15. mars 2013

Ber om lov for å stoppa patenttroll

Representantar frå Cisco Systems, SAS og Adobe Systems ba lovgivarar om ei ny lov som hindrar at dei blir saksøkte basert på påståtte brot på patentar.

Ifølgje administrerande direktør i J.C. Penney, Janet Dhillon, kan det kosta rundt 3 millionar dollar å forsvara ein patent i retten. For fire år sidan var selskapet ikkje involverte i nokon patent-rettssaker, men sidan den gongen har J.C. Penney måtta forsvara seg i over 25 saker, mange relatert til teknologi som ifølgje direktøren ”ikkje har noko med det me sel”.

Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act skal tvinga tapande part til å betala forsvarande part sine rettskostnader.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket