22. november 2004

En femtedel av medietiden brukes på Internett

Undersøkelsen plasserer Internett foran både magasiner (8 prosent) og aviser (11 prosent) når det gjelder europeeres mediebruk. De bruker 30 prosent av medietiden sin på å lytte til radio, mens TV fortsatt er det mediet folk bruker aller mest tid på. TV-titting tar 33 prosent av folks medietid, både i Norge og i resten av Europa, men ifølge EIAAs undersøkelser oppgir 35 prosent av nettbrukerne at de bruker mindre tid til å se på TV nå enn de gjorde før de fikk tilgang til Internett. Tallet er litt høyere i Norge, der 39 prosent oppgir at de ser mindre på TV nå.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket