28. oktober 2006

Angrep på Linux-guru
Den frie programvaren er tilgjengelig for alle, både til bruk og endring. Til forskjell fra andre varianter av åpne lisenser kan opphavsmannen nedlegge forbud mot alle former for eierskap til produkter som lages på grunnlag av programvaren. Man kan godt utnytte programvaren kommersielt, men man kan ikke påberope seg noen form for enerett.

Dette skaper nå hodebry for IT-industrien. En ny versjon av GPL-lisensen er på trappene (versjon 3), og denne har Stallman stor innflytelse over. Mye tyder på at den «frie» delen av lisensen vil bli styrket, slik at selskaper som IBM og HP ikke lenger kan patentere programvare de lager med Linux.

I en regulær tirade mot Stallman i finansorganet Forbes hevder journalisten Daniel Lyons at Stallman er en uberegnelig anarkist som prøver å ødelegge hele Linux-satsningen i næringsliv og offentlig virksomhet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket