pc-ordning med skattefratrekk, motivert av behovet for å heve den generelle datakompetansen i befolkningen. Men av de som var med å grunnlegge hjemme-pc i Sverige har nå kommet med en overraskende uttalelse. Han mener ordningen ikke lenger har livets rett.

- De to tre siste årene har vært bortkastet. Reformen hadde en effekt da pc-penetrasjonen ikke var like høy som i dag, men siden 2002–2003 har effekten blitt vesentlig lavere. Nå er det fullstendig uansvarlig samfunnsøkonomisk sett å beholde den, sier professor Kurt Lundgren ved KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) til Computersweden.

Mener Joost har st�rre potensiale enn Skype - digi.no

Mener Joost har større potensiale enn Skype
Niklas Zennström ble styrtrik på å selge Skype til den amerikanske e-handelsgiganten eBay for mange milliarder. I et intervju med Sveriges Televisjon (SVT), sier Zennström at han har større tro på Joost, enn på Skype.

- Faktisk er mulighetene større med Joost enn med Skype. Det betyr ikke nødvendigvis at vi kommer til å lykkes, men så langt føles det bra. Vi har mange avtaler på plass og omtrent en halv million testbrukere, sier Zennström, til SVT.

- I dag finnes det ingen i innholdsindustrien som ikke tror på internett som distribusjons- plattform
Han forteller at tjenesten snart er klar for ordentlig lansering, etter en lengre beta-periode. Det skulle egentlig ha skjedd tidligere, men forhandlinger med innholdsleverandører og annonsører har trukket ut i tid.

25. september 2007

Catch-Gamer.no � Nyheter: "Advarer mot onlinespill"

Advarer mot onlinespill
I følge P4 sliter 40 prosent av de som spiller World of Warcraft med avhengighet til spillet. Hjelpelinjen for spillavhengige opplever i følge TV2 Nettavisen mange foreldre som er fortvilet fordi deres barn sliter på skolen, fordi de spiller dataspill til langt på natt.

Flere organisasjoner som jobber mot spillavhengighet krever at regjeringen griper inn. Organisasjonene ønsker at regjeringen starter med informasjonskampanjer som advarer mot onlinespill. Nesten halvparten av de som spiller WoW sliter med problemer med avhengighet til spillet, dette kan P4 melde.

ITavisen | Hele Russland f�r Linux

Hele Russland får Linux
Målet til russerne er at alle landets skoler skal bruke Russian OS, landets egen Linux-distribusjon.

I løpet av 2008 skal russisk programvare testet i tre regioner: Tomsk, Perm og Republic of Tatarstan.

I løpet av 2009 kommer nasjonal programvare å installeres på alle skoledatamaskiner, forteller Leonid Reiman, landets kommunikasjonsminister.
Presentasjon eZ brukerkonferanse
Hvilke informasjons-strukturer fungerer?

Et litt sammensatt svar :)

24. september 2007

- Hva nå, Microsoft?
Informasjonsteknologi er det viktigste verktøyet for endring og forbedring. It kan bidra til enklere, raskere og rimeligere informasjonsutveklsing og informasjonsdeling.

It brukt riktig kan skyte hull i tykke silovegger, sikre samhandling og gjøre hverdagen enklere for oss. Men det krever åpenhet og fri konkurranse mellom alternativene. I en åpen verden kan ikke lenger en dominerende aktør som Microsoft tvinge oss som brukere av kontorstøtteprogrammer til å velge deres løsning. Og bare deres. Tiden er inne for å gi kundene frihet til å velge.

Kampen om fri konkurranse, valgfrihet og teknologiuavhengighet nærmer seg finalen. Nå er det den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO som er arena. En viktig etappe ble tilbakelagt på møte i organisasjonen i begynnelsen av denne måneden.

Microsoft fikk ikke viljen sin. Forslaget om å godkjenne den egenutviklede kontorpakken OOXML som en egen internasjonal standard ble stoppet av en historisk votering i ISO den 2. september.
Telenor i alle kanaler
Venstre mener Telenor er blitt for stort og mektig. Nå vil partiet at giganten skal splittes i to: En tjenestedel og en infrastrukturdel.

TELENORS kontroversielle beslutning om å koble seg fra nettsentralen NIX tidligere i år fikk PR-messige ringvirkninger langt utover det selskapet hadde forutsett. Det startet en bred og opphetet debatt om Telenors mange roller i det norske nettverkssamfunnet, om fordeling av makt og penger mellom innholdsleverandører og tjenesteleverandører, og om hvorvidt Telenor og andre brebåndsleverandører er i ferd med å underminere den såkalte nettnøytraliteten og skape et lagdelt Internett etter modell fra kabel-TV.

I helga ga Venstres landsstyre sin støtte til ungdomspartiets forslag om å dele giganten i to. «Venstres landstyre mener tjenestedelen og den infrastrukturdelen av Telenor som aksess utgjør bør skilles i to separate selskaper og ber samferdselsministeren utrede mulighetene for et slikt skille», heter det i en uttalelse.
Velgerne lot seg ikke påvirke av mediene
Bare 10 prosent av velgerne sier medienes omtale av valgkampen påvirket deres partivalg. Det viser en meningsmåling som Norsk Respons har gjort for Nordiske Mediedager. Valgforsker Frank Aarebrot mener hovedgrunnen er at den politiske journalistikken domineres av meninger og er lite refererende.

- Folk bryr seg ikke om at mediene selv er uenige med Ap, SV, Høyre eller andre partier. Det hjelper heller ikke at en Høyre-ordfører gjør noe dumt og blåses ut over alle forsidene, så lenge partiet Høyre ikke har gjort noe dumt, sier Aarebrot.

22. september 2007

Musikkvideo p�billigsalg | ABC Nyheter

Musikkvideo på billigsalg
- Musikkvideomarkedet i Norge har faktisk vært i vekst de siste årene på grunn av interaktive programmer som «Svisj» hvor folk ringer inn sine egne videoer. Volumet er rett og slett blitt større fordi man har fått en sårt tiltrengt visningskanal for norske artister, sier regissør Geir Hørnes.

- Både internasjonalt og i Norge går utviklingen mot et billigere og kunstnerisk sett mer eksperimentelt uttrykk. Det er her de mange YouTube-artistene kommer til å gjøre seg gjeldende. Helt til de blir plukket opp av kommersielle krefter, selvfølgelig, sier Hørnes.

- På grunn av mindre plateinntekter er det å satse flere hundretusen på videoer risikosport i Norge. Slike summer er det kun artister med eksportpotensiale om har råd til. I dag har musikkvideoer for rimelig store norske artister et budsjett på rundt 100.000. Dette er jo mye penger, men fordi alle gjerne vil ha videoen skutt på film går nesten hele dette budsjettet til rene utgifter, sier han.

Pirate Bay anmelder medieselskaper - IDG.no

Pirate Bay anmelder medieselskaper
Ifølge en kunngjøring på The Pirate Bay skal selskaper som Sony, EMI, Universal, Activision, Atari, Ubisoft, Twentieth Century Fox og Paramount stå bak angrep mot tjenerne til Pirate Bay. Angrepene skal ha blitt utført gjennom selskapet MediaDefender-Defenders, som da står for hacking og «flooding» av fildelingsnettsteder.

Pirate Bay har nå anmeldt selskapene som har kontorer i Sverige for sabotasje, Denial-of-Service-angrep, hacking og spamming.

21. september 2007

ITavisen | Antipiratenes hemmeligheter avsl�rt

Antipiratenes hemmeligheter avslørt
MediaDefender har hatt som forretningsmodell å infiltrere, torpedere og sabotere fildelingsnettverkene på oppdrag fra underholdningsindustrien, i forsøk på å forhindre spredningen av spesifikke musikkstykker og filmer. Men antipiratene har fått sine hemmeligheter brettet ut for fildelingssamfunet den siste uken.

Deres erkenemesis, en gjeng som kaller seg MediaDefender Defenders, åpnet med å skaffe til veie 700MB med interne mail sendt mellom MediaDefender-ansatte.

Epost-lekkasjen avslørte pinlige detaljer om selskapets virksomhet, inkludert bekreftelser på de tidligere benektede hensiktene bak videodelingstjenesten Miivi.com, som skulle lokke potensielle piratkopister opp i stry.

19. september 2007

- Dagbladet gir blanke faen i ungene
Dagbladets førsteside med tittelen «- Drept av mor» over Madeleine McCanns hode vekker kraftige reaksjoner. Ikke minst hos barnepsykolog Magne Raundalen, som nylig uttalte seg til Journalisten om behovet for å skåne barn mot førstesideoppslag som involverer nettopp barn og drap.

«Alle aviser har en barneside, det er forsiden. Den kan ikke barn unngå, den har de ikke bedt om», påpekte han i sin appell til avisene om å vise varsomhet.

- Jeg fikk positiv respons på utspillet fra mange hold, inkludert fra avisfolk. Og gledet meg blant annet over Per Edgar Kokkvolds kommentar om at det var grunn til å se nærmere på førstesidene. Men så kommer altså Dagbladet med det verste oppslaget jeg har sett, sier en opprørt Raundalen.

- Det kan være en arbeidsulykke, eller det kan være bevisst kynisk og barnefiendtlig. Og jeg tror det siste. De gir blanke faen i unger i Dagbladet. Det kan du sitere meg på.

Tydelig klasseskille p�nettet - teleavisen.no

Tydelig klasseskille på nettet
Bortimot halvparten av norske husstander med inntekt under 300.000 kroner har ikke tilgang til Internett. For husstander med en inntekt over 700.000 kroner er tallet bare to prosent. Dette kommer fram av en undersøkelse utført av Norstat på vegne av IT-selskapet Ergogroup, skriver Aftenposten.

Undersøkelsen konkluderer at det eksisterer et digitalt klasseskille i Norge, og at skillet går på alder, utdannelse og aller mest på inntekt.

Ifølge undersøkelsen mangler tre av ti nordmenn med kun grunnskole Internett. For dem med en mastergrad i kofferten er det tilsvarende tallet under én av ti.

N�raser salget av MP3-spillere - digi.no

Nå raser salget av MP3-spillere
Andre kvartal 2007 (april til juni) viser en markant nedgang målt mot samme periode i fjor. Antallet Mp3-spillere gikk ned med hele 30 prosent. Til gjengjeld vokste salget av antall musikkmobiler med 60 prosent.

Det store spørsmålet som dermed melder seg er om MP3-spilleren vil lide samme skjebne som PDAen, de små lommedatamaskinene som var populære for noe år siden. PDAene forvinner nå helt fordi mobiltelefon-produsentene har bakt inn PDA-mulighetene i sine telefoner.

Markedsanalytiker David Larsson i IT Research mener den samme trenden vil gjelde i Norge. Han tror den fremste årsaken er at mobiltelefonene nå har så gode musikktjenester, at folk heller foretrekke å forholde seg til en enhet. En annen grunn er at verken Apple eller Creative har kommet med noen nye modeller av Mp3-spillere, og folk sitter på gjerdet og venter.

Dagens it - Opera kan bruke EU mot Microsoft

Opera kan bruke EU mot Microsoft
Mandag falt dom i Microsofts ankesak mot EU-kommisjonen. EU-domstolen leverte en knusende dom som slo fast at Microsoft har misbrukt sin markedsmakt. Microsoft må betale en bot på 4 milliarder kroner, og gi sine konkurrenter mer informasjon om hvordan man lager produkter som fungerer sammen med deres dominerende produkter.

I tillegg omhandler dommen Microsofts praksis med å knytte nye funksjoner til monopolprodukter. Selskapets mediaspiller er spesielt nevnt, for da Europakommisjonen startet sine undersøkelser i 1998, var det basert på en klage fra konkurrenten Real Player, som også leverer en medieavspiller. Nå vurderer Opera om de vil bruke dommen til å gjøre det samme, skriver Dagens Næringsliv.

- Vi burde også ha sendt klage på Microsoft samtidig med Media Player. Nå må vi vurdere å gjøre det igjen. Det er viktig å få på plass et prinsipp om at dommen også gjelder for andre produkter, sier teknologisjef i Opera Håkon Wium Lie.

dn.no - - RiksTV skviser ikke konkurrenter

- RiksTV skviser ikke konkurrenter
Medietilsynet har vurdert bredden og variasjonen i kanaltilbudet til RiksTV, og finner ikke grunn til å kreve endringer i dette. Det forutsetter imidlertid at RiksTV følger opp sine planer om å gi plass til SVT når rettighetsavtaler er i orden, skriver tilsynet i en kunngjøring onsdag. Tilsynet sier det er tilfreds med at RiksTV vil ta inn BBC World allerede i høst, og svensk TV fra 2008 eller senest 2010.

Riks-TV, som eies av NRK, TV 2 og Telenor, jobber med å velge ut hvilke kanaler som skal få være med i det digitale bakkenettet, fordi det ikke er plass til alle TV-kanalene som ønsker det. Konkurransetilsynet og Post- og teletilsynet har vært bekymret for TV 2 og NRK vil komme til å favorisere sine egne kanaler på bekostning av konkurrentene, og har krevd strenge krav rundt utvelgelsen av kanalene.

18. september 2007

Storavis tjener p�gi bort alt innhold - digi.no

Storavis tjener på å gi bort alt innhold
I september 2005 innførte den amerikanske storavisen New York Times en ordning kalt TimesSelect for å ta seg betalt for noe av innholdet.

Ordningen ble gjennomgått samtidig med at man undersøkte nærmere nye bruksmønstre for webinnhold. Dette avdekket at avisen faktisk tapte på å ta seg betalt.

Dette har ført til en beslutning om å avvikle TimesSelect: Økningen i annonseinntekter vil mer enn kompensere for tapet av abonnementsinntekter, tror man.

Ikke alt innhold vil bli gratis: Unntaket er arkivene for årene 1923 til 1986. Søk og gjenfinning av arkivmateriale fra 1851 til 1922, og for de siste tjue årene, gjøres vederlagsfritt for alle.

Gir 750.000 til dataprosjekt for innvandrerkvinner - regjeringen.no

Gir 750.000 til dataprosjekt for innvandrerkvinner
Det er Oslo kommunes enhet for mangfold og integrering som har søkt om midler til prosjekt: ”D@mer og d@ta - en satsing for fr@amtida”. I søknaden skriver kommunen blant annet:

"Av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er nesten halvparten bosatt i Oslo og Akershus. Kvinnene har lavere arbeidsdeltakelse og lavere inntekter. Mange mangler grunnleggende ferdigheter for å kunne møte samfunnets økende og varierte krav, tilpasse seg raske endringer i samfunnet og være kvalifisert nok til å kunne tilpasse seg i det som til tider er en veldig krevende rolle både som forelder, arbeidssøker/arbeidstaker. Når for eksempel valgdetagelse er lav blant kvinner med minoritetsbakgrunn er dette noe som bør være en indikasjon på deres (manglende) samfunnsdeltagelse."

17. september 2007

Dagens it - - N�f�r vi bedre Microsoft-produkter

Nå får vi bedre Microsoft-produkter
EU-kommisjonen seiret på alle de viktige punktene i den langvarige rettsstriden med Microsoft da EUs domstol kunngjorde sin dom i saken i Luxembourg mandag.

Domstolens førsteinstans slo fast over 248 sider at Microsoft urettmessig har brukt sin nærmest enerådende stilling innen operativsystemer til å presse inn andre av sine produkter, som serverprogramvare og Windows Media Player.

- På kort sikt vil ikke dette få så mange konsekvenser. Microsoft har fortsatt en ankemulighet og råd til å betale skarpskodde advokater som kan holde saken gående. Men det er et skritt i riktig retning, sier IT-professor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo til NTB.

Dagens it - H&M satser p�Facebook

H&M satser på Facebook
Mens de fleste ser på Facebook som et morsomt tidsfordriv, er det for andre et effektivt arbeidsverktøy. Hennes & Mauritz er nemlig fullstendig klar over at det ultrapopulære nettsamfunnet har 40 millioner brukere - og at det lønner seg å være en aktiv del av det.

- For å forsterke og tydeliggjøre merkevaren vår gjennomfører H&M regelmessig ulike kommunikasjonsaktiviteter. Dette (Facebook, red.anm.) er en ny måte å ha kontakt med kundene på, sier presseansvarlig Andrea Roos i H&M til Ekonominyheterna.

Konsernet bruker først og fremst Facebook-gruppen til å holde medlemmene oppdatert på hva som skjer i H&Ms butikker, fremtidige butikkåpninger og tilbud.

16. september 2007

Dagens it - Er du den Google vil ha?

Er du den Google vil ha?
I et stramt arbeidsmarked har også Google-ledelsen skjønt at det er viktig å fri til studentene før noen andre tar dem. Nå reiser sjef for Google Norge, Knut Magne Risvik, på turne til alle de norske universitetene og noen i Sverige og Danmark.

Risvik ønsker hovedsaklig å finne nye heltidsansatte, men også å knytte kontakter med studenter til sommerjobber, traineer, stipender og doktorgrader.

Den som blir ansatt hos Google skal ifølge Risvik få jobbe med prosjekter som alle dreier seg om brukervennlighet.

- Halvparten av de ansatte i Trondheim jobber med det brukeren ikke ser, systemene som ligger bak og skaper en god brukeropplevelse, sier Risvik.

Dagens it - Kreftrisiko kan ikke utelukkes

Kreftrisiko kan ikke utelukkes
En stor seksårig undersøkelse fra Storbritannia har funnet "tegn" på en høyere risiko for kreft ved å bruke mobiltelefoner over lang tid.

Men Mobile Telecommunications and Health Research Programme utelukker skader på hjernen som følge av radiosignaler og elektromagnetiske stråler, skriver BBC Online ifølge business.dk.

- Vi kan ikke utelukke muligheten for at kreft kan forekomme i løpet av få år. Ved røyking var det ingen sammhenheng med lungekreft før etter ti år, sier professor Lawrie Challis, som leder undersøkelsen.
Last ned Openoffice 2.3
Det finnes foreløpig ingen informasjon om dette på Openoffices egne hjemmesider, men den nye versjonen kan altså lastes direkte ned fra serverne. Dette har også skjedd tidligere, med blant annet Linux-distribusjonen Fedora 6.
Dette er noen av de mange endringene i Openoffice 2.3:

  • En egen pakkebrønn for utvidelser
  • En ny veiviser for å lage grafer, og forbedringer til grafsystemet generelt
  • Openoffice Writer kan nå skrive Wiki sider gjennom et nytt filter
Last nedDu kan laste ned den nye versjonen her.

15. september 2007

Som far, så sønn
Hvorvidt barna dine som voksne vil ha stor økonomisk bevissthet og kontroll kan være avhengig av hvilke økonomiske verdier du fremviser mens de er små. Dette er blant funnene i en undersøkelse utført av Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder og Paul Webley ved University of London.

En rekke studier har vist at personer som er fremtidsorienterte tar bedre økonomiske beslutninger enn personer som i større grad vektlegger situasjonen i øyeblikket.

Barn med foreldre som er flinke til å ta fremtidsrettede hensyn i sin økonomi blir med større sannsynlighet også selv flinke til å ta gode økonomiske beslutninger når de blir voksne.
Piratenes ukjente fristed
Piratsøkelyset har gjennom alle år blitt rettet mot P2P-programmer, blant dem torrents som er i vinden som aldri før. Nyhetsgruppene blir ofte «glemt» på tross av at dette er en de viktigste bindeleddene for de virkelig store piratene.

Det som skiller nyhetsgruppene fra P2P er at datastrømmen kun går en vei. Det foregår ingen deling mellom brukere, man deler selv ingenting, men henter alt fra store serverparker som gir enorm båndbredde uten noen makshastighet, selv om de ofte ligger i USA. Man betaler en fast avgift til en tilbyder som for eksempel Newshosting og AstraWeb. Prisene ligger som regel på rundt 100 kroner måneden for fri nedlasting.

Nyhetsgruppemiljøet har opprettet et eget filformat som legges ved de originale filene. Repareringsfilene kalles .par og kan lastes inn i programmer som QuickPar
Privatlivets død?
Nordmenn tør ikke se fremmede i øynene på bussen, men på nettet bretter vi oss ut og kaster alle hemninger. Hele 30 prosent eller én million av den norske internettbefolkningen besøker nettsamfunn daglig eller ukentlig.

179 000 norske brukere er innom det amerikanske nettsamfunnet Facebook daglig. Tidligere i år var tallet 3000. Internasjonalt er Norge den 11. største brukeren av Facebook.

Det nye internettet, med nettsamfunn og publisering av personlig informasjon på nettet, er med på å rive ned våre gamle forståelse av hva som er privat og hva som er offentlig. Hvorfor omfavner vi denne formen for ekshibisjonisme?

13. september 2007

ITavisen | TV- serie rett p�MySpace

TV- serie rett på MySpace
«Quarterlife» handler om en gjeng som nettopp er ferdig med utdannelsen og skal ut i yrkeslivet. Serien bygger på «1/4 Life», som knapt kom i gang før den ble trukket fra TV-kanalen ABC i 2005.

Nå håper teamet bak at nettutgaven skal gjøre det bedre på MySpace, som har 110 millioner brukere på verdensbasis.

Vil v�re like stor som RiksTV - Medier - Kampanje.com

Vil være like stor som RiksTV
Administrerende direktør Hein Espen Hattestad i MTG Norge krever at en konkurrerende betal-tv operatør til RiksTV får like stor kapasitet som den RiksTV er tiltenkt av Norges televisjon (Ntv).

- Det er god grunn til å sette spørsmålstegn ved Ntvs rolle som nøytral plattformoperatør, konkluderer selskapet i et brev til Post- og teletilsynet.

- Vi står faktisk bak det vi mener i brevet. Jeg forventer faktisk at staten følger den klare konsesjonsklausulen om dette, sier administrerende direktør Hein Espen Hattestad i MTG Norge, som viser til konsesjonens punkt 4,8 om lik konkurranse på ikke diskriminerende vilkår, til Kampanje.

11. september 2007

Mobilt bredb�nd - et massemarked - teleavisen.no

Mobilt bredbånd - et massemarked
Ericsson-sjef Carl-Henric Svanberg konstaterte på et strategi- og teknologimøte i London i dag tirsdag, at mobilt bredbånd er i ferd med å bli et massemarked.

Konklusjonen til Svanberg kan han lese ut av tallene han får på sitt skrivebord fra selgerne av mobilnett. Tallene viser at det er rullet ut 128 kommersielle HSPA-nett og at mer enn 300 enheter av ulike typer kan knytte seg til nettene. Det fikk Ericsson-sjefen til å konstatere at mobilt bredbånd er i ferd med å bevege seg hurtig i retning av å bli et massemarked.

Svanberg viste i sitt foredrag til eksempler fra HSPA-nett der datatrafikken har firedoblet seg i løpet av det siste året og at veksten akselererer.

10. september 2007

TU.no - GSM-systemet 20 �r - Teknisk Ukeblad

GSM-systemet 20 år
Avtalen ble undertegnet av en rekke europeiske land i København 7. september 1987. De første var Frankrike, Italia, Tyskland, England, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgia, Irland, Nederland og Portugal. Tre dager etter, 10. september, fulgte Spania og undertegnet papiret.

Det hele startet som en felles europeisk overenskomst og standard. Men den har etter hvert erobret 85 prosent av verdensmarkedet. I dag er 2,5 milliarder abonnenter i 218 land knyttet til GSM-nettet.

9. september 2007

Dag og Tid

For rikfolk, arbeidsfolk og trygda
At lektorane er vortne så få, har òg gjort dei svake i lønstinging­ane. I praksis har fagforeiningane deira vorte etne av Lærarlaget, som no heiter Utdanningsforbundet. Konsekvensen er klår: Frå 2003 til 2006 var lønsauken 11,4 prosent for ein lærar med berre lærarskulen, for ein lektor var auken 4,9 prosent.

Den same utviklinga ser vi elles i lønene til professorar. I 1975 tente ein professor godt over dobbelt så mykje som ein industriarbeidar. I 1999 tente professorar berre 50 prosent meir.

Slikt får fylgjer. Og her er vi framme ved paradokset: Ein av konsekvensane av utviklinga kan vera at den nordiske modellen ramlar i hop, eller i det minste vert kraftig svekt, nettopp på grunn av den nordiske modellen.

8. september 2007

ITavisen | Delicious 2.0 p�vei

Delicious 2.0 på vei
Den flunkende nye Delicious er for tiden ute på forhåndsvisning på preview.delicious.com, men kun for spesielt inviterte. Dette inkludere beklageligvis ikke underegnede, men TechCrunch har skjermbilder og mer detaljert informasjon fra forhåndsvisningen, om du er interessert i en nærmere titt.

30. august 2007

Dagens it - Tr�dl�s stopp i Trondheim

Trådløs stopp i Trondheim
Siden starten har folk flest hatt problemer med å "komme seg på". Forklaringen er at Trådløse Trondheim AS av hensyn til sikkerheten har lagt opp til en vpn-løsning, der du må logge deg på gjennom en kryptert kanal før du kommer nett. Folk som ikke gjør seg kjent med fremgangsmåten, opplever dermed full dekning på laptop-en, men ingen forbindelse med nettet.

- Hvis vi hadde lagt nettet åpent for hvem som helst, så ville det blitt mange misfornøyde sjeler rundt omkring. Vi hadde heller ikke klart å spore de som eventuelt misbrukte nettet vårt, sier daglig leder Thomas Jelle i Trådløse Trondheim til adressa.no.

Nå jobber han med å finne en enklere påloggingsløsning, og som gjør det mulig å holde oversikt over bruk og misbruk. Jelle håper et trådløst nett som også i realiteten er åpent for alle skal være klart i løpet av et par måneder - et drøyt år etter skjema.

Personnummer vekk som ID

Personnummer vekk som ID
Brønnøysundregistrene har bestemt seg for å slutte å bruke personnummer som identifikasjon, for å få en slutt på identitetstyveri på internett.

- Vi ønsker oss en dreining i retning sertifikater og pin-koder, sier avdelingsdirektør Håkon Olderbakk til NRK Nordland.

Datatilsynet ser svært positivt på at Brønnøysundsregistrene nå har bestemt seg for dette. De mener at ingen nettsteder burde bruke personnummer som identifikasjon og forventer nå at flere følger etter.

- Alle offentlige etater forventer vi nå å ha et særlig ansvar for å se på sine løsninger. Personnummer skal ikke brukes til å verifisere hvem folk er, sier informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra, til Forbruker.no.

29. august 2007

Dagens it - Angrepsb�lge mot nettbankene

Angrepsbølge mot nettbankene
Krigen mellom bankene og svindlerne beskrives som et våpenkappløp, der hackerne stadig finner på nye metoder, og bankene må jobbe hardt for å holde seg i forkant eller tette hullene fort når de kommer bakpå.

Kripos har fått inn anmeldelser av svindelforsøk på til sammen tre millioner kroner, et tall som ikke inkluderer den siste angrepsbølgen. Av dette har svindlerne klart å slå kloa i 500.000 kroner.

Det som skjer etterpå er det samme som kredittkortselskapene har gjort i mange år, nemlig å sjekke om det er noe mistenkelig knyttet til transaksjonen eller mønsteret av transaksjoner.

Dagens it - Presset partnere til �stemme ja

Presset partnere til å stemme ja
Mandag stemte det svenske standardinsituttet SIS ja Microsofts åpne standard dokumentformat oxml. Et stort antall selskap meldte seg inn i SIS i siste liten og skal ha bidratt til en avstemning i Microsofts favør.

Computer Sweden har fått tilgang til en e-post fra datagiganten til sine partnere, der det fremgår at Microsoft maner dem til å stemme for oxml. De burde ikke bekymre seg for tekniske argumenter - disse skulle Microsoft sørge for å forsyne partnerne med.

Medlemskap i SIS koster 15.000 SEK. Kontingenten måtte selskapene selv betale, men Microsoft lovet markedsføringsbidrag og ekstra støtte i form av Microsoft-ressurser, ifølge e-posten som Computer Sweden har fått innsyn i.

Brevkampanje for Open XML - IDG.no

Brevkampanje for Open XML
Standard Norge avholdt forrige uke sitt siste møte før organisasjonen avgir sin stemme om ISO-godkjennelse av dokumentformatet Open XML. Av et totalt 59 sider langt dokument, besto hele 37 sider av likelydende brev fra Microsoft-partnere og kunder. Microsoft Norge har utformet og distribuert brevene, men avviser at de har lagt press på kunder og partnere for å delta i brevkampanjen, skriver digi.no.

Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy i Standard Norge bekrefter at brevkampanjen vil bli tillagt vekt når avgjørelsen skal fattes i morgen eller fredag.

- Vi legger vekt på alle som kommer med innspill. Antallet er ikke avgjørende, men når bortimot 40 seriøse bedrifter kontakter oss og anbefaler Open XML, er det klart at det er et viktig moment, sier Sæterøy til Computerworld.

– ID-tyveri er for enkelt

- ID-tyveri er for enkelt
18 minutter og 10 sekunder tok det stipendiat André N. Klingsheim å finne personnummeret til journalist Lars Holger Ursin. Bevæpnet med et lite program han har skrevet selv, trenger han bare å vite navnet og fødselsdagen din for å finne personnummeret ditt, og derfra skape store problemer for deg.

Programmet til Klingsheim bruker omadresseringstjenesten til Posten for å sjekke om et personnummer er gyldig. Der trenger du nemlig bare navn og fødselsdato. Programmet genererer alle mulige personnumre, og tester dem systematisk - på ett nummer vil Posten ikke gi feilmelding - og da har du personnummeret.

Klingsheim selv hevder han kunne klart det på få sekunder, men har programmert verktøyet sitt slik at det benytter en anonymiseringstjeneste. Slik kan ikke Posten Norge, som var den ufrivillige kilden til akkurat dette ID-tyveriet, spore ham opp igjen.

28. august 2007

it-bloggen - Sesam konkurrer ikke med Google

Sesam konkurrer ikke med Google
Sesam har tatt opp kampen med Googles søkemotor, med mange veldig gode norske tjenester. Men skal du annonsere må du fremdeles sende inn en e-post, eller henvende deg til Yahoo, som selger annonser for Sesam. Dermed mister Sesam den mye omtalte "lange halen" på internett, alle de små annonsørene som til sammen gir Google enorme summer.

Jeg er selv annonsør og driver små annonsekampanjer for bedriftene til to familiemedlemmer. Slike enkeltmannsforetak kommer aldri til å bruke store nok summer til at Sesams annonseavdeling bryr seg om å lage gode kampanjer for dem. Men dermed forsvinner noen hundre kroner til Google hver måned. Et par hundre kroner i måneden fra noen tusen bedrifter ville fort pyntet på Sesams magre inntekter.
Omsetter "luft" for 12 milliarder
Virtuelle verdener har vokst til en massiv industri og varierer mellom alt fra fantasyspill-verdener som World of Warcraft med 8.5 millioner abonnenter og Runescape med 5 millioner abonnenter, til mer sosiale verdener som Habbo Hotel med 7.5 millioner abonnenter og Second Life, som har over 500.000 aktive brukere. Millioner logger seg på hver eneste dag fra alle kanter av verden, og dette blir det penger av.

Virtuelle verdener har tre felles egenskaper: de befinner seg på internett, de er kontinuerlige og de er befolket av virkelige og sosiale mennesker. Abonnenter kan være alt fra tenåringsjenter i Japan til pensjonister i Honduras, spennet er enormt. Kommunikasjon mellom abonnenter er uunngåelig og dette fører ofte til politiske og økonomiske situasjoner som kan være en smule uvanlige. Det virker fortsatt litt fremmed at et digitalisert samfunn kan ha verdslige problemer. ”Det er jo ikke virkelig!"

27. august 2007

Telenor lover krig på super-3G
Om du er blant de mange som går og venter på super-3G, og ikke er Netcom-kunde eller bor i Oslo, kan ventetiden snart nærme seg slutten. Alt tyder på at mange av oss kan bruke den nye teknologien mot slutten av 2007.

- Jeg kan love at Netcom får konkurranse. Dette er en veldig viktig teknologi for Telenor, sier Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor til Amobil.

- Vi venter med kommersiell lansering til vi har en dekningsgrad som gjør HSDPA mer attraktivt for kundene våre. Dekning er ekstremt viktig for Telenor, så en lansering som bare dekker innenfor ring tre i Oslo var aldri aktuelt for oss, fortsetter Krokan.

Professor mener wiki vil erstatte l�reb�ker - digi.no

Professor mener wiki vil erstatte lærebøker
Lærebøker er dyre å produsere, og ofte skal de bare gis ut i små volum for spesialiserte studier. Prisen per eksemplar blir derfor høy, og mange mener det burde satses mer på å bruke IT-teknologi istedenfor bokformatet.

En av de mest aktuelle teknologiene for dette, er redigerbare wiki-systemer. Det mest kjente systemet er naturligvis Wikipedia, det nettbaserte leksikonet som hvem som helst kan redigere, men wikier blir stadig mer utbredt også i andre sammenhenger.

Mange lærere rundt om i verden har begynt å eksperimentere med wiki-systemer som en del av undervisningsmaterialet, men det er få kjente tilfeller der wiki-systemet har tatt fullstendig bort fra det tradisjonelle bokpensumet.

dn.no - Stjernestudenter til salgs

Stjernestudenter til salgs
For 150.000 kroner skal bedrifter få tilgang på Norges aller beste studenter, når svenske Nova 100 etablerer seg i Norge, skriver Dagens Næringsliv. På sikt skal Nova 100 knytte til seg mellom 20 og 25 selskaper i Norge, såkalt Founding Partners, mot en pakkepris på150.000 kroner.

Foreløpig er 50 studenter godkjent og seks norske selskaper takket ja til et partnerskap. Der iblant Orkla, Accenture Statkraft og Microsoft. At prisen er nærmere ti ganger den summen selskaper i næringslivet normalt betaler for å få gi en bedriftspresentasjon ved den enkelte skole, synes ikke HR-sjef i Microsoft, Sølvi Foss er drøyt.

- Arbeidsmarkedet er så stramt nå at vi er nødt til å gå flere veier for å tiltrekke oss kandidater. Microsoft i Sverige har god erfaring med Nova og vi håper på det samme. For oss er det veldig greit at noen tar jobben å identifisere de studentene som både har toppkarakterer og er engasjerte, sier Foss.

Telenors mediemakt skremmer - teleavisen.no

Telenors mediemakt skremmer
Ukebrevet Mandag Morgen har snakket med en rekke fremtredende norske mediepolitikere. Konklusjonene er at det er et politisk stemningsskifte på gang overfor Telenor. Fra å ha blitt sett som den nasjonale leverandøren av teletjenester, blir selskapet i økende grad betraktet som en dominerende premissgiver i digitaliseringen av mediemarkedet.

- Da vi i sommer forsøkte å skaffe oss en oversikt over Telenors stilling i dette markedet, ble vi sjokkert. Vi så da klart at Telenor sitter på alle sider av bordet i norsk medielandskap. Dette skremmer meg, sier mediepolitisk talsmann i Frp, Ulf Erik Knudsen, til Mandag Morgen.

Venstres Trine Skei Grande deler Knudsens bekymring og er overbevist om at Telenor har vært svært bekvem med at politikerne i liten grad har hatt oversikt over selskapets reelle maktposisjon.

Stortingspolitikere fra Høyre, Venstre og KrF er bekymret over Telenors posisjon som både distributør og innholdsleverandør i Medie-Norge. Telenors posisjon er unik, sammenlignet med andre tidligere telemonopolister i Europa, skriver ukebrevet. Bare i Norge er det gamle televerket tungt inne på eiersiden på så mange medieplattformer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket