29. mai 2007

Verdens første datakrig?
Estland kan bli stående i historiebøkene som det første landet som ble angrepet av et annet land via datamaskiner.

Mange mener at det vesle baltiske landet Estland nylig har blitt gjenstand for en historisk hendelse. Over en periode på tre uker har landets sentrale infrastruktur på internett blitt angrepet systematisk.

Det begynte med at Estlands myndigheter besluttet å flytte et sovjetisk krigsmonument, en bronsestaue. Som ventet vakte flyttingen voldsomme reaksjoner hos russiske myndigheter og den russiske minioriteten som bor i Estland.

Men gateopptøyene som fulgte var ikke det som satte landet Estland på den vanskeligste prøven. Enorme datamengder skulle lamme landets sentrale internettsider, epostsystemer og til og med banker.

Datastrømmen er satt i system av russiske myndigheter, mener mange. I alle fall av noen med mye penger - med tilhold i Russland.

25. mai 2007

Ber Google forklare lang lagringstid - IDG.no

Ber Google forklare lang lagringstid
EUs personverndirektiv forbyr lagring av overskuddsinformasjon om personer. Nå ber artikkel 29-gruppen Google om å forklare hvorfor søkemotorgiganten lagrer så mye data over så lang tid.

Artikkel 29-gruppen er en rådgivende EU-gruppe med spesielt ansvar for å overvåke etterlevelsen av personverndirektivet, skriver Datatilsynet på sitt nettsted.

Datatilsynet startet en tilsynsrunde hos søkemotorer i oktober 2006. Lagringstiden ble et tema. Tilsynet omfattet to norske og én internasjonal aktør. Google ble valgt ut på bakgrunn av at de benytter .no-domenet, og at de også henvender seg til brukerne på norsk.

Nytt forslag vil stoppe nettsidespam - Hardware.no

Nytt forslag vil stoppe nettsidespam
Såkalt CAPTCHA-teknologi har du garantert vært borti, dersom du har registrert deg på ulike nettsider. CAPTCHA står for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart," og viser frem et bilde med tekst på.

reCAPTCHA vil ta ord fra sidene i en bok som skal digitaliseres, og bruke det du skriver til å senere digitalisere ordet. Grunnen er at dagens OCR-teknologi fremdeles er mye dårligere enn et menneske på å tolke bokstaver i et bilde.

Når flere personer har tolket det samme ordet på samme måte, kan ordet brukes i en ny reCAPTCHA, og legges inn i digitaliseringsprosjektet.

reCAPTCHA bruker innskanninger fra Internet Archive, og håper å gjøre et solid bidrag til digitaliseringsprosjektet. Ifølge forfatterenes beregninger løses rundt 60 millioner CAPTCHA-bilder hver dag, eller tilsammen 150 000 timeverk (tilsvarende 19 årsverk).

24. mai 2007

Apollon: Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt

Hjerneskanning stimulerer moralfilosofisk debatt
Mens vitenskapen i sin alminnelighet er opptatt av å forske på tingene slik de er, er moralfilosofene opptatt av hvordan tingene bør være.

- Eksperimentell filosofi gir oss en ny metode til å studere folks moral, for eksempel hvilke handlinger de anser som tillatte og hvilke som er forbudte. Forsøkspersonene blir presentert for ulike moralske dilemmaer. Responsen gir oss mulighet til systematisk å kartlegge folks moralske intuisjoner. Slike intuisjoner er utganspunktet for mye moralteori, men filosofer har sjelden underbyggd sine påstander om folks intuisjoner empirisk, sier Galaaen.

Et eksempel kan være om det er greit å kjøre forbi en hardt trafikkskadd person på landeveien uten å hjelpe. De fleste vil svare nei til dette. Den samme fordømmelsen gjelder ikke om man unnlater å gi penger til en innsamlingsaksjon for katastroferammede, selv om konsekvensen av begge handlingene kan være er at liv går tapt. Folk reagerer sterkere på konkrete og nære situasjoner, enn på abstrakte og indirekte problemstillinger.

- Google m�dele kode - IDG.no

- Google må dele kode
Et selskap som Google bygger mye av sin forretning på prorgamvare som Linux, og bør derfor gi noe tilbake til frikode-miljøet. Det hevder den prominente universitetesprofessoren Eben Moglen.

Moglen, som for tiden jobber med å ferdigstille versjon 3 av GPL-lisensen (GNU General Public License), kom med uttalelsen under en stor konferanse for åpen programvare, Open Source Business Conference i San Francisco.

Programvare lisensiert under GPL kan kopieres og endres fritt, men enhver som distribuerer kode må offentliggjøre sine egne endringer under den samme lisensen. Det betyr i klartekst at selskaper som Red Hat og Novell må tilgjengeliggjøre all sin Linux-kode fritt.

Hittil har ikke dette berørt Google eller Yahoo, to av verdens største brukere av Linux. Selv om deres web-baserte programvare brukes av flere hundre millioner mennesker, er disse selskapene tjenesteleverandører og ikke programvaredistributører. Derfor forblir deres tilpasninger av Linux private.

23. mai 2007

dn.no - Flykter fra konkurranser

Flykter fra konkurranser
Fallet i tv-seingen har fortsatt i mai, ifølge Jakob Schjerven i Mediacom. Nyhetssendingene holder relativt sett stand, skriver Dagens Næringsliv.

Tv-serier og film mister seere, selv om interessen er høy. Debattprogrammene har tapt svært mange seere. Nyhetssendingene på tv mister også noen seere, men ikke mer enn det generelle seerfallet.

- Det er et skrikende behov for fornyelse, etter et par gode tv-år der kanalene har hvilt litt for mye på laurbærene. Mye av dagens tilbud er godt over middagshøyden, og fornyelsestakten har vært altfor lav. Her er vinnerne de som taper minst – med noen få unntak, sier Jakob Schjerven til DN.

Dagens it - Fisker etter 50 milliarder

Dagens it - Fisker etter 50 milliarder
- Vi har 60-70 terabyte informasjon i produksjonssystmet for skatt og merverdiavgift, forteller Reidar Nybø, it-direktør i Skattedirektoratet.

Regnestykker internt tyder på at man måtte ansatt 40-50.000 bare på produksjonssystemene for å gjennomføre disse etterprøvingene manuelt med blyant og kalkulator, så her er det snakk om store besparelser.

- Det store strategiske drivet, at vi har digitalisert alt av data, gjør det mulig å vri personell over på analyser og datamining og la maskinene takle de enkle produksjonsoppgavene, sier Nybø.

Dagens it - SAS vil ha fingeren din

SAS vil ha fingeren din
SAS Norge har fått tillatelse fra Datatilsynet til å bruke biometri, skriver selskapet i en pressemelding. SAS kaller forsøk med ordningen i Sverige for en stor suksess, og vil nå utvide til norske passasjerer, som en frivillig ordning.

SAS vil bruke fingeravtrykk til å følge krav om kontroll av alle som skal sjekke inn bagasje. I Sverige har SAS-passasjerene hatt dette valget lenge. Der har 98 prosent av de reisende valgt å bruke fingeren, mens to prosent ønsker å vise legitimasjon på den gamle måten, sier informasjonssjef i SAS Norge Thomas Midteide.

SAS lover at fingeravtrykkene ikke skal havne i noe register. Bildet som tas ved utgangen sammenliknes kun mot bildet som ble tatt av fingeren da passasjeren leverte bagasjen. Når reisen er avsluttet slettes hele filen med bildene av fingeren.

21. mai 2007

- Web 2.0 dreper kulturen - IDG.no

- Web 2.0 dreper kulturen
Andrew Keens nye bok, "The Cult of the Amateur", tar for seg konsekvensene av Web 2.0, slik han ser dem. Keen er forfatter og grunnlegger av aftertv.com. Ifølge Keen kommer den nye webtrenden til å true grunnleggende verdier.

Keen viser til filosofen Thomas Adorno som påpeker at "god smak" er udemokratisk i sin natur. Keen mener samfunnet trenger en elite av historisk progressivt tenkende kulturkritikere som på vegne av allmennheten kan vurdere verdien av kunstverk.

"Den digitale utopisme", som Keen konsekvent kaller web 2.0-trenden, vil flate ut denne eliten til å bli et oklokrati, et massestyre uten smak.

Keen advarer i stedet mot en dystopisk (det motsattte av utopisk) framtid der vi ikke lenger er i stand til å skille mellom virkelighet og fiksjon, fordi vi ikke er i stand til føre kontroll med teknologien.

20. mai 2007

Facebook kreverfilter i hodet

Facebook kreverfilter i hodet
Face-book er på rekordtid blitt verdens største landsby med 22 millioner innbyggere, hvorav nesten 250 000 norske. Hva skjer når vi beveger oss i sosiale nettstrukturer, der innhold deles over en lav sko, nettverk dannes og gjenoppstår lynraskt?

Fra å være fjortisenes arena, har slike samfunn nå utviklet seg til å bli invadert av dem på 25 år pluss. Og de er helt uten filter. . .

Vi voksne har plutselig oppdaget mulighetene for å gjøre mer på nett enn å lese nyheter, betale regninger eller bestille sydenturer. Vi har forstått at nettet er en sosial arena for å møte nye, opprettholde vennskap og gjenoppta gamle bekjentskaper.

19. mai 2007

Kjemper alene for personvernet
Datatilsynet føler seg alene i kampen for personvernet. Direktør Georg Apenes mener manglende støtte fra LO og universitetsmiljøene bidrar til at grensene brytes jevnlig.

- De som bygger ned personvernet har ressurser og økonomi. Det har ikke den enkelte borger, sier Apenes, som nettopp derfor mener en stor organisasjon som LO bør engasjere seg.

Apenes mener representanter fra akademia er sørgelig usynlige. Han mener dette gjelder generelt, men peker på at det siste eksempelet er datalagringsdirektivet. Datalagringsdirektivet krever at telefonoperatører og internettleverandører i samtlige EU- og EØS-land skal lagre alle trafikkdata i minimum seks måneder og inntil to år. Opplysningene som lagres er blant annet oppringte telefonnumre, tidspunkt, stedsangivelse, IP-adresser og tilkoblingstid på nettet. Norge er pålagt å innføre EU-direktivet innen 15. mars 2009.

Facebook forandrer folkesjela : Dagsavisen

Facebook forandrer folkesjela
Nylig gikk Facebook opp på fjerdeplass på listen over de mest besøkte nettstedene blant norske brukere, ifølge statistikk fra Alexa. Dermed er Facebook mer populært i Norge enn store nettsteder som YouTube, Yahoo! og VG Nett.

Dette har fått Datatilsynet til å advare mot farene ved å gi fra seg for detaljert personlig informasjon på nettet. Men utbredelsen av sosiale nettverk har også en annen og mer gledelig funksjon: Nettverkene bidrar til å gjøre norske ungdommer mer utadvendte, og gir dem større selvsikkerhet. Det mener i alle fall den norske medieforskeren Marika Lüders, som har undersøkt norske ungdommers bruk av alt fra lynmeldinger (chattetjenester) til sosiale nettverk på internett.

- Ungdommene sier rett ut at de har blitt mer utadvendte og fått større selvsikkerhet av å uttrykke seg gjennom slike medier. For dem som i utgangspunktet er sjenerte og innesluttede, kan det kjennes tryggere å uttrykke seg i slike sammenhenger, hvor de har større kontroll over hvordan de vil framstå, forklarer Lüders.

18. mai 2007

Morgenbladet

Morgenbladet
Da Kvalitetsreformen ble innført i 2003, var intensjonen at man til tross for kortere studieløp skulle kunne opprettholde kvaliteten på lavere grad. Dette skulle skje ved en forlengelse av semestrene, tettere oppfølging av studentene og en større arbeidsinnsats fra studentenes side. Men forskning viser at studentene ikke bruker mer tid på studiene nå enn før Kvalitetsreformen.

- Undersøkelser viser at studenter ikke leser mer enn før, og da kan det faktum at studiet er ett år kortere tyde på at det er lavere kvalitet på bachelorstudiet. Det skal mye til for å kompensere det ene året selv om studiestedene blir flinkere til å følge opp studentene og semesteret blir litt lengre, sier Bostad.

I rapporten kommer det frem at UiO er bekymret for hvordan bachelorstudentene vil bli mottatt i arbeidslivet. Bachelorstudentene må konkurrere med et økende antall masterstudenter om jobbene. I tillegg er ikke bachelorgraden definert som høyere utdanning i statens minstelønnssatser, mens cand.mag.-graden er det. I rapporten skriver UiO at "dette vitner ikke om en aktiv markedsføring fra myndighetenes side".

Enkelt �stjele naboens mobilnummer - Amobil.no

Enkelt å stjele naboens mobilnummer
- Det som skremmer meg er det faktum at du tydeligvis kan man troppe opp i en butikk, oppgi navn, fødselsdato og mobilnummer til en person, si at man ønsker dette inn i en avtale med Telenor Bedrift, og vips er nummeret i en annen persons kontroll, sier han.

En annen ting som overrasker Thomassen, er at Telenor oppgav en behandlingstid på 10 dager for porteringen - til tross for at personen mobilnummeret tilhørte risikerte å bli uten mobiltelefon i 10 dager.

- Dette synes jeg er både drøyt og urimelig. Hva hvis personen som eier det nummeret jeg fikk kontroll over er selvstendig næringsdrivende og avhengig av mobiltelefonnummeret sitt? Han er helt uten skyld i saken, men blir da skadelidende på grunn av rot, sier Thomassen.

It-bransjen koker: Du setter jobbetingelsene selv - IDG.no

It-bransjen koker: Du setter jobbetingelsene selv
Mangelen på kvalifiserte kandidater til it-jobber er etter hvert et velkjent problem for landets rekrutteringsselskaper. Hodejeger og daglig leder i Magellan IT, Rolf Nævra, mener at markedet har endret seg mye de siste månedene, og at jobbmarkedet for mennesker med it-bakgrunn nå er et mer kandidat-drevet marked.

- Det er i stor grad kandidatene selv som setter betingelsene. Selv om det er mer krevende å finne kandidater nå enn for ett til to år siden, er det langt fra umulig. Vårt inntrykk er at de fleste er interessert i å snakke om muligheter som kan bringe dem videre i karrieren, sier han.

- Det som kanskje er litt nytt nå, er det frislippet av lønninger som har foregått i statlig sektor og i selskaper som staten eier. Det er tydelig at pengene sitter løst her, og at man lett tilbyr lønn og andre goder som er drivende for resten av markedet og presser nivået opp.

Svindlere misbruker YouTube - digi.no

Svindlere misbruker YouTube
Ved hjelp av automatiserte distribuerte systemer blåser de opp visningstallene for egne videoer, og stemmer de frem som interessante. Dermed dukker de opp på listen over mest viste videoer, noe som igjen resulterer i at de blir sett av flere. Det hele kan minne mye om spam-epost.

- YouTube er offeret i denne saken, ettersom videoer som ikke er verken gode eller interessante ender opp på listene over "Most Viewed" og "Top Rated". Det gir besøkende et dårlig inntrykk av nettstedet, og det får deg også til å lure på hva denne typen nettsteder egentlig gjør for å hindre at det skjer, sier Ben Edelman, assisterende professor ved Harvard Business School, til InfoWorld.com.

Den "falske" automatisk genererte trafikken, kan svindlerne kjøpe fra selskaper som Buyhitscheap.com og lignende selskaper. Ifølge Infoworld bruker de blant annet infiserte nettlesere som settes til automatisk oppdatering på sidene med kundenes videoer på YouTube.

16. mai 2007

Internett i endring III

Mobile lokasjonsbaserte dataspill
Med en mobiltelefon kan du spille dataspill ved å gå rundt i byen og "plukke opp" objekter som bare spillerne vet er der. Geir Stensrud har skrevet en rapport om slike mobile lokasjonsbaserte dataspill.

15. mai 2007

Dagens it - Jubler for bredb�nd

Jubler for bredbånd
Regjeringen lovet i Soria Moria-erklæringen at hele landet skulle få tilbud om bredbånd innen utgangen av 2007. Et regnestykke gjennomført av Teleplan viste at dette ville koste rundt en milliard kroner i offentlig tilskudd, litt avhengig av teknologivalg og krav.

- Regjeringen har i Soria Moria erklæringen sagt at hele landet skal ha tilbud om tilknytning til bredbåndsnett innen utgangen av 2007. Dette løftet blir innfridd gjennom regjeringens forslag. Derfor er dette en merkedag for Norge, sier bredbåndsminister Heidi Grande Røys.

Midlene skal forvaltes av fylkeskommunene og av Høykom. Røys viser til en rapport fra konsulentselskapet Nexia som i vinter spådde at 98 prosent av landet ville ha bredbåndsdekning ved utgangen av 2007. Den nye bevilgningen sikrer at de siste to prosentene.

dn.no - Trenger flere unge forskere

Trenger flere unge forskere
Rekruttering og utdanning av dyktige forskere er en viktig forutsetning for å nå regjeringens mål om å øke forskningsinnsatsen utover dagens nivå, mener kunnskapsminister Øystein Djupedal. Han vil neste år legge fram en ny stortingsmelding om rekruttering og forskerutdanning.

Opptrappingsplanen for forskerrekrutteringen for perioden 2001-2007 går nå ut, og Kunnskapsdepartementet har sammen med Norges forskningsråd bedt NIFU STEP vurdere resultatene av planen og behovet for videre satsing.

DivX med videotjeneste

DivX med videotjeneste
DivX har i lang tid vært et av de mest populære formatene for å komprimere DVD-filmer og annet videoinnhold med. Kvaliteten har vært godt over akseptabel for folk flest, og DivX har deretter for rykte på seg for det.
Dette ryktet har de tydeligvis visst å dratt nytte av, da de startet videotjenesten Stage6, som satser på høy kvalitet sammen med høy DivX-komprimering.

13. mai 2007

– �pen publisering b�r bel�nnes

- Åpen publisering bør belønnes
Statistikken for UiOs arkiv Duo kan gi en pekepinn på potensialet for bedre spredning av forskningsresultatene. Et eksempel: Det utdanningsvitenskapelige fakultet har lagt ut 669 dokumenter, hvorav 312 i fulltekst. Disse har utløst over 31 000 nedlastinger siden starten i mars 2004.

På Universitetet i Bergen (UiB) kan forskere og studenter følge med på hvor mange visninger det har vært av deres arbeider. Bibliotekar Elin Stangeland peker på at forskere via arkivene kan få en oppmerksomhet om sitt arbeid som er mange ganger større enn det de får via bibliotekhyllene. Nylig laget UiB-biblioteket en liste over de mest viste dokumentene i institusjonsarkivet Bora.

Men det å bli sitert av andre forskere teller absolutt mest for de fleste vitenskapsfolk. Gir så virkelig open access mer sitering?

Flere studier har konkludert med dette. I et doktorgradsarbeid innlevert ved universitetet i Southampton i fjor, kom Timothy D. Brody fram til at artikler som er blitt arkivert i institusjonsarkiver oppnår hele 50-250 prosent flere siteringer. Men andre studier har pekt på store metodiske problemer med å fastslå årsakssammenhenger mellom open access-publisering og antall siteringer .
NHH på åpenhetstoppen
Norges Handelshøyskole (NHH) har kommet klart lengst blant norske universiteter og høyskoler med å gjøre forsker- og studentarbeider tilgjengelig på nettet i fulltekst. Når det tas hensyn til størrelsen på institusjonene, ligger NHH milevis foran de andre i arbeidet med et åpent institusjonsarkiv.

- Det ligger litt idealisme bak. Vi synes det er festlig at vi i lille NHH ligger foran, sier høyskolebibliotekar Sissel Hafstad til forskning.no.

Arkivering av digitale kopier av forskningsartikler, studentoppgaver og andre typer dokumenter i eget institusjonsarkiv er et av hovedsporene i det internasjonale arbeidet for fri tilgang til forskningslitteratur. Open access er en samlebetegnelse for disse anstrengelsene.

11. mai 2007

dn.no - Giske vil stanse TV3

Giske vil stanse TV3
Kulturministeren vil i stortingsmeldingen om allmennkringkasting, som legges fram fredag, varsle at han ønsker like konkurransevilkår for alle norske TV-kanaler, uansett hvor de er basert, skriver VG. Det betyr at TV3 som i dag sender fra London, vil kunne bli tvunget til å stanse disse sendingene.

De mer liberale britiske kringkastingsreglene tillater blant annet barnereklame, bettingreklame og hyppige reklameavbrudd i filmer og andre programmer. TV3 kan i dag se bort fra de strengere norske reklamereglene, som konkurrenter som TV 2 og TVNorge på sin side er nødt til å følge.

Trond Giske regner med at han snart kan støtte seg til et nytt EØS-direktiv som er under behandling i EU-systemet. I direktivet skal det legges opp til at et TV-selskap skal være underlagt mottakerlandets og ikke vertslandets regler når TV-selskapet ikke er basert i mottakerlandet.

8. mai 2007

Du kan ikke si nei til åpen kildekode
At åpen kildekode prepresenterer en motkultur er en utdatert oppfatning, mener Gartner. Aktørene som skaper løsningene er ikke noen enhetlig gruppe lengre, men spenner over alt fra frivillige grupper til de største kommersielle leverandørene.

Antallet løsninger og alle markedene der det nå finnes åpen-kildekode-løsninger omfatter veldig store deler av IT-bransjen.

Og selv om man holder seg unna komplette, åpne løsninger, vil det være umulig å si nei. For innen 2012 vil 70 prosent av alle kommsielle programpakker inneholde større eller mindre biter av åpen kode.

Mac-brukerne �ker kraftig - ITavisen

Mac-brukerne øker kraftig
I følge statistikken har antallet brukere av Apples operativsystem doblet seg på åtte måneder - fra tre til seks prosent. Tallene har i følge Computerworld ført til at Microsoft nå forlanger at statistikken for nettlesere bare skal omfatte Windows. Dette rett og slett fordi deres nettleser Internet Explorer ikke lenger lages for Mac OS.

Bildet i Norge er trolig nokså likt. I mai i fjor ble bare 0,7 prosent av de besøkende på ITavisen registrert som Mac-brukere. I år er tallet 5,6 prosent. Dette i følge Gallup/Metrix, som foretar slike målinger for alle store nettsteder i Norge.

Salget av Mac-maskiner økte på verdensbasis med hele 36 prosent i forhold til samme kvartal i fjor. Til sammen ble det solgt over en og en halv million maskiner - langt de fleste av dem bærbare MacBooks.

- Problematisk med journalister p�Facebook - ba.no

- Problematisk med journalister på Facebook
160.000 norske brukere er registrert på Facebook. Sør-Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik er én av dem. Han regner ti journalister blant sine Facebook-venner. Kokkvold mener dette kan skape problemer.

– Disse journalistene bør ikke lage saker om fylkesordføreren. Vi driver ikke journalistikk på våre venner, fastslår presseforbundets generalsekretær overfor Adresseavisen.

- Dette handler om pressens troverdighet. Vi kan ikke oppføre oss slik at vår troverdighet svekkes. Om vi får tilgang til en ny teknikk betyr ikke det at vi får en ny etikk, påpeker Kokkvold.

Sandvik mener det ikke er problematisk at han har journalister som venner.

- Dette er et større problem for pressen. Spørsmålet er vel heller om journalister bør avstå fra å registrere seg på Facebook. Denne diskusjonen bør pressen føre innenfor egne rekker, sier Sandvik.

dn.no - F�r konkurrent i bakkenettet

Får konkurrent i bakkenettet
Den nye TV-kanalen skal få plass i det nye digitale bakkenettet som åpner i løpet av 2007, skriver Dagsavisen og Dagens Næringsliv.

Forslaget om opprettelse av en konsesjon for en ny TV-kanal kommer i den nye Kringkastingsmeldingen som legges fram i neste uke.

I stortingsmeldingen blir det varslet at det fra 2009-10 vil bli gjort plass til en reklamefinansiert allmennkringkaster i det digitale bakkenettet for fjernsyn.

Dermed vil ikke NRK bli den eneste TV-kanalen som man vil kunne motta uten å være betal-TV-kunde.

6. mai 2007

NRK og TV 2 f�r konkurrent : Dagsavisen

NRK og TV 2 får konkurrent
Denne nye TV-kanalen skal få plass i det nye digitale bakkenettet som skal bygges i Norge. Kulturminister Trond Giske ønsker seg en helt ny kanal i det norske TV-landskapet, og den skal være en kommersiell allmennkringkaster slik TV 2 er i dag.

Kulturministeren har den siste uka fått mye kritikk for at det nye norske digitale TV-tilbudet vil bli dyrt for norske TV-seere. Nå kontrer han med forslaget om åpne for en ny og gratis TV-kanal, som skal få plass i det digitale bakkenettet.

- Når det digitale bakkenettet er i drift vil det bli mer plass til TV-kanaler. Dette åpner for at det i framtida kan bli gitt konsesjon til en ny kommersiell allmennkringkaster - en gratis TV-kanal. Denne kanalen kommer i tillegg til NRKs tre kanaler, som også skal gå gratis til seerne, sier Giske.

– En praktisk l�sning : Dagsavisen

– En praktisk løsning
Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas tror ikke utspillet fra Giske er et opplegg for en bred konkurrent for NRK. Han peker på at en rekke frivillige organisasjoner og andre små aktører lenge har hatt et ønske om å få en egen kanal i det digitale bakkenettet for TV, og har fått støtte i Stortinget for dette. Han tolker kulturminister Trond Giskes utspill som et forslag til en praktisk løsning på denne diskusjonen.

Lover revansj p�digital-TV : Dagsavisen

Lover revansj på digital-TV
Når det digitale bakkenettet åpner til høsten, vil NRK og TV 2 bli alene om å tilby gratiskanaler. Alle de andre kanalene som blir tilgjengelige i programpakkene, vil bli betal-TV. Fra 2010 vil TV 2 også slutte seg til betal-TV-kanalenes rekker.

Den svenskeide TV- og underholdningsgiganten MTG vil gjerne sende sin kanal Viasat 4 gratis til seerne i det digitale bakkenettet som åpner til høsten, men får ikke lov av RiksTV, som kontrollerer hvilke kanaler som skal gå i bakkenettet.

MTG klaget saken inn for myndighetene, men har fått avslag av Samferdselsdepartementet. Den avgjørelsen har MTG ikke til hensikt å anke. I stedet lover de å komme sterkere tilbake.

- MTG Norge er sterkt interessert i å gå inn som operatør i det digitale bakkenettet. Derfor er det ingen stor katastrofe for oss at vi ikke får sende Viasat 4 gratis i RiksTVs kanaltilbud, bekrefter direktør Tor Fuglevik i MTG Norge.

For etter hvert som de gamle analoge sendemastene blir utfaset, blir det frigjort ekstra kapasitet for digitale sendinger via det digitale bakkenettet. Da har konsesjonsinnehaver NTV forpliktet seg til å invitere minimum én konkurrent inn i varmen operatør. Og MTG har planene klare for å rykke inn og tilby seerne andre programpakker enn det RiksTV har å by på.

4. mai 2007

Halvparten ser TV p�nett - ITavisen

Halvparten ser TV på nett
Stadig flere av de attraktive TV-seriene og nyhetssendingene blir gjort tilgjengelige på nettet, slik at de kan ses når det passer. Samtidig er også direktesendt (streamet) TV via nettet populært. I tillegg kommer såkalt IP-TV via kabel, som er ordinær TV-formidling med Internett som plattform.

BBC er blant de TV-kanalene som satser tungt på nett. I forrige uke annonserte det britiske TV-selskapet at de vil sende to av sine mest populære TV-serier på nettet: Eastenders og . Konkurrenten ITV har også annonsert at de vil gjøre store deler av sitt egenproduserte innhold tilgjengelig.

3. mai 2007

Dagens it - Ny nettbanksvindel rammer Norge

Ny nettbanksvindel rammer Norge
Angrepsbølgen mot norske nettbankkunder fortsetter - og beløpene svindlerne forsøker å kapre til seg øker. Ved juletider ble tre norske nettbanker utsatt for svindel. DnB Nor og Sparebank1 gikk selv ut og varslet kundene, og Dagensit.no kjenner til at kunder av Skandiabanken også ble rammet.

Det dreier seg om organisert kriminell aktivitet, og forberedelsene startet ifjor sommer. Rundt juletider økte aktiviteten, og siden har det skjedd flere innbrudd.

Seks ulike banker er rammet, bekrefter Erik Mostue i Kripos. Han vil ikke røpe hvilke banker det er snakk om.

dn.no - Norsk tv kan bli dyrest i Europa

Norsk tv kan bli dyrest i Europa
Norge kan bli det eneste landet i Europa der innføringen av digital-TV fører til at gratiskanalene forsvinner.

Etter at regjeringen før helgen offentliggjorde sin tolkning av regelverket, er det klart at det om få år ikke vil være en eneste norsk TV-kanal igjen som du ikke må betale for å se på, skriver Dagsavisen.

Riktignok må RiksTV, som har enerett på å formidle kanaler i det nye digitale TV-nettet, tilby TV 2 gratis fram til TV 2s konsesjon går ut i slutten av 2009. Deretter står TV 2 fritt til å bli betalingskanal, noe de har gjort det klart at de også vil bli. Dermed blir trolig NRKs tre kanaler de eneste som blir tilbudt gratis – men de må alle betale lisens for.

dn.no - - Folk er drittlei

- Folk er drittlei
Spesielt folk i tyveårene har kuttet drastisk ned på tiden foran tv-en, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge siste Gallup-måling har nedgangen i aldersgruppen 20 til 29 vært på 20 prosent hittil i år.

I april fortsetter trenden med forsterket kraft. Da viser tallene at folk i tyveårene så på tv i snitt 115 minutter per dag, sammenlignet med 153 minutter per dag for et år siden, et fall på 25 prosent.

2. mai 2007

Større enn Bergen
Det har vært mye snakk om Facebook den siste tiden. Men for nordmenn flest er det nettsamfunnene Nettby (VG Nett) og Blink (Dagbladet.no) som gjelder. Førstnevnte har vært en gedigen suksess siden lanseringen for bare åtte måneder siden.

Under kapitalmarkedsdagen i Stockholm i slutten av mars la Schibsted frem tall som viser en eksplosiv vekst for Nettby.no. Siden lanseringen i september i fjor har den virtuelle byen fått over 300.000 innbyggere og i uke 17 hadde den nesten 500.000 unike besøkende.

Men for Nettby er det ikke bare antall brukere som er stort. Også antall sidevisninger er enormt sammenlignet med alle andre. En Nettby-innbygger bruker i gjennomsnitt fire ganger så lang tid som en gjennomsnittlig nettavisleser og gjør at Nettby har rundt 160 millioner sidevisninger i uka.

1. mai 2007

Bokbransjens framtidsfrykt
Hvorfor er folk i kulturindistrien så redde for framtida?

I platebransjen har manglende endringsvilje og blind frykt for fildeling og andre nettfenomener ført til at bransjen langt på vei er marginalisert som premissleverandør i utviklingen av det digitaliserte musikkmarkedet.

Mye tyder på at bokbransjen står i fare for å gå i nøyaktig de samme fellene som kollegene i musikkbransjen. Foreløpig er ikke litteraturen rammet av nettrevolusjonen i samme grad. En viss lekkasje av lydbøker via fildelingsnettverk merkes knapt på forlagenes bunnlinjer, og det finnes rett og slett ikke gode nok teknologiske verktøy til at lesing av bøker på skjerm er blitt noen nevneverdig trussel mot papirboka.

Men framtida kommer, også for litteraturen. Og i bokbransjen hater de det.

I et debattinnlegg i Aftenposten gikk informasjonssjef Bjarne Buset i Gyldendal Norsk Forlag nylig til felts mot Venstres vedtak om fri fildeling. I innlegget påpeker Buset helt korrekt at forlagsbransjen vil bli berørt for alvor straks folk venner seg til å lese litteratur på skjerm. Og så kommer framtidsfrykten boblende:

«...den dagen kan komme fortere enn vi tror. Dagbladets Magasinet fortalte nylig om hvordan japanerne bruker mobiltelefoner til å lese romaner. Forfattere og forlagsfolk verden rundt bekymrer seg nå for dette i økende grad», skriver Buset.

Linuxdagen 2007
Den 7. mai 2007 arrangerer Linpro med partnere Linuxdagen - årets konferanse for alle som er interessert i Linux og åpen programvare.

Stadig fler vurderer og velger løsninger basert på åpen programvare. I Sverige skal Rikspolisstyrelsen halvere IT-utgiftene og spare 200 millioner kroner med åpen programvare - og få større valgfrihet. Byer som Amsterdam og München har gjort samme valg. Flere norske etater og bedrifter går samme vei, og vår egen regjering fremhever åpen programvare i sin stortingsmelding om IKT-politikk.

På Linuxdagen belyser spennende ressurspersoner fra inn- og utland hva som gjør åpen programvare til et av de mest aktuelle og spennende temaene innen IT i dag. Åpningstaler Peter Hidas mener at «Åpenhet varer lengst», og det lover godt fra en landets mest kunnskapsrike og kritiske kommentatorer av IT-trender.

Les mer...
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket