17. august 2009

- Vi trenger en norsk versjon av Data.gov � NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

- Vi trenger en norsk versjon av Data.gov

Obama skapte internasjonal presedens med måten han brukte sosiale medier i valgkampen. Kan hans eksempel legge tilsvarende press på andre lands regjeringer til å sette frigjøring av offentlig innsamlede data, som f. eks levekårs- og kartdata, på agendaen?

- Alle data bør egentlig tilgjengliggjøres så lenge de er offentlige. USA har jo hatt en totalomvending med Obama, alle offentlige data skal nå i prinsippet tilgjengliggjøres på Data.gov, det være seg rådata eller strukturerte data, sa Peter Haza fra Budstikka under NONA-møtet om frigjøring av offentlig data denne uken.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket