6. mars 2009

Det norske IKT-samfunnet - scenarier mot 2025

«Det norske IKT-samfunnet - scenarier mot 2025» fra Econ Pöyry og Fafo drøfter sammenhengen mellom IKT og samfunnsendring. Er Norge en taper eller en vinner i det globale IKT-samfunnet?

Vi har ingen stor produksjon av IKT-produkter, men rapporten viser at vi er langt framme i anvendelse av IKT på alle samfunnsområder: i hverdagsliv, i næringsliv og i offentlig sektor. Hvordan utnytte denne posisjonen? Hva er utfordringene? Forfatternes hovedbudskap er at IKT er blitt en grunnleggende infrastruktur i samfunnet på lik linje med elektrisitet. Denne infrastrukturen er transformerende i den forstand at den også endrer andre teknologier. Utfordringene er hvordan anvendelsessamfunnet skal utvikles videre, hvordan vi kan utforme en politikk for integrasjonssamfunnet, for morgendagens infrastruktur og for en bedre sosial organisering.

Det norske IKT-samfunnet - scenarier mot 20251,1 MB
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket