11. oktober 2011

Datatilsynet – mellom forvaltningsorgan og interessepolitisk aktør

Datatilsynet har med sine 42 ansatte høy aktivitet og gode resultater, og er synlige og tydelige i personvernspørsmål. Men det sterke engasjementet for personvern kan også bidra til at bevisstheten om rollen som forvaltningsorgan ikke alltid er høy nok, viser en ny rapport fra Difi.

 • Difi-rapport 2011:8 Evaluering av Datatilsynet


 • – Datatilsynet er både tilsyn, ombud, vedtaksmyndighet og rådgiver, og de opptrer både som myndighetsorgan og som talerør for vern av personopplysninger. Denne rollekombinasjonen er både spesiell og krevende, og fordrer høy grad av rollebevissthet, sier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

  Evalueringen viser at Datatilsynet i hovedsak håndterer sine ulike roller på en god måte. Det har likevel kommet noe kritikk av at ombudsrollen enkelte ganger trekkes for langt.

  Ombudsrollen er ikke tydelig definert i norsk forvaltning, men vanligvis er et ombud en person eller virksomhet med oppdrag å beskytte enkeltpersoners eller gruppers interesser og rettigheter. Difi mener at det er behov for en nærmere avklaring av statlige organers ombudsrolle.

  (Difi-rapport 2011:8) - Difi
   
  ◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket