22. august 2012

Datatilsynet mener Google Analytics er lovstridig

Google Analytics er et gratis analyseverktøy som Skatteetaten, Lånekassen og svært mange andre offentlige og private virksomheter benytter på sine nettsider. Dette, og lignende analyseverktøy, samler inn IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Virksomheter som har ansvar for innsamling av IP-adresser, må behandle disse på en forsvarlig måte.

Datatilsynet mener at Lånekassen og Skatteetaten ikke har kontroll på hvordan IP-adressene behandles, fordi de uten forbehold godtar vilkårene for bruk av Googles Analytics.

- Når virksomhetene godtar vilkårene, gir de også Google tilgang til personopplysninger om de besøkende på nettsidene. Dermed gir de fra seg kontrollen med opplysningene som samles inn, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

I brukervilkårene sier Google at de blant annet kan bruke IP-adressene til å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av Internett. Dette betyr at selskapet kan sammenstille opplysninger om den besøkende fra mange ulike nettsteder, også tilbake i tid. Dersom brukeren benytter Googles påloggingstjenester vil Google også kunne kjenne identiteten til brukeren.
Etatene har ansvaret

Når IP-adressene samles inn via Skatteetatens og Lånekassens nettsider, sendes disse til Google som står for behandlingene av opplysningene. Datatilsynet anser Google som databehandler for etatene, det vil si en leverandør som utfører tjenester på vegne av ansvarlig virksomhet.

Etatene har fått frist til 10. september til å komme med tilsvar til Datatilsynets foreløpige rapporter.

Kilde: Datatilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket