3. september 2009

- Utdaterte kart uten bidrag fra brukerne - digi.no : Personlig teknologi

- Utdaterte kart uten bidrag fra brukerne

Google, som ofte benytter seg av brukerskapte data, har sett nytten av dette og tilbyr registrerte brukere å bidra med kartinformasjon gjennom tjenesten Google Map Maker. Foreløpig er tjenesten begrenset til 174 land, hvorav mange er land som det er begrenset med oppdaterte kartdata å få kjøpt. Men tjenesten skal etter hvert utvides til å dekke hele Jorden. Oppdateringene som legges inn, blir gjort tilgjengelige i Google Maps. Men oppdateringene blir ikke umiddelbart synlige.

Også kartselskapet Navteq, som leverer kart til blant annet Garmin, tar imot bidrag fra frivillige gjennom selskapets Map Reporter-tjeneste. TomToms Map Share-tjeneste er enda et eksempel på at kartleverandørene er godt i gang med å ta i bruk brukerskapte kartdata.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket