16. mars 2011

EU varsler strammere personvern

EUs justiskommissær Viviane Reding skiserte prinsippene som skal legges til grunn for EUs reviderte personvernlov. Hun regner med å ha et utkast klart i løpet av sommeren. Endelig behandling i kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet kan ta rundt et år.

Manuskriptet til talen er lagt ut på nett:Your data, your rights: Safeguarding your privacy in a connected world. Det går fram av tittelen av lovrevisjonen først og fremst er motivert av hvordan nettets utvikling påvirker personvernet.

Det viktigste poenget i Redings tale var en klar understreking av at lover som regulerer EU-borgeres personvern, skal gjelde – og håndheves – uavhengig av hvem som lagrer personopplysningene, hvordan de lagres, og hvor de lagres.
Kilde: digi.no : Juss & samfunn
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket