26. april 2013

Datalagringsdirektivet vil koste dyrt

Fra og med 1. januar 2015 vil hvem du ringer, sender e-post og tekstmeldinger til lagres, sammen med informasjon om hvor du befant deg mens du gjorde det. Opplysninger om når du kobler deg på nettet skal oppbevares, og IP-adressene du har til enhver tid skal også inn i det samme arkivet.

Prisen for å sette opp de nødvendige systemene er anslått til å bli omkring 353 millioner kroner. I tillegg kommer driftskostnader, som er anslått å beløpe seg til rundt 72 millioner kroner hvert år. Mesteparten av dette skal i utgangspunktet dekkes av skattebetalerne. Internettilbyderne må på sin side bla opp 120 millioner kroner for tilrettelegging, og i en rapport regjeringen har bestilt forventes det at tilbyderne vil måtte bruke 18 millioner per år på drift.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket