22. mars 2012

Utsetter Datalagringsdirektivet

Onsdag ettermiddag orienterte Justisdepartementet Stortinget om at reglene for datalagringsdirektivet blir utsatt. Årsaken er at man ikke rekker å få klar en modell for kostnadsfordeling innen 1. juli, datoen som er satt for at direktivet skal tre i kraft.

– Departementene tar sikte på å sende lovforslag om kostnadsfordelingsmode på høring i løpet av sommeren 2012. Det vil ikke være mulig å få på plass regler for kostnadsfordeling innen 1.juli 2012 og ikrafttredelsestidspunktet for reglene om datalagring vil derfor bli forskjøvet, skriver samferdselsdepartementet i et høringsbrev som ble offentliggjort torsdag.

Kilde: Digi.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket