4. juni 2004

PC'en stjeler ikke tid fra venner

En stor ny undersøkelse viser at det ikke er noen sammenheng mellom hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker foran pc-en og hvor ofte de er sammen med venner. De som skiller seg ut ved å være mindre ute sammen med venner, er elever på videregående skole som bruker pc-en hver dag. Men det er ingen sammenheng mellom pc-bruk og antall kvelder tilbragt inne sammen med venner.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket