2. januar 2010

Ti�ret da skolen gikk til Pisa

Tiåret da skolen gikk til Pisa

Pisa-undersøkelsene har gjort Finland til landet alle vil strekke seg etter. Interessen for finsk skole forsterkes hver gang en ny runde Pisa-resultater offentliggjøres.

- Men paradoksalt nok ser det ut som om vi forsøker å ta igjen Finland ved å gjøre det Finland ikke gjør. I Norge ivrer mange for mer testing, offentliggjøring og rangering av resultater. Akkurat det motsatte av hva de gjør i Finland. Der har de nesten ikke IKT i skolen, mens Norge ligger helt på verdenstoppen. Likevel vil mange ha enda mer IKT - for å ta igjen Finland, sier Sjøberg.

Han synes det er underlig at vi ikke verdsetter andre sider ved internasjonale undersøkelser.

- Norske elever skårer topp i demokratiforståelse. Norske lærere og elever trives godt. Hvis norske elever går ut av skolen med høy selvtillit og livsgnist, er dette svært positivt i et livslangt perspektiv, sier Sjøberg.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket