18. mai 2009

Hjelp til �slette krenkende opplysninger p�Internett - regjeringen.no

Hjelp til å slette krenkende opplysninger på Internett

Nå skal du få hjelp hvis krenkende eller sjikanerende informasjon om deg havner på Internett. Regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett tak i flere av Personvernkommisjonens anbefalinger, og foreslår å benytte 5,1 millioner kroner på tre prosjekter i Datatilsynets regi. Ett av dem er hjelp til å få slettet uønskede personopplysninger på nett.

Et annet prosjekt det foreslås å bevilge penger til, er å øke kunnskapen om personvern i skolene. Det finnes en rekke personvernutfordringer i grunnskolen. Disse skal nå kartlegges. Fjernsynsovervåking og publisering av bilder av elevene er bare et par eksempler.

Det skal utarbeides informasjonsmateriell slik at skolens ansatte kan få mer kunnskap om personvern. Datatilsynet skal samarbeide med utdanningssektoren i dette arbeidet.
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket