19. august 2004

Undersøkjer folks haldningar til personvern

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har teke initiativ til ei større undersøking om folks haldningar til og kunnskapar om personvern. Undersøkinga skal gjennomførast i samarbeid med Datatilsynet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket