27. februar 2013

Fikk full kontroll over alle Facebook-kontoer

"Hvordan jeg hacket Facebook OAuth og fikk full tilgang til alle Facebook-kontoer" er tittelen på et innlegg på Nir Goldshlagers sikkerhetsblogg . Her forklarer han hvordan han fant en feil i OAuth, mekanismen som Facebook bruker når de kommuniserer med apper.

- Feilen gjorde meg i stand til å ta full kontroll over enhver Facebook-konto, skriver Goldshlagers som altså har hatt fult innsyn i Facebooklivet til en milliard mennesker.

I blogginnlegget beskriver han en relativt enkel metode, der han prøvde seg frem med ulike nettadresser (URL-er) og fikk lurt Facebook til å gi ham tilgang som var ment for apper.

Kilde: DN.no

25. februar 2013

- Synes det er trist å se hva som skjer med Opera

Opera-gründer Jon Stephenson von Tetzchner hadde allerede trukket seg ut av selskapet på grunn av uenigheter med den nye ledelsen. Etter at selskapet nylig ga opp sin egen nettlesermotor og sa opp en stor gruppe ansatte tar han nå bladet fra munnen.

- Ikke bare er jeg uenig i de strategiske veivalgene ledelsen nå tar. Men jeg blir trist av hvordan selskapet behandler de ansatte. Det skal være gode grunner til å la folk gå. Jeg mener en atmosfære hvor så mange må gå, eller slutter mer eller mindre frivillig, er uheldig både for innovasjonen og de ansatte, sier von Tetzchner til Computerworld.no.

Gründeren mener det var feil av Opera å gå over fra sin egen nettlesermotor, Presto, til Webkit, som domineres av Apple og Google. Han mener selskapet dermed mister sin uavhengighet og muligheten til å ta egne teknoligiske valg. Heretter vil de være mer avhengige av Google og Apples godvilje, mener han.

Kilde: DN.no

18. februar 2013

Spotify er fortsatt et tapssluk

På tross av at Spotify med sine 20 millioner brukere ofte beskrives som en suksesshistorie, fortsetter musikktjenesten å tape penger så det svir.

I løpet av de siste årene har Spotify tilsammen tapt en halv milliard svenske kroner, viser en gjennomgang den svenske avisen Affärsvärlden har gjort. Det skriver Aftonbladet

- Spørsmålet om når vi skal gå med overskudd virker faktisk ikke relevant. Vårt fokus ligger på vekst. Men selvsagt regner vi med at vi vil gå med overskudd på lengre sikt, har gründer Daniel Ek tidligere sagt til Dagens Industri.

Kilde: Aftenposten

13. februar 2013

Åpner for Opera Mobile på iOS

Opera Software kunngjorde i dag at selskapets framtidige nettlesere i stor grad vil baseres på åpen kildekode-prosjektene WebKit, V8 og Chromium, i stedet for selskapets egenutviklede renderingmotor. WebKit har allerede en veldig sterk posisjon som nettlesermotor i mobilmarkedet, siden nettlesere basert på denne er standard i både Android og iOS. Dette har dessverre ført til en situasjon hvor mange utviklere har laget mobiltilpassede webløsninger som kun fungerer skikkelig i WebKit-baserte nettlesere.

Opera Software nok også fått føle dette, og det kan ha vært en medvirkende årsak til overgangen til nettopp WebKit. Men resultatet kan i verste fall bli at Internet Explorer og Firefox i enda mindre grad vil støttes i mobiltilpassede webløsninger.

Kilde: Digi.no

Opera dropper egen nettleserteknologi

Opera har vært en uavhengig nettleserprodusent siden 90-tallet. Det norske selskapet fikk for alvor vind i seilene med lanseringen av Opera Mini, den første nettleseren som gjorde det hensiktsmessig å lese nettsider på mobiltelefoner. Nå dropper selskapet sin egen nettlesermotor, og går for WebKit, den samme løsningen som finnes i nettleseren som følger med Android, og i Apples nettleser Safari. melder Cnet.

I en uttalelse sier Operas teknologisjef, Håkon Wium Lie, at WebKit allerede fungerer godt, og støtter standardene som betyr noe for Opera.

Kilde: Amobil.no

11. februar 2013

Ukjent frist for gratis kart

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) våger ikke å gi seg selv en tidsfrist for frigivelse av rådata fra Statens Kartverk. Det kommer frem etter et møte med interesseorganisasjonene IKT Norge og Abelia før helgen - et møte som statsråden selv tok initiativ til.

Presset på regjeringen øker for å frigi dette materialet. Årsaken er at kartdata skal ha stor gjenbruksverdi i kommersielle kartbaserte tjenester. Blant våre naboer har både Finland og Danmark frigitt materialet.

Og Digitutvalget kom nylig med sin NOU, hvor det anbefaler den samme linjen.

Kilde: tu.no

Boom i online-jobbing

"The Human Cloud" - eller "Menneskeskyen" - en hurtigvoksende pool av rangerte og testede kunnskapsarbeidere innen IT, marketing, kreativt arbeid og støttefunksjoner som tilbyr sine tjenester gjennom internettbaserte plattformer. Oppdragene som utføres er alt fra utvikling av nettsider, oversettelse av tekster, utvikling av grafisk materiell, virtuelle assistenter, jobber knyttet til sosiale medier, markedsundersøkelser og så videre.

Dette bidrar til en globalisering av arbeidsmarkedet. Hvor du bor og hvem du kjenner har ingen betydning i "The Human Cloud" - det eneste som betyr noe er hva du kan og hvor dyktig du er. I tillegg til hvor mye du tar betalt for jobben, selvfølgelig.

Det siste året har vi sett en økning i oppdrag som dreier seg om videoredigering og voice-over. Etterspørselen etter Windows 8-utviklere har også eksplodert. Frilansere som jobber med it-sikkerhet og juridiske tjenester er også svært ettertraktet.

Kilde: DN.no

– Datalagringsdirektivet er fullstendig ubrukelig

Danskenes versjon av EUs datalagringsdirektiv (DLD) ble innført i 2007, og loggfører enda flere opplysninger enn den varianten som skal innføres i Norge. Deres system kom med en prislapp på 200 millioner danske kroner for loggføringsutstyret alene.

Fem år, flere hundre millioner kroner i driftskostnader, og tusenvis av milliarder av loggede datapakker senere, kan det danske justisdepartementet vise til tre enkeltsaker hvor loggført informasjon har blitt brukt.

I de sakene hvor loggførte opplysninger har blitt brukt, finnes det imidlertid ikke mange terrorister å spore. Den danske avisen Information skriver at de tre sakene dreier seg om datakriminalitet, ran og nettbank-innbrudd.

Kilde: Hardware.no

10. februar 2013

På loggede barn blir ikke mindre fysiske aktive

Forsker Ole Melkevik ved Norsk Folkehelseinstitutt undersøkte i sin doktoravhandling om skjermbruk førte til at barn og unge ble mindre fysisk aktive. Svaret var, kanskje overraskende, nei.

- Det ser i alle fall ikke ut som om barn blir mindre fysisk aktive av å bruke mye tid foran skjermen. Det viser seg at de som bruker tid på spill og lignende, også kan ha tid til å være tilstrekkelig fysisk aktive i tillegg. Det ser uansett ut til at hvilke aktiviteter man gjør i tiden like etter skoletid er kritisk. Bruker man denne tiden foran skjermen, er det lite sannsynlig at man finner tid til fysisk aktivitet senere på kvelden.

Kilde: Aftenposten

8. februar 2013

Foreslår endringer i åndsverkloven

Prop. 65 L (2012–2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Lovforslaget har tre hovedelementer.

  1. For det første forslås at rettighetshavere gis mulighet til å registrere IP-adresser som er benyttet til opphavsrettskrenkelser. Dette er viktig for at rettighetshavere skal kunne føre bevis for at rettigheter etter åndsverkloven er krenket. Rettighetshavere vil kunne foreta slik registrering uten konsesjon, men det må meldes fra til Datatilsynet, som kan føre kontroll med hvordan dette gjennomføres.
  2. For det andre foreslås egne regler om at rettighetshavere kan gå til domstolene for å få utlevert informasjon om hvilket internettabonnement som kan knyttes til opphavsrettskrenkelsene. Høyesterett har fastslått at rettighetshavere kan få utlevert slike abonnementsopplysninger etter reglene i tvisteloven. Forslaget innebærer en klargjøring av denne adgangen – terskelen for utlevering av slike opplysninger senkes ikke.
  3. For det tredje foreslås at domstolene kan pålegge internettilbydere å hindre eller vanskeliggjøre tilgang til nettsteder hvor opphavsrett krenkes i grove tilfeller. Terskelen for å ta det i bruk vil være svært høy. Det må være tale om nettsteder som i stort omfang inneholder materiale som åpenbart krenker opphavsretten. Dersom disse vilkårene er oppfylt, skal domstolen foreta en bred interesseavveining for å vurdere om pålegg bør gis. Domstolen skal her veie de berørte interessene mot hverandre – det skal tas hensyn til informasjons- og ytringsfriheten, som er tungtveiende hensyn. Både internettilbyderne og det aktuelle nettstedet skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes. Adgangen til å gi slike pålegg skal brukes med stor varsomhet og forbeholdes bare de mest alvorlige tilfellene. Det innebærer at det ikke kan pålegges hindringer i adgangen til lovlig tilgjengeliggjort materiale i strid med Grunnloven § 100.

7. februar 2013

The pirate bay - Finnene opphever blokaden

I mai i fjor blokkerte Storbritannia for The Pirate Bay. Det har vært en betinget suksess, for å si det forsiktig. For det første viste det seg raskt at blokaden langt fra var effektiv. Og for det andre har nå platebransjen presset myndighetene til å åpne døra på gløtt igjen. 

Årsaken er at The Promo Bay, som ligger under The Pirate Bays domene, har blitt en så viktig markedsføringsinstans for platebransjen at de rett og slett ikke kan være den foruten.

Kilde: ITavisen

pliktavlevering, avleveringsplikt

Kulturdepartementet foreslår i en høring å endre pliktavleveringsloven, slik at den skal gjelde uansett hvilket medium dokumentene er utgitt i. Nasjonalbiblioteket får hjemmel til å høste inn norsk materiale som er gjort allment tilgjengelig på Internett. Men hva ligger i «allment tilgjengelig»?

Kulturdepartementets utgangspunkt er at nærmest alle ytringer og opplysninger skal bevares, at det skal skje uavhengig av hvem som har sagt hva, og uavhengig av om den som har publisert ytringen ønsker at ytringen skal bevares for ettertiden, eller ikke. Datatilsynet er ikke enige i et slikt utgangspunkt.

Departementet mener at de som ikke ønsker å få sitt innhold samlet inn og bevart for ettertiden må passordbeskytte dette. Det betyr at ingen andre måter å beskytte innholdet på, slik som å gjøre innhold utilgjengelig for søkemotorer, skal hindre Nasjonalbiblioteket fra å samle inn opplysningene.

Departementet mener det er nødvendig at alle ytringer må kunne knyttes til identifiserbare personer. Anonymisering av opplysninger er derfor ikke aktuelt, i følge departementet. Datatilsynet støtter ikke et slikt syn.

Datatilsynet mener også at de foreslåtte vilkårene for å få slettet informasjon som lagres hos Nasjonalbiblioteket er for strenge. Departementet åpner bare for sletting av dokumenter med sensitiv informasjon, dokumenter som aldri skulle vært offentliggjort, eller informasjon som er publisert av en tredjeperson.

Last ned:
Kilde: Datatilsynet

6. februar 2013

Derfor rømmer folk fra Facebook

Facebook vokser fremdeles, men et økende antall rømmer fra det sosiale nettverket. Det viser en fersk undersøkelse fra det respekterte målingsinstituttet Pew Internet and American Life Project.

Hele 61 prosent av de som bruker Facebook sier at de en eller annen gang har tatt seg en lengre pause.
20 prosent oppgir at de ikke bruker Facebook mer.

Kilde: ITavisen

Microsoft vurderer Office til Linux

Den frie og åpne operativsystemfamilien Linux blir stadig mer utbredt, takket være økt brukervennlighet i de mest populære utgavene og lanseringen av mange storspill på plattformen.

Flere offentlige myndigheter velger å bytte til Linux-baserte systemer, og dermed må gamle giganter som Microsoft brette opp ermene for å ta igjen tapte markedsandeler. Ifølge nettsiden Phoronix skal nemlig det amerikanske selskapet være interessert i å slippe en egen Linux-versjon av kontorpakken Office. Dette kan skje allerede i 2014.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket