30. desember 2004

Tyskland innfører kopiavgift på PC

Her i Norge har man diskutert innføring av kopiavgift på brennbare CD-plater, men tyske kunder har lenge betalt avgift på analogt lyd og bildeutstyr. Nå kommer det en ny avgift på den nye mediastasjonen, PCene. En fersk dom i München bestemmer at Fujitsu Siemens må betale en kopiavgift på alle PCer de selger i Tyskland, ITworld.com. Forklaringen er at brukerene benytter PCene til å kopiere lyd og bilde. Dette gjør at rettighetsorganisasjonene skal ha en kompensasjon.

29. desember 2004

Google driver Kina-sensur

Google føyer seg etter kinesiske myndigheter, og fjerner sensurerte sider i sine søkeresultater og nyhetsoversikter.

Sider som kinesiske myndigheter anser som upassende for befolkningen er sperret på nasjonalt nivå fra landets sentrale Internett-portaler. Søketjenesten Google, som også har en automatisk nyhetsoversikt, skjuler resultatlister der disse nettstedene dukker opp.
Bekymret for it-rekruttering

De siste to-tre årene har it-studier opplevd en dramatisk tilbakegang i antall søkere. Fra og med neste høst er kravene til forkunnskaper i blant annet matematikk skjerpet. Både blant representanter i bransjen og på enkelte studiesteder er man bekymret for en ytterligere tilbakegang i rekrutteringen.

28. desember 2004

Kokebok fra Windows til Linux

IBM har laget en ny bok i sin Redbook-serie som heter Linux Client Migration Cookbook. Den tar utgangspunkt i et Windowsmiljø som skal over på Linux på klientsiden. Den inneholder en del «slik gjør du det»-elementer som gjelder spesifikke tekniske temaer, men er mer et overordnet hjelpemiddel. Den tar deg med gjennom de forskjellige fasene i et slikt prosjekt og har stor fokus på planlegging og vurderinger.
Demokrati og dokumentformater

I siste nummer av Computerworld har bladets journalist Nikolaos Farmakis en artikkel der han slår fast at «alletekstbehandlingsprogrammer lett leser Word-dokumenter». Gisle Hannemyr er ikke enig.
Katastrofen via blogg

Informasjonsbehovet etter tsunami-katastrofen er stort. Tradisjonelle informasjonskanaler er også rammet. Blogger viser nå sin styrke ved at de har tilknytning til stedet som rammes. De kan derfor fortelle en annen og nærere side av saken enn journalister som reiser fra sted til sted.

27. desember 2004

Mobiloperatører i kamp mot Wi-Fi

Stadig flere amerikanske byer dekker hele downtown med Wi-Fi, trådløst bredbånd, som koster nesten ingenting å bruke. Amerikanske mobiloperatører, som bygger ut 3G, presser politikerne til å begrense Wi-Fi-utbyggingen som de frykter vil undergrave lønnsomheten i deres mobilnett.
EU-millioner til ?pen kildekode

EU-prosjektet EDOS ? Environment for the Development and Distribution of Free Software ? skal produsere drifts- og utviklingsverktøy spesielt rettet mot store implementasjoner av åpen kildekodeapplikassjoner. De to første verktøyene fra EDOS skal være et som skal gjøre det enklere å integrere alt som skal til for et fullverdig Linux-system, samt et allsidig verktøy for å kvalitetsteste åpen kildekodeapplikasjoner. Begge antas å være klare til distribusjon innen et års tid.
RFID-pass er sikkerhetsrisiko

Fra 2005 går USA ett skritt videre innen pass. Da vil nye pass utstyres med RFID-brikker som vil la passkontrollen avlese opplysningene på avstand.

Ifølge avisa Boston Globe frykter flere at ikke bare passkontrollen vil skaffe seg utstyr for å fjernavlese RFID-pass. De ser for seg lumske individer med avlesere i kofferter og ryggsekker, som poserer som medpassasjerer mens de i virkeligheten henter inn nyttig informasjon for terrorister og ranere.

26. desember 2004

Oslo-magasin med gateperspektiv

Magasinet =Oslo er bygget etter samme modell som The Big Issue, som siden 1991 har blitt solgt på gata av hjemløse og andre med sosiale problemer i engelske byer. Likhetstegnet, uttalt "er lik", foran bynavnet skal signalisere et opprør mot polariseringen i samfunnet og symbolisere at alle innbyggere i Oslo er like verdifulle.

24. desember 2004

Fremtidsscenarier viser vei for IKT-løft

Tre fremtidsscenarier fra Forskningsrådet skal stake ut kursen for IKT-forskningen i Norge. Scenariene danner ett av flere utgangspunkt for den nye storsatsningen VERDIKT.
Krumsvik til Journalisthøgskolen

Tidligere Kanal 24-sjef Arne Krumsvik er tilsatt som doktorgradsstipendiat ved Journalisthøgskolen i Oslo. Han skal studere journalistrollen i nye medier.
Kjøper dyrt, men utnytter dårlig

Nordmenn er Europa-mestere i å kjøpe avansert utstyr, men dårlige til å ta ut effektene, sier Arne Loktu i Intel. Brikkegiganten tror 2005 blir det store året for mobilitet i europeiske bedrifter, men mener Norge henger etter.

23. desember 2004

Piratproduksjon i kinesiske fengsler

Ulovlige kopier av spillkonsoller fra Sony, Nintendo og Microsoft produseres i stor skala av kriminelle organisasjoner i Asia. Den ulovlige produksjonen av PlayStation er satt bort til innsatte i kinesisk fengsel.
Bonnier går til motangrep

Bonnier går til motangrep på Schibsted i kampen om makten i det nordiske tv-markedet. I dag har Bonnier kjøpt seg opp i TV4, rett foran nesen på Schibsted. Samtidig kan Alma Media gi svenskene en hjelpende hånd ved å skille ut sin tv-virksomhet.
Media Player fjernes i Norge

Microsoft gjør nå klar en europeisk versjon av Windows XP - uten Media Player. Også Norge får den reduserte utgaven. Det er ingen tvil om hva Microsoft mener om EU-vedtaket, der de ble pålagt å betale 4,2 millarder kroner samt fjerne mediespilleren media Player fra Windows XP. I går avviste EU-domstolen anken fra Microsoft, og vedtaket fra mars i år blir dermed stående.

22. desember 2004

Offentlighetsweb åpner i dag

I dag lanserer Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk og Norsk Redaktørforening www.offentlighet.no.

Dette er en helt ny website for alle som trenger hjelp til å få innsyn i offentlige og private dokumenter, adgang til møter i offentlige organer, i rettspleien, offentlige registre og private virksomheter.
iVisjon utvider sitt filmtilbud på nett

Filmutleie på nett (video on demand) er i ferd med å utkonkurrere de fysiske butikkene. Til en leiepris for under 40-lappen i døgnet per filmtittel, får stadige flere personer øynene opp for å bestille film over nettet.
SSB avslører julegavene

Den lave dollarkursen og gode tider i norsk økonomi gjør at det går mot rekord for importerte digitalkameraer, fotografiaparater og plasma-tver. Hittil i år er det importert 476 000 video- og digitale kameraer, noe som er 150 000 flere enn i samme periode fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Microsoft-anke avvist

Nå må Microsoft fjerne Media Player fra Windows. Anken i monopolsaken ble i dag avvist av EU-domstolen. EU kom i mars fram til at Microsoft hadde brutt EUs bestemmelser om monopolvirksomhet. I vedtaket het det at Microsoft må legge om sin forretningsvirksomhet. Programvaregiganten har prøvd å få omgjort vedtaket som pålegger de å fjerne Media Player fra Windows, men i dag ble anken i følge nyhetsbyrået Reuters avvist.

21. desember 2004

Brå slutt for bredbånd over radio

Bømlo var den første kommunen i landet der 96 prosent av innbyggerne skulle få tilbud om bredbåndstilgang over radio. Det var Telenor-eide Norkring som stod bak prosjektet i samarbeid med Vikom som eies av Bømlo kommune. Tilbudet ble gjort kjent i april 2003. Den radiobaserte bredbåndsteknologien skulle gi kommuner i utkantsstrøk muligheter for bredbåndstilknytning, der det ellers ikke ville være økonomisk lønnsomt å bygge ut.
Mye innavl blant norske it-ledere

It-selskapene rekruterer sine toppledere fra egne rekker og fra bransjen internt. Dermed blir det også vanskelig å finne forskjellige strategier i selskapene. Alle topplederne sier at bransjen de jobber i er umoden. It-selskapene driver fortsatt såkalt push-salg, uten å lytte til hva kunden faktisk trenger. Nesten alle sjefene sier imidlertid at de jobber bedre med sine kunder enn resten av bransjen.
Dagens sjefer skal passe seg

Jens Petter Heyerdahl, ansvarlig for lederrekruttering og administrerende direktør i rekrutteringsfirmaet ISCO Group, mener dagens it-direktører står i fare for å bli skviset ut av den ti år yngre ledergenerasjonen som er på full fart inn i norske it-selskaper.
3G mest for moro

Telenors nye mobilnett gir brukeren bredbånd på mobiltelefonen, med hastigheter opp til 384 kbps. Dette har ført til at mobilbransjen i flere år har skrytt på seg at det vil bli mulig med en rekke nye tjenester. Hva er tilgjengelig og hvordan fungerer det?

20. desember 2004

Trusler er spill for galleriet

Få norske selskaper er blitt anmeldt og dømt for kopiering av programvare. Det vil ikke bli noen særlig flere i nærmeste fremtid. Sentrale norske aktører kjenner ikke til én anmeldelse. Det lille omfanget av anmeldelser skjer til tross for at det skulle være mer enn nok å ta av. I følge undersøkelser Handelshøyskolen BI, NTNU og andre har utført for BSA, benytter en av tre norske bedrifter eller offentlige institusjoner ulovlig kopiert programvare.
Hjemme-pc - rent frynsegode

Førsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk og førstelektor Bjørn Furuholt har analysert effekten av hjemme-pc-ordninger i 70 private bedrifter og offentlige virksomheter, og ordningen virker ikke nødvendigvis etter hensikten. Formålet var i utgangspunktet at den ansatte skulle få økt sin pc-kompetanse ved å datamaskin hjemme, men forskere ved Høgskolen i Agder antyder at det kan være annerledes.

17. desember 2004

200 millioner iTunes-låter solgt

Salget på 200 millioner enkeltlåter ble passert bare sju måneder etter at iTunes Music Store passerte 100 millioners-merket. Og det er bare 19 måneder siden den virtuelle platebutikken åpnet. Samtidig kan Apple notere seg i overkant av 90 prosents markedsandel når det gjelder harddiskbaserte MP3-spillere. Deres iPod har blitt nesten synonymt med «MP3» på folkemunne.
Klagestorm på bredbånd

Det er bredbåndsfeber i Norge. Trolig vil nær 600 000 husstander ha koblet seg opp på den elektroniske motorveien gjennom telenettet og ADSL eller kabel-TV-nettet. Og selskaper som Telenor, Catch, NextGenTel og de andre tjener fett med penger på denne trafikken.Men den enorme interessen har sin pris. Mye tyder på at den voldsomme etterspørselen etter bredbånd har gått ut over kundeservicen og kvaliteten på tjenesten.
Hold godt fast på jobben din

Frykten stiger for at India og Kina, etterhvert også de nye EU-landene i Baltikum og Sentral-Europa, vil nappe stadig flere it-jobber fra rike land som Norge. Det kommer til å skje, men automatisering vil stjele mange, mange flere jobber.

16. desember 2004

Lite IT-forskning i bedriftene

Høy lønn frikjennes som problem av IT-bransjen. I stedet rettes søkelyset mot mangelen på forskning. Det demper satsingen på IKT-sektoren, mener Abelia. Manglende forskning er et større problem for norsk IT-industri enn høye lønnskostnader, mener bransjen selv. Norge ligger hele 8,5 milliarder etter OECD-landene.
NTNU er opptatt av websikkerhet

NTNU kommenterer artikkelen (19.11.04) som inneholder påstander om manglende studier innenfor informasjonssikkerhet ved norske læresteder og informere om hva NTNU som Norges største lærested innen IKT, gjør på området.
Opprørt over Telenors service

Tidligere Telenor-topp Terje Osmundsen har vært uten bredbåndkontakt i 12 dager - men får ikke hjelp av Telenor. Nå tar han konsernsjef Jon Fredrik Baksaas for seg i et personlig brev. Etter at tilgangen til Telenors ADSL forsvant for 12 dager siden har han flere ganger forsøkt å komme i kontakt med Telenor uten å få et skikkelig svar.

15. desember 2004

TV 2 dropper NTB

TV-kanalen har brukt NTBs tjenester siden starten i 1992, men kommer ikke til å fornye avtalen, med virkning fra 1. januar. I stedet etableres et samarbeid med TV 2 Nettavisen om en nyhetsoversikt 24 timer i døgnet og nyhetsvarsling på SMS.

Nettavisen har tidligere ikke hatt en nattberedskap, men dette skal opprettes i forbindelse med den nye avtalen med morselskapet. I tillegg skal de to mediekanalene dele på tipsene som kommer inn. Til nå har de hatt to separate tipsordninger.
Bibliotek på Internett

Den mest populære søkemotoren på Internett, Google, skal samarbeide med USAs ledende biblioteker og Oxford University om å konvertere deres bøker til digitale, søkbare filer på Internett. The New York Times meldte i går at Google skal offentliggjøre en avtale om samarbeidet.

- Innen 20 år vil det meste av verdens kunnskap være digitalisert og kan forhåpentlig leses gratis på Internett. Akkurat slik man kan lese en bok gratis på biblioteket i dag, sier hovedbibliotekar ved Stanford University, Michael A. Keller, til New York Times.
Stortinget sier nei til IT-Fornebu

Staten har spyttet inn 425 millioner kroner som er rundt en tredel av støtten til IT-Fornebu. Men noen videre drahjelp til visjoner og forrretningsideer synes å utebli. Den jobben må IT-Fornebu selv gjøre, framgikk det i forrige ukes innstilling til Stortingets næringskomite.

Dermed ser det ut til at tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen får rett i sin hovedkonklusjon i rapporten om IT-Fornebu, som foreslår at staten bør trekke seg ut dersom det ikke blåses liv i visjonen til IT Fornebu.
Flere partnere for Skype

Skype som har vokst seg store på peer to peer internett-telefoni, pakker seg nå sammen med Logitechs USB Headset. I tillegg til Logitech-produktet får kundene også med 20 minutters bruk av SkypeOut - en forhåndsbetalt tjeneste som gjør det mulig for Skype-brukere å ringe opp tradisjonelle telefonnummer. Avtalen gjelder i Europa, USA og Canada.
Platebutikk uten DRM

Selskapet Mindawn har skjønt at musikkelskere vil ha full fleksibilitet og null reduksjon i lydkvalitet når de betaler for musikk fra nettet.

Mindawn bruker komprimeringsformatet FLAC (Free Lossless Audio Coding), som i likhet med Apples ALAC-system reduserer filene til halvparten av WAV (full CD-kvalitet) uten at data går tapt (såkalt «lossless» komprimering). Samtidig er filene helt åpne, og de kan dermed konverteres til hva som helst - inklusive MP3 og standard CD.

13. desember 2004

Den nye tele-hverdagen

Det er penger å spare fra dag en ved å gå over til ip-telefoni, hevder panelet på dn.nos nettmøte om den nye telehverdagen. Å bytte til den nye mobilstandarden, 3G, haster imidlertid ikke like mye.
Folkevandring for lavere tele-regning

50.000 nordmenn har kuttet ut fasttelefonen og gått over på bredbåndsbasert ip-telefoni. Aktiviteten hos leverandørene av ip-telefoni er svært høy, og neste år ventes ti prosent av telekundene å ha hoppet over til den nye og billigere fasttelefonen.
Blir sosiale av mobiltelefonen

Hver tredje mobilbruker mener de har fått større omgangskrets som følge av mobiltelefonen. For de under 30 år er tallet hele 65 prosent. Undersøkelsen viser at mobilen bidrar til å gjøre det enklere å holde kontakt med venner. Spesielt gjelder det personer under 30 år, hvor hele 95 prosent mener dette. Mobiltelefonens betydning, er også viktig for de over 60 år, hvor to av tre mener at mobilen har gjort det enklere å opprettholde og skape kontakt med venner.

10. desember 2004

Retter på kundenes karakterer

Juletid er også tid for å handle på nettet. Auksjonsnettstedet QXL, et av Norges største netthandelssteder, er nå under kritikk fra flere av brukerne for at nettstedet aktivt går inn og redigerer vekk dårlige tilbakemeldinger og lav karaktersetting.
«Flickr» årets foto-hit

Både profesjonelle pressefolk og glade amatører bruker Flickr, en slags blogg for fotografer over hele verden.Det finnes faktisk eksempler på at bilder fra store nyhetsbegivenheter har ligget ute på Flickr før store nyhetsorganisasjoner som AP, Reuters og CNN har fått fatt i dem. Det siste eksempelet er terrorbombene i Jakarta i september, der lokale folk med kameras foreviget hendelsene lenge før avisene, TV-stasjonene og frilanserne med avtaler hos de store byråene nådde fram til eksplosjonsstedet.
Dansk "pirat" hjelper Hollywood

Kiss har gjort det til sin forretningsidé å gi blaffen i all kopisikring, soneinndeling og alt annet filmbransjen finner på for å hindre oss forbrukere å se filmene uten å betale for dem. En smule ironisk er det derfor at nettopp Kiss blir valgt av den mektige filmbransjeorganisasjonen MPAA (Motion Picture Association Of Americ) til å lage løsningen som hindrer medlemmer av Oscar-juryen å kopiere filmene de får til gjennomsyn før avstemningen ut på nyåret.
Gode tilbud på løpende bredbånd

Smarte shoppere velger bredbåndsleverandør ut fra pris, hastighet og hvilke ekstragoder man får på kjøpet. Men definer behovet først. En av tre norske husstander har bredbånd, og innen utgangen av 2005 vil nesten hele Norge ha mulighet for oppkobling til bredbånd, mener konsulentfirmaet Teleplan.

9. desember 2004

Vil selge Star Office til kinesere

Sun har i Java Desktop (JDS) og Star Office billige alternativer, basert på åpen kildekode, til Microsofts operativsystem og kontorprogramvare. Sun har tegnet en avtale med China Standard Software, et selskap har støtte i de kinesiske myndighetene. Avtalen innebarer levering av 200 millioner kopier av JDS.
Mobilsurfing i Norge er dyrt

Alle spår at mobiltelefoner vil bruke Internett stadig mer - både til surfing og epost. Men da må prisene ned først. Det har da også mange 3G-aktører gjort. Nettopp fordi høyere overføringsfart er fordelen med 3G-telefoner, legger man opp til økt Internett-bruk og nedlastning av epost. TeliaSonera kuttet prisene kraftig da selskapet tidligere i år åpnet sitt 3G-nett og lanserer nå enda lavere priser.
Måler ikke effekten av å sette ut IT-drift

Såkalt outsourcing, utsetting av drift, er blant de feltene som vokser sterkest innen IT. Både bedrifter og offentlige etater kaster seg over dette. Men mange tar seg ikke bryet med å finne ut hvordan leverandørene, som hyres inn til å drifte IT-systemene, utfører jobben.

8. desember 2004

"Alle" har pc hjemme

Over halvparten av det norske folk bruker pc hver dag, viser ferske tall fra SSB. Blant familier med relativt god inntekt har så godt som alle husholdningene datamaskin hjemme. 75 prosent av hjemmene har nå tilgang til datamaskin, og den ble brukt daglig av 52 prosent av folket. Tallene fra SSB gjelder for andre kvartal i år. Av husholdninger med samlet bruttoinntekt på over 600.000 kroner hadde hele 97 prosent pc hjemme.

7. desember 2004

Meyer forventer motstand mot IT-plan

1. juli skal staten åpne Min Side, en portal som slår sammen nettsidene til en lang rekke funksjoner med et felles system. Meningen brukerne skal få servert tilpasset informasjon og tjenester, for eksempel innkalling til EU-kontroll av bilen.

I tillegg skal Meyer samle IT-avdelingene hvert departement har til en felles IT-funksjon. Dette betyr oppsigelser, medgir Meyer.
54 millioner europeere har bredbånd

Bredbåndsveksten i Europa har eksplodert i år. 54 millioner europeere har nå tilgang til bredbånd hjemme. Italia øker raskest, men Norge er helt i Europtatoppen. 40 prosent av bredbåndseuropeerne sier de ser mindre på TV.
Borgerportalen ute på anbud

Folkeportalen eller Min Side har et beskjedent budsjett på åtte millioner kroner og er lovet ferdig til bruk for norske brukere allerede innen 1. juli. Den nye borgerportalen skal tilpasse og gjøre tilgjengelig alle offentlige tjenester digitalt for hver innbygger.

6. desember 2004

Nettet er viktig for musikere

En undersøkelse foretatt av det amerikanske analysebyrået Pew Intenett viser at 87 prosent av msuikerne bruker nettet til å reklamere og promovere musikken sin online. 83 tilbyr gratis musikktester, 77 prosent har en webside, mens 69 prosent selger sanger på nettet.

Dermed ser det ikke ut til at musikkindustrien er enige i påstanden om at fildeling bør være ulovlig. Undersøkelsen viser tvert om at mange er uenig i loven mot nedlasting.
Vil stoppe mobil-skurkene

Forbrukerombudet, NetCom og Telenor har gått sammen om å lage nye, strengere regler for salg av ringetoner, logoer, chat, spill og andre innholdstjenester til mobilen. Grunnen er at mange føler seg lurt til høye mobilkostnader.

3. desember 2004

? Ip-telefoni truer forbrukervernet

Det er rimelig å etablere og drifte dagens ip-telefonitjenester, og langt rimeligere enn tilsvarende tjenester over fasttelefon. Terskelen for å etablere seg som aktør blir lav. Forbrukerombudet mener det kan lokke frem useriøse aktører og tjenesteytere som starter opp uten å sikre forbrukerrettigheter før etablering.

Med svekkede forbrukerkrav får ip-telefonileverandørene lavere kostnader. De kan tilby billigere tjenester, som kan virke konkurransevridende overfor etablerte telefoniaktører, mener Forbrukerombudet.2. desember 2004

Blog er årets ord

Det amerikanske leksikon-forlaget Merriam-Webster setter «blog» øverst på topp-listen over oppslåtte ord i 2004. Antallet Weblogs med personlige journaler, idéer, kommentarer, lenkesamling og nyheter er i eksponentiell vekst, og fenomenet lar seg også merke av leksikon-tilverkere. Stadig flere inkluderer nå ordet i sine trykte utgivelser.
Norsk kilevink til Bill Gates

Meyer lover at staten i fremtiden skal likebehandle alle databrukere, og tilby it-tjenester på åpne standarder.

? Dette fremmer demokratiet, sier prosjektleder Kristine Hafskjold i Teknologirådet, som siste uke leverte en anbefaling om innføring av åpne standarder til departementet.
Nytt gratis e-postprogram

Thunderbird kommer fra de samme menneskene som ga deg nettleseren Firefox, som etter at den første helt ferdige versjonen ble lagt ut på nettet 9. november har tatt et godt jafs av både Microsoft Explorers og trolig også Operas markedsandel. Om Thunderbird vil gjøre det samme, gjenstår å se. Men det er likevel grunn til å tro at mange vil prøve programmet.

1. desember 2004

Telenor lanserer endelig UMTS

Ved lansering dekker Telenors UMTS-nett i overkant av to millioner mennesker i 70 byer og tettsteder. I mars neste år er det dekning i 132 byer og tettsteder, mens alle tettsteder med mer enn 200 innbyggere vil ha dekning i 2007.
Her kan DU bli journalist

I en fersk avstemning avgjorde Wikipedia denne måneden at de også skal dekke nyheter etter samme modell som nettleksikonet er utarbeidet fra. Det betyr at innholdet skal være brukergenerert. Wikinews' mål er å skape en verden hvor vanlige folk (citizen journalists) rapporterer nyheter innen et rikholdig spekter av aktuelle hendelser, heter det i en uttalelse på nettstedet. Målet er en nøytral og bred dekning av hele nyhetsspekteret.
Titusener elever uten film

Filmene er kopisperret med Microsofts drm-løsning. Dermed kan de kun lastes ned på siste windows-platttformer. Mac- og Linuxbrukere er utestengt. Skoler som har valgt Skolelinux kan ikke laste ned filmene. Prosjektleder Knut Yrvin, sier til NRK at det er bevisstløst av Filmarkivet.no å velge programvare utelukkende fra amerikanske Microsoft.Les utfyllende kommentar her
.

30. november 2004

Får laptop i stedet for skolebøker

yåpnete Flåtestad skole har en imponerende utstyrspark av laptoper, projektorer og widescreen-skjermer. Bøker er det ikke mye penger igjen til.

Elevene ved den nye ungdomsskolen i Oppegård må dele på bøkene, da ledelsen har bestemt at ikke alle elever trenger hver sin bok i alle fag, skriver VG.no.
Generasjon av pirater

Ungdom respekterer ikke opphavsretten, viser en ny undersøkelse. Antipiratorganisasjonen BSA hevder at vi har fått en hel generasjon av pirater. Business Software Alliance (BSA), som følger årvåkent med på piratkopiering, har funnet ut at unge voksne både eier og bruker piratkopier oftere enn andre. Bare 17 prosent av de over 50 eier piratkopierte varer, i motsetning til 44 prosent av de mellom 18 og 29, ifølge undersøkelsen.

29. november 2004

Microsofts første operativsystem kan ha vært piratkopi

Myten om forspillet til Microsofts suksess blir kraftig avlivet i en artikkel i kjempeverket They Made America av Harold Evans som nylig kom ut.

Konklusjonen i Evans artikkel er denne: Det var IBM ? og ikke Microsoft ? som snøt Kildall for «århundrets kontrakt». Det produkt som IBM kjøpte fra Microsoft ? MS/DOS ? var en klonet kopi av Kildalls CP/M, altså ikke et selvstendig produkt. Tabben var ikke flyturen, men at Kildall ikke gikk til søksmål mot Microsoft for brudd på opphavsretten.
Du installerer den verste spionvaren selv

Spionvare sniker seg inn på maskinene på mange måter, men ironisk nok installerer folk en verste spionvaresamlingen selv. Computer Associates (CA) har nå både klassifisert Kazaa som spionprogramvare og gitt fildelingsprogrammet førsteplassen som den verste spionvaretrusselen.

26. november 2004

Krever standard for mapper

Per Morten Hoff i IKT Norge poengterer i et utspill behovet for standardisering av elektroniske mapper. Han peker på Canada som har kommet langt på området.
DVD-Jon rir igjen

Apple klarte ved hjelp av sine advokater å få fjernet Playfair-programmet (som Jon Johansen ikke har utviklet, men derimot en anonym amerikaner) fra det indiske nettstedet Sarovar.org. Filen ble også fjernet fra åpen kildekode-nettstedet Sourceforge.net

Jon Johansen svarer nå med DeDRMS, et knøttlite program på 210 linjer og som bare tar 10,1 kb når det er pakket inn som .tar-fil.
Uår for fotobransjen

Eksplosjon i salget av digitale kameraer, mindre fremkalling og nye arenaer for kamerasalg har skapt butikkdød i fotobransjen. Fotobransjen betegner året som blodig, og flere aktører DN har vært i kontakt med, forventer ingen lysning i markedet før tidligst slutten av 2005, skriver Dagens Næringsliv.
- Ikke bruk Internet Explorer

Svenske og finske myndigheter advarer nå mot bruk av verdens mest utbredte nettleser ? Internet Explorer. Tidligere har mange sikkerhetseksperter advar mot Microsofts nettleser. Først og fremst på grunn av de mange sikkerhetshulene sm er avdekket. Men også fordi nettleseren i motsetning til de fleste av de langt mindre utbredte konkurrentene ikke har blitt oppdatert til ny versjon på flere år.

25. november 2004

Norge er verdt 55 billioner

Norge er verdt rundt 55,2 billioner kroner eller over 55.000 milliarder kroner. Det har ekspertene i Finansdepartementet regnet ut.

I Perspektivmeldingen som regjeringen la frem i forrige uke har finansministerens menn regnet på hvor stor nasjonalformuen er. Der fremgår det at nasjonalformuen tilsvarer 12 millioner kroner per innbygger.
DSL på 9,2 Mbps

Catch sier i en pressemelding at de er først i Norge, og blant de første operatørene i verden, som tar i bruk SHDSL-teknologien som »gjør kopper til gull» ved å knytte inntil fire kopperkabler sammen til én tjeneste. Tjenesten gir full ytelse på inntil 3,5 kilometers avstand fra Telenors sentraler.
4 Mbit/s på koaks fra UPC

UPC lanserer et nytt bredbåndsprodukt som gir 4 Mbit/s for 799 kroner per mnd. Gunnar Evensen har dermed etablert tilbud i både høyeste og laveste hastighetsklasse. Verken Telenor eller NextGenTel tilbyr hastigheter i denne klassen til sine privatkunder.
Konkurs strander viktige webpatenter

Ifølge Electronic Frontier Foundation (EFF) er det en økende tendens til å kjøpe opp IT-patenter utelukkende for å tjene penger på søksmål. Dette er en viktig forretning for blant andre SCO Group ? kjent for sitt Linux-søksmål mot IBM. Et annet selskap som nevnes i denne kategorien er Intellectual Ventures som tidligere Microsoft-direktør Nathan Myhrvold stiftet i 2000.

24. november 2004

Departementet velger Word på nytt

Offentlig sektor over hele verden vurderer åpne kildekode, men Justisdepartementet IKT-strategi sier nei.
Grasrotmarkedsføring hjelper ny nettleser nå ut til folket

Mozilla Norge, en ideell organisasjon med hovedmålsetting å assistere Mozilla-stiftelsen i å opprettholde valgfrihet og innovasjon på Internett, lanserer i dag en landsomspennende markedsføringskampanje for nettleseren Mozilla Firefox. Kampanjen er bygget rundt konseptet om grasrotmarkedsføring, hvor Mozilla Norge får hjelp fra utallige frivillige over hele landet, fordelt på de mest bebyggede områdene i landet.

23. november 2004

Bygger tungregnemaskin for åpent kamera

Onsdag klokken ti starter Universitetet i Tromsø byggingen av det største norske tungregneanlegget for akademisk bruk. Oppbyggingen vil foregå under full videodekning og bli publisert som en "web-cast" på uit.no/itavd/HPC/. Målet er å ha maskinen operativ i løpet av 24 timer.
Explorer under 90-grensen

Internet Explorer har i flere år hatt et kjempeforsprang på nettlesermarkedet. Det har den riktignok enda, men Microsoft mister nå markedsandeler på en helt annen måte enn tidligere. Mye på grunn av Mozillas Firefox-nettleser.

- Det ser ut til at folk bytter fra Microsofts Internet Explorer til Mozillas nye nettleser, Firefox, hevder gründer Niels Brinkman i OneStat.com, som har undersøkt internettbruk over hele verden for å finne ut hvilke nettlesere som er mest populære.


Nå sier forfatteren av rapporten til eWeek at Ballmer og Microsoft har misforstått det hele.

- Åpen kildekode verken utsatt for større eller mindre risiko enn proprietær programvare. Markedet må forstå at undersøkelsen Microsoft siterer faktisk beviser det motsatte av det de hevder den gjør, sier Dan Ravicher, forfatter av rapporten, advokat og administrerende direktør for Public Patent Foundation (PUBPAT), til eWeek.

22. november 2004

Sponsor fikk forelese

Morgenbladet fikk denne uken en henvendelse fra en student som følger kurset i «italiensk historie og politikk», og som hadde reagert på at det var så mye snakk om helikoptre under en forelesning. Etterpå fant vedkommende ut at foreleseren var ansatt i salgs- og markedsføringsavdelingen til den italienske helikopterprodusenten Agusta, som også sponser faget.

Dette skjer etter en universitetsreform hvor fagene selv pålegges å hente inn mer ekstern finansiering, og hvor det er uttrykt frykt for hva som vil skje med undervisningstilbudet når markedskreftene får større makt.
Telenor beklager - og betaler

Telenor ble tatt på senga av IP-telefoni fra Telio. Nå betaler de tilbake til tidligere kunder som må vente på nummeroverføring. Rundt 1500 tidligere Telenor-kunder som hadde gått over til IP-telefoni fra Telio opplevde i slutten av forrige måned at Telenor tilsynelatende nektet å gi slipp på dem.
En femtedel av medietiden brukes på Internett

Undersøkelsen plasserer Internett foran både magasiner (8 prosent) og aviser (11 prosent) når det gjelder europeeres mediebruk. De bruker 30 prosent av medietiden sin på å lytte til radio, mens TV fortsatt er det mediet folk bruker aller mest tid på. TV-titting tar 33 prosent av folks medietid, både i Norge og i resten av Europa, men ifølge EIAAs undersøkelser oppgir 35 prosent av nettbrukerne at de bruker mindre tid til å se på TV nå enn de gjorde før de fikk tilgang til Internett. Tallet er litt høyere i Norge, der 39 prosent oppgir at de ser mindre på TV nå.
Teknologirådet anbefaler åpne formater

Ekspertgruppen i Teknologirådet foreslår for Stortinget at alle offentlige dokumenter som utveksles eller arkiveres skal gjøres tilgjengelige i åpne formater, og går også inn for bruk av åpen kildekode i det offentlige. Dette fremgår av rapporten "Programvarepolitikk for fremtiden - teknologiske strategier for et åpnere samfunn" som nå er ferdigstilt og oversendt til Stortinget og Moderniseringsdepartementet.
Microsoft advarer Linux-brukere

Microsoft har nå offisielt advart flere asiatiske regjeringer om at de kan risikere store patentsøksmål fordi de bruker Linux i stedet for Windows. Microsoft ser ikke overraskende på utbredelsen av det åpne operativsystemet Linux som en trussel mot sitt eget operativsystem Windows. Microsoft-sjef Steve Ballmer advarer nå en rekke asiatiske næringsliv- og regjeringstopper. Bruken av Linux kan føre til store søksmål, hevder han.

17. november 2004

Norsk handikap-IT fikk hjelp av Bill Gates

Det norske selskapet Igel og deres Rolltalk-løsning ble i går løftet frem under åpningen av Microsoft IT Forum i København. Under åpningen av messen fikk 4000 deltakere møte den norske legen Knut Julius Moskvil.

Moskvil er å og si helt lam og sitter i en rullestol, men klarer med det ene kneet og ørsmå hodebevegelser å styre en spesiallaget PC. Med Rolltalk-systemet styre Moskvil rullestolen, kan skrive tekst og spesifisere hva han vil ha hjelp til.
Nokia vil bli best på kamera

Fujifilm og Nokia har nå innledet et nordisk samarbeid. Avtalen innebærer at digitale bilder tatt med en Nokia-telefon kan "fremkalles" hos en Fujifilm-forhandler. Alt du trenger å gjøre er å sende bildene elektronisk. Når det norske UMTS-nettet (tredje generasjons mobilnett) åpner vil det bare ta noen sekunder å sende et bilde.
Norske bedrifter Google-trikser

Norske og internasjonale selskaper trikser seg til en bedre plassering hos søkemotoren Google. Radisson SASer allerede tatt med buksene nede. Det finnes også bedrifter som tilbyr seg å hjelpe andre å oppnå flere treff.

16. november 2004

Nå kommer MP3-automaten

Selskapet Inspired Broadcast Networks har satt ut 12 000 musikkautomater der du snart kan laste ned 2,1 millioner låter til din MP3-spiller. Automatene står sentralt plassert over hele Storbritannia - på jernbanestasjoner, puber, bensinstasjoner, kjøpesentre og travle gatehjørner.
Titusener av IT-jobber på rømmen

Utflagging av arbeidsoppgaver («offshoring») til lavkostland som India, Kina, Brasil, Sri Lanka og Russland brer om seg. Ifølge en undersøkelse av MMI kan så mange som 80.000 arbeidsplasser forsvinne ut av Norge de kommende fem årene.

Nå vil toppolitikere og bransjeledere diskutere konsekvensene av utflaggingen over en todager lang konferanse som starter i dag. Spørsmål om hva dette betyr for norsk arbeidsliv, for arbeidstakere, kompetansen, landets sikkerhet og forskning og utvikling vil bli belyst.
Mer film på norske trippelnett

I går annonserte både Lyse Tele og iVisjon at selskapene har gjort avtaler med amerikanske filmgiganter om film som kan vises "on demand" til selskapets kunder. iVisjon og SF Anytime meldte i går ettermiddag at de som de første norske selskap har fått rettigheter til å distribuere filmer fra 20th Century Fox på bredbånds-tv (IPTV).

12. november 2004

ÆØÅ-lotteriet endte i farse

Smarte domenehaier vant kampen om domenenavn med norske bokstaver. Kværner, Elkjøp og Se og Hør er blant ofrene. Blant 43.000 søkere til æ-ø- og å-domene er det mange som med politiets terminlogi ville blitt karakterisert som gjengangere. Det er domenepirater på jakt etter angivelig lettjente penger, ikke seriøse selskaper som står bak. Post- og teletilsynet må skuffe piratene. Det er lite å tjene på dette, hevder PT.
Skype blir åpen plattform

Skype har nå gjort en API (Application Programming Interface) tilgjengelig i betaversjon for gratis nedlasting sammen med Windows-versjonen av programmet. Dette gjør det mulig for programvareutviklere å bygge Skype inn i sine egne programmer og koble IP-telefonitjenesten opp mot eksisterende kontaktlister, uten at man skal måtte gå via den vanlige Skype-klienten for å chatte eller ringe

9. november 2004

Slutt på anonyme mobil-abonnement

Post- og teletilsynet har fattet vedtak om å påby mobilselskapene å registrere korrekt navn og adresse på personer som bruker kontantkort til mobilene. Etter 1. februar skal det ikke lenger være mulig å fylle på kontantkort som ikke er ført opp med eierens navn og adresse, heter det i et brev fra Post- og teletilsynet (PT) til alle tilbyderne av telefontjenester i Norge.

8. november 2004

BitTorrent størst på nett

BitTorrent er den største enkeltstående aktør på Internett. Fildelingsnettverket har nå hele 35 prosent av all trafikk på nettet på verdensbasis. Dette i følge tall fra det britiske analysebyrået CacheLogic. I følge byrået står fildelingsnettverket nå for godt over en tredel av all trafikk på nettet, uansett innhold eller kategori.
Novell med folke-Linux

Den nye Linux Desktop fra selskapet er kanskje det første Linux-prosuktet som er ment for vanlige PC-brukere, uten annet enn Windows-erfaring. Operativsystemet vil koste om lag 500 kroner med moms i Norge og omfatter alt fra kontorverktøy (OpenOfffice) til nettleser (Firefox) og chat-klientene Gaim og Kopete for en lang rekke nettverk ? blant dem programmet MSN, AOL og Yahoo.

5. november 2004

Du kan reservere deg mot anonyme telefoner

Nå blir det snart mulig å reservere seg mot anonyme telefoner. En ny lov som trådte i kraft denne våren, gir forbrukerne rett til å vite hvilket telefonnummer som benyttes når du blir oppringt.

- Én mulig løsning kan være at den som ringer med skjult nummer møter en talemelding som sier; "Personen du ringer har reservert seg mot oppringninger fra skjult nummer. Trykk 1 hvis du vil vise nummer og komme gjennom, eller legg på dersom du ikke ønsker å vise nummer", sier informasjonssjef Atle Lessum i Telenor.
Ikt størst etter olje og gass i Norge

Ifølge SSB sysselsatte ikt-sektoren 87.000 personer i 2002 (siste tall, red.anm) og omsatte for 195 milliarder kroner.

I tillegg til innkjøpte varer og tjenester fra it-leverandørene har bedrifter og offentlig sektor betydelige egne it-kostnader. Totalt sett betyr dette at it spiller en større rolle i norsk økonomi enn de offisielle SSB-tallene gir uttrykk for.

4. november 2004

Neste generasjons søppelpost

På samme måte som vi i dag har overfylte epost-innbokser, vil voicemail-innboksene våre raskt fylles opp av forhåndsinnstilte talereklamer og obskøne tilbud. Det er all grunn til å tro at når telefonsamtaler blir programvareinitiert, tar det ikke lenge før noen skriver de første programmene som ringer opp tusenvis av IP-telefoner i minuttet. Det mener i det minste det finske selskapet Qovia, som har begynt å jobbe med de første produktene som skal bekjempe Spit: «Spam over Internet Telephony».
Nye Osloskoler på Linux

Tiltross for at det på sentralt hold i skoleverket i Oslo ikke er stor begeistring for å ta i bruk Linux, installerer stadig flere Skolelinux. Bare de siste par månedene er fire større installasjoner på plass i hovedstaden.

2. november 2004

Norge raser på it-ranking

Norge faller kraftig på rankingen over verdens ledende it-nasjoner, og er ikke lenger blant de ypperste innen informasjonsteknologi. - Dette er ikke overraskende. Jeg tor Norge vil havne enda lenger bak i leksa, sier IKT Norges generalsekretær Per Morten Hoff.
Lær om nettsvindel

«The Phishing Guide» forteller hvordan nettsvindlerne opererer og hva du kan gjøre for å unngå å bli offer for dem. Gratis tilgjengelig fra nettet. The Phishing Guide er utgitt av Next Generation Security Software (NGS/NISR) og er ment som en håndbok for bankfolk og finansinstitusjoner som sliter med et stadig økende problem.
Fastpris på mobil til Norge

Tele-rebellen Robert Hercz lanserer nå et landsdekkende mobilabonnement som innebærer at du kan ringe så mye du vil i måneden for en fast sum. Både i Sverige og Danmark finnes det mobilabonnement som gjør at du kan ringe så mye du vil for en fast sum. Nå har det også kommet til Norge. Likevel er det ikke helt fritt fram, skriver Dagbladet.no.
Må kunne mle gevinster på ADSL

Det er få studier som viser hva som faktisk er spart av penger og graden av kundetilfredshet. Han retter dermed kritikk mot både politikere og næringsliv som snakker mest om antall bredbåndslinjer og farten på disse i stedet for strategi, mål og forventede gevinster.

29. oktober 2004

Nei til streaming på nettet

Direktør Sæmund Fiskvik (bildet) i IFPI ville ikke at hans foredrag i Stortinget skulle streames direkte på nettet. Dermed ble kameraet skrudd av.

Fiskvik gjorde oppmerksom på at det er ulovlig å kringkaste det folk sier uten tillatelse. Møteleder og parlamentarisk leder for Venstre Trine Skei Grande bemerket lakonisk at på Stortinget er man mest vant til at folk vil få fram sine synspunkter, ikke holde dem tilbake fra offentligheten.
Nå er EDGE her

Telenor har begynt å oppgradere det eksisterende GSM-mobilnettet til den forbedrede EDGE-standarden. Den store forbedringen ligger i overføringshastigheten av datasignaler. Dette fører til at dagens tjenester vil gå raskere. Nå har de også åpnet for bruk av EDGE.
Fastpris på mobilsurfing

For å få flere til å benytte seg av internett via mobilen har Telenor innført fastpris på mobilsurfing i november og desember. For fem kroner dagen skal man kunne surfe så mye man vil, ifølge en pressemelding fra selskapet. Tilbudet gjelder både abonnements- og kontantkortkunder med privatabonnement.

28. oktober 2004

Ringetoner får egen Billboard-liste

Musikkmagasinet Billboard Magazine er verdenskjent for sine ukentlige lister over hvilke singler og CD-plater som har solgt mest. Nå tar det anerkjente musikkmagasinet konsekvensen av at salget av ringetoner til mobiltelefoner har tatt av i hele verden. De lanserer nå en egen liste over ukens mest solgte ringetoner, melder Reuters.
Flere IT-produkter vil få TV-avgift

NRK finansieres av lisensavgiften alle skal betale for å ta i mot TV-sendinger, men stadig flere typer TV-mottakere og et stigende antall brukere slipper unna. Problemstillingen er ikke ny, men det er først nå bruken av TV-kort i PCer, stue-PCer, harddisk-opptakere og andre TV-produkter som Dreambox (bildet over). For IT-bransjen er på full fart inn i stua.
Google kjøper opp satellittbilder

Lokalisering er den store trenden på nettsøk og nå forsterker Google sine evner på denne fronten. Selskapet offentliggjorde i går at man har kjøpt Keyhole, et selskap som eier og selger både digitale kart og satellittbilder og programvare for å bruke dem.

Det er ikke så vanskelig å tenke seg til hva Google ønsker å bruke kartene og satellittbildene til - ideen er velkjent: Lag en søkemotor som klarer å gjenkjenne gateadresser, telefonnummer og annen informasjon fra resten av teksten på nettsider. Klarer du dette, kan du lage en tjeneste der brukeren taster inn hvor han/hun er og kan spørre etter for eksempel nærmeste kafé eller hotell.

27. oktober 2004

Bush-side stengt for utlandet

Nettstedet georgewbush.com slipper bare inn maskiner plassert innenfor USAs grenser. Det var nettovervåkingsselskapet Netcraft som mandag oppdaget sperren. Først trodde de at det dreide seg om et hacker-angrep. Men så viste det seg at sperringen var et bevisst grep fra republikanernes side.

IP-adressser som ikke hører hjemme i USA, blir rett og slett stengt ute. Bare meldingen «Access denied» møter nysagjerrige utlendinger og eksil-amerikanere som prøver å surfe innom nettstedet.
- Liten verdiskaping i mobil

? Når Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas skryter av at Telenor har fått 114.000 nye norske mobilabonnenter i tredje kvartal, sier det lite om verdiskapningen i mobilbransjen, sier Asgeir Myhre i Teleplan.

- Det er 99 prosent penetrasjon, men det skapes veldig lite verdiøkning ved å flytte abonnentene sidelengs, sier Myhre, som mener bransjen heller burde satse på innholdsutvikling.
Kodak legger ned i Norge

Hele 94 prosent av alle kameraer som selges i Norge er digitale kameraer. Det er kun Japan i hele verden hvor det selges flere digitale kameraer. Det er bakteppet for Kodaks beslutning om å kutte ut all tradisjonell bildeproduksjon i egen regi Norden, og i stedet ta steget mot full digital satsing.

26. oktober 2004

En million på Skype samtidig

IP-telefoniprogrammet Skype hevder å være historiens raskest voksende globale kommunikasjonsverktøy, og melder om over én million simultane brukere. Skype har klaret å jobbe seg inn til verdens internettbrukeres PCer i et forrykende tempo siden lanseringen i fjor.
Telenor utsetter IP-telefoni

Telenor utsetter IP-telefoni til mars. Berit Kjøll vil vente på avklaring i reguleringspørsmål og bli sikrere på kvalitet. I mellomtiden kjører snart et snes konkurrenter videre ? men så har de heller ingen melkeku som fastlinjetelefoni å forsvare.
Hoff vil la Norge lære av de beste

IKT-Norge arrangerer 22. november en konferanse kalt Modernisering og digitalisering av offentlig sektor. Accenture har fremhevet Canada, Storbritannia, og Danmark som svært avanserte på e-government. På konferansen vil disse nøkkelpersonene fra de respektive lands regjeringer fortelle hva de har gjort, hvorfor de har gjort det, hvilke tabber de har gjort, og hva det har kostet

23. oktober 2004

Skype får videotelefoni

Den populære IP-telefonitjenesten Skype vil neste år få en funksjon for videotelefoni. Dessuten kommer versjoner tilpasset ulike smartmobiler. Skype er et Messenger-lignende program der det fokuseres mer på tale enn på teksting. Ved å betale inn et mindre beløp kan du også snakke direkte fra PC til ordinær telefon, en løsning som faller særlig gunstig ut dersom du ringer til utlandet.
Norge på topp i bruk av Messenger

I oktober vil Norge passere 900.000 MSN-brukere. Den mest vanlige bruken er fortsatt en til en samtaler med utveksling av dokumenter og bilder. Gjennomsnittelig MSN-bruk er en halvtime per dag. Foreløpig er det tekst man kommuniserer med - bruken av Web-kamera og hodesett har ikke tatt av. Men Microsoft har tro på at webkamera og hodesett blir en av julegavevinnerne.

20. oktober 2004

To norske dataspill får statsstøtte

Norsk filmfond har gitt 1,2 millioner kroner til produksjonsselskapet Innerloop for utvikling av strategidataspillet Vikingjarl og et tilskudd på 800.000 til Minimedias dataspill basert på bøkene om Reven og Grisungen.
- Mer til Høykom

Arbeiderpartiet vil ha større bevilgninger til Høykom, spesielt for bredbånd i distriktene. ? Det som Regjeringen foreslår bevilget over statsbudsjettet er neppe nok til å oppfylle målsettingene, sier Olav Akselsen, leder av Næringskomitéen i Stortinget.
NRK spår rakettvekst for digital radio

På bare et halvt år er sendenettet for digital radio utvidet fra å dekke 50 prosent til nå nærmere 70 prosent i Norges grisgrendte land. I dag er det bare Nordvestlandet, indre del av Sør-Norge og områdene fra Nord-Trøndelag og deler av Finnmark som ikke har dekning.

19. oktober 2004

Null ringekroner

Fra første november kan Telios kunder ringe gratis i Norden, til Vest-Europa og til Nord Amerika. Disse landene står for mellom 80 og 90 prosent av norsk utenlandstrafikken, skriver seskapet i en pressemelding. De hevder at Telenor-kundene i snitt betaler 2.000 kroner mer i året enn deres.
Lover gullår for norsk programvare

I en nylig utgitt analyse av det norske programvaremarkedet, Norway Software 2003 Vendor Shares and 2003?2008 Forecast, skriver IDC at etter nedgangen i 2003, da markedet skrumpet med to prosent, kan det forventes en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,9 prosent fra 2004 til 2008.
Robbie-hits på minnekort

Med sin Greatest Hits blir Robbie Williams blant de første popidoler til å lansere et album i MMC-format. Plateselskapet EMI slipper Robbies Greates Hits-album på minnekort, spesielt ymtet på PDA- og mobilbruk. MMC-versjonen av albumet vil inneholde både musikk og video.

18. oktober 2004

Rykter om enda et Google-prosjekt

Tidligere i høst ble det avslørt at Google har regiserte domene gbrowser. At selskapet også har hyret en rekke nye programmerer har økt sannsynligheten for at søkeselskapet arbeider med å lage sin egen nettleser. I tillegg lanserte Google i forrige uke et søkeprogram som lar brukere lete etter innhold på sin egen harddisk. Og det er i koden til dette programmet at sporene til et nytt produkt dukker opp - Google instant messaging.
Raser mot nytt krav om lagring av tele og internett-logger

Regjeringen ønsker å kreve at tele- og internett-levernadørene skal lagre data fra tele og Internett-trafikk i et helt år, opp fra dagens tre måneder. Både databransjen og Datatilsynet protesterer kraftig mot forslaget om å innføre pliktig lagring av logger fra all teletrafikk i ett år.

13. oktober 2004

Annonse med liten effekt

En norsk annonse mot Bush får ingen amerikanske velgere til å skifte side, fastslår amerikanske medievitere. Men annonsen kan bli lagt merke til av Kerry-tilhengerne.
Flest utskudd blant tv-journalister

Jon Sæverud Haddal mener at uredelig journalistikk er en hovedårsak til at mange skyr tv-intervjuer. Han mener at enkelte journalister i redaksjonene for NRKs «Brennpunkt» og «Forbrukerinspektørene (FBI)», «TV 2 hjelper deg» og tidligere dokumentarkonsepter på TV 2 er de mest uredelige. Han sier at 20-25 journalister utgjør de absolutte verstingene, hvorav flest er tv-journalister.
Ny IP-telefonist drukner i kundeflom

Telenor tjener årlig 3,7 milliarder kroner bare i faste avgifter på fasttelefoni. Dersom man har fasttelefon via Telenor i dag, er det store summer å spare. En gjennomsnittsbruker betaler ifølge Telepriser.no 4404 kroner hos Telenor. Går man over til IP24 Zero, slipper man unna med 1704 kroner, og sparer 2700 kroner i året. Dette er avgifter norske bredbåndsbrukere enten kan redusere kraftig eller bli kvitt ved å gå over til IP-telefoni og bruke det ADSL-abonnement man allerede har og betaler for.
Snøfrix er årets frie programvare

Prisen for fremme av fri programvare ble i år delt ut for tredje gang av Norwegian Unix User Group (NNUG) og Høyskolen i Oslo. Snøfrix er en "rett fra CD" Linux-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin.

12. oktober 2004

Gigantene spiser fra de norske IT-selskapene

Ettersom IT spiller en avgjørende rolle ? og samtidig er blitt gjenstand for utgiftskutt, strømlinjeformer kundene sine IT-løsninger og søker en leverandør som kan følge dem på tvers av landegrenser. Dette gir rabatt for kundene og fordeler ved stordrift for selgeren. Bare de globale aktørene kan delta i dette gamet.

11. oktober 2004

Telenor lanserer 30 TV-kanaler over ADSL

Foreløpig er teknologien lite brukt i Norge, og Telenor har vært sent ute. Lyse tele i samarbeid med bredbåndsselskapene har kommet lengst med 7.000 kunder, mens 13.000 står på venteliste. Longyearbyen blir for Telenor en forsøkskanin for det aller siste på telefronten. Teknologidirektør Berit Svendsen fortalte til digi.no i forrige uke at Telenor innen to år vil gå ut med tilbud om ADSL-TV til rundt en million husstander.
Mer enn tre millioner på nett

September var en stjernemåned for Internett. For første gang i historien er nå over tre millioner nordmenn registrert som nettbrukere. Det betyr at 82 prosent av befolkningen har tilgang, i følge TNS Gallups Intertrack-undersøkelse for forrige måned.
? Gratis telefoni til alle

Tiden da man kan ta seg betalt for telefonsamtaler er snart over, tror Niklas Zennström. Med gratisprogrammet Skype vil han kuppe telemarkedet på verdensbasis.

9. oktober 2004

Bruker "ulovlig" tjeneste

Det norske nettstedet unlock.no har lenge tilbudt en gratis tjeneste for å låse opp operatørlåste telefoner. Ved å taste inn modellnavnet og IMEI-nummeret til telefonen har man fått tildelt den nødvendige låsekoden, som siden kan tastes inn på telefonen for å låse den opp. Nå vil imidlertid eieren, Fredrik Grevstad, stenge ned tjenesten. Han har nemlig oppdaget at de store mobiloperatørene og teleforhandlerene har blitt storbrukere av tjenesten, som kun er beregnet for personlig bruk. Av de 70.000 kodene som har blitt generert, står bedrifter for over 20%.

8. oktober 2004

Presser frem ip-telefoni til private

Til tross for at Telenor sier de vil holde ord og lansere ip-telefoni til privatkundene rett over nyttår, føler de ikke det store presset for å lansere tjenesten. Lars Thoresen, partner i Four Seasons Venture, mener telegiganten har mye å tape ved å lansere ip-telefoni for privatpersoner.
Googler trykte bøker

Søketjenesten Google vil scanne inn millioner av trykte bøker for å gjøre dem søkbare gjennom sin søkemotor. Flere store forlag har allerede sagt ja til et samarbeid som de håper kan føre til større boksalg.

7. oktober 2004

Cheneys supertabbe

Under valgdebatten mellom visepresident Dick Cheney og John Edwards onsdag, kom Cheney ved et uhell til å be millioner av velgere om å besøke en nettside som slakter president Bush.
IKT Norge mener regjeringen gir for lite

IKT-Norge er ikke imponert over satsingen på IKT i utdanningen.

- Budsjettet gjenspeiler ingen økning i midler, noe som tilsier at det skal bli vanskelig å nå målet om digital kompetanse for alle. Vi forutsetter at en betydelig andel av midlene avsatt til kompetanseutvikling for lærere brukes til å gi lærere pedagogisk IKT-kompetanse.
Meyer lover superprosjekt til mini-pris

Statens ambisiøse borgerportal får bare åtte millioner kroner. Morten A. Meyer forklarer her hvordan han likevel skal få lansert 1. juli.
Bli din egen redaktør

Blogging griper om seg med rakettfart, og nå tar også næringslivet det i bruk. PCworld gir deg en innføring i fenomenet blogging, og presenterer tre av de viktigste bloggetjenestene på nett.
Nær avklaring på bredbåndsbørsen

Bredbåndsbørsen kan sammenlignes med kraftbørsen Nordpool. Den vil fungere fra den dagen en avtale signeres for det området man underskriver for. ? Vi har vært i kontakt med veldig mange aktører. I tillegg har avtalen vært ute på høring blant aktørene, sier BaneTele-sjefen. BaneTele vil opptre som transportør mellom aktørene og oppgjørssentral for kjøp og salg av nettkapasitet.
Skype mener business

750 000 privatpersoner bruker Skype daglig. Nå vil IP-telefoniselskapet også kjempe seg inn i bedriftsmarkedet. Skype har allerede etablert en solid brukerskare på nettet - med loggførte 1.8 milliarder samtaleminutter - men har foreløpig ikke rettet seg spesifikt mot forretningsbruk.

5. oktober 2004

Ny tv-tjeneste for halve Norge

Telenor planlegger å lansere tv over ADSL i løpet av en to års periode. Halve Norge kan med det få et nytt tv-tilbud inn i stuen. Den nye TV-tjenesten vil i første omgang nå en million husstander, og skal bygges på flere ulike teknologier.
Sony kutter CDer med kopisperre

Sony kunngjorde i går at selskapet vil slutte å utgi CD-er med innebygget kopibeskyttelse. Selskapet mener det har lykkes i å få gehør på at det er ulovlig å kopiere musikk-CD-er og legge sporene ut på fildelingstjenester på Internett, og at bare en liten del av befolkningen kopierer CD-er ulovlig.
Dagbladet strammer nettet

VGNetts posisjon som Norges suverent største nettsted er truet. Dagbladet haler kraftig innpå etter at nettutgaven opplevde en vekst på 47 prosent i september. Dagbladet.no hadde i september kun 4.700 færre unike brukere enn VGNett

4. oktober 2004

Ekstrem vekst, ikke fall for fildeling

Blant annet viste en måling gjort hos en av de største leverandørene i Europa at P2P-trafikken (peer-to-peer) er dobbelt så stor som webtrafikken hos enkelte leverandører på kveldstid, når webtrafikken er på sitt høyeste. På andre tidspunkter er P2P-trafikken opptil ti ganger så stor. P2P-trafikken er helt klart den dominerende formen for trafikk hos Internett-leverandørene.
Bredbånd er et byfenomen

Bredbåndsveksten i Norge foregår stort sett i byer og tettbygde strøk. Distriktskommunene ligger (med enkelte spesielle unntak) langt etter. Forskjellen er også enorme: Mens 33 kommuner har over 30 prosent dekning er 140 kommuner under 5 prosent.
Dugnadsleksikon er verdens største

Det legges hver dag inn 25.000 rettelser og utbedringer i Wikipedia, som er himmelhøyt over hva en kommersiell leksikonredaksjon kan klare. I tillegg kommer 2.500 nye artikler hver dag. Størrelsen på leksikonet vil trolig være fordoblet innen mars neste år.
Telio ekspanderer i Norden

Telio ekspanderer nå i det jomfruelige nordiske markedet for IP-telefoni tilprivatkunder. Telio har kjøpt opp det lille danske selskapet Musimi og tar sikte på å angripe det danske markedet. Også i Sverige vil Telio inn med sin IP-tjeneste.

1. oktober 2004

Kan tape patentv?pen mot Linux

Den ideelle stiftelsen Public Patent Foundation (PUBPAT) klaget inn Microsofts FAT-patent til USAs patentkontor. Stiftelsen anførte at patentet måtte betraktes som et potensielt middel til å «utvide Microsofts monopol». I går kom en foreløpig avgjørelse fra patentkontoret: Microsoft skulle ikke fått patent for FAT, fordi løsningen er innlysende for programmerere med «ordinære ferdigheter».
EU vil ha endret Microsoft Office

EU-kommisjonens ?Interchange Data between Administrations?-enhet (IDA), kom i mai i år med flere forslag om retningslinjer for å møte en stadig økende bekymring i EU vedrørende utvekslingen av elektroniske dokumenter. Blant forslagene er å gjøre det enkelt for folk å skifte mellom Microsoft Office-baserte dokumenter og de som er laget med programvare basert på åpen kildekode. I

30. september 2004

Internett mer pop enn TV

Internett og fjernsyn er folks favorittmedier i hele den vestlige verden. 45,6 prosent sier Internett er førstevalget, mens 34,6 prosent sier det samme om TV. Det er konklusjonen i en fersk undersøkelse fra Online Publishers Association, en interesseorganisasjon tilknyttet de største amerikanske medieselskapene, skriver det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire.

28. september 2004

Microsoft legger seg flat for EU

Microsoft er klare til å gå EU-kommisjonens i møte og utgi en tilpasset versjon av operativsystemet Windows. Bakgrunnen er en dom fra mars der Microsoft ble bøtelagt av EU for å ha misbrukt sin dominerende markedsposisjon.
Mobil større en fasttelefon

Totalt ble det omsatt telefonitjenester for 13,97 milliarder kroner i første halvår, frem 4,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den kraftigste veksten finnes i internettmarkedet - ifølge Jensen er Norge den fremste nasjonen på bruk av bredbånd. Hele 23,3 prosent av norske husstander har nå bredbåndsinternett. Det er 3,3 prosent foran danskene, som ligger på andreplass.
Bredbåndsbruken vokser kraftig

Fire av ti bredbåndskunder bruker bredbåndet mer enn 30 timer uken, viser en spørreundersøkelse som BlueCom har gjort. Utover vanlig internettbruk øker nå chat og online-spill sterkt. Nedlasting av film og musikk forekommer i mindre grad.
Norge langt fra "best i Europa på bredbånd"

Dagen etter at PT-sjef Willy Jensen hevdet at Norge er Europamester på bredbånd legger hans danske kolleger frem statistikk som viser at Danmark fortsatt ligger langt foran. Når danskene tar med 3G vil de passere en million bredbåndsbrukere i oktober.

27. september 2004

Ledighet venter utenlands-studenter

Norsk Journalistlags leder Ann-Margrit Austenå mener journalistikk- og mediestudenter kan få et knallhardt møte med arbeidsmarkedet i Norge, og tror det kan være lurt å tenke på alternative inntekter i mellomtiden.
ITavisen.no | Neste generasjons søppelpost

På samme måte som vi i dag har overfylte epost-innbokser, vil voicemail-innboksene våre raskt fylles opp av forhåndsinnstilte talereklamer og obskøne tilbud. Det er all grunn til å tro at når telefonsamtaler blir programvareinitiert, tar det ikke lenge før noen skriver de første programmene som ringer opp tusenvis av IP-telefoner i minuttet.

24. september 2004

Krangler om norsk hjernetørke

Statssekretær Bjørn Haugstad mener at de relativt lave lønningene for akademikere er et konkurransefortrinn for norsk, kunnskapsbasert næringsliv. - Bare tull, det fører bare til at vi mister de beste forskerne vi har, sier Kolbjørn Hagen i Forskerforbundet.
Budkrig om norske Wimax-lisenser

- Vi forbereder en nettbasert auksjon som vil fortsette så lenge det kommer inn høyere bud, forteller Gudbjørgsrud til digi.no. Årsaken til at vi kjører en nettbasert auksjon er rett og slett administrasjonene. Vi har delt opp landet i seks regioner og du kan kjøpe ganske små frekvensblokker, så det blir egentlig rundt 150 auksjoner som skal gjennomføres.
Telenor åpner EDGE

Telenor Mobil åpnet fredag omsider for bruk av EDGE i sitt GSM-nett, en oppgradering som gir raskere dataoverføring. Åpningen komme bare uker før UMTS-nettet åpnes med enda større hastigheter. Nå blir spørsmålet hvor mye av landet som skal dekkes av EDGE og hvor mye som skal dekkes av UMTS.
Microsoft gjør det farlig å være nøysom

Ifølge News.com har Microsoft denne uken understreket at sikkerhetsoppdateringene til Internet Explorer som fulgte med Service Pack 2 for Windows XP, ikke vil bli gjort tilgjengelige for brukere av eldre Windows-versjoner.
- Norge må si nei til patenter!

Hvis patenter på programvareideer tas i bruk, vil all bruk av programvare bli som å vandre i et minefelt, mener Richard Stallman.
Bærbar klasseforskjell i skolegården

Standpunktet til skolemyndighetene har skapt både bekymring og undring i skolevesenet. Det er en viss frykt for at det skal bli et skille mellom de skolene som har og de som ikke har bærbare PC'er. - Dette kan føre til store ulikheter i elevenes kompetanse når de starter videre studier eller kommer ut i arbeidslivet, mener Utdanningforbundets leder Helga Hjetland.

23. september 2004

? Bløff om piratkopiering

BSA og analysebyrået IDC oppgir for stort omfang av ulovlig kopiering av programvare. Tallene er basert på gjetninger, bløff og opphausing, hevder talsmenn for det norske Linux-miljøet.
Smaker sin egen medisin

I løpet av oktober skal halvparten av Novells ansatte ha Linux som operativssystem på skrivebordet. Men det er langt igjen til at selskapet kan bli farlig for Microsoft.
Windows er historiens største betatest

Gartners visepresident, Victor Wheatman, kom under hovedtalen ved Gartners konferanse om IT-sikkerhet denne uken, med sterke ord om Microsofts kvalitetssikring: - Vi har vært deltakere i den største betatesten verden har sett - Windows. Microsoft vil ikke løse alle sikkerhetsproblemene, uansett hva verdens rikeste mann sier, sa Wheatman under talen.

22. september 2004

Google planlegger trolig egen nettleser

Microsofts berømte fordel er at selskapet deler ut en nettleser som lar Microsoft markedsføre og flytte brukere til andre Microsoft-tjenester. Dette skal nå Google trolig forsøke å kopiere. En Google-nettlesere kan tenkes å være tett koblet til den vanlige nettsøkemotoren, shoppingsøkene fra Froogle, epost-tjenesten Gmail og eventuelt eksterne partnere.
Accenture vedgår uheldig opptreden

Å være Accenture-konsulent og glemme igjen et papir hvor man skissere muligheten for å bli kvitt ansatte i Husbankens it-avdeling er en ting. En annen er å jobbe med et konkret prosjekt og samtidig gi strategiske råd til ledelsen hvor selskapet selv kan ha mulighet for en betydelig outsourcingsavtale.
100 Mbit/s på kobberlinjer

Svenske Bahnhof Internet lanserer nå en VDSL-tjeneste med datahastighet på 100 Mbit/s. Månedsprisen, 465 norske kroner, gir 100 ganger mer bits per krone enn Telenors ADSL-kunder får. Tjenesten er delvis basert på fibernett Telenor har solgt til svenskene.

21. september 2004

Stort EU-prosjekt til Agder

"European Internet Accessibility Observatory (EIAO)" er den offisielle tittelen på prosjektet, som skal utvikle metoder som måler i hvilken grad internasjonale retningslinjer for utforming av offentlig informasjon på Internett og åpne standarder faktisk brukes på offentlige nettsteder. Hittil er det ingen som har gjennomført regelmessige målinger i større skala på dette området.
Derfor går 3G så tregt

Dette har vært en investering for bransjen på 2000 milliarder kroner Europa sett under ett ? den største enkeltinvestering noen bransje noen gang har gjort. Etter en stund skjønte de at dette var helt feil. De fleste teleoperatører har derfor forlengst nedskrevet store deler av denne investeringen for å starte på et mer realistisk grunnlag.

20. september 2004

Universell CD-sperre i Longhorn?

I følge MusicAlly (betalsite, men artikkelen kan også leses på The Register) har Microsoft tilbudt platebransjen en kontrakt som innebærer at alle CD-plater blir kopisikret med Microsofts DRM (Digital Rights management)-løsning.
Neste trend er lokal reklame p mobilen

Nye testprogrammer, tjenester og reklamefilmer tar opp mye minne på din nykjøpte smarttelefon. Mobilbransjen har nemlig funnet en ny og inntektsbringende måte å reklamere på.
Kopier DVD-filmene dine brennkvikt

I utgangspunktet er kopiering til privat bruk tillatt, også etter den nye loven. Men fordi de fleste DVD-filmer er utstyrt med såkalt kopisperre, blir det vanskeligere. Et av hovedpoengene med den nye loven er at det skal bli forbudt å bryte slike beskyttelser.

17. september 2004

Se opp for falske tekstmeldinger

Hovedfagsstudent Anders Svensson ved institutt for informatikk på Universitetet i Oslo har utviklet mobiltjeneste der man enkelt kan sende tekstmeldinger - som tilsynelatende kommer fra en annen avsender.

Tjenesten www.punksms.com lar deg sende tekstmeldinger fra et hvilket som helst telefonnummer eller navn, slik at mottakeren av meldingen får opp avsenderen du har valgt.

Usikker fremtid for Open Office

Klas Hammer hos Microsoft Sverige forteller Computer Sweden at man «kan tenke seg at selskapet tar patent på filformatet og spesielle funksjoner i programmene». Dette kan hypotetisk sett føre til at man som utvikler og bruker av Open Office blir saksøkt av Microsoft.

Du kan lese hele avtalen mellom Sun og Microsoft her.
Wi-Fi blir vanlig i mobilen

Stadig flere privatpersoner og bedrifter ringer via bredbåndforbindelsen med IP-telefoni, noe som først og fremst har truet inntektene fra fast-telefoni, men som selvsagt truer de høyere marginene innen mobiltelefoni også. Dette blir enda mer skremmende når IP-telefonien blir trådløs ? og inkludert i mobiltelefonene.

15. september 2004

Læringsplattform utelukker synshemmede

Ifølge studentavisa Universitas ved Universitetet i Oslo i skaper det grafiske grensesnittet i Classfronter vanskeligheter for synshemmede. Navigasjonsverktøyet Leselist, som kurant brukes for å lese informasjon på nettsteder, virker ikke i Classfronter.
-Norge må øke it-farten

OECD mener Norge sakker akterut i forhold til sine nordiske naboer når det gjelder å ta i bruk moderne it. OECD mener det er mye å gjøre for norsk næringsliv for å bli bedre på it-siden.
Internet Explorer går tilbake

Flere analytikere og medier relaterer nedgangen til offentliggjøringen av flere nye sikkerhetshull i Internet Explorer. I juni gikk amerikanske CERT (Computer Emergency Readiness Team) ut med en anbefaling til brukere om å ikke benytte Internet Explorer.

13. september 2004

SnøfrixSnøfrix er en Linux-distribusjon som er skreddersydd for barn og ungdommer. Den kjøres direkte fra cd'en uten at en trenger en å installere noe som helst på datamaskinen.
Aetat.no holder nattestengt

Sidene holder stengt mellom klokken 23 om kvelden og 07 om morgenen. Det innebærer at du ikke under noen omstendighet kan foreta jobbsøk eller innhente informasjon fra arbeidsdirektoratet mellom disse to tidspunktene. Du får heller ikke tilgang til stoff som har ligget ute på dagtid. Publikum kommer rett og slett til stengte "dører", melder Aftenposten.
Tyskland går for Opera

Det er talsmannen til "Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik" (BSI), Michael Dickopf, som overfor Berliner Zeitung påpeker at alle sikkerhetshullene i Microsofts nettleser gjør at folk bør se etter alternativer. Dickopf går til og med så langt som til å anbefale at internett-brukere skifter til Mozilla eller Opera.
Surf på nettet i telefonkiosken

Telenor er, som første teleselskap i Norden, i gang med å bytte ut de tradisjonelle telefonkioskene med flunkende nye "internettkiosker" . Snart kan du putte på en tier, og surfe på nettet - mens du snakker i telefonen.

9. september 2004

Frykter flere nettbankran

Professor Kjell Jørgen Hole ved Universitetet i Oslo tviler på at Uranienborg menighet blir det siste offeret for innbrudd i nettbank. Han mener sikkerheten i nettbankene er for dårlig.
Ubegrenset data på 3G

Den svenske mobiloperatøren Tre tilbyr nå ubegrenset datatrafikk til sine 3G-kunder til fastpris 399 svenske kroner måneden (363 norske). Prisen innbefatter innstikks-kortet til bærbar PC. Tjenesten er et direkte angrep på Telias WLAN-tjeneste HomeRun. Denne tilbys også av NetCom i Norge, hvor Tre har 3G-lisens.
IT-pioner taler om opphavsrett i Norge

Richard Stallman, en pioner i utviklingen av fri programvare, kommer til Norge i neste uke. I tillegg til at han skal delta i en paneldebatt med blant annet Birger Steen fra Microsoft Norge, under JavaZone 2004 i neste uke, skal han i samarbeid med Elektronisk Forpost Norge (EFN) holde to foredrag om copyright i henholdsvis Oslo og Bergen. Begge foredragene er ?pne og gratis for alle.
Ytringsfriheten tre år etter

Den alvorligste trusselen mot ytringsfriheten er de nye antiterrorlovene som er innført i over 60 land, inspirert av USAs Patriot Act. Dette har PENs ledelse fremholdt de siste månedene, og det ble gjentatt under konferansen i Tromsø.

USA har på kort tid mistet troverdighet som forsvarer av det frie ord, og det vil ta minst en generasjon å gjenvinne denne tilliten over store deler av verden.

1. september 2004

Snoker i eposten din

Ifølge Newswire tyder en fersk undersøkelse fra Hitachi Data Systems på at norske sjefer er blant de mest nysgjerrige i Europa: 50 prosent av de spurte sier at de overvåker de ansattes epost. Det er vesentlig flere enn i Sverige, Danmark og Finland, men færre enn i Frankrike og Spania.

31. august 2004

Derfor måtte Microsoft redusere Longhorn

Gartner mener at det ikke er teknikk og utvikling som styrer lanseringen av Longhorn. Det er Microsofts lisensavtaler og behov for inntekter. For selskapets største kunder har inngått treårige Software Assurance-avtaler der man skal motta nye versjoner av blant annet Windows. For å tilfredstille avtalene, må det ut en ny Windows-versjon i 2006 og det er dette som har fått Microsoft til å droppe WinFS, det viktige nye filsystemet fra denne versjonen.

30. august 2004

Bredbåndskino på biblioteket

Grunnlaget for det hele er den digitale filmbasen Filmarkivet, som er et offentlig samarbeid for å få digitalisert og gjort tilgjengelig den norske filmarven. I første omgang blir et par hundre klassiske titler tilgjengelig. I tillegg kommer en del kortfilm, videokunst og dokumentarfilmer.

Biblioteket er allerede i forhandlinger med NRK og store europeiske institusjoner som BBC om å få rettigheter til å vise deres enorme TV- og filmarkiver. På sikt håper biblioteket å kunne tilby tusener av titler.

25. august 2004

Mener Microsoft har monopol på norske skoler

Konkurransetilsynet har sendt et brev med flere spørsmål til Utdanningsdepartementet med svarfrist 1. september. Tilsynet vil med spørsmålene undersøke avtalene direktoratet har med Microsoft. I følge Skolelinux-prosjektet har Microsoft gjennom å gi vekk programvare i enkelte tilfeller skaffet seg en monopolistisk stilling.
Svitsj-kampanje mot Internet Explorer

«Browse Happy» gjengir vitnemål fra brukere som har byttet fra Internet Explorer til andre nettlesere. Nettstedet inneholder også beskrivelser og lenker til alternative nettlesere som FireFox, Mozilla, Opera og Safari.

24. august 2004

- Åpner Skoleporten.no

Skoleporten.no skal være et verktøy for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, og den inneholder blant annet kartleggingsresultater og veiledningsinformasjon for de fire kvalitetsområdene ressurser, læringsmiljø, læringsutbytte og gjennomstrømming.

Det kommer neppe som noen bombe at tiltaket ikke ønskes velkommen av Elevaksjonen.

23. august 2004

Milliardpott til teknologi-selskapene

Norske teknologiselskaper går en spennende høst i møte. En beslutning om å bygge et digitalt nødnett i Norge kan bli svært lukrativ - milliarder av kroner skal brukes på det som er den største statlige ikt-investeringen siden telenettet.
Pris mindre viktig i valg av ADSL-linje

Det er lett å mistenke at bredbåndsselskapene tenker i det stille at når de har sikret seg kunden for et eller to år, så er det ikke så nøye med kundebehandlingen. Risikoen for å tape penger er ikke så stor uansett, fordi det er så vanskelig å bytte leverandør. Det risikerer derimot mobilleverandørene, hvor det er mye lettere å skifte leverandør.
5000 underskrifter mot kopisperre

Den norske aksjonen Forbrukere mot kopisperre som kan føres tilbake til et initiativ fra EFN, har samlet inn over 5000 underskrifter.
Agfa-Gevaert innstiller produksjonen av film

Mens konkurrentene Eastman Kodak og Fuji Photo Film omgrupperer for å møte utfordringen fra digitalkameraene, forlater belgiske Agfa sine historiske røtter og selger sin divisjon for forbrukerfotografi. Kodak har tidligere sagt at de legger ned produksjonen av fotoapparater som bruker film
522 000 har bredbånd

522 000 norske husstander hadde bredbånd ved halvårsskiftet. Av dette hadde Telenor 52 prosent av markedet. Det er faktisk 1200 flere enn vi spådde i vår optimistiske prognose etter 1. kvartal. Styrkeforholdet i markedet har ikke endret seg. Telenor har samlet med DSL og Avidi en markedsandel på 52 prosent i markedet som helhet og 56 prosent i DSL-markedet.

19. august 2004

Undersøkjer folks haldningar til personvern

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har teke initiativ til ei større undersøking om folks haldningar til og kunnskapar om personvern. Undersøkinga skal gjennomførast i samarbeid med Datatilsynet.
Flere på bredbånd enn smalbånd

Flere amerikanske internettbrukere kobler seg nå på nettet med bredbånd enn med oppringt forbindelse, eller smalbånd. 63 millioner amerikanere bruker nå bredbånd, og andelen har økt fra 38 til 51 prosent på ett år.

17. august 2004

Kina satser stort på digital-tv

Kinesiske myndigheter vil gi lav-rente lån til kabelselskaper for å stimulere og subsidiere konvertering til digital-tv. Målsetningen i første omgang er 100 millioner husholdninger på digital-tv innen 2008. Tandberg Television regner seg som godt posisjonert i landet.
Nytt iTunes-angrep fra Real

Real kutter prisene på sin nettbaserte musikktjeneste til under halvparten av det iTunes tilbyr. RealNetworks kunne forrige måned annonsere at de hadde knekt Apples koder og gjort det mulig å spille av beskyttet Real-musikk på den populære iPod-spilleren.
Billig-Windows får strykDen asiatiske avdelingen av analyseselskapet Gartner Group har reagert sterkt på Microsofts billig-versjon av operativsystemet Windows. Gartner gir brukerne et enkelt råd: ikke kjøp dette produktet.

16. august 2004

Pengeflom og lyse framtidsutsikter

I år er budskapet fra Linux-land klarere enn noensinne. Ikke bare finner Linux veien inn i kommersielle foretak og offentlige organisasjoner. Operativsystemet legger nå grunnlaget for tunge og konkurransedyktige programvareløsninger for næringslivet.
Det utdannes for få it-folk

ransjeorganisasjonene i Norge er ikke i tvil, det utdannes for få mennesker med høyere it-kompetanse i Norge. Bransjen og myndighetene har et kommunikasjonsproblem overfor nye generasjoner.

13. august 2004

Folkeaksjon mot kopisperre

Aksjonen «Forbrukere mot kopisperre» har vind i seilene. Så langt har 1049 skrevet under oppropet som skal sendes plateselskapet EMI.

Oppropet finner du på forbrukermakt.drmowinckel.no.
DVD-Jon knekker AirPort

Apple har et system for trådløs overføring av lyddata via sitt produkt AirPort Express. Slik kan du sende musikken din til et annet rom i huset uten å trekke kabler. Forutsetningen så langt har vært at musikken kommer fra Apples programvare iTunes. Det er dette Johansen har gjort mulig å omgå med sin offentliggjøring av sitt program JustePort.
OL via bredbånd

NRK har inng?tt samarbeid med flere bredb?ndsakt?rer for ? spre reportasjene til PCer i det ganske land. B?de NextGenTel, UPC og Telenor har avtaler om distribusjon av OL-sendinger. Men gratis er det ikke.

12. august 2004

Opera på 4 millioner mobiler

Operas mobile nettleser er nå tilgjengelig på minst 4 millioner smartmobiler. I første kvartal i år kom det drøyt 1,4 millioner Opera-klare mobiler på markedet. Til nå er 17 forskjellige mobiler og PDAer utstyrt for Opera-teknologi. Med kraftig økning i salget av smartmobiler ser Jon M. von Tetzchner muligheter for store inntekter.
Åpen programvare frister Kommune-Norge

Åpne kildekodeløsninger begynner å se dagens lys i det offentlige. Mer enn fem av ti norske kommuner har startet eller planlegger implementering av åpne kildekoder.

10. august 2004

VG vant budkamp om mms-bilde

For første gang ble det igår brukt et bilde tatt med mobiltelefon som hovedoppslag i VG. De to erkekonkurrentene VG og Dagbladet havnet i tøff budkamp om det eksklusive mms-bildet.

30. juli 2004

Kassett på nett

Radiostasjoner på internett kan bli smutthullet for dem som vil kopiere musikk lovlig fra internett. Det tyske programvarehuset S.A.D tilbyr et nytt program som snuser opp og kopierer dine yndlingslåter til din harddisk. Kopieringen er fullt lovlig, fordi den er privat, mener produsenten.
En person bak 70 prosent av virusaktiviteten

En rapport publisert av antivirusselskapet Sophos denne uken, hevder at 70 prosent av virusaktiviteten i første halvdel av 2004 kan knyttes til atten år gamle Sven Jaschan fra Tyskland, som har tilstått å ha skrevet ormene Sasser og Netsky.
iPod-hack sjokkerer Apple

Apple har ikke ønsket å gi konkurrentene lisens på FairPlay, DRM (Digital Rights Management)-teknologien som gjør at man kan spille kopibeskyttete iTunes-låter på iPod. Men Real Networks har på egen hånd funnet ut hvordan de skal gjøre musikken som selges over nedlastingstjenesten sin kompatibel med FairPlay.

29. juli 2004

Kopisperre ?dela CD-spilleren

Plateselskapenes angst for piratkopiering har gått så langt at stadig flere plater blir utstyrt med forskjellige dataprogrammer som skal forhindre at platene blir gratismat på nettet. Men i prosessen ser selskapene ut til å ofre enkelte kunder som får problemer med platene.

Philips, som kontrollerer CD-standarden, nekter EMI å kalle platene for Compact Disc. I stedet har derfor EMI utstyrt produktene med et kopikontroll-merke.
Stadig færre velger IKT-fag

At det er vanskelig å få jobb innen bransjen, vises nå tydelig i antall søkere til IKT-fag. Ifølge tall fra Samordna opptak til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), finner vi den største nedgangen i tradisjonelle ingeniørfag innen datateknikk og kommunikasjonsteknologi.

28. juli 2004

Nettavisen: IT

Gps er nyttig dersom du har gått deg bort i skauen, men nå har den svenske helsetjenesten funnet et nytt bruksområde. De ansatte i hjemmetjenesten skal overvåkes via lokaliseringsteknologien.
Klare for full IP-telefonikrig

Den norske IP-telefonileverandøren Telio har gjort knallsuksess med selskapets tjeneste som innebærer telefoni over bredbånd, forhåndsbetalt fastpris og ingen tellerskritt til fasttelefoninettet. Bare siden selskapet ble operativt i mars har Telio kapret 16.000 kunder. Telio har i flere måneder vært enerådende med tjenesten, og vil dermed ligge et hestehode foran andre konkurrenter, som nå kommer for fullt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket