30. juni 2006

Ikke så sikker på Min Side
"For at innbyggerne likevel skal kunne få en sikker pålogging til offentlige tjenester, arbeider Fornyings- og administrasjonsdepartementet på kort sikt med en PIN-kode løsning, mens departementet på lengre sikt vil utvikle en ny offentlig sikkerhetsportal", heter det i pressemeldingen.

Les mer om MiSide i PDF-doukment fra FAD.
- Lærerne må lære seg data
- Det er ingen god løsning å gi alle elevene hver sin datamaskin hvis man ikke har en konkret plan for bruken, sier leder Halvard Hølleland i Elevorganisasjonen.

Etter gårsdagens oppslag i Aftenposten, der tidligere IT-direktør Espen Holm med tysk forskning i hånd mente at datamaskinenes inntog i klasserommet gir dårligere læring, har reaksjonene vært mange og sterke.

- Det kan gå med mye tid, og data kan bidra til dårligere konsentrasjon. Men jeg er overhodet ikke enig i at det ikke har læringseffekt.

Det er hinsides om elevene skal skrive alt for hånd - og ikke lære å bruke verktøyene som arbeidslivet krever. Skolene skal jo forberede elevene på samfunnet, fastslår Hølleland.

Les også "PC-idiotene kommer"
Må sparke over 200
Beregninger Dagens Næringsliv har foretatt viser at 232 ansatte i Orklas norske aviser kan bli satt på dør etter at Mecom kjøper Orkla Media.

Investeringsselskapet stiller høye krav til lønnsomhet og har lagt opp til en driftsmargin på 15 prosent for de norske virksomhetene. Noe som igjen krever en nedbemanning på 20 prosent.

- Vi ser for oss betydelige kutt, samordninger og nedbemanninger i avisene. Det kan også svært raskt komme et salg av mediebedriftene. Det er ikke mulig å operere med så høye driftsmarginer som Montgomery har lagt opp til uten å foreta noe drastisk, sier konserntillitsvalgt i Orkla, Kjetil Haanes, til DN i dag.

29. juni 2006

Ulovlig programvare i seks av ti kommuner
Til tross for at de fleste norske kommuner har rutiner og retningslinjer for å hindre ulovlig bruk, vet ikke kommunene hvorvidt de ansatte bruker slik programvare i dag.

Anti-piratorganisasjonen Business Software Alliance (BSA) avdekker i en fersk undersøkelse at bruk av ulisensiert programvare er svært utbredt i norske kommuner. Hele seks av ti kommuner opplyser at de har avdekket bruk av ulisensiert programvare.
Høyskoler mest produktive
Drøyt 190 000 studenter oppnådde til sammen 8 millioner studiepoeng i løpet av studieåret 2004/05, det gir et gjennomsnitt på 43 poeng per student. 5 millioner studiepoeng ble oppnådd ved høgskoler, mens 3 millioner ble utdelt ved landets universiteter.

Nesten 42 000 registrerte studenter, eller 18 prosent av høst- og vårsemesterets studentmasse, oppnådde ingen studiepoeng i løpet av studieåret 2004/05.

Høgskolene hadde en høyere gjennomsnittlig studiepoengproduksjon og en mindre andel studenter uten oppnådde studiepoeng enn universitetene i 2004/05. Studenter ved statlige læresteder oppnådde flere studiepoeng enn studenter ved private institusjoner. Gruppen "andre statlige høgskoler" som inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen og Politihøgskolen produserte hele 50 studiepoeng per student. Bare 6 prosent av gruppens studenter gjorde seg ikke fortjent til studiepoeng i det hele tatt, mens det samme var tilfelle for over en fjerdedel av registrerte studenter ved Universitetet i Oslo i studieåret 2004/05.

28. juni 2006

- E-læring er dårlig butikk
Flere store internasjonale aktører har de siste årene forgjeves forsøkt å tjene penger på nettbasert videreutdanning. Senest i forrige måned ble alliansen AllLearn mellom universitetene Oxford, Stanford og Yale nedlagt.

Odd Bjørn Ure ved forskningsstiftelsen Fafo tror såkalt blended learning er i ferd med å befeste seg som løsning. Blended learning er e-læring kombinert med at deltakerne møtes til noen samlinger.

Ure utelukker likevel ikke at fremtidens mobiltelefoni vil tilby brukervennlige e-læringstjenester som kan bli en ny trend.
Spania innfører kopiskatt
Den nye avgiften er Spanias svar på EUs Infosoc-direktiv, som pålegger medlemslandene å treffe tiltak mot piratkopiering. Landene kan velge mellom avgift og strenge forbud. Spania velger åpenbart det første.

Størrelsen på avgiften er ikke kjent. Men det er på det rene at det er den spanske staten som skal drive den inn, på lik linje med moms. Pengene vil så bli fordelt til opphavsrettsorganisasjoner som RIAA og MPAA og deres spanske søsterorganisasjoner.

Avgiften gjelder alle tenkelige medier man kan lagre ting på: CD-plater, DVD-R, minnekort, internminne i mobiltelefoner og til og med skrivere.
Europa samles om nytt MIT - NTNU-utenfor
12 tekniske og naturvitenskapelige universitet i Europa går sammen om å lage et teknisk eliteuniversitet. Norge står utenfor og får ikke være med og lage MIT-modellen.

26. juni 2006

MSN med musikk-abonnement
I USA har aktører som Napster og Rhapsody lenge tilbudt tjenester der du får tilgang til hele musikkbiblioteket for en fast sum i måneden. Mens Napster og Rhapsody lar brukerne lagre låter i et begrenset tidsrom, vil dette heller ikke bli tilgjengelig for MSN Musics abonnenter. Det betyr at du må være i nærheten av PC eller MediaCenter for å få glede av musikkabonnementet.

MSN Music tror dette tilbudet skal få ungdommen over på lovlig kjøp av musikk. Det vil også bli opprettet en egen Topp 20-liste over streamede låter, på Spor.at. Vanlige låter og album vil fortsatt være tilgjengelig på MSN Music for 8 og 80 kr.
Moro med Google
Tyskeren Philipp Lenssen, som til daglig driver bloggen Google Blogoscoped, har skrevet en bok som beskriver 55 morosaker med Google - boken har fått navnet "55 Ways to Have Fun With Google".

Boken er tidligere gitt ut i en papirutgave, men er nå tilgjengelig i PDF-utgave med en såkalt "Creative Commons"-lisens. Det betyr at alle kan gjøre hva de vil med den. Boken kan brukes både som en lærebok i søketeknikker og søkemetoder, men de fleste tipsene er imidlertid mer for moro skyld enn at de er nyttige.
Lukten av leste bøker og grønn økonomi
Denne uken er det internasjonal bokbyfestival «Bøker, blomster og brear» i fjordbygden. Samtidig er bokbydelegater fra Malaysia, Finland, Italia, Belgia, Sveits og Skottland i Fjærland for å snakke bok, og å feire.
Google kan knekke Digg
I dag går Digg.com live med sitt nye design. Nytt er også at det legges til flere emneområder, slik at du kan digge både vanlige nyheter, spillblogger og underholdningsstoff.

Digg-brukerne får også flere muligheter til å skreddersy sine egne løsninger, i tillegg til at det blir lettere å følge med på det ens venner foretar seg.

Brukergenererte nyheter og sosial interaksjon er det største på nettet for tiden. Etter bare halvannet års drift er Digg.com en av de største sidene på nettet med 300 000 medlemmer, 9.5 millioner sidevisninger per dag og 8.5 millioner unike brukere i måneden.

22. juni 2006

Shockwave med Google
Allerede fra i går av, følger Google-verktøylinjen med i installasjonspakken til Adobes Maromedia Shockwave Player.

Avtalen strekker seg over flere år, og det er meningen at verktøylinjen etter hvert skal legges ved flere Adobe-programmer.

Google skynder seg nå med å gjøre avtaler med programvare- og datamaskinprodusenter i forkant av Windows Vista lanseringen i 2007.

Historisk sett innebærer denne og liknende avtaler en retningsdreining hos Google, som tidligere har brydd seg lite med å aktivt promotere tjenestene sine.
Flykter fra it-studiene
Stadig flere unge har valgt å holde seg unna it-studiene etter kollapsen i bransjen ved årtusenskiftet. Antall studieplasser ble økt etter som it-fagene steg i popularitet rundt år 2000, og nå blir det stadig bedre plass mellom studentene.

Årets søkertall fra "Samlet opptak" viser at søkingen til informatikk og dataingeniørstudier har falt med mellom 20 og 60 prosent. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignbare fra skole til skole, men grovt regnet har søknadsmengden falt med rundt 40 prosent.

Samtidig er det gode tider for bransjen, og det blir stadig vanskeligere å få tak i folk med den rette kompetansen. En undersøkelse av rekrutteringen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gir et bilde av behovet: Nesten fire av fem av årets avgangsstudenter ved NTNU hadde sikret seg jobb allerede før påske. Det er en andel på 77 prosent, mot bare 38 prosent i 2005.
Etterlyser datakunnskap hos lærerne
Lærerne må først kunne bruke datamaskiner pedagogisk før det vil være noen vits i å lære opp elevene, mener organisasjonens leder Halvard Hølleland.

- Det er ingen god løsning å gi alle elevene hver sin datamaskin hvis man ikke har en konkret plan for bruken, sier Hølleland til Aftenposten.

Leder Morten Søby i Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) er også opptatt av lærernes datakompetanse.

- En skoleleder som fyller klasserommene med PCer uten å kreve at lærerne har digital kompetanse, får ikke uttelling for investeringen, sier Søby.

Han mener nyutdannede lærere ikke er kompetente til lærerrollen som den nye læreplanens digitale ferdigheter krever.
Studietiden redder ryggen
Har du bare gått ni år på skolen, har du femten ganger så høy risiko for å bli uføretrygdet på grunn av vond rygg, som hvis du har universitetsutdannelse.

- Yrke og arbeidsmiljø er viktigere enn livsstilsfaktorer som overvekt, røyking, alkohol og mangel på mosjon, men den sterke sammenhengen mellom utdanning og ryggsmerter har vi ikke en fullstendig forklaring på, sier Hagen.

21. juni 2006

Ikt gjør kløften dypere
Statistisk sentralbyrå har gjennom flere undersøkelser sett på hvordan økt bruk av ikt-produkter påvirker samfunnet vårt.

Tendensen er klar - ikt forsterker klasseskiller som allerede finnes.

- Vi ser at mennesker med lav utdanning, lav inntekt, høy alder og bosted i mindre sentrale strøk henger etter når det gjelder bruk av ikt-produkter, sier rådgiver i SSB, Anne- Hege Sølverud.

Ifølge SSB har syv av 10 nordmenn pc hjemme, men bare halvparten av husholdninger med inntekt under 200.000 har hjemme-pc. Til sammenligning har nesten alle husholdninger med inntekt over 600.000 pc hjemme.
Creative Commons i tospann med Microsoft
Nå har Creative Commons og Microsoft inngått et samarbeid som har resultert i en plugin-komponent til Microsoft Office.

- Dette er viktig for oss fordi en stor mengde kreativt arbeid gjøres gjennom Office-plattformen. Med en enkel måte å lisensiere arbeidet under Creative Commons vil det hjelpe oss med å spre lisensene videre ut, sier Lawrence Lessig til CNet News.

Når programsnutten er installert, blir det et menyvalg i Microsoft Office applikasjonene. Når den benyttes vil det bli generert en Creative Commons logo, et kort sammendrag av lisensen og en link til Creative Commons hjemmeside.
Fant unik film på auksjon
Den 66 år gamle dokumentarfilmen "Kampf um Norwegen" har vært ukjent for norske forskere. Jostein Saakvitne ved Høgskolen i Bergen kom tilfeldigvis over filmen på tysk nettauksjon.

- I filmen er det med både kjente filmopptak, men lengre enn vi har sett tidligere, og en rekke nye scener som antagelig ikke har vært offentliggjort tidligere. Blant annet ser vi dramatiske scener fra nærstrid mellom tyske og norske styrker, og en stor del av filmen er viet kampen om Narvik, "Der Heldenkampf um Narvik", sier førsteamanuensis Jostein Saakvitne fra Høgskolen i Bergen.

20. juni 2006

Kunsten kan der forskning ikke kan
Det er ikke farlig å tenke vilt og galt. Det farlige er å ikke våge å tenke. Derfor kan kunsten bidra der forskningen må stoppe. Slik kan kunst fremme debatt og påvirke hva vi ønsker å forske på.
Lover bredbånd til alle
ICE lanserer i dag to bredbånds-tjenester, Mobilt Bredbånd med USB-modem og Portabelt Bredbånd med Wlan-modem.

Mobilt Bredbånd betyr at brukeren etter hvert kan ta med det lille USB-modemet nær overalt i hele Norge, og være tilkoblet bredbånd. Portabelt Bredbånd gir brukeren en Wlan-sone det er mulig å ta med seg hvor som helst, på hytta eller på reise.

Foreløpig tilbyr altså selskapet kun datatjenester, men lover også mobiltelefoni innen kort tid.

Her kan du sjekke ICE-prisene for privatabonnement og for bedriftsabonnement.
Telefonkioskene slår tilbake
Lenge har det sett ut til at mobiltelefonen tok knekken på telefokiosken. Nå er den imidlertid på vei tilbake, denne gang i skjønn forening med mobilen.

«BYOC» - bring your own cellphone, kalles det nye fenomenet som i følge USA Today blomstrer på andre siden av havet.

For å spare kunder for høytskravlende mobilslaver, installerer nå politistasjoner, restauranter, barer, teatre, kinoer og biblioteker egne avlukker for mobilprating.
Apple lager videobutikk
For tiden sitter Apple i forhandlinger med de største Hollywood-studioene i følge nyhetsbyrået Reuters.

Et viktig tema i diskusjonene skal være prisen på filmene. Apple ønsker angivelig et flatt prisnivå på 10 dollar per film, mens filmstudioene gjerne vil ha priser som variererier mellom 10 og 20 dollar, på samme måte som med DVD-plater.
Idealister får Edda på nettet
Nettsiden Norrøne tekster og kvad, med besøksadresse Heimskringla.no, er et idealistisk initiativ for å få norrøne tekster ut på nettet.

Tekstarkivet på nettsiden tippet nylig 1000 dokumenter.

Heimskringla.no består, i tillegg til sagaer, edda-dikt, folkesagn og så videre på norsk, svensk, islandsk, dansk og færøyisk, også av faglige artikler, lenker og slikt man gjerne finner på en ressursside av denne typen.

På sidene finner du også en omfattende samling omtaler av mer eller mindre historisk korrekte filmer om vikingtiden og beslektede epoker. Fra knallgod sameaction med Veiviseren til kalkunen Viking Women and the Sea Serpent, regissert av B-filmkongen Roger Corman.

19. juni 2006

Slutten for nettdebattene?
HVER GANG VI i nettavisene skriver artikler som på en eller annen måte dreier seg om innvandring, kulturforskjeller eller islam, og deretter åpner for debatt, oversvømmes debattene av rasistiske innlegg.

Med rasistiske mener vi innlegg som oppfordrer til vold, hetser enkeltgrupper og er i strid med norsk lov.

Ofte sletter redaksjonen flere titalls innlegg, eller stenger debattene veldig fort. Ikke minst fordi vi har redaksjonelt ansvar for ikke å la innlegg som strider med norsk lov stå publisert over tid.

Diskusjonen fortsetter
En munnfull UiB
Nå har Universitetet i Bergen fått en egen husvin, lett, rund og myk i munnen.

- Man sier at kampen om parkeringsplasser holder universitetet samlet, og nå har vi kanskje fått en faktor til, spøkte universitetsdirektør Kåre Rommetveit, da han introduserte rødvinen ?På Høyden? i bakgården til spisestedet med samme navn.

Vinlanseringen markerte semesterslutt for Universitetsstyret og til stede var også flere dekaner og avdelingsdirektører. Alle var enige i at den lette rødvinen fra Valencia med et svakt krydret preg, var et godt valg som UiB-vin.
Nytt mobilnett i morgen
Nordisk Mobiltelefon bygger et alternativ mobilt bredbåndsnett som skal ha dekning i over 95 prosent av Norges areal. Dette er milevidt over det Netcom og Telenor planlegger for sine 3G-nett. Det nye nettet fra Nordisk Mobiltelefoni er basert på den amerikanske CDMA-teknologien.

Lanseringen har vært utsatt, men i morgen presenteres det nye nettet, samtidig som planene for tjenester og produkter i nettet gjøres kjent. Selskapet skryter av å være de første som virkelig kan innfri politiske lovnader om "bredbånd til alle".

15. juni 2006

Google bygger nytt gigantsenter
ekspanderer sitt såkalte Googleplex, selskapets nett av enorme datasentere over hele verden i en kraftig tempo. Men Google forsøker av både hensyn til sikkerhet og konkurrenter holde mye av aktiviteten skjult.

Men det er ikke så lett å gjemme haller på størrelse med fotball-baner, særlig når de bygges i grisgrendte strøk. En artikkel i New York Times avslører utbyggingen av et av de største nye sentrene til Google.

Google har 25 datasentere over hele verden med kanskje opp til en halv million enkle servere som deler på å servere søkejobbene. Server-samlingen og nettverket som forbinder dem er trolig det største i verden.
Strålende fornøyd med lav kvalitet
Brukere av bredbåndstelefoni gir tommelen opp på tross av utbredte tekniske problemer. Noen leverandører får stryk.

Å klage på teletjenester er nesten en nasjonalsport i Norge, særlig på bredbånd. Men på ett felt ser det ut til at entusiasmen faktisk vinner, på tross av mange rapporter om kvaltitetsproblemer. Bredbåndstelefonikunder er nemlig fornøyd med sine leverandører, på tross av at 72 prosent mener kvaliteten er dårligere sammenliknet med tidligere telefonitjenester. Dette er konklusjonen av en spørreundersøkelse TNS Gallup og Intec har gjort på oppdrag av Post- og Teletilsynet.

Undersøkelsen har en klar melding til selskaper som ikke legger vekt på gode hjemmesider, men satser på telefonsalg eller papirpost. En drøy halvpart snakket nemlig ikke med en selger da de bestilte tjenesten, men brukte leverandørens hjemmesider.

14. juni 2006

Bredbåndsprisene skal ned 600 kroner
Fra og med 1. juni ble det 450 kroner billigere per år å levere bredbåndbånd til rundt 900.000 av Norges en million bredbåndsabonnenter. Fra nyttår øker avslaget til 600 kroner årlig. Dette er konsekvensen av at Post- og Teletilsynet har pålagt Telenor å redusere prisen for leie av deres kobbernettverk. Men den magiske datoen har blitt forbigått i stillhet av de fleste bredbåndsleverandørene. De er avventende, og det har de mange millioner grunner til.

For Telenors nettverksavdeling betyr nemlig kuttene flere hundre millioner i tapte inntekter årlig. For kundene betyr det foreløpig ganske lite, for så langt har de fleste operatørene valgt å beholde rabatten selv. Det kan gi dem svært hyggelige marginer. Bare for Nextgentel, som har 160.000 kunder, vil det være snakk om mellom 50 og 100 millioner kroner i ren gevinst, hvis prisene ikke kuttes.
IT-topper støtter ulovlig fildeling
Dette går fra av en spørreundersøkelse som den svenske IT-publikasjonen Ny Teknik har foretatt blant 27 av Sveriges mektige IT-personer.

I følge undersøkelsen vil 44 prosent tillate nedlasting av opphavsbeskyttet materiale. Som grunn oppgir mange at teknologi rett og slett ikke lar seg lovregulere. Andre mener at man gjennom slik lovgivning undergraver respekten for lover og regler generelt.

Interessant nok er det nesten ingen som ser på forslaget om å innføre en bredbåndsavgift for å kompensere for fildelingen som gangbart. - Hvorfor skal jeg betale for andres nedlasting? er omkvedet
Vil tvinge Finn.no til å åpne for privatpersoner
Underdirektør Vidar Holm i Forbrukerrådet sier til Finansavisen at flere nordmenn bør selge boligen på nett, og han reagerer kraftig på at markedets største salgskanal er lukket for privatpersoner.

Men det kan bli en tøff jobb. Konkurransetilsynet konkluderte i mai at Finn Eiendom har overholdt konkurranselovens regler, til tross for at privatpersoner er holdt utenfor.

Det som framover kan spisse konkurransen er nettmeglerne som tilbyr konseptene Selgboligselv.no og Advokatoppgjør har lansert nettjenester for salg av privatboliger.

13. juni 2006

Elendige forhold på iPod-fabrikken
Den britiske avisen The Mail on Sunday har besøkt de to kinesiske fabrikkene som produserer iPod-spillere. Det var intet vakkert syn.

Fabrikarbeiderne jobber mellom 12 og 15 timer om dagen, og bor på eller i nærheten av fabrikken. Halvparten av lønna betaler de tilbake til arbeidsgiver som betaling for kost og losji, mens resten som oftest sendes hjem til familier på landsbygda som sliter med å få endene til å møtes.

Mange teknologi- og tekstilbedrifter har etablert egne programmer for å bedre forholdene ved fabrikkene de kjøper varer fra. Håpet er at Apple kan ta seg råd til det samme. Her i Norge har vi alltids råd til å betale 20 kroner ekstra for iPod-en.
Vil gjøre Bergen trådløs
Kommunikasjonsselskapet Nera Networks lyktes ikke da de i fjor forsøkte å overtale Bergen kommune til å investere i trådløst nettverk for byen. Nå vil de igjen prøve å gjøre byen trådløs med drahjelp fra kommune og næringsliv. En slik løsning kan innebære at bergenserne kan koble seg på internett fra byens kafeer, sentrale parker og hjem.

- Bergen Næringsråds umiddelbare respons er at dette utvilsomt er interessant å gå videre med. Men det krever at store aktørgrupper ønsker å være med, sier Helge Dyrnes som er leder i Bergen Næringsråd.
YouTube eier hjemmevideoen din
De som har lest lisensavtalen til populære YouTube, har sikkert fått med seg at det klart og tydelig står at du beholder rettighetene til ditt eget materiale. Det gjør du også. Men samtidig gir du YouTube og deres brukere retten til å skape nye verk ved hjelp av ditt materiale.Disse rettighetene vil også gå inn i YouTube-boet ved en eventuell konkurs. Investeringsselskapet Sequoia Capital har hittil tapt 11.5 millioner dollar (71.5 millioner kr) på YouTube, som ikke har noen inntekter.

Dermed kan den enorme mengden materiale være YouTubes største ressurs. Alle brukere har gitt YouTube fri lisens til bruk av materialet, som dermed kan videreselges til alt fra musikkvideoprodusenter til reklameformål.
Google Earth ser deg
Hele 30.000 nettsider har lagt til egen informasjon oppå Googles verdensbilde. Noen av disse er profesjonelle aktører med en kommersiell agenda, andre er entusiaster som legger inn kartoversikter over sine spesielle interesser, det være seg historie, ornitologi, eller noe mye særere.

Dette er en utvikling som Google støtter opp om, og blant nyhetene som kom i går var muligheten for å legge til 3D-modulering av bygninger. Utviklere kan legge inn egen informasjon oppå Goolge Earth, og på Googles demonstrasjon viste de frem hvordan man kan skifte mellom bilder av dagens San Francisco og samme utsikt i 1940, skriver News.com.
Ringetone lurer lærerne
Amerikanske elever sender tekstmeldinger i klasserommet, uten at læreren hører noen ting. Test deg selv!

Lyden i ringetonen er så høyfrekvent at folk litt oppi årene vanligvis ikke klarer å oppfatte den. Den ligger på over 16 000 herz, mens folk over førti normalt sett ikke oppfatter frekvenser over 12 000 herz. Normal tale befinner seg mellom 200 og 8000 herz.
Ringetone lurer lærerne
Amerikanske elever sender tekstmeldinger i klasserommet, uten at læreren hører noen ting. Test deg selv!

Lyden i ringetonen er så høyfrekvent at folk litt oppi årene vanligvis ikke klarer å oppfatte den. Den ligger på over 16 000 herz, mens folk over førti normalt sett ikke oppfatter frekvenser over 12 000 herz. Normal tale befinner seg mellom 200 og 8000 herz.
Saknar meining med skulen
Universitetslektor Elin Thuen og professor Edvin Bru frå Senter for åtferdsforsking ved Universitetet i Stavanger, har forska på elevane si oppleving av innhaldet i skulen, og kva dette gjer med konsentrasjonen til elevane.

- Heile 25 prosent av elevane i niande klasse slit med å finne skulearbeidet meiningsfylt. Rundt 40 prosent seier skulearbeidet er lite interessant. Skilnaden er klar mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet. Elevane har større problem med å finne skulearbeidet relevant, jo eldre dei blir, seier Thuen.

- Politikarar liker å tru at elevar blir kunnskapsrike berre dei får nok teori. Men det er først når elevane finn lærestoffet relevant at kunnskapen kjem. Kanskje bør elevane lære mykje om litt mindre, i staden for litt om alt, spør Bru og føreslår ein kritisk gjennomgang av lærestoffet.

12. juni 2006

- Politiet er neste skritt
- Det blir ikke fullt så kult å være fildeler den dagen vi eller politiet får tillatelse til å gå inn og hente ut data om brukere av fildelingsnettverkene, sier IFPI-leder Marte Thorsby.

- Aksjonen mot Pirate Bay i Sverige viser at det går an å gjøre noe med problemet.

- Men Pirate Bay er jo oppe igjen, med dobbelt så mye trafikk som før?

- Jeg tror ikke historien om Pirate Bay er avsluttet ennå.

- Og svensk opposisjon forlanger statsrådsblod etter aksjonen?

- Det er snart valg. Mer er det vel ikke å si om det.

Thorsby mener at situasjonen i Sverige er spesiell, og ikke kan sammenlignes direkte med norske forhold. her hjemme håper hun at bransjen etterhvert får mulighet til hente ut IP-adresser og navn fra bredbåndsleverandørene slik at fildelerne kan tas.
Pirate Bay-besøkstall doblet
The Pirate Bay ble satt ut av drift etter at politiet slo til mot siden 31. mai. Nettstedet våknet imidlertid opp igjen på den tredje dagen - denne gang fra servere i Nederland.

I følge Sveriges Radio er trafikken doblet etter gjenåpningen. Trafikkøkningen bekreftes også av annonsørene på siden. Deriblant bookmakeren Unibet.

- Besøkantallet på the Pirate Bay har gått opp ganske dramatisk de siste dagene. Noe som innebærerer at vi får flere eksponeringer som annonsør der, sier Christian Bönnelyche som er Sverigeansvarlig hos bookmakeren til SR.

9. juni 2006

Kobler inn UD
Ledelsen ved Ørland hovedflystasjon (ØHF) er svært overrasket over at detaljert informasjon om jagerflybasen med bilder og opplysninger er tilgjengelig på nettet via søkemotoren til Google. Pressetalsmann Morten Rosenlund ved ØHF tok umiddelbart kontakt med Forsvarets Sikkerhetstjeneste da Adresseavisen gjorde oppmerksom på de detaljerte bildene av flybasen.

- Vi reagerer spesielt på detaljeopplysninger om anleggene. Dette er ikke en del av avtalen. Vi er bekymret over denne utviklingen, men kan gjøre lite med bildene. Luften er for alle, sier Rosenlund.

Han er overrasket over kvaliteten på bildene, men han mener de fortsatt er til å leve med. Derfor vil et generelt fotoforbud på flystasjonen fortsatt være et virkemiddel de bruker for å opprettholde sikkerheten.

8. juni 2006

iTunes sine vilkår slaktes
Forbrukerrådet klagde 25. januar inn iTunes Music Store Norge inn til Forbrukerombudet for brudd på grunnleggende forbrukerrettigheter. Vedtaket er i samsvar med det som Forbrukerrådet anførte i klagen.

I vedtaket slås det fast bl.a. at iTunes avtalevilkår er urimelige etter markedsføringsloven § 9a. Det er også urimelig at avtalen forbrukeren må samtykke i reguleres av engelsk rett.

Det at iTunes fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for mulige skader programvaren kan forårsake og at iTunes kan endre rettighetene til musikken, blir også sett på som urimelig. iTunes må nå endre vilkårene sine slik at de er i tråd med norsk lov innen 21. juni.

- Avtaleforholdet mellom forbruker og bransje må være balansert, også i den digitale sfæren. Forbrukerrådet ser en utvikling der avtalevilkår, tekniske sperrer og deres rettslige beskyttelse har innebåret en forringelse av forbrukernes rettigheter og muligheter til bruk av kulturelt innhold, sier Waterhouse.

Les brevet fra Forbrukerombudet.
Google åpner for å droppe Kina
Google gründer Sergey Brin innrømmer at selskapet har gått på akkord med sine prinsipper ved å samarbeide med kinesiske myndigheter.

Det er tegn som tyder på at Brin & Co. angrer på avgjørelsen sin. Brin sier at de satser nå på å forbedre sin sensurerte tjeneste i Kina før de eventuelt bestemmer seg for å snu i saken, skriver Sydney Morning Herald.
20 ting du vil hate med Vista
Det kryr av artikler som fokuserer på de positive sidene ved Microsofts nye operativsystem. Men vår kollega Scot Finnie i Computerworld USA faller ikke for alt det pene og rene. Han mener at selskapets nærmest panikkartede fokus på sikkerhet går kraftig ut over brukervennligheten og at Microsoft bygger de mest ambisiøse sikkerhetskomponentene for seg selv, ikke for brukerne.

Seks av de 20 tingene Finnie mener vil irritere vettet av erfarne Windows-brukere får du her, og vi viser veien til de 14 andre i Computerworld.com.
Skepsis til ny Windows/Linux-undersøkelse
Yankee Group har denne uken publisert en rapport hvor driftssikkerheten til Linux- og Windows-servere sammenlignes. Analyseselskapet understreker at selskapet har finansiert rapporten selv.

Det mange har lagt merke til, er at hovedansvarlig for rapporten er Laura DiDio, senioranalytiker i Yankee Group. Problemet med dette er knapt noen i Linux-miljøet regner DiDio for å være en objektiv og uavhengig analytiker. Dette skyldes blant annet at hennes navn har vært tilknyttet en rekke tidligere rapporter som svært ofte framhever Windows som overlegent Linux, men også at DiDio har vært blant de mest iherdige kritikerne av Linux og åpen kildekode generelt, spesielt i forbindelse med SCO-saken.

DiDio har derimot slått tilbake mot disse påstandene. I denne artikkelen understreker hun at hun på ingen måte er betalt av noen leverandør. Likevel, det er ikke mange analytikere som har gjort seg fortjent til en egen oppføring i Wikipedia.
Ingen bevis for musesyke
En undersøkelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon på sammenheng mellom såkalte museskader og arbeid med tastatur og mus, melder Teknisk Ukeblad.

På bestilling fra Arbejdsskadestyrelsen i Danmark, leste forskerne ved STAMI seg gjennom 133 vitenskapelige artikler, og endte opp med en 53 sider lang rapport.

Konklusjonen er til glede for alle som er fastgrodd i datastolen: "Det ikke finnes tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for en sammenheng mellom muskel- og skjelettsykdommer i nakke, armer og skuldre og arbeid med data." i følge stami.no.
Er norske nettbanker sikre?
- Jeg kan ikke svare sikkert på om norske nettbanker er trygge eller ikke. Bankene nekter nemlig å fortelle oss noe om sikkerhetssystemene de bruker, sier informatikkprofessor Kjell Jørgen Hole.

Han er hovedforfatter på en studie om norske nettbanker fra 2003-2004 som er publisert i den amerikanske datasikkerhetsjournalen IEEE Security&Privacy: "Case Study: Online Banking Security".

Nettavisen til Universitetet i Bergen, På Høyden, skrev for snart to år siden om den daværende hovedfagsstudenten Thomas Tjøstheim, som hadde simulert et angrep på banken han selv var kunde av.

På den tiden brukte banken kun personnummer og en 4-sifret PIN-kode som pålogging. Tjøstheim viste at han relativt enkelt kunne generere gyldige fødselsnummer for gitte fødselsdager.

- Dette går selvsagt utover kundenes rettssikkerhet. Kunder som blir svindlet for pengene sine blir ikke trodd av Bankklagenemnda. Bankene har ikke så langt blitt tvunget til å rettslig bevise at systemene deres er sikre nok, og kundene og forsvarerne deres har heller ikke mulighet til å motbevise det, sier Hole.

Banken kan nemlig enkelt hevde at deres system er godt nok, og at kunden må ha oppbevart PIN-koden sin usikkert. Da har kunden ikke overholdt sin del av ansvaret, og er selv ansvarlig for hele tapet.

7. juni 2006

Storavis starter nyhetskanal
Rupert Murdochs The Times starter opp en egen, nyhetsbasert tv-kanal beregnet for nettbrukere med bredbånd.

Omsetningen til The Times har steget med 45 prosent det siste året, først og fremst på grunn av mobile nedlastninger av kryssord og sudoku-oppgaver. Planen er å triple antall sidevisninger i løpet av få år. Ikke nok med det, News Corp. ønsker å lansere en papirversjon av The Times i USA på grunn av populariteten nettutgaven til avisen har fått blant amerikanere.
Framtidas tegneserier
Comic Book Creator virker ved at brukeren lager sin egen tegneserie, basert på for eksempel Sonys online-spill EverQuest. Ved å bruke skjermdumper fra spillet og snakkebobler står man fritt til å lage sin egen handling med karakterer og bilder fra spillet.

Håpet til Sony og Paramount er at brukerne skal skape blest om deres produkter ved å legge ut sine tegneserier, for eksempel på nettstedet Comic Book Society.

Comic Book Creator er også tilgjengelig for nedlasting til en pris på 30 dollar, ca. 200 kr. Da er ikke brukeren begrenset av tilknytninger til en bestemt utgiver av film, spill eller musikk.

6. juni 2006

- Parasittiske organisasjoner
Få arbeidstakerer i IKT-bransjen er fagorganiserte. Sjefer med fiendtlig innstilling får mye av skylden.
Av Hege Kristin Ulvin

Det viser en forskningsrapport om IKT-bransjen laget av De Facto på oppdrag fra YS, NHO Abelia, IT forbundet, Finansforbundet, STAFO og Parat. I rapporten «Bjørnen sover» blir arbeidsgivere og arbeidstakere spurt om å begrunne sine valg om å ikke gi sin tilslutning til mulige arbeidsgiver-/arbeidstakerorganisasjoner.

Et viktig funn på arbeidsgiversiden er enkelte arbeidsgiveres fiendtlige innstilling til dagens organiserte partssamarbeid, skriver IT-forbundet i en pressemelding
iTunes-låten blir aldri din
Komiteen for Internett og intellektuell eiendom i Representantenes Hus i Washington har hørt på lobbyistene fra store IT-selskaper som Yahoo, AOL, Apple og Real når de har utformet det som kan komme til å utrydde siste rest av privat råderett over filer du har kjøpt.

Loven skal gjelde både materiale som er «lastet ned, delvis lastet ned eller streamet», som de heter i forslaget. Det er med andre ord den som har solgt deg filen og ikke du som kjøper som bestemmer hvordan, hvor mye, hvor ofte og hvor lenge den kan brukes.

Dette er stikk i strid med prinsippet om at den som kjøper en vare har full råderett over den.
Kamp om enkle, norske domene-navn
I dag kan man ikke registrere domenenavn som bare består av tall. Man må kombinere med minst en bokstav. Fordi enn virksomheter har navn eller produkter som består av bare tall, kan det oppstå behov for å kunne registere et domenenavn med bare tall.

Den viktigste årsaken til at nummerdomener har vært forbudt, er at det har vært en mulig risiko for tekniske problemer knyttet til å bruke bare tall. En analyse viser nå at man kan se bort fra en slik risiko. Det er dermed ingenting som hindrer denne utvidelsen av navnerommet.

Dersom det blir åpnet for slike domenenavn kan det tenkes at mange velger å registrere sitt telefonnummer som domene. Høringsfristen for forslaget er satt til 15. september 2006.
Nå skal YouTube tas
Økningen i nettsteder som tilbyr brukergenerert videoinnhold, som YouTube, MySpace, Google Video og iFilm, setter grå hår i hodet på plateselskapene.

De siste ukene har RIAA, den amerikanske platebransjens interesseorganisasjon, intensivert arbeidet mot uautorisert bruk av musikkvideoer, spesielt på hurtigvoksende YouTube.

You Tube, som nå hevder å ha seks millioner brukere og 40 millioner videvisninger per dag, har blitt et fristed for folk som legger ut digitale opptak av musikkvideoer, som oftest hentet fra MTV.

Nå forbereder RIAA en intens kampanje mot nettsteder som YouTube og Google Video for å få bukt med alle de ulovlige videoene. Den offisielle linjen fra RIAA er at de holder YouTube ansvarlig for at inholdet på deres side er i tråd med lovverket, selv om RIAA hittil bare har gitt seg på individuelle YouTube-brukere.
Politisk Pirate Bay-oppvask
Senterpartiets riksdagsrepresentant Johan Linander nøyer seg ikke som opposisjonspolitiker med å kritisere regjeringen. Han har rett og slett anmeldt justisminister Thomas Bodström til politiet etter Pirate Bay-aksjonen i forrige uke.

Det er drastisk, og slett ikke hverdagskost i svensk politikk. Men så dreier det seg da heller ikke bare om noen få fildelere som åpent provoserte myndigheter og underholdningsbransje.

I følge nyhetsprogrammet Rapport på svensk TV (som tilsvarer Dagsrevyen hos oss) var det kontakter mellom amerikanske myndigheter og den svenske regjeringen i forkant av aksjonen. Justisminister Bodström skal så har forhørt seg med sin juridisk ekspertise innen politiet, som kom til at det juridiske grunnlaget for å aksjonere - slik amerikanerne åpenbart ville - i beste fall var uklart.

2. juni 2006

Nettsalg øker Norges musikkeksport
Å få lansert en fysisk CD på utenlandske markeder er en dyr affære, som kun artister med ganske stort salgspotensial opplever. Men med nettdistribusjon ser modellen ganske annerledes ut.

Nå legges nemlig 70 000 nye sanger fra omtrent 5 000 norske artister ut for salg i 15 europeiske markeder, melder MSN.

Sangene legges ut på MSN Music i samarbeid med norske Phonofile, og representerer en vesentlig økning i utvalget av norsk musikk på denne tjenesten. Blant de nye artistene som legges ut er alt fra Jokke, Folk & Røvere, Erik Bye, Finn Kalvik og Ulver til en rekke lokalkjente artister, som nå når ut til et nytt publikum.
Det nye mønsteret
På Bekkelaget skole jobber elevene med individuelle mål ? alle med egen mentor. Dette er Clemet-skolen i praksis. Til høsten kommer Kunnskapsløftet til en skole nær deg.
Svensk strid om Pirate Bay-stengningen
SVT, Sveriges NRK, hevder at statssekretæren i det svenske justisdepartementet instruerte eller la et sterkt press på politiet. Og SVT påstår at dette skjedde etter at amerikanske myndigheter la et sterk press på den svenske regjeringen. Det skal ha vært filmbransjeorganisasjonen MPAA som hadde bedt amerikanske myndigheter ta kontakt med svenskene.

Politiet har fått pålegg om "å prioritere arbeidet med piratkopiering", men et av hovedprinsippene i vestlig statsforfatning er at politikere ikke skal detaljstyre etater på denne måten. Hvis påstandene er riktige, kan saken bli en ny vanskelig sak for regjeringen og den ferske Thomas Bodström.

Men både departementet og politiet benekter at raidet mot The Pirate Bay var politisk styrt.
Barn har mer nettvett enn vi tror
Norske barn bruker internett mer enn noen gang ? og de tar ansvar. Men foreldrene vet lite om hva de foretar seg på nettet, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er foretatt av det EU-finansierte opplysningsprosjektet for trygg bruk av internett, SAFT (Safety Awareness Facts and tools), og viser at 92 prosent av norske barn mellom 9 og 16 år har tilgang til internett hjemme.

- Studien viser at det er store forskjeller mellom det livet barn lever på internett og det foreldrene tror om barnas nettbruk. Samtidig ser vi at barna i økende grad tar ansvar for nettbruken og setter grenser selv, sier prosjektleder i SAFT, Elisabeth Staksrud.

1. juni 2006

Folkeskikk på nettet - Anonymitetens pris på forumer
Det er mange nettsteder som leverer nyheter der brukerene selv kan komme med innspill og kommentarer til artikkelen. Det som er interessant er å se nivåforskjellen på kommentarene i de forskjellige fora.
Ja til digitalt bakkenett
Kulturminister Trond Giske ville ikke si ja til konsesjonen om ikke TV2 gikk med på å la være å ta betalt fra tv-seerne fram til 2009. Etter dette er det ifølge NTB fritt fram for Valebrokk & Co å prissette sitt TV-tilbud. Regjeringen sukret imidlertid avgjørelsen overfor TV2 vesentlig ved å la dem kryptere sendingene fra første stund. Det betyr at seerne til TV2 må kjøpe en dekoder som vil koste opp til 1500 kroner.

Ekstra lokkemiddel for å få med TV2 er at konsesjonsavgiften settes ned. Med kryptering fra første stund betyr dette at TV2 kan identifisere sine kunder og dermed - om datatilsynet aksepterer det - selge målrettet reklame. Dette anses nødvendig etter hvert som flere og flere vil benytte ulike teknikker for å slippe å se reklame.
- Et grovt rettsovergrep
Gottfrid Svarthholm regnes som «hjernen» bak Pirate Bay. Han er svært opprørt over politiets framferd, og karakteriserer aksjonen som et rettsovergrep. Flere advokater gir uttrykk for i svensk presse at påtalemyndighene vil få vanskeligheter med å fremme saken for retten.

Hele 50 politifolk deltok i gårsdagens storstilte aksjon mot Pirate Bay. De fleste beslagene ble gjort i Stockhom og Göteborg-området. Samtlige av Pirate Bays servere ble tatt ned. I tillegg ble nettstedet til lobbyorganisasjonen Piratbyrån tatt ned.

Bloggen piratbyran.blogspot.com er derimot oppe og går. Her hevdes det at politiet lot seg lure av filmbransjen til å foreta aksjonen.
Bløffet "Skaperen" på TV 2
Innovasjon Norge og TV 2 er lurt trill rundt av Ellen Kathrine Lie, som ble kåret til Norges fremste skaper i gründerprogrammet "Skaperen" på TV 2. Vinnerproduktet er nemlig koreansk, skriver nyhetsmagasinet Memo i sin nyeste utgave.
Wiki-visjonæren
Jimmy Wales (39), nylig kåret av nyhetsmagasinet Time til en av vår tids 100 mest innflytelsesrike personer, regnes som det brukerstyrte nettleksikonet Wikipedias far. Han er i Ålesund for å snakke om «kollaborativ kunnskapsdeling» på innovasjonskonferansen InnoTown.

Mandag var han i Bergen, for å møte norske Wikipedia-bidragsytere og dele sine framtidsvisjoner med dem.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket