11. august 2009

Morgenbladet.no - I genene er det skrevet

I genene er det skrevet

Vi kan lære av folk fra Asia som jobber mer hvis de først ikke lykkes, i motsetning til folk av europeisk opphav som da jobber mindre. Samtidig viser han at andre forhold enn intelligens kan slå sterkere ut i hva man makter og hva man oppnår, for eksempel selvkontroll, arbeidsomhet, utholdenhet – og, ja, fysisk aktivitet. Istedenfor «ut med de dumme» bør slagordet være «ut med sofaen». Et annet forslag er å rose innsats mer enn resultat. Og ikke å lage kontrakter av typen «gjør du det bra til eksamen, får du en iPod».

Så det viktigste de unge kan lære – ja, eldre med – er dette: Intelligensen din er noe du kan gjøre noe med. De egentlig dumme er vi som er blitt lurt til å tro noe annet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket