12. desember 2012

EU med felles patentordning

EU får en enhetlig patentordning. Den nye ordningen skal være opptil 80 prosent rimeligere for oppfinnere å benytte seg av, sammenliknet med dagens situasjon. Den lover også langt mer effektiv håndheving av europeiske patenter.

Ordningen vil gjelde for 25 av EUs 27 medlemsland. Italia og Spania har valgt å stå utenfor. Det presiseres at disse landene når som helst kan slutte seg til ordningen.

Ifølge EU-kommisjonen koster det i dag gjennomsnittlig 36 000 euro å registrere et europeisk patent. Med den nye ordningen vil det koste ned mot 4 725 euro.

Den nye ordningen vil tre i kraft seinest 1. januar 2014, eller straks minst 13 EU-medlemmer har ratifisert den, forutsatt at Storbritannia, Frankrike og Tyskland er blant disse 13.

Kilde: Digi,no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket