25. mars 2008

Ukjente pr�verom

Ukjente prøverom
I to år har de to store, norske læringsplattformene It's Learning og Fronter hatt ansvar for sikker og stabil gjennomføring av elektronisk eksamen. IKT-basert eksamen skal i vår for første gang arrangeres over hele landet i Utdanningsdirektoratets eget webbaserte system, PGS, men de med mest erfaring er satt på sidelinjen på grunn av knappe tidsfrister.

- Til tross for at det har vært en intensjon at vi skulle stå for eksamen, ble vi ikke invitert til å delta i dette før rett før jul, sier Arne Bergby, daglig leder av It's learning.

Roger Larsen, daglig leder av Fronter, som brukes av alle skolene i Oslo, sier at heller ikke Fronter kan tilby en trygg og forsvarlig løsning våren 2008 fordi Utdanningsdirektorat endret sin løsning for eksamensgjennomføring for sent.

For elevene vil årets IKT-baserte eksamener bli mer tungvinte, fordi læringsressursene de har brukt gjennom året, ikke vil være tilgjengelig i PGS.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket