22. august 2005

Nå skal dårlig teleservice straffes

Det foregår nemlig en revisjon av ekomloven, og etter forslag fra Post- og Teletilsynet kan den nye klagenemda få byttet ut nemndsavtalen med vedtekter. Dette vil gi dem mulighet til å bruke litt mer pisk og mindre gulrøtter. Tilbydernes plikt til å delta i nemnda vil da bygge på lover og vedtekter, istedenfor at det inngås avtale om deltakelse med hver enkelt avtalepliktig tilbyder.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket