9. august 2011

Facebook knyttes til psykiske problemer

Bruk av Facebook og andre sosiale nettverk kan ha betydelige negativ innvirkning på tenåringer og unge voksne, sier en forsker ved California State University i USA.

Faktisk kan bruk av nettsamfunn som Facebook knyttes til enkelte alvorlige psykiske forstyrrelser, som narsissismehos tenåringsungdom, og asosial oppførsel, mani og aggressive tendenser hos unge voksne, mener Dr. Larry Rosen, professor i psykologi ved California State University.

I presentasjonen poengterte Rosen at tenåringer og unge voksne er svært knyttet til sine digitale apparater, de tilbringer mye tid på sosiale nettverkssteder og kommuniserer ofte med venner og slektninger via tekstmeldinger istedenfor på telefon eller ansikt-til-ansikt.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket