21. januar 2010

Oystein Johannessens blog: The Horizon Report 2010 er n�ute

The Horizon Report 2010 er nå ute

New Media Consortium (NMC) har offentliggjort 2010-utgaven av den såkalte Horizon Report. Rapporten beskriver og identifiserer teknologier som antakelig vil ha en effekt mht undervisning, læring og utforsking i utdanningen.

Rapporten identifiserer noen sentrale teknologier som vil ha innvirkning på undervisning og læring. Disse er ordnet etter tre ulike tidshorisonter:

Neste 12 måneder: Mobile computing og Open Content

Neste 2-3 år: Electronic books og Simple augmented reality

Neste 4-5 år: Gesture based computing og Visual data analysis

Rapporten kan lastes ned i pdf-format.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket