25. desember 2008

Internett g�r forbi avisene

Internett går forbi avisene

40 prosent av de spurte svarer nå at de får størsteparten av sine nyheter om nasjonale og internasjonale begivenheter gjennom internett. I september 2007 var det tilsvarende tallet bare 24 prosent.

Tallene gjelder riktignok for befolkningen i USA, ikke Norge. De er kommet frem gjennom en årlig undersøkelse som gjennomføres av Pew Research Center i den amerikanske hovedstaden Washington. Det er analyseselskapets avdeling «The People & The Press» som står bak studien.

Både avisene og internett må imidlertid fortsatt se seg slått av fjernsynet. 70 prosent svarer at fjernsynet er deres hovedkanal for nasjonale og internasjonale nyheter.

Hos de yngre utfordres imidlertid fjernsynet sterkt av internett. Hele 59 prosent av de spurte under 30 år svarer nå at internett er en viktigere nyhetskanal enn fjernsynet. I september i 2007 lå dette tallet på bare 34 prosent.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket