29. april 2008

Datatilsynet kritisk til ny offentlighetslov - digi.no : Juss & samfunn

Datatilsynet kritisk til ny offentlighetslov
Datatilsynet retter sterk kritikk til norske kommuners forståelse av offentlighetsloven.

Offentlighetsloven er en god gammel lovgivning som skal gi alle borgere innsyn, og muligheten til å etterprøve saksdokumenter fra kommunen. Også Datatilsynet mener loven er positiv for etterkontroll og demokrati. Men kombinert med moderne teknologi kan det bli for mye av det gode.

I personvernrapporten 2008 kommenterer Datatilsynet dette om den nye offentlighetsloven som står på trappene:

«Ikke alle vet at brevene de sender til stat og kommune kan utleveres til den som måtte be om det, dersom det ikke må unntas offentligheten etter strenge regler. Hva synes befolkningen om at disse brevene kan bli publisert på nett.»
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket