14. mars 2008

TU.no - Lett �snike seg unna - Teknisk Ukeblad

- Lett å snike seg unna
Dersom de kriminelle bruker noe så tilgjengelig som Skype-telefoni, står etterforskerne på bar bakke, opplyser produktdirektør Berit Svendsen i Telenor Norge.

- Vi har ingen mulighet til å overvåke Skype. Og det er bare én av flere måter å omgå direktivets hensikt på. Som målrettet tiltak er direktivet i beste fall svakt, all den tid det er såpass enkelt å omgå det. Kriminelle er smarte, og det er naivt å tro at de ikke allerede har metoder for å unngå å bli overvåket på nettet, sier Svendsen.

Det finnes forholdsvis lett tilgjengelig eksisterende teknologi som muliggjør anonym kommunikasjon over nettet, opplyser Lothar Fritsch ved Norsk Regnesentrals forskningsmiljø for personvernfremmende teknologi, såkalte PET-teknologier.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket