29. desember 2009

Morgenbladet.no - Myter om formidling

Myter om formidling

Det er helt greit at «folkemeningen» slår gjennom når det skal trekkes konklusjoner, det er dette som kalles demokrati. Man må imidlertid være klar over at en slik prosess ikke nødvendigvis fører til forskningsbaserte beslutninger eller noen form for sannhet. En bivirkning kan også bli at vi forskere uttaler oss mer tabloidisert enn vi burde i et forsøk på å vinne også den offentlige debatten. Blir man avslørt i dette, er konflikten igjen godt stoff for pressen, og det standpunkt man forfekter blir svekket. Kanskje har noen klimaforskere havnet i denne runddansen?

Man bør diskutere om det er en fare for at hva som oppfattes sant og usant i et samfunn til syvende og sist bestemmes av hva som selger aviser. Forskere må likevel alltid være villig til åpenhet, fordi alternativet - en lukket vitenskap - ikke er til å leve med. Nettopp derfor bør debatten om forskningsformidling komme ut av oppkjørte spor.

27. desember 2009

Da staten ble gal - bt.no

Da staten ble gal

Kjernen innenfor NPM er som følger: Man later som om offentlige virksomheter er forretningsmessige konserner som konkurrerer i et marked. Nøkkelord er mål- og resultatstyring.

Resultatet er et enormt sløseri med menneskelige og økonomiske ressurser. NPM betyr mer byråkrati, hemmeligholdelse, oppsmuldring av politisk ansvar, store muligheter for korrupsjon.

Hovedoppgaven for de nye offentlige bedriftene er å fremstå som mest mulig «lønnsomme» overfor bevilgende myndigheter. Universitetene produserer for eksempel ikke forskning og undervisning på høyt nivå. De produserer studiepoeng ved hjelp av rask gjennomstrømming. Siden universitetene må late som om de konkurrerer fritt om studentene bruker de over en halv milliard - 600 forskerårsverk - på reklame. Den lille andelen ansatte som ennå kan drive med forskning, bruker store deler av tiden på å skrive «anbud» til offentlige oppdragsgivere.

P 185/09: Publisert og praktisert � Plinius

Publisert og praktisert

Et profesjonsuniversitet som mener noe med dette navnet må utvikle sin egen forståelse av institusjonens hensikt, målsetting og utviklingsstrategier.

Det betyr - tenker Plinius - å ta utgangspunkt i praksisfeltets behov for kunnskaper, ferdigheter og utviklingstiltak i kunnskapsøkonomiens første fase. Da må vi først og fremst droppe forestillingen om at antall publiseringspoeng er en passende målestokk for faglig produksjon innenfor høyskolens viktigste fagområder. Hovedproblemet skyldes forskjellen mellom kunnskapsproduksjonen i teorifag og i praksisfag.

I teorifokuserte fag - som biologi, sosialøkonomi og kunsthistorie - er forskerens arbeid avsluttet når fagartikkelen eller monografien er publisert. Ved søknader om tilsetting eller opprykk leverer du inn dine publikasjoner. Ingen stiller krav til at resultatene har blitt brukt i det praktiske liv. Anvendelse er ikke et relevant kriterium. Den publiserte kunnskapen betraktes som et gode i seg selv.

I profesjonsfagene er ikke dette tilstrekkelig. Her er målsettingen at kunnskapen blir tatt i bruk. Sykepleieforskningen må føre til mer helse. Pedagogisk forskning må føre til mer læring. De akademiske miljøene kan nøye seg med publisert kunnskap. Profesjonsfagene må ha praktisert kunnskap som målsetting.

25. desember 2009

Invitasjon 2010

Medieutdanning og nordisk samarbeid

Seminar på Elvebakken videregående skole, Oslo - 11. og 12. februar 2010 - "Det nye medielandskapet"

Forskere og folk fra bransjen er invitert til å holde innlegg og workshops med innhold knyttet til følgende to tema:

Det nye medielandskapet - og kjernekompetanse i medieutdanningen

Samarbeidsformer og konkrete samarbeidsprosjekter

24. desember 2009

Morgenbladet.no - Ut av andedammen

Ut av andedammen

Medieforskerne skriver i boken at norsk film i dag er «noe som beundres og hylles». Men er det egentlig sant? Ingen vil vel finne på i dag, som drosjesjåføren som beskrives i bokens innledning, å kaste ut noen fordi de lager norsk film. Men likevel, er det ikke langt mer provoserende å hevde at norsk film er bra enn å si at den er dårlig?

Solum og Iversen bruker begrepet «middlebrow» på den norske kulturen. Film-Norge er preget av «kulturuttrykk som lover tilgang til allmenngyldige eller universelle sannheter mot en beskjeden anstrengelse fra publikums side», skriver de i boken. Men hva med alle filmfansene som vil ha virkelige utfordringer heller enn pretensjoner om allmenngyldige sannheter?

- Pendelen har nok svingt for langt i publikums retning. Ønsket om å nå 25 prosent markedsandel, som Trond Giske satte som krav, har resultert i at kunstnerisk ambisiøse prosjekter som Sara Johnsens Upperdog også frir vel mye til publikum. Det er lenge siden Stella Polaris hadde premiere, og det ser ikke ut som om bransjen etterspør den typen filmer. Det syns jeg gjør filmkulturen fattigere, sier Solum.

23. desember 2009

Bibliotek vil have kulturarven p�Google - Politiken.dk

Bibliotek vil have kulturarven på Google

Netgiganten Google skal digitalisere den danske kulturarv. I hvert fald hvis det står til Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen.

Mens forfattere og forlag verden over er skræmte over Googles forsøg på at skanne alverdens biblioteker og gøre dem tilgængelige på nettet, går Det Kongelige Bibliotek modsat. Baggrund: Google har de penge, det danske nationalbibliotek ikke kan skaffe hos de danske politikere.

Erland Kolding Nielsen skønner, at biblioteket har brug for en halv mia. kr. for at bevare dansk litteratur udgivet frem til 2000 i digital form, og i øjeblikket har han kun udsigt til - måske - at få del i de syv mio. kr. årligt, som et bredt flertal har afsat i årene 2010 til 2012 til digitalisering af hele den danske kulturarv.

Derfor vil han om kort tid henvende sig til Google.

21. desember 2009

thinking with my fingers: �rsakssammenhenger og spill

Årsakssammenhenger og spill

I anledning VGs ualminnelig dårlige artikkel om sammenhengen mellom et drap på Kongsvinger og spilling av World of Warcraft og Counterstrike, vil jeg vise til en artikkel om skoleskytinger og moralske panikker. Denne artikkelen kritiserer den overforenklede ideen om at mennesker ikke er i stand til å skille mellom fantasi og virkelighet, og den like enkle forskningen som underbygger denne konklusjonen - blant annet ved å vise til et solid forskingsmateriale som gir andre/alternative svar. Samtidig viser den til FBIs funn når det gjelder drapsmenn som spiller spill (s 28 i C. J. Fergusons artikkel).

I følge FBI er altså ikke årsakssamennhengen mediebruk -> vold, men interesse for å bruke vold -> mediebruk. Altså, hvis du liker/ønsker å bruke vold er du interessert i medieuttrykk som inneholder vold. Videre påpeker de at voldsmenn som bruker spill er mer interessert i voldshandlinger enn å kose seg med å spille. De er altså fokusert på våpen og vold, uansett kontekst.

S�mye koster en god VG-sak - DN.no

Så mye koster en god VG-sak

VG-sjef Torry Pedersen mener kvalitetsjournalistikk nærmest er blitt et sjablongbegrep uten noen form for innhold, og han sier det er bedre hvis man om arbeidsintensiv journalistikk.

- Det lages god journalistikk i dag som ikke er veldig dyr å lage, men vi må ikke innbille oss at norsk presse har de store fundamentale avsløringene hver dag. Innimellom glimter de store papirredaksjonene i Aftenposten, Dagens Næringsliv og VG til med avsløringer som avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet, sier Pedersen til DN.

Han mener deler av pressestøtten heller bør brukes på kostbar journalistikk, fremfor å holde liv i aviser som ikke har livets rett.

19. desember 2009

Leder DN: Huitfeldt som smaksdommer - DN.no

Huitfeldt som smaksdommer

Dagbladet har signalisert at den ønsker regelendringer slik at avisen kan motta direkte pressestøtte, ved at løssalgsaviser inntas i ordningen. I 1974 stemte Stortinget for «Lex Arbeiderbladet», som sikret økonomisk særbehandling for Ap-organet. Nå ser det ut som den sittende kulturminister ønsker å strekke ut en hånd til en annen avis som står partiet nær.

På et vis var det fornuftig av Giske å nedsette mediestøtteutvalget. Dagens ordning har overlevd seg selv. Samtidig er tidspunktet vanskelig. Ingen vet hvor stor del av dagens mediekrise som skyldes konjunkturer og hvor mye som er strukturelle og teknologiske endringer.

Utvalget vil ikke si noe sikkert om hvordan nordmenn vil ønske å lese og delta i den offentlige samtale om fem, ti eller 20 år. Det er grunn til å tro at nesten uansett hva utvalget finner på, så vil et nytt støtteregime ha kortere levetid enn de 40 årene som dagens pressestøtteordning har vart. Hvis Huitfeldt i den politiske behandling av utvalgets rapport samtidig skal opptre som journalistisk smaksdommer, kan den bli en parentes.

6 millioner bortkastede ark - DN.no

6 millioner bortkastede ark

Telenor har implementert et nytt sentralisert system for utskrifter ved sitt hovedkvarter på Fornebu. Det nye systemet bruker såkalt pull-printing, som betyr at en utskrift ikke blir startet før den som har bestilt den går bort til skriveren og identifiserer seg.

Dette tilsvarer 6 millioner papirark, eller vekten av fire elefanter, ifølge Telenor. Besparingen i CO2 er 84 tonn per år.

18. desember 2009

Norske studenter stiller h�ye krav - DN.no

Norske studenter stiller høye krav

Norske studenter er også Nordens mest trygghetssøkende. 49 prosent søker trygge og stabile jobber, mot bare 30 prosent av danskene og 39 prosent av finnene. Å ha en god balanse mellom privatlivet og jobben er også viktig for de norske studentene, som også skyr de minste bedriftene.

At bedriften viser sosialt ansvar, betyr mindre. Kun 17 prosent mener dette er viktig. Det er lavest i Norden og langt unna Sverige, der én av fire studenter setter krav til sosialt ansvar.

Nordmennene er utålmodige og mest opptatt av det som skjer her og nå, og vil ha goder i starten av karrieren heller enn senere.

17. desember 2009

Forbrukerombudet

Ulovlige bransjeregler for blåtannreklame

Forbrukerombudet har tidligere slått fast at det kreves samtykke fra forbrukeren før det er lov for næringsdrivende å sende ut reklame til mobiltelefoner via blåtann. Dette er samme kravet som gjelder ved e-post og SMS-reklame.

Bransjeorganisasjonene Nordma, Anfo og Inma har hatt svært vondt for å akseptere Forbrukerombudets standpunkt og var i september i dialog med ombudet om dette.

Etter møtet med bransjeorganisasjonene har ikke spørsmålet om blåtannmarkedsføring vært oppe til nærmere diskusjon før det nå plutselig har blitt publisert «retningslinjer» for blåtannmarkedsføring på organisasjonenes nettsider.

Retningslinjene er stikk i strid med standpunktene Forbrukerombudet tidligere har meddelt bransjen. Blant annet sies det i retningslinjene at det er fritt fram for alle næringsdrivende å sende reklame via blåtann til mobiltelefonene til forbrukere som oppholder seg i forretninger, på kjøpesentre eller til og med ute på gater og togstasjoner. Det eneste bransjen anbefaler er at det bør settes opp plakater som opplyser om dette.

Dagbladet kutter 35 stillinger

- Vi kutter 35 stillinger, hovedsaklig innenfor redaksjonen, sier administrerende direktør i as Dagbladet og DB Medialab as, Terje Wibe.

Dagbladet har det siste halvannet året gjort store endringer, og kuttet senest denne måneden antall sider i søndagsavisen. De nye oppsigelsene vil skje i andre halvår av 2010.

Dagbladet har slitt i årevis. Det har vært kuttet kraftig i stillinger over lengere tid. Anne Aasheim ble ansatt som sjefredaktør i avisen i 2006 og overtok en allerede kriserammet avis. Hun uttalte den gangen at hovedintensjonen var at ingen skulle bli sagt opp.

16. desember 2009

300 millioner f�r tilbud om Opera - DN.no

300 millioner får tilbud om Opera

Opera har fått gjennomslag for at Microsoft må sende alle sine Windows-brukere i Europa innom en skjerm der de får informasjon og mulighet til å laste ned alternative nettlesere. Denne funksjonen skal også bli liggende som et ikon på skrivebordet, så man kan laste ned flere nettlesere senere.

Spenningen knytter seg nå til hvordan dette vil slå ut for Opera og de andre konkurrentene.

- Dette må være positivt for alternative nettlesere, men det er vanskelig å si hvor mange millioner som vil bytte, sier kommunikasjonsdirektør Tor Odland i Opera til Dagensit.no.

Apple-Gestapo jakter p�r�tne epler - HegnarOnline

Apple-"Gestapo" jakter på råtne epler

Worldwide Loyalty Team. En term som kunne vært tatt rett ut av George Orwells 1984 eller Adolf Hitlers Mein Kampf. Tittelen stammer ikke fra disse, men er tittelen på en global avdeling i Apple, med ansvaret for overvåkning av selskapets ansatte. I korte trekk; de tror du er skyldig i industrispionasje inntil det motsatte er bevist.

Mistenker ledelsen av selskapet at en avdeling har lekket informasjon, dukker Worldwide Loyalty Teams "Special Forces" opp. Disse kontakter avdelingslederen, som stenger ned hele avdelingen. Dette er starten på en "Operation Lockdown".

Operation Lockdown er ikke et ukjent fenomen hos Apple. De ansatte må sitte helt i ro på sine plasser, alle mobiltelefoner blir samlet inn (de ansatte må åpne opp alle låsemekanismer) og alle datamaskiner blir gjennomgått i detalj.

15. desember 2009

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen - regjeringen.no

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen

Tidsbrukutvalget leverer i dag sin rapport til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Våre undersøkelser viser at lærerne ønsker å bruke mer av sin tid på undervisningsrelaterte oppgaver og faglig oppfølging av elevene, sier utvalgets leder Kirsti Kolle Grøndahl.

- Mange oppgaver som lærerne i dag utfører i skolen, tar for stor del av lærernes tid. Dette gjelder blant annet konfliktløsning, holde ro og orden, fellesmøter, dokumentasjon og rapportering, lokalt læreplanarbeid og praktiske oppgaver.

Beslutninger som tas på de ulike nivåene, får konsekvenser for den enkelte lærers tidsbruk. Tidsbrukutvalget har derfor pekt på over 90 tiltak som kan gjennomføres på alle nivåer, og som vil ha betydning for at lærerne kan konsentrere seg om skolens kjerneoppgaver: Undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.

14. desember 2009

Nå kommer "gPhone"

Nå skal Google, som er hovedsponsor bak det åpne mobilsystemet Android, lage en egen telefon. Den får ikke navnet gPhone, men Nexus One og det er HTC som skal produsere telefonen for Google, skriver Wall Street Journal.

HTC er den største produsenten av Android-baserte telefoner i verden og selskapet har brukt betydelige midler på å hjelpe til med utviklingen av Android.

Google kan ha flere motivasjoner for å gjøre dette valget. Det kan være en del av avtalen med HTC at de skal bestille en Android-telefon av dem som takk for hjelpen med operativsystemet. Men det kan også være for å se om varemerket deres er sterk nok til å bære dem inn i en helt ny industri.

Hvem er du p�nett? - DN.no

Hvem er du på nett?

Hvem er du på nett? Skeptiker eller turbobruker? Karrieremenneske eller Kari Facebook?

- Telenor skjelver ikke - DN.no

Telenor skjelver ikke

Nå øker makshastigheten med mer enn ti ganger igjen, når Netcom i dag lanserer neste generasjons mobilnett, 4G, som på fagspråket kalles LTE. Netcom er først i verden, men Telenor er ikke engang i nærheten av lansering.

- Når vi kommer så kommer vi kraftig, men jeg tror ikke det er før i 2012, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Dagens it.

13. desember 2009

PROSA - faglitter�rt tidsskrift : Leder : Sakprosamangfold vs bokhandelen

Sakprosamangfold vs bokhandelen

«Færre bokhandler enn før abonnerer på en stor bredde av sakprosa­bøker,» skrev bladet Bok og samfunn i slutten av oktober. Få vanlige lesere aner noe om disse abonnementsordningene. Men den som tror man finner årets bøker i dagens bokhandler, må tro om igjen. Det er særlig sakprosaforfattere og -forleggere som erfarer at årets nye abonnementsordninger, som er en del av Bokavtalen mellom Bokhandler­foreningen og Forleggerforeningen, er dårlige ordninger for ny, norsk litteratur.

Årsaken er innholdet i dagens fire abonnementstyper, og hvilket av disse bokhandlene velger. Det såkalte breddeabonnementet, der bokhandelen får tilsendt et «førsteeksemplar» av all ny skjønnlitteratur og sakprosa, velges nå av langt færre, 52 mot tidligere 116 bokhandler. Over halvparten av Norges viktigste bokhandler har i år altså sagt nei til å motta ett eksemplar av årets bøker. De velger heller abonnement som er knyttet opp mot Kulturrådets innkjøpsordninger - som for sakprosaens del er svært selektiv. Ett av abonnementene, som ca. 150 bokhandler har valgt, ekskluderer sakprosaen helt. Når det viser seg at de nye abonnements­ordningene har gitt så uheldige utslag for sakprosaen, bør bransjen diskutere og finne alternativer snarest mulig.

11. desember 2009

Ingen vil velge en Nokia - DN.no

Ingen vil velge en Nokia

Tidligere kunne Nokia lokke kundene med megapiksler, GPS og andre heftige spesifikasjoner, og de gjorde dette bedre og billigere enn noen andre. Men de nye konkurrentene Google og Apple kommer ikke alene til mobilverdenen. De tar med seg alle sine venner i krigen.

- Det er verken maskinvare enn programvare som sådan som blir avgjørende, men økosystemet du klarer å bygge rundt din plattform. Hvor stort er engasjementet rundt ditt produkt og hvor stort er brukermiljøet, er faktorene som blir avgjørende, sier Carolina Milanesi, analysesjef i Gartner Group til Dagensit.no.

Hun viser til oppmerksomheten rundt Apples iPhone og engasjementet blant utviklere til å lage applikasjoner til iPhone som det beste eksemplet.

Ballade.no - Kampen mot ulovlig fildeling – kan og b�r den vinnes?

Kampen mot ulovlig fildeling - kan og bør den vinnes?

Den tradisjonelle modellen for musikkbransjen har vært at hvert enkelt album eller hver enkelt låt selges til lytterne. Inntekten fra dette salget er ”grunnfjellet” som har finansiert hele bransjens verdikjede, bl.a. komponister, utøvere, lydteknikere og alle funksjoner i plateselskapene, produksjonskostnader ved å lage fysiske kopier, distribusjonskostnader, platebutikker. Inntekten fra salg av musikk har imidlertid falt kraftig de siste årene pga. fildeling og nedlasting av digitale lydfiler.

Den offisielle politikken ser ut til å være å kriminalisere og kjempe mot fildelingen for å opprettholde den tradisjonelle finansieringskanalen. Dette arter seg som en form for våpenkappløp mellom fildelere på den ene siden, og ulike former for kopibeskyttelse og juridiske virkemidler på den andre.

- Er det mulig/realistisk å opprettholde "the old way"?
- Er det ønskelig?
- Hvilke alternativer finnes?

10. desember 2009

Opera f�r mobil-konkurranse - DN.no

Opera får mobil-konkurranse

Nå melder News.com at Mozilla endelig er klar til å lansere en nettleser for en mobiltelefon neste uke. Dette er et marked der Opera i dag er størst - de har flere aktive brukere av Opera mini alene enn det totale salget av Apples iPhone. De andre aktørene på markedet er Apples Webkit-baserte Safari-nettleser, og Googles nettleser for Android, som også er basert på Webkit.

News.com påpeker at Firefox på mobil har én stor fordel, nemlig at den har en stor slektning på pc. Kodebasen skal være den samme som i Firefox 3.6, noe som trolig vil gjøre det lettere å skape samspill mellom pc-nettleser og mobilnettleser. De kan synkronisere bokmerker, passord og andre funksjoner mellom mobil og nett og mobilversjonen skal kunne kjøre en del tilleggsprogrammer til Firefox.

9. desember 2009

Bloggerne ruler! - Meninger - Debatt - Aftenposten.no

Bloggerne ruler!

Bloggerne leverer uredigert versjon, journalistene den redigerte. Leserne velger i stadig økende grad bloggerne. Dette bidrar også til ett mer gjennomsiktig samfunn både for privatpersoner og bedrifter. Dette fører til at blant annet bedrifter må forholde seg til bloggere slik de forholder seg til pressen, og privat engasjement får en troverdig kanal via blogging som påvirker langt inn i maktens korridorer.

Hvem som er den mest betydningsfulle blogger i Norge er avhengig av hva man måler etter. Men, redaksjoner og journalister rundt omkring må forholde seg til konkurranse fra bloggere på alle plan. Ikke bare tar bloggerne lesere, blir referert til og påvirker. De tar nå også annonsekroner fra de etablerte avishusene. Redaksjoner bygges ned, mens bloggerne øker i antall.

Spam - Svartelistet Telenor p�grunn av spam - digi.no : Personlig teknologi

Svartelistet Telenor på grunn av spam

Noen av nettets største aktører svartelistet enkelte av Telenors e-postservere.

Microsoft Hotmail er blant tjenestene som har sperret for å motta Telenor-meldinger sendt fra online- og frisurf-kontoer.

Yahoo har også sett seg nødt til å blokkere e-post fra enkelte av Telenors IP-adresser, får digi.no nå oppgitt av selskapet.

- Det er ikke første gangen dette skjer. Noen har benyttet kontoer hos oss og sendt spam. Det kan dreie seg om kunder eller kunder som er hacket og misbrukes av andre, forteller sikkerhetssjef Rune Dyrlie i Telenor.

8. desember 2009

NA24 - Skal lage �musikk-YouTube� Propaganda

Skal lage "musikk-YouTube"

Den nye nettsiden Vevo eies av Universal Music Group, Sony Music Entertainment og The Abu Dhabi Media Company. Også EMI Music skal ha gjort en avtale med Vevo. Videotjenesten skal være i samtaler med den fjerde store selskapet, Warner Music, men der er det foreløpig ikke noen avtale på plass, skriver New York Times.

Det er Google-eide YouTube som skal levere den tekniske plattformen og serverkapasitet, og målet er å heve kvaliteten og musikkopplevelsen for musikkvideoene.

Tjenesten lanseres i USA og Canada i dag.

10.000 ganger raskere p�ti �r - DN.no

10.000 ganger raskere på ti år”Ketchup-effekten” kalles det gjerne, når noe lar vente på seg lenge, men så plutselig flommer ut over alle grenser. Slik var det med mobilt bredbånd. De første teknologiene var ikke kraftige nok til å sette i gang flommen, men for to år siden kom endelig Turbo-3G, og da kom rekordveksten.

På to år har dette markedet nærmest gått fra null til rundt en halv million brukere. Og vi går mot en ny dobling noen måneder ut i 2011, tror Tore Aarønæs, teleanalytiker i Norsk Telekom.

Han tror mange undervurderer kraften i det som nå skjer.

7. desember 2009

Sveriges Radios policy for sosiale medier skaper furore � NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

Sveriges Radios policy for sosiale medier skaper furore

Det virker som Dagbladets Jan Omdahl traff midt i blinken når han sa at hjemmealenefesten for journalister og sosiale medier er over på sist NONA-debatt. Siden den gang har nye retningslinjer for bruk av sosiale medier på så forskjellige kanter av verden som i LA Times og Sveriges Radio skapt debatt, og da jeg gjesteblogget om Twitter Mishaps og Nettiquette for journalists på Journalism.co.uk ble saken retvitret av mediefolk både i USA og Europa.

Du kan lese mer om LA Times’ nye policy her, og du finner en interessant debatt om den i kommentarfeltet på Shannon Pauls boggpost om den. Men amerikanske medier har en så annerledes kultur enn norske, med mye strengere holdninger til omgang med kilder, at jeg synes det er mer interessant å se på de nye retningslinjene til Sveriges Radio.

6. desember 2009

Thon kuttar st�tte til NTNU etter krav om Israel-boikott | www.vl.no

Thon kuttar støtte til NTNU etter krav om Israel-boikott

Finansmannen finn det heilt uinteressant å gje økonomisk støtte til eit miljø der politisk syn, etter Thon si meining, tydelegvis kan komme framfor eit godt forskarmiljø. Det er Aftenposten som skriv dette.
/../
Styret vedtok 12. november å avvise kravet om akademisk boikott av Israel. I brevet som vart sendt to dagar, skreiv Thon at han rekna med at utfallet ville bli nei til boikott. Men han var uansett så irritert over dei sterke boikott-krava og framstillinga av NTNU som eventuelt verdas første universitet som boikotta Israel, at han sa takk for seg, ifølgje Aftenposten. Thon gjorde det klart at vidare korrespondanse eller møte om saka ville vere fånyttes.

1. desember 2009

Spotify - — Det kommer store ting fra Spotify - ITavisen

Det kommer store ting fra Spotify

Spotify gir seg ikke. De siste månedene har den svenske musikktjenester blitt lansert på de fleste relevante mobilplattformer, først og fremst iPhone, Android og Symbian. Nå avslører de litt av sine fremtidsplaner, under en konferanse i London nylig.

Blant annet forteller en av selskapets sjefer, Shakil Khan, at de ser på muligheten til å inkorporere Spotify i TVer som har internett-tilkobling. I tillegg nevner han at de til stadighet blir kontaktet av spillkonsollprodusenter om et mulig samarbeid. Det betyr ikke nødvendigvis at Spotify på Xbox 360 eller PS3 er rett rundt hjørnet, men vi blir ikke akkurat overrasket den dagen det annonseres.

30. november 2009

Media - N�starter nettavisene med betaling - ITavisen

Nå starter nettavisene med betaling

I hele 2009 har nettavisene snakket om betalingsmodeller. Og både Google og Microsoft har tilbudt såkalte mikrobetaling som skal gjøre dette mulig i stor skala.

Nå har det britiske mediekonsernet Johnston Press tjuvststartet. På tre av avishusets nettsteder - Worksop Guardian, the Ripley & Heanor News og Whitby Gazette - vil leserne måtte betale fem pund (om lag 46 kroner) for tre måneders abonnement.

For denne summen får de leser artiklene i sin fulle lengde. De som velger ikke å betale, får bare se overskrift og ingress.

forskning.no > - Bedre l�rere avgj�rende

Bedre lærere avgjørende

Det er lite som tilsier at reduksjon i klassestørrelse gir mer læring, eller at resultatene blir bedre av å gruppere elevene etter evner. Derimot er kvaliteten på læreren alfa omega, mener mannen bak studien, John Hattie ved Auckland University.

Han sier det er på høy tid at prestasjonsrelatert avlønning blir tatt seriøst.

Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark er enig i at noe må gjøres med læreryrket.

- Det er et sterkt behov for at innholdet i lærerutdanningen blir mer forskningsbasert, sier han til forskning.no.

Utdanningsforbundet ønsket ikke å uttale seg om saken.

Kilde:

John Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Relating to Achievement, Taylor & Francis, 2009

29. november 2009

Forsvaret rekrutterer 17-�ringer med Facebook-kopi - VG Nett om Forsvaret

Forsvaret rekrutterer 17-åringer med Facebook-kopi

Nettstedet «Futurebook» er av utseende svært likt Facebook, noe som ifølge Forsvaret er helt bevisst. Men hensikten med Futurebook er ikke å holde kontakten med gamle venner slik som i originalen. Forsvaret håper at den skal gjøre ungdommen nysgjerrige før de blir kalt inn til sesjon i januar.

Dette får June Beth Rovik, som er mor til en av dem som har fått opprettet en slik profil, til å reagere.

- De stjeler navnet ditt. På andre nettsteder, som Facebook og Nettby, ville du ha blitt kastet ut hvis du ble tatt for å lage en falsk profil, sier hun til VG Nett.

27. november 2009

P�H�yden - – Pressest�tta m�endrast (19.11.2009)

- Pressestøtta må endrast

I oktober nedsette Kultur- og kyrkjedepartementet (KKD) eit utval som skal føreta ”en helhetlig vurdering av bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet”. Med andre ord skal ein vurdera den norske pressestøtta og momsfritaket, som i følgje KKD har vore nærast uendra sidan slutten på 60-talet. Utvalet skal levera innstillinga si i løpet av neste år.

I Danmark har eit utval nyleg levert si innstilling. Forskningsgruppa for medie-, ikt- og kulturpolitikk inviterte måndag Anker Brink Lund for å leggja fram det danske utvalet sine konklusjonar. Brink Lund har sidan 2007 arbeidd med rapporten.

Kort fortalt konkluderer rapporten med at den noverande danske pressestøtta bidreg til å sementera og konsolidera det noverande danske mediebiletet. Brink Lund skildra ei mediestøtte som har utvikla seg gradvis, med tiltak som var verdifulle på tidspunktet dei vart innført, men ikkje vist seg å skapa utvikling på sikt.

Morgenbladet.no - Ein medieodyss�

Ein medieodyssé

Kva er det vi er vitne til med Twitter og Facebook sitt inntog i den offentlege debatten? Er det eit endeleg opprør mot tabloidane si fordummande folkeliggjering? Er det den store fridommen, internett, som viser styrke? Er det nettsamfunn utan sjølvpålagde grenser og faglege korrektiv vi skal sette vår lit til?

Blant nokre av dei 1,5 millionar nordmenn som er registrert på Facebook kom eg nyleg over ein tråd der høgt utdanna middelklassefolk diskuterte kven som er den hottaste av Tjostolv Moland og Joshua French. Det finst ikkje spor av opprør i trådar som dette. Tvert imot ser vi kimen til ein ny type humørfylt, folkeleg konformitet vekse ut av dei sosiale media, med alle sine intellektuelle. Det er mykje meir sladder å finne her enn det som stod på trykk i VG og Dagbladet under orderudsaka. Dagbladets argaste kritikarar har for lengst falle for eigne grep og endar mest sannsynlig opp med å føre arven vidare når papiravisene snart legg ned. Det er ikkje vanskeleg å sjå føre seg ei redigert Dagbladet-framside: Bilde av ein lallande Tjostolv Moland under tittelen «Se hvor kjekk han er!», distribuert på Facebook og Twitter. Raskt som lynet.

25. november 2009

Denne mannen vil lukke det �pne nettet - kultur - Dagbladet.no

Denne mannen vil lukke det åpne nettet

Et samarbeide mellom Microsoft og News Corporation kan sees som en bevegelse nettopp mot en slik kabel-tv-modell for nettet.

Som New York Times påpeker, vil en slik avtale bli et vannskille i nettets historie.

Avtalen kan få flere mediehus til å velge side. Plutselig er det ikke lenger en selvfølge at alle nettsteder er like tilgjengelige for alle nettbrukere. I første omgang er det bare snakk om synlighet - i neste omgang kan det være snakk om tilgang.

Ryan Chittum argumenterer godt for Murdochs metode i denne artikkelen i Columbia Journalism Review. Han mener nettaviser kan tjene på å kvitte seg med en stor andel tilfeldige lesere, og i stedet hente abonnements- og annonseinntekter fra en «hard kjerne» av lojale lesere som virkelig bryr seg om merkevaren.

23. november 2009

Wikipedia - Wikipedia svekkes av slitasje p�de frivillige - digi.no : Jobb & utdanning

Wikipedia svekkes av slitasje på de frivillige

Wikimedia-stiftelsen bekrefter funnene i en spansk doktoravhandling. I våres disputerte Felipe Ortega med avhandlingen Wikipedia: A Quantitative Analysis ved det spanske universitetet Universidad Rey Juan Carlos.

For den engelsk språklige utgaven av Wikipedia begynte nedgangen i antall bidragsytere i 2008: I gjennomsnitt var tallet på bidragsytere som trakk seg hver måned - rundt 20.000 - for første gang større enn tallet på nye som meldte seg - rundt 15.000.

En annen observasjon er at frivillige faller langt fortere fra Wikipedia enn fra andre store samarbeidsprosjekter på web, som Debian. Den gjennomsnittlige bidragsyteren til Wikipedia holder bare på et års tid. Halvparten gir seg etter 150 dager.

Betaling for �forsvinne fra Google - DN.no

Betaling for å forsvinne fra Google

Microsoft har hatt diskusjoner med News Corp om en plan som kan føre til at selskapets enorme nyhetsimperium forsvinner fra Googles søketreff, skriver Financial Times.

Microsoft driver den konkurrerende søkemotoren Bing, og planen skal være at Microsoft betaler News Corp for eksklusivitet i søkeverdenen. Flere i mediebransjen håper nå at det kan brygge opp til budkrig mellom søkemotorene om nyheter – på samme måte som TV2 har klart å få store summer ut av tv-distributørene skal det koste søkemotorene å ha med de viktige nettstedene.

Det skal være Rupert Murdochs News Corp som tok initiativ til samtalene, men i følge Financial Times har Microsoft også vært i kontakt med andre nyhetsorganisasjoner.

Forbud mot mobiler i franske skoler - Puls - NRK

Forbud mot mobiler i franske skoler

Den franske regjeringen vil forby mobiltelefoner i barne- og ungdomskolen. Det er faren for at stråling fører til helseskader som ligger til grunn for regjeringens føre vàr-tiltak.

Forslaget skal behandles i nasjonalforsamlingen over nyttår.

Det er den samlede forskningen på området som har fått regjeringen til å ta affære. Helsemyndighetene har analysert 2500 internasjonale studier om mobilbruk. 11% av disse (275 forskningsrapporter), viser at mobilstrålingen utgjør en helserisiko.

22. november 2009

Sykefrav�r: en l�sning p�jakt etter et problem | indregard.no

Sykefravær: en løsning på jakt etter et problem

Jeg har tidligere argumentert for at det er svært vanskelig å dra konklusjoner ut fra datamaterialet for 2008 og 2009. Nedgangskonjunkturen har gjort det mye mer attraktivt for arbeidsgivere å skyve halvproduktive arbeidstakere over på statens hender. Vi ser dette igjen i at det spesifikt er sykefraværet for menn i privat sektor som øker. Når professorer på Blindern forklarer dette med at arbeidsmoralen har blitt dårligere, virker det helt utrolig på meg. Skulle arbeidsmoralen ha blitt dårligere over natta?

Men det var min tidligere kritikk. Nå over til noe mye alvorligere: nemlig at ideen om det gallopperende sykefraværet er et falsum. Grafen under viser Statistisk Sentralbyrå sine tall for total andel av arbeidsdager som går bort pga. sykefravær. Som grafen viser, har sykefraværet falt siden 2001, og bare marginalt krøpet oppover i 2008 og 2009. Det er langt i fra noen krise. Det er minimale, fullt forklarlige og svært godt forståelig endringer.1

20. november 2009

E-forvaltning - eNorge sakker akterut - digi.no : Juss & samfunn

eNorge sakker akterut

Norske politikere har i en årrekke pratet høyt om sine ambisøse planer for utvikling av offentlige elektroniske tjenester. En fersk europeisk undersøkelse viser at utviklingen går raskere i EU enn i Norge, som må se seg forbikjørt av flere land.

På målekriteriet elektronisk handel scorer Norge til en plassering midt på treet blant europeiske land, ifølge rapporten «Smarter, Faster, Better eGovernment» (PDF), som er utarbeidet av Capgemini på vegne av EU.

De to siste årene er Norge tatt igjen av våre nordiske naboer, samt land som Frankrike, Irland, Estland og Slovenia. Grunnen til det er at arbeidet med nye eforvaltningstjenester er kraftig bremset i påvente av en skikkelig eID-løsning.

Dette inneb�rer datalagringsdirektivet - Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet

Dette innebærer datalagringsdirektivet

Grunnet en del misforståelser rundt hva en eventuell implementering av datalagringsdirektivet innebærer har Datatilsynet utarbeidet en oversikt.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006 og skal etter planen implementeres av alle medlemsland og EØS-land. Formålet med direktivet er å gi myndighetene bedre muligheter til å bekjempe alvorlig kriminalitet ved at opplysninger om tele- og nettrafikk lagres.

Lenke til datalagringsdirektivet, dansk versjon (ekstern lenke, nytt vindu).

Lenke til Artikkel 29-gruppens uttalelse om datalagringsdirektivet (PDF, nytt vindu).

Lenke til Datatilsynets samleside om datalagringsdirektivet.

19. november 2009

Studvest.no - Nyheter - Mistenker studenter for luksusforbruk

Mistenker studenter for luksusforbruk

- Med et moderat forbruk trenger en student 11 000 kroner i inntekter i måneden, så det sier seg selv at dagens studiestøtte på under 9000 kroner ikke er nok å leve for, sier leder i Norsk Studentunion, Anne Karine Nymoen.

48 prosent av studentene får støtte fra familien, i gjennomsnitt 2 200 kroner i måneden, ifølge en undersøkelse Synovate har gjort for Postbanken. Halvparten av studentene svarer at de jobber ved siden av studiene.

- Disse resultatene setter i gang mange spørsmål, og det første vi vil gjøre på nyåret er å sette i gang en levekårsundersøkelse blant studentene. Vi ønsker å finne ut om de ekstra inntektene går til nødvendigheter eller luksusforbruk, sier statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet (KD).

BALLADE: Musikken d�r, alle taper

Musikken dør, alle taper

Med dagens fildelingstilstander ville verden aldri fått høre "Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band" hevder artist og komponist Tore Magnus Pettersson.

I denne kronikken, som først ble publisert i Dagsavisen 18. november, beskriver Tore Magnus Pettersson hvordan han mener fildelingen påvirker selve musikken. Han beskriver selv tilnærmingen som en "konstruert innfallsvinkel" hvor målet er å gi "leseren innsikt og forståelse for at vi alle taper hvis ikke komponister, musikere, plateselskaper o.a. får beholde sin rett til betaling for sine lydprodukter".

17. november 2009

Hva er personvernskolen? | Personvernskolen

Personvernskolen

Personvernskolen er et nettsted for deg som ønsker hjelp til fortolkning av personopplysningsloven- og forskriften. Her finner du forklaringer til paragrafene i loven, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger.

Skulle du ikke finne svar i forklaringene til loven, eller du er usikker på om og hvordan loven gjelder i et konkret tilfelle, kan du sende inn spørsmål til Personvernskolens ekspertpanel. Spørsmålet ditt, og svaret du får, vil bli publisert på nettstedet slik at andre også kan få nytte av det.

Både spørsmålene som stilles og svarene som gis inngår i et forskningsprosjekt ved Senter for rettsinformatikk (SERI), Universitetet i Oslo, som har til hensikt å kartlegge personvernutfordringer i grunnutdanningen.

forskning.no > - Mobilen p�virker hjernen

obilen påvirker hjernen

Resultatene er basert på to studier som undersøkte endringer i såkalte biomarkører i blodet.

Blant annet målte de nivået på et protein i den såkalte blod-cerebrospinale væskebarrieren, som bidrar til å beskytte hjernen mot ytre påvirkninger.

- Funnene behøver ikke nødvendigvis være grunnlag for bekymring, understreker doktorgradsstipendiat ved Örebro Universitet, Fredrik Söderqvist, i en pressemelding.

Men ettersom de tyder på at hjernen påvirkes av mikrobølgene fra trådløse telefoner, kan det finnes andre og fremdeles ukjente effekter som kan ha betydning for helsa, heter det i pressemeldingen

Nei til E-valg | www.ba.no

Nei til E-valg

Flere kommuner, deriblant Bergen, ble invitert til å delta i E-valg 2011-prosjektet. Dette prosjektet åpner for at folk kan stemme over internett ved kommunevalget i 2011.

Mandag kveld stemte Bystyret i mot at Bergen kommune skal være med på prosjektet. Christopher Brun fra Høyre var en av dem som stemte i mot forslaget. Det er spesielt det demokratiske og sikkerhetsmessige aspektet Brun er kritisk til.

Det var mange som delte Bruns bekymringer ved gårdagens bystyremøte. Thorstein Dahle var en av dem.

- Selv om IT-sikkerheten er et stort problem i denne saken, er ikke dette den største utfordringen. Kan folk stemme hjemmefra er det umulig å overvåke om folk bli påvirket idet de skal avgi sin stemme, sier han.

Vil tvangsutstyre biler med gps

Vil tvangsutstyre biler med gps

Nederland satser på en stor omlegging av bilavgiftene. Den vanlige årsavgiften skal avvikles, og bilistene vil i stedet betale for antall kilometer de kjører. Systemet er planlagt innført i 2012.

Beregningen av dette vil baseres på at alle biler får en gps-brikke, og overvåkes gjennom en kombinasjon av satellitt, gsm-master og kameraer.

- Skremmende, sier Ove Skåra, pressetalsmann for Datatilsynet, som mener en slik løsning er et veldig stort tilbakeskritt for personvernet.

Tar str�lebekymring p�alvor - regjeringen.no

Tar strålebekymring på alvor

Helse- og omsorgsdepartementet tar på alvor at det i deler av befolkningen er bekymring knyttet til stråling fra mobilmaster og trådløse nettverk, og etablerer en ekspertgruppe som skal vurdere dagens praksis. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet som har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å etablere en tverrfaglig ekspertgruppe på området elektromagnetisk stråling. Gruppen opprettes på anbefaling fra Statens strålevern.

Gruppen skal blant annet ha medlemmer fra det norske og svenske universitets- og høyskolemiljøet, Helsedirektoratet, Statens strålevern, Post- og teletilsynet og Arbeidsforskningsinstituttet. I tillegg skal Foreningen for el-overfølsomme (Felo) få tilbud om å stille med en observatør i ekspertgruppen. Gruppen skal ferdigstille sin rapport innen utgangen av 2010.

14. november 2009

Jobber gratis for �n milliard - DN.no

Jobber gratis for en milliard

Vi tilbringer stadig mer tid på jobb - uten å være på kontoret. Og vi har teknologien å takke. Det siste året har salget av smarttelefoner doblet seg. Åtte av ti norske hjem har trådløst nett hjemme. Og ofte er det bedriften som betaler for at de ansatte til enhver tid skal være tilgjengelige.

En fersk undersøkelse Norstat og Opinion har gjort for DN, viser at tre av fire nordmenn jobber ekstra hjemmefra hver uke. De fleste gjør det uten avtale med arbeidsgiveren - og flertallet er fornøyd.

Et svært moderat anslag fra Opinion tilsier at nærmere 2.000 årsverk legges ned på denne måten. Verdien av denne gratisjobbingen er rundt én milliard kroner.

13. november 2009

FORSKERFORUM - Innlandsuniversitetet er utsett

Innlandsuniversitetet er utsett

Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hamar har lenge samarbeidd om Prosjekt Innlandsuniversitetet, og ei samanslåing av dei tre høgskolane skulle vore like om hjørnet. Men under eit felles styremøte mellom dei tre institusjonane vart det bestemt å utsetje samanslåinga i eitt år.

- Prosessen går vidare, men vi ligg noko på etterskott når det gjeld utvikling av kompetanse, seier rektor Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer til Forskerforum.no.

- Målet er at vi skal innfri, eller vere nær ved å innfri, akkrediteringskrava til universitetsstatus før vi slår oss saman. I rapporten som er utarbeidd av Nifu Step og Rokkansenteret, blir det peika på behov for å auke andelen av førstekompetanse og styrke forskingsaktivitet og publisering for å oppnå status som universitet. Dette er ei stor utfordring, seier Ohnstad.

12. november 2009

Gratis karttjenester

Gratis karttjenester fra Statens kartverk

Fra 1. desember kan du klikke deg inn på Statens kartverks nettsider og få direkte tilgang til digitale karttjenester - helt gratis.

Karttjenestene som frigis, dekker både sjø og land og oppdateres jevnlig. De bør derfor dekke behovet til de aller fleste av oss. Det er fritt fram å utvikle egne funksjoner knyttet til kartene, og på sikt kan dette gi en rekke nye muligheter.

Med noe datakunnskap er det mulig å bruke de nye karttjenestene. På nettsidene til Statens kartverk vil du finne en enkel kokebok som gir deg oppskriften på hvordan du kan integrere de ulike løsningene.

Nettside om lanseringen

9. november 2009

- Mer penger gir ikke bedre karakterer - DN.no

- Mer penger gir ikke bedre karakterer

Forskere ved universitetet i Århus har funnet ut at hvis pengene ikke kommer jevnt og regelmessig, er store investeringer i skolene mer til skade enn til nytte.

Det avgjørende for elevenes utbytte av skolegangen er stabile budsjetter, fastslår han. Utgiftene per elev i grunnskolen er svært ulike fra kommune til kommune, fra 84.412 kroner per år i Høje Taastrup i København til 42.625 i Syddjurs på Jylland.

Likevel er politikerne i den midtjyske kommunen langt mer tilfredse med sine skoler enn kollegene i København-forstaden.

Forskning og h�yere utdanning i statsbudsjettet for 2010 / Nyheter / Norsk / NIFU STEP

Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2010

NIFU STEP har utarbeidet en rapport om hva budsjettforslaget for 2010 innebærer for forskning og høyere utdanning. Den konkluderer med at det fortsatt er god vekst i forskningsbevilgningene, mens veksten i høyere utdanning er beskjeden.

NIFU STEP Rapport 41/2009

- Krigen mot fildeling er nyttel�s - digi.no : Juss & samfunn

- Krigen mot fildeling er nytteløs

Film- og platebransjen forsøkte å gå rettens vei for å tvinge Telenor til å stenge tilgangen til The Pirate Bay, men gikk på et nederlag i Asker og Bærum Tingrett. Det var en liten, men viktig, seier for friheten på nett, og viser at på dette feltet holder lovverket mål.

Flere undersøkelser fra Storbritannia, Norge og EU har vist at de som deler filer på nett også er dem som kjøper flest filer på lovlig vis, og at fildeling er med på å øke den generelle interessen for musikk.

Lytt til Nick Mason, trommeslager i Pink Floyd: «Det siste vi ønsker å gjøre er å gå til krig mot våre egne fans. Fildeling betyr en ny generasjon av fans for oss», sier han.

Microsoft - Dette programmet turte ikke piratene ha liggende - ITavisen

Dette programmet turte ikke piratene ha liggende

MS Cofee er et legendarisk program blant pirater fordi det er ett av svært få programmer som faktisk ikke har lekket til fildelingsnettverkerne. Det brukes av politi og etterforskere i hele verden til å samle bevis mot blant blant annet pedofile. Cofee brukes blant annet av Interpol.

Programmet installeres på en minnepinne. Derfra kjører det en diagnose av maskinen og lagrer alt mistenkelig informasjon som en logg på minnepinnen slik at etterforskerne ikke trenger å lete på mistenkes maskin manuelt.

Ifølge Gizmodo er Cofee en av få programmer som sannsynligvis er mer ulovlig å bruke enn å piratkopiere. Programmet kan blant annet hjelpe etterforskere med å hente ut passordbeskyttet informasjon på den mistenkes PC.

7. november 2009

Altut - fordi demokrati er �penhet - Meninger - Debatt - Aftenposten.no

Altut - fordi demokrati er åpenhet

Informasjonsfrihet. Internett har revolusjonert potensialet for åpenhet. Nå bør vi opprette Altut.no for å publisere offentlige data.

Åpenhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Ikke bare fordi det motvirker korrupsjon og avslører udemokratiske maktkonstellasjoner, men også fordi det bidrar til en bedre offentlig samtale. Internett har imidlertid revolusjonert potensialet for åpenhet. Den gamle modellen der statlige etater samlet inn og arkiverte data helt til en borger kom på døren og ba om innsyn, er historie. Etter modell fra amerikanske data.gov burde vi derfor opprette Altut.no, som kan koordinere arbeidet med å publisere offentlige data.

De lave transaksjonskostnadene på Internett gjør det mulig å utnytte digitaliserte data på helt nye måter. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hva slags data som kan klippes sammen. I forkant av stortingsvalget ble skattelistene kombinert med valglister for å se hvor høy inntekt listetoppene i de ulike partiene har. Etter valget ble resultatene brukt sammen med kart for å vise hvor de nye stortingsrepresentantene bor.

1. november 2009

Lekeroboter som dreper - DN.no

Lekeroboter som dreper

Det er mange måter å plante "ondsinnet maskinvare" i elektronisk utstyr. En metode kan være å hacke pc-ene produsenten bruker for å produsere tegningene til de elektroniske brikkene, og så bytte ut tegningene med modifiserte versjoner. Eller man kan bytte ut tegningene rett før brikkene går i produksjon. En annen metode er å produsere forfalskede brikker som selges via uoffisielle kanaler. Forfalskede brikker er et stort problem i Kina.
/../
Her i Norge har vi et ferskt eksempel på at komponenter er blitt byttet ut på den måten Preatoni beskriver. Kriminelle klarte nå i høst å bytte ut deler av innmaten i betalingsterminalene i flere butikker i Oslo-området, med det resultatet at flere tusen brukere fikk kontoene sin tappet.

Preatoni forteller at alle i dag snakker om åpen kildekode (open source), og at man bør ha mulighet til innsyn i programvaren - blant annet for å kunne kontrollere at programvaren ikke gjør noe den ikke skal gjøre. Nå mener han det er på tide at vi også får "open source maskinvare".

30. oktober 2009

Tyskland vil innf�re betaling for lenking p�nettet - kultur - Dagbladet.no

Tyskland vil innføre betaling for lenking på nettet

Tyskland vurderer å innføre et system med lisensbetaling når kommersielle medier indekserer og lenker til andre nyhetsnettsteders innhold, skriver New York Times.

Forslaget er blant annet et utslag av et ønske om å verne den etablerte medieindustrien mot lenkevirksomhet og sitering av den typen tjenester som Google News bedriver.

26. oktober 2009

- Staten stjal v�rt navn og id�- digi.no : Juss & samfunn

- Staten stjal vårt navn og ide

Nettstedet morsmal.org reagerer kraftig på en ny nettportal som Utdanningsdirektoratet lanserte torsdag i forrige uke, med den likelydende adressen morsmal.no.

Morsmal.org ble etablert i 2003 og presenterer seg som «en flerspråklig informasjonsportal og møtested for tospråklige forskere, lærere, foreldre og elever».

Den nye offentlige portalen morsmal.no oppgir at de skal være «et møtested for morsmålslærere, elever og foreldre (...) med læringsressurser i det aktuelle morsmålet og informasjon om morsmålsopplæring».

24. oktober 2009

Toppolitikere rammet av id-tyveri - VG Nett

Toppolitikere rammet av id-tyveri

- Våre websider er ikke direkte hacket, men brukt for å foreta såkalte spørringer mot Folkeregisteret. Når man på nettet er avhengig av fødselsnummer for å kjøpe en vare eller tjeneste må man oppgi personnummer. Da spørres det til Folkeregisteret om navn og personnummer er knyttet sammen. Problemer er at det kan settes opp et hacke-program, som foretar et utall spørringer til personnummeret blir bekreftet, sier Telenors informasjonssjef Elisabeth Evjen.

- Dette er som å ha hundre porter rundt et hus. Telenor har stengt sin port etter at vi oppdaget denne saken, men huset er fortsatt åpent fordi det er mange andre porter. Vi har bedt Folkeregisteret om å stenge muligheten for dette, og har i tillegg informert Datatilsynet og Skattedirektoratet, i tillegg til å politianmelde forholdet, sier Evjen.

23. oktober 2009

uhuru: Kontrollspiralen - p�tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?

uhuru: Kontrollspiralen - på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?

Regjeringen forteller oss at det ikke er noe problem for samfunnet vårt eller i forhold til personvernet og kommunikasjonsfriheten slik disse er vernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8 og 10, å innføre EUs Datalagringsdirektiv. Regjeringen sier også at det er helt nødvendig å innføre direktivet, for å muliggjøre bekjempelse og oppklaring av alvorlig kriminalitet.

Hvordan henger disse postulatene sammen med at det offentlige oppnevnte utvalg som har utredet dette så langt (Personvernkommisjonen) konkluderte med at direktivet står i et tvilsomt forhold til EMK artikkel 8 og 10 og at det ikke er dokumentert at den masselagring av teletrafikkdata som direktivet krever, vil ha nevneverdig effekt på kriminalitetsbekjempelsen - og at kommisjonen derfor ikke kunne anbefale at direktivet blir innført?

Spill - �Natal� p�PC helt gratis - ITavisen

"Natal" på PC helt gratis

Har du sett hvordan Microsoft Natal fungerer på Xbox 360 gjør Camspace mye av det samme, men på PCen din helt gratis.

Last ned Camspace her (kun PC-støtte så langt, Mac-støtte kommer). Camspace gir mange muligheter som demonstrert i klippene under:


Morgenbladet.no - Et fag til irritasjon

Et fag til irritasjon

«Pedagogisk Profil» heter studenttidsskriftet. Utgaven jeg leser, det med Facebook-forsiden, er svært bra. En artikkel påpeker noe jeg trodde var unevnelig, nemlig den påfallende teknologihaussingen ved deler av fakultetet, forskutteringen av ethvert digitalt fenomen som et makeløst verktøy - artefakt! - for læring. Om dette skriver Magnus Bliksrud, stipendiat ved Pedagogisk Forskningsinstitutt.

- Straks YouTube kom, hørte vi om innholdsproduksjonen, om ungdom som laget filmer, som remikset og var kreative. Men dette viser seg å gjelde kanskje én av seks hundre. De andre 599 ser på YouTube, så hvilken utdanningsmessig relevans har det egentlig?

Bliksrud forteller om møtet med rektoren som brukte alle innkjøpspengene skolen hadde - 900 000 kroner - til innkjøp av 30 interaktive tavler, smartboards. «Jeg fikk se mange støvete tavler med touchscreen», skriver Bliksrud. «Microsoft må digge en sånn rektor.» Stipendiaten omtaler seg selv faglig som dobbeltagent.

22. oktober 2009

- Utenkelig fra en norsk rettssak

Flere store norske medier har vist stills og levende bilder fra Tjostolv Molands åpenbart forvirrede opptreden i rettssalen i Kisangani i går. TV 2 Nyhetskanalen hadde livedekning og flere nettsteder hadde levende bilder fra rettssalen. I dag bruker flere av de store avisene bilder av Molands store følelsesmessige forandringer. Dagbladet bruker blant annet forsiden til bildene og tittelen «Se hvor syk han er».


«Onsdag rigget vi opp for direktesending fra retten. Selv om vi visste at Tjostolv Moland slet med åpenbare psykiske problemer. Vi satte et kamera mot ham, og gjorde det mulig for hjemmeredaksjonene (TV 2 Nyhetskanalen og tv2.no) å sende direkte fra retten. Litt sånn - «Se Tjostolv freake ut Live!"», skriver TV 2-reporter Fredrik Græsvik i sin blogg.

Han stiller samtidig spørsmålet om det er «etisk forsvarlig å vise direkte nærbilder av en mann som er i ferd med å miste grepet?»

Agorakalender.origo.no : Amat�rene kommer! Hva gj�r mediene?

Amatørene kommer! Hva gjør mediene?

Hva skjer med de tradisjonelle medienes definisjonsmakt og forretningsmodeller når mediebrukerne også blir produsenter? Konsekvensene av sosiale medier er tema for dette seminaret ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Tirsdag 3.11: Hvem setter dagsorden?
Medienes makt blir ofte forbundet med deres posisjon til å sette dagsorden og rolle som portvakter. Utviklingen av sosiale nettsamfunn og brukerstyrte tjenester utfordrer journalistenes definisjonsmakt og styrker ”amatørens” mulighet til å bli hørt. Dagens seminar vil belyse hva som kjennetegner bruken av sosiale medier og spør: presenterer utviklingen mot deltakelse fra ikke-profesjonelle en endring i hvem som er premissleverandør for den offentlige samtale?

Onsdag 4.11: Jakten på nye forretningsmodeller
Hva skjer med de tradisjonelle medienes forretningsmodeller når mediebrukerne også blir produsenter? Denne dagen vil sentrale aktører i bransjen dele sin innsikt om hvor skoen trykker mest akkurat nå, og hva som gjøres for å utvikle nye forretningsmodeller som kan kompensere for et dramatisk bortfall av tradisjonelle annonse- og abonnementsinntekter. Vil det fortsatt være mulig å finansiere kvalitetsinnhold i mediene?

21. oktober 2009

Musikk - Google med musikktjeneste - ITavisen

Google med musikktjeneste

I følge TechCrunch er Google i ferd med å lansere sin egen musikktjeneste. Detaljene er foreløpig veldig få, men skal ha blitt bekreftet av en rekke kilder.

Det er usikkert hvordan den eventuelle tjenesten vil fungere, hvorvidt det er snakk om streaming, nedlastning eller begge, men Google skal ha brukt de siste ukene på å sikre seg rettigheter fra en rekke store plateselskaper.

Kilde:
TechCrunch

20. oktober 2009

Vil ha pressest�tte til enkeltjournalister � Vox Publica

Vil ha pressestøtte til enkeltjournalister

Kvalitetsjournalistikken vil ikke nødvendigvis forsvinne selv om papiravisene skulle bli borte, mener Sven Egil Omdal, kjent for mange for sin spalte Medieblikk i Stavanger Aftenblad. Omdal går inn for at de gamle pressestøttereglene bør revurderes.

— Den tradisjonelle papiravisen står for fall, derfor er det er viktig å sørge for at støtten går til journalistikk og ikke til avispapir, sier han til Vox Publica. Omdal slår et slag for at man må sørge for at den journalistiske kvaliteten blir med over på internett.

Omdal foreslår at deler av pressestøtten rettes inn mot enkeltjournalister. Han ser for seg en modell hvor journalister blir tildelt et arbeidsstipend, en slags ”garantilønn”, mot at de forplikter seg til å jobbe med journalistikk innenfor public service-rammer, gjerne med utgangspunkt i for eksempel NRK-plakaten (pdf).

Le domaine d'Anais: Boken och Internet enligt Eco II

Boken och Internet enligt Eco II

Den italienske författaren, medeltidsexperten och språkvetaren Umberto Ecos vetande är encyklopediskt. Han läser glupskt - uppslukar kunskapen i bok efter bok, samlar, lagrar och sammanställer, skriver listor och förteckningar; ackumulerar information.
Han har även en omfattande samling sällsynta böcker ägnade ett område som ständigt fascinerar honom: tankefelet, den ockulta vetenskapen, missuppfattningen - och han konstaterar att böcker inte nödvändigtvis är bärare av sanningar, utan lika mycket av mänsklig dumhet och galenskap.

Hans slutsats är följande: "Ce qui forme une culture n'est pas la conservation mais le filtrage", "Det som formar en kultur är inte bevarandet, utan filtreringen". Och här ligger, enligt Eco, det verkliga problemet med Internet. Internet ackumulerar kunskap urskiljningslöst och den urvalsprocess, den bortfiltrering, som formar kulturen är inte längre med nödvändighet gemensam.

Sp�rsm�lene som ikke ble stilt - Meninger - Bj�rkeng - Aftenposten.no

Spørsmålene som ikke ble stilt

Ulovlig fildeling og piratkopiering er den største trusselen ytringsfriheten står overfor. Kopieringen truer livsgrunnlaget til forfattere og andre kunstnere verden over.

Det hevdet forlegger og ytringsfrihetsforkjemper William Nygaard i sin innledning til det åpne, internasjonale fagseminaret til Kopinor på Litteraturhuset i går.

Nygaard har helt rett i at saken er viktig. Dessverre viser det seg at holdningskampanjer overfor piratene har liten effekt. For å bryte ned den ulovlige fildelingen blir det stadig mer tydelig at vi er nødt til å overvåke alles nett-trafikk langt strengere enn i dag. Piratene er overalt. De store, stygge bakmennene har bare en begrenset rolle. Men hvor langt skal vi egentlig gå for å trygge opphavsretten? Er vi nødt til å bryte ned den fundamentale retten til et privatliv for å sikre et levedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden?

P 144/09: Blandet drops � Plinius

Blandet drops

Sluttdokumentet fra Dannelsesutvalget er en forvirrende tekst. Hensiktene er de aller beste. Kvalitetsreformen og Bologna representerer det største statlige inngrep i norsk høyere utdanning siden den raske ekspansjonen i seksti- og syttiåra. Mange miljøer - spesielt på universitetene - opplever store endringer i sin egen arbeidssituasjon. Den sosiale kontrakten mellom stat og universitet har blitt revidert ovenfra - uten forhandlinger mellom partene.

Akademias selvforståelse blir undergravd. Odd Einar Dørum kaller sluttdokumentet et opprør mot instrumentaliseringen av høyere utdanning. Men selve teksten spriker i alle retninger. Utvalget har ikke konsentrert sin krefter om en felles analyse. I stedet har de redigert en antologi av varierte meninger om dannelse i ulike kontekster.

19. oktober 2009

Nygaard versus nettet - kultur - Dagbladet.no

Nygaard versus nettet

Under en paneldebatt foran et fullsatt auditorium på Litteraturhuset i Oslo etter Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales' foredrag tidligere denne uka, ga Nygaard (i det minste slik jeg tolket ham, fra min plass ved siden av ham i panelet) uttrykk for at at den profesjonelle og opphavsrettslig beskyttede kulturindustrien han representerer er et bolverk mot trusselen om en global forflatning med nettet som drivkraft.

Selv om Nygaard alltid snakker med en helt spesiell autoritet om ytringfrihet, framsto forlagshøvdingen denne ettermiddagen ikke primært som en forkjemper for det frie ord, men for det profesjonelt redigerte, forlagsindustrielt produserte og tradisjonelt finansierte ord.

Livet etter medied�den � Are Slettan

Livet etter mediedøden

De siste månedene har amerikanske myndigheter gransket suspekt og lynrask handel i aksjemarkedet, utført av storaktører som Goldman Sachs. Saken ble først satt på dagsordenen av en obskur finansblogg, Zero Hedge, som drives av en tidligere hedgefondanalytiker med en trøblete historie med innsidehandel bak seg.

Profesjonelle journalister vil raskt peke på problematiske sider ved slike saker. Vinklingene er ofte ensidig, motivasjonen er kanskje snarere å skade motstandere enn å få frem sannheten, videoer kan være kryssklippet og fakta tatt ut av sin sammenheng (omtrent som tabloidjournalistikk, vil onde tunger kanskje hevde).

Det blir en ny verden, men ikke nødvendigvis et dårligere samfunn. Selv om det blir strie dager i mediebransjen.

16. oktober 2009

Fildeling - - Angrep p�pirater nyttel�st - ITavisen

- Angrep på pirater nytteløst

RIAA og MPAA betaler selskap som MediaDefender millioner av dollar for å prøve å stoppe fildelingen på nettet. Selskapet som MediaDefender legger ut fakede-piratfiler og nedlastinger som er ubrukelige.

Ifølge rapporten «Measurement and mitigation of BitTorrent leecher attacks» kunne underholdningsbransjen like gjerne brukt pengene på noe annet. Piratene merker nemlig ikke noe til dette.

15. oktober 2009

Siste vers for nettleksikon : Dagsavisen

Siste vers for nettleksikon

I februar ble gratisleksikonet Store Norske Leksikon lansert på Litteraturhuset, med kulturminister Trond Giske til stede. Åtte måneder senere ser det stygt ut for Kunnskapsforlagets storsatsing.

I 2009 ble det budsjettert med 5,6 millioner kroner i annonseinntekter. Nå er forventningene skrudd kraftig ned, til 0,5 millioner. For 2010 er inntektssvikten enda større. Investeringene på 18 millioner kroner kan være tapt.

Tversover: Advokater langt etter teknologien....

Advokater langt etter teknologien....

Trafigura, et internasjonalt oljetradingselskap som bl.a. var innblandet i Vest-Tank-ulykken, har prestert det kunststykke å overtale en dommer til å gi avisen Guardian en “gag order” - det vil si at avisen ikke kunne rapportere om et spørsmål stilt av et parlamentsmedlem i spørretimen i det britiske parlamentet. Avisen kunne ikke engang rapportere om hvilket spørsmål det gjaldt, ei heller hvem som skulle stille det eller når. Men de kunne rapportere at det var advokatfirmaet Carter-Ruck som hadde bedt om publiseringsforbudet.

Og det holdt jo for Twittere, bloggere og alle de andre der ute. Resultatet lot ikke vente på seg: Tusenvis av Twitter-meldinger under tagg’en #trafigura, kommentarer fra kjente personer og andre medier, og seks timer senere en retrett fra et advokatfirma som forsto, får man tro, at verden har gått en smule fremover og hemmelighold nå er adskillig vanskeligere enn det var før. Guardian kan nå skrive om saken, og gjør det.

14. oktober 2009

30 nettsteder dominerer Internett - digi.no : Analyser

30 nettsteder dominerer Internett

Rapporten, Internet Observatory Report, skal legges fram på årsmøtet til NANOG, bransjeorganisasjonen for nordamerikanske nettoperatører (North American Network Operators' Group), mandag 19. oktober.

I 2007 sto de 15 000 største nettstedene for rundt halvparten av all trafikken på nettet. I 2009 er halvparten av nettrafikken konsentrert rundt 150 nettsteder. Rapporten skiller ut 30 «hypergiganter» som samler 30 prosent av den samlede trafikken.

13. oktober 2009

“Fremragende middelmådighet” ved eliteuniversitetene � Vox Publica

"Fremragende middelmådighet" ved eliteuniversitetene

Siden Richard Münch i 2007 ga ut boken Den akademiske eliten har han markert seg som en sterk motstander av opprettelsen av eliteuniversitet. Nylig holdt Münch foredrag i Bergen hvor han tegnet et heller dystert bilde av det tyske universitetssystemet etter elitesatsingen, det såkalte eksellensinitiativet.

Ifølge Münch er tysk universitetsverden nå preget av tung maktkonsentrasjon, hvor forskningsmidlene fordeles gjennom kartell-lignende nettverk, og hvor forskningen i konsekvens blir standardisert og lite innovativ.

- Mens Tyskland og enkelte andre land i Vest-Europa har skjelet til de amerikanske eliteuniversitetene for å styrke sin rolle i den globale konkurransen, har Norge valgt en annen vei. Her har regjeringen og Forskningsrådet heller satset på å styrke enkelte faglige miljøer gjennom sentre for fremragende forskning. Tildelingen av disse sentraene har vist at alle de tradisjonelle breddeuniversitetene har fagmiljøer som er best på sitt område.

Mer penger til personvern

Mer penger til personvern

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys en varig styrking av Datatilsynet på tre millioner kroner. Budsjettet for neste år vil dermed komme opp i snaue 31 millioner kroner. I tillegg vil det bli tilført midler til tre prosjekter som ble satt i gang tidligere i år, blant annet slettehjelp.

- Personvernet er under økende press. Datatilsynet har en helt sentral rolle for å trygge vår rett til privatliv i Norge. En varig styrking av tilsynets budsjett er viktig for å styrke personvernet vårt i Norge, sier Grande Røys, i en pressemelding.

Siden 2005 er Datatilsynets budsjett økt med over 40 prosent. I tillegg er det i løpet av denne perioden bevilget til sammen 8,2 millioner kroner til ulike enkeltprosjekter.

Historisk forskingsinnsats - regjeringen.no

Historisk forskingsinnsats

Totalt foreslår regjeringa ei løyving på 22,5 milliardar kroner til forsking over statsbudsjettet for 2010. Det er 1,7 milliardar meir enn i 2009.

Tilskotet til Forskingsrådet vert foreslått auka med om lag 70 millionar kroner til 1,3 milliardar kroner samanlikna med saldert budsjett for 2009. Dette er ei auke på 6 prosent. I tillegg foreslår Regjeringa å løyve 880 millionar kroner til anna næringsrelevant forsking over Innovasjon Noreg sitt budsjett og til romforsking.

  • Som ei oppfølging av klimaforliket blir midlane til forsking øyremerka fornybar energi og energieffektivisering trappa opp med 23 millionar kroner til 56 millionar kroner.
  • Løyvingane til næringsrelevant forsking knytt til marin bioprospektering blir foreslått dobla samanlikna med saldert budsjett 2009 – til 24 millionar kroner.
  • Brukarstyrt innovasjonsarena (BIA) blir styrka med 25 millionar kroner. Av dette vert 7 millionar øyremerka fornybar energi og energieffektivisering.
  • Ordninga med nærings-ph.d. blir styrka med 25 millionar kroner over Nærings- og handelsdepartementet sitt budsjett og tilsvarande beløp over budsjettet til Kunnskapsdepartementet.

12. oktober 2009

Milj�partiet De Gr�nne: – Meningsl�s rettssak mot Telenor

- Meningsløs rettssak mot Telenor

I dag åpner plateindustriens rettssak mot Telenor i Asker og Bærum tingrett. Miljøpartiet De Grønne markerer sitt standpunkt ved å forberede folket på hvordan en eventuell sperre enkelt kan forbigås.

- Vi regner jo med at Telenor blir frikjent, men i tillfelle plateindustrien skulle vinne frem, vil vi vise hvor latterlig en slik sperre er, sier talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Her er oppskriften som setter ut en tilsvarende sperre i Danmark: The Jesper Bay – Sådan kommer du udenom spærringen af The Pirate Bay.

9. oktober 2009

B�rster st�v av Usenet - digi.no : Personlig teknologi

Børster støv av Usenet

Arkivmaterialet, som spenner over 20 år, har imidlertid vært lite tilgjengelig. Søk etter innhold har i mange tilfeller gitt få eller ingen treff. En artikkel hos teknologinettstedet Wired tok opp denne problemstillingen, og nå tar Google affære.

- Det viste seg at dette skyldes en feil, som påvirket søk innen grupper. Vi takker dere for å ha skrevet om dette, fordi det er sånn vi oppdaget problemet, sier en Google-representant i en oppfølger hos Wired.

Google har satt sammen en oversikt over noen av de mest interessante nyhetene på Usenet helt tilbake til 1981.

8. oktober 2009

Unge kan bli avhengig av Facebook - nyheter - Dagbladet.no

Unge kan bli avhengig av Facebook

Ifølge den svenske avhengighetseksperten i Stiftelsen ungdomsvard, Sven Rollehagen, kommer mange barn til å utvikle en form for avhengighet til mediet.

- Hvis barnet ditt bruker flere timer på nettet hver eneste dag, og det går ut over skole, sosialt liv og måltider, kan det være grunn til å reagere. Et typisk tegn på avhengighet er at de ikke bare bruker mye tid på disse nettstedene, men at mange av samtaleemnene i andre situasjoner også kretser rundt de sosiale nettstedene, sier Rollehagen til Dagbladet.

Men g�r 2 mot 1? � Vox Publica

Men går 2 mot 1?

Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet.

Sitatet er hentet fra "Soria Moria" II og i dokumentet etterfølges det av opplysningen om at et flertall av regjeringskameratene ikke behøver å vente på utredninger om personvernkonsekvenser, men har bestemt seg for å avvise det.

Dette er mildest talt selsomt: Det er politiet som vil ha lagringen inn i norsk rett. Politiet har allerede funnet ut at de etterforskningsmessige fordelene overstiger de personvernmessige ulempene.

Fair enough.

Men lovgivere - uansett partitilhørighet - må løpende veie hensyn mot hensyn. De er forpliktet av lov, kultur og tradisjon til å akseptere grenser for valg av midler for å nå de mest høyverdige mål. Således holder vi oss ikke med dødsstraff - til tross for at tilbakefallomfanget for dømte voldsforbrytere og narkotikaselgere er stort, så har vi valgt å avstå fra problemløsninger som for eksempel omfatter henrettelser eller lemlestelser.

NONA-m�te i Bergen om datast�ttet journalistikk – og mer om frigj�ring av offentlig data � NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

NONA-møte i Bergen om datastøttet journalistikk

Nick Diakopoulos forsker på hvordan datateknologi kan brukes for å tilrettelegge for journalistisk virksomhet, og har tatt doktorgrad innen feltet Computational Journalism - datastøttet journalistikk - ved Georgia Institute of Technology. For tiden er han gjesteforeleser ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og stiller opp på NONA-møte 21. oktober for å snakke om prosjektene han jobber og har jobbet med.

Nettmagasinet Vox Publica har intervjuet Nick her.

6. oktober 2009

- Surf til 2 kroner megabyten - digi.no : Tele/Kommunikasjon

- Surf til 2 kroner megabyten

Netcom lanserer i dag tilbud om kontantkort-betaling for mobilt bredbånd. Kundene kan fylle opp saldo etter behov og slipper faste månedlige abonnementsavgifter, frister selskapet. En påkrevet startpakke som inkluderer modem, SIM-kort og 100 megabyte datatrafikk koster 499 kroner.

Abonnementet kan fylles opp med vanlige kontaktkort eller via selskapets nettsider. Prisen per megabyte er to kroner for innenlands datatrafikk.

4. oktober 2009

The survival of the weakest : Dagsavisen

The survival of the weakest

Debatten rund Harald Eias debut i rollen som kombinert artigkar, revolverjournalist («får politikere forelagt spørsmålene på forhånd, liksom?») og forsker («jeg er faktisk sosiolog også») er både underholdende og pussig.

På den ene side har de skeptiske forskerne satt seg selv i rollen som lurte; de er forespeilet én type intervju og har fått en annen – de frykter kryssklipping og manipulasjoner, og de aner skjulte agendaer. Men på den annen side har programskapernes forsvar knapt handlet om at de selv er saklige, objektive og profesjonelle. Nei; stort sett har det spunnet rundt at de utfordrer det bestående, at kritikerene er maktfigurer som må tåle en smekk, og at egentlig er de – det vil si Eia – bare nysgjerrige karer som gjerne vil pirke borti fasttømrede sannheter.

Strategien er altså å knytte seg tettest mulig opp til den frie meningsbrytings største helt: Barnet som roper at keiseren ikke har klær på. Tanken i eventyret er at den naive alltid har rett, kunnskapsløsheten beskytter ham. Men gutten i eventyret jobbet ikke i TV, og det som er beundringsverdig hos en seksåring er ikke like fint for en førtiåring.

Wikipedia frir til akademikerne � Vox Publica

Wikipedia frir til akademikerne

Forskere har så langt glimret med sitt fravær på Wikipedia. Derfor inviteres akademikere til å delta på Wikipedia Academy i Bergen 14. og 15. oktober.

På programmet står blant andre Jimmy Wales, kjent som grunnlegger av Wikipedia. Dette er første gang et Wikipedia Academy arrangeres i Norge. Tilsvarende arrangementer er tidligere avholdt i blant annet Tyskland.

I tillegg til foredragsholdere og innledere hentet fra Wikipedias egne rekker, rommer også programmet foredrag av representanter fra akademia, presse og politikk — deriblant Jill Walker Rettberg fra Forskergruppe i digital kultur ved UiB, Helge Øgrim som er sjefredaktør for Journalisten og SV-politikeren Jørund Leknes.

2. oktober 2009

Vinnere og tapere i norsk forskningI 2013 er 10 år gått for 13 av de 21 fremragende forskningssentrene. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén varslet allerede i juni i år at det ikke er noen selvfølge at dagens SFFer får fornyet status. Stenmark er imot et prinsipp om at de nåværende SFFene skal legges ned for at man, i god sosialdemokratisk tradisjon, skal gi andre forskningsmiljøer mulighet til å bli like gode.

– Det er et offentlig ansvar at de beste forskningsmiljøene får nok midler til å fortsette når de først er bygget opp, i stedet for at de skal forvitre, sier Stenmark.

Kallerud ved NifuStep sier at ordningen med SFFer ble satt i gang da Høyres Kristin Clemet var forsknings- og undervisningsminister. Da ble langsiktige virkninger av en slik elitepolitikk oversett.

– Når SFF-perioden er over, er det meningen at sentrene skal tilbake til institutter på universitetene og andre institusjoner. Spørsmålet er om de har midler til å holde liv i dem. Dette blir en konflikt, sier Kallerud.

1. oktober 2009

Nasjonal spilldag i november - Spillverket.no

Nasjonal spilldag i november

Den 14. november blir aller første gang en nasjonal spilldag arrangeres. ABM-utvikling, Stavanger bibliotek, Drammensbiblioteket og Norges informasjonsteknologiske høgskole har gått sammen for å organisere det landsomspennende arrangementet. En ufullstendig liste over bibliotekene som deltar finner du på bloggen til initiativet.

Programmet for spilldagene er ifølge arrangørene opp til hvert bibliotek å avgjøre, men konkurranser nevnes som en naturlig del av arrangementet.

Google-b�lgen kan true Facebok

Google-bølgen kan true Facebok

Facebook og Twitter har godt grunn til å skjelve i buksa når en av verdens mest innflytelsesrike nettselskaper, Google, nærmer seg deres sfære. Det mener både analytiker Rob Enderle fra Enderle Group og analytiker Dan Olds fra Gabriel Consulting Group, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

I går fikk mange tilgang til en beta av Google Wave, en løsning for samhandling, samarbeid og samordnet kommunikasjon. 100.000 har blitt invitert til å teste tjenesten som smelter sammen epost, chatting, blogging, wiki-er, multimedia, dokumentdeling og planlegging. I tillegg tilbyr tjenesten nettsamfunnsfunksjonalitet.

Internett fikk sin uavhengighet - digi.no : Juss & samfunn

Internett fikk sin uavhengighet

USA har i mange år vært kritisert for å ikke ville dele kontrollen landet har over sentrale deler av Internett med andre.

Amerikanske myndigheter ga i går etter for presset, blant fra EU, og skrev under en helt ny avtale som deler makten over ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), non-profit selskapet som blant annet har ansvaret for alle toppnivådomener, tildeling av IP-adresser og rotserverne til navnetjenere (DNS).

Den historiske beslutningen hylles av EU-kommisjonen, Google-sjef Eric Schmidt og ikke minst «Internetts far» Vint Cerf - mannen som skrev TCP/IP og tidligere mangeårig leder av ICANN, ifølge amerikanske medier, blant annet Ars Technica.

29. september 2009

Se True Blood p�NRK.no | NRK P3

Se True Blood på NRK.no

Fra mannen som blant annet står bak kultserien Six Feet Under og filmen American Beauty, kan du nå stifte beskjentskap med True Blood. Serien finner sted i en støvete Louisiana-by i en verden hvor vampyrer har levd sammen med resten av menneskeheten i lang tid.

Hver torsdag kan du altså se en ny episode av HBO-serien True Blood på NRK.no og på NRK 3 kl. 22:30. Episoden vil være tilgjengelig på nettsidene til NRK i to uker fra første gang den gikk på TV.

- Det er viktig for NRK å ikke bare ha egenproduserte ting tilgjengelig på nett, men også serier som kommer fra utenlandske produsenter. Vi ser at det er stadig større påtrykk fra våre seere med ønske om å se utenlandske serier på vår nett-TV, og da er dette et viktig og godt tilbud, sier innkjøpssjef Fredrik Luihn i NRK.

28. september 2009

Blytung vaktbikkje | E24-kommentar | Kommentar | Per Valebrokk | E24

Blytung vaktbikkje

«En journalist er en som kommer ned fra fjellet når slaget er over for å slå ihjel de sårede,» skal den franske forfatteren og journalisten Honoré de Balzac ha sagt.

Pressefolk har hatt dette tvilsomme privilegiet i flere hundre år. Fra fjellet har redaktører og journalister sett ned på sine lesere og fortalt dem hva de skal mene og vite. Et og annet innlegg er det lengste avisene har strukket seg i å slippe leserne til.

Internett gjør slutt på dette. Debattfora, blogger og sosiale medier som Facebook og Twitter fører leseren og redaktøren nærmere hverandre. Noen i pressen misliker dette. Og antagelig ingen mer enn generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund.

23. september 2009

Enige om �reforhandle Googles bokavtale - digi.no : Juss & samfunn

Enige om å reforhandle Googles bokavtale

Før helgen tilkjennegjorde USAs justisdepartement at også de har tunge innvendinger mot forliket som Google og flere organisasjoner for opphavsrettsinnehavere inngikk i oktober i fjor, og som danner det juridiske grunnlaget for Googles store prosjekt om å etablere tjenester rundt digitaliserte bøker.

Departementet oppfordret partene om å reforhandle forliket i tråd med deres innvendinger, og erkjente at det er i det offentliges interesse at utgåtte bøker gjøres tilgjengelig digitalt.

Forliket kan ikke settes ut i livet før det er godkjent av en domstol. Innvendingene til justisdepartementet gjør det lite sannsynlig at domstolen vil godkjenne forliket slik det foreligger nå.

22. september 2009

Om datahysteri i skolen�|�www.atlehaga.no

Om datahysteri i skolen

Jeg er enig i at mange lærere mangler nødvendig digital kompetanse, men er det en god nok grunn til å frata nye generasjoner muligheten til å bli digitalt kompetente? Vi kan da ikke for alvor mene at skolen skal være den eneste arbeidsplassen hvor pc ikke er et naturlig arbeidsredskap. Og dersom skolen ikke hadde kjøpt inn disse ville vi snart ha stått overfor en utfordring i å skulle nekte elever å skrive på en pc de selv har kjøpt for å bruke som arbeidsredskap. Hva er argumentet for at det skal skrives med blyant og på papir? (Da jeg gikk i barneskolen fikk vi ikke bruke kulepenn for da lærte vi ikke å skrive ordentlig)

Pc er i første omgang et verktøy. Et verktøy som skal være til hjelp, og ikke bli betraktet som et fremmedlegeme som plutselig dukker opp i klasserommet. Med pc kan elevene organisere sine notater og dokumenter. De kan ha ordbøker, skrivehjelp, få opplest tekster, få visualisert innhold. Men så lenge både mange foreldre og lærere ser på dette som en underholdningsmaskin, ser en kanskje ikke at det faktisk også kan være et godt og nødvendig verktøy. Et verktøy velges ut fra hva det skal brukes til. Noen ganger passer det ene og andre ganger et annet. Og dette valget er det læreren som skal hjelpe elevene med å gjøre.

Twitter flytter grenser | Journalisten.no

Twitter flytter grenser

Mandag kunne Journalisten fortelle om Jon Hustad som kom, skrev og forsvant igjen fra Twitter. I intervjuet forteller Hustad at sjefen hans i Dag og Tid hadde fått henvendelse fra utenforstående om twitringen sin.

Etter gårsdagens artikkel fikk Journalisten forslag om å beskrive medienes retningslinjer for journalisters opptreden i sosiale medier.

- Vi har ikke noen formelle retningslinjer, men vi har kommunisert at Dagbladet er en åpen avis, så vi synes det er bare fint om våre reportere bruker også Twitter til å holde kontakt med leserne, sier nyhetsredaktør Morten Øverbye i Dagbladet.

Øverbye sier samtidig at journalistene må være forsiktig med å uttale seg eller skrive noe som kan få konsekvenser for saker de arbeider med.

- Skremmende om sosiale medier - Markedsf�ring - Kampanje.com

- Skremmende om sosiale medier

I en helt ny undersøkelse som Dataforeningen har gjennomført i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen og Kampanje, har norske virksomheter redegjort for hvordan de i dag bruker sosiale medier som Twitter, Facebook og YouTube.

I undersøkelsen svarer tre av fire at virksomhetens ledelse har diskutert bruk av og tilstedeværelse i sosiale medier, og seks av ti har besluttet å satse aktivt på sosiale medier.

To av ti virksomheter svarer at de ønsker å gjøre videre utredninger før de gir seg i kast med mulighetene som ligger i bruken av web 2.0-verktøy og sosiale medier som wikier, blogger, Twitter, yammer, felles bokmerking og lynmeldinger.

Likevel viser kartleggingen at kun 15 prosent av virksomhetene har implementert strategien for å ta i bruk sosiale medier fullt ut.

17. september 2009

La ned nettsuksess for ungdom - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no

La ned nettsuksess for ungdom

Over 100.000 ungdom klikker seg månedlig inn på spørretjenesten til ung.no. Sist mandag ble tjenesten brått lagt ned på grunn av pengemangel. Spørretjenesten, hvor ungdom får svar på spørsmål om alt fra seksualitet til psykiske problemer, har siden den startet i 2006 vært en stor suksess. Tjenesten har hatt over 100.000 unike brukere, og over 45.000 spørsmål er blitt stilt. Det er et fagpanel på 40 personer med leger, jurister, helsesøstre og psykologer som har stått for svarene.

Ifølge Ingrid Pelin Berg, fungerende kommunikasjonssjef i Bufdir, som driver ung.no, vil det koste 3 millioner kroner årlig å opprettholde ung.no med den aktiviteten som er i dag. Men den årlige rammen som er satt for tjenesten er bare 1,1 millioner kroner.

16. september 2009

tu.no - Nekter �dele ut gratis bok. - Teknisk Ukeblad

Nekter å dele ut gratis bok

Cory Doctorow gjestet Norge og Litteraturhuset for å snakke om den norske oversettelsen av hans lovpriste ungdomsbok, «Little Brother», eller «Veslebror ser deg», som den heter på norsk.

melder NRK.no at det norske forlaget som gir ut den norske oversettelsen nekter å legge den ut for gratis nedlasting.

- Dette er en av de største debattene som foregår i den norske bokbransjen. Vi har lagt ut halve boka på nett for å gi leseren en mulighet til å laste ned noe av det, sier Ragnfrid Trohaug, forlagsredaktør i Samlaget til NRK.no.

- Har for mye makt over internett - DN.no

- Har for mye makt over internett

En svært sentral funksjon fylles av organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN forvalter blant annet Internetts kritiske ressurser, domenenavn og IP-adresser.

- Spørsmålet er om ICANN, som reguleres av lovverket i California i USA, er rette organisasjon - i hvert fall i dagens form - til å garantere for at Internett styres på beste måte for alle borgere i verden, skriver direktør i Post- og Teletilsynet Willy Jensen i en ny rapport fra Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

15. september 2009

Stjeling og deling

En rekke kunstner- og forfatterorganisasjoner lanserte nylig en kampanje mot «stjeling» av innhold på internett. Kampanjen ber de politiske partiene klargjøre sine standpunkter, men legger samtidig klare føringer på hvilke standpunkter de politiske partiene bør ha. Oppropet har i liten eller ingen grad vært diskutert internt i organisasjonene, og vi mener organisajonene gjør strategisk feil når de avviser forslag fra Venstre, SV, og Rødt som kan gi oss nye kompesasjonsmodeller for innhold på nettet.

Som medlemmer i noen av disse organisasjonene tillater vi oss å komme med noen råd til våre talsmenn.

1) Ta kompensasjonsforslagene på alvor.

2) Få på plass betalingstjenester.

3) Respekter personvern og brukerretter.

4) Ikke støt bort leserne og tilskuerne - dem vi lever av.

Skal gj�re det enklere �forlate Google - digi.no : Bedriftsteknologi

Skal gjøre det enklere å forlate Google

Google-medarbeideren Brian "Fitz" Fitzpatrick kunngjorde i et offisielt blogginnlegg i går stiftelsen av Google's Data Liberation Front. Riktignok er det omtrent to år siden stiftelsen skjedde, men det er først nå utenforstående får vite om bevegelsen.

Data Liberation Front består av en liten gruppe Google-teknikere som sikter mot å gjøre det enkelt for brukere av selskapets tjeneste å overføre data til og fra Googles tjenester. Dette gjøres ved hjelp av enkle import- og eksport-funksjoner som tilbys som en integrert del av tjenestene.

14. september 2009

ITavisen | - Pirate Bay borte om f�uker

- Pirate Bay borte om få uker

The Pirate Bay vil forsvinne fra jordens overflate om «bare noen få» uker. I stedet vil vi få se en rekke piratnettsteder som hver i sær vil overta hver sin lille del av nedlastings- og indekseringsprossesen. Slik skisserer en av Pirate Bay-insideren og ideologen Rasmus Fleischer det som kommer til å skje med den svenske torrenttrackeren og piratportalen.

I sin bloggcopyriot.se beskriver den nye strukturen som «en blanding av orden og kaos», der små og store aktører samhandler rent teknisk, men ikke juridisk og formelt. Resultatet blir en kile i opphavsrettstenkingen slik lovverket ser den i dag - og i følge Fleischer en helt ny situasjon for håndheverne.

- Strategien m�gjennomsyre alt - DN.no

- Strategien må gjennomsyre alt

Det som avgjør Norges framtidige posisjon som ikt-nasjon er beslutninger og valg på alle områder - i skolen, i helsevesenet og i det private næringslivet, mener Fafo-forskeren.

- Vi har en unik mulighet fordi innovasjon i anvendelse av ikt fordrer et høykompetent samfunn hvor forskning og utvikling er prioritert. Ikke ikt-forskning, men forskning på omsorg - og anvendelse av ikt, forskning på skole - og utnyttelse av ikt, forskning på havbruk - og anvendelse av ikt.

Skog Hansen mener utfordringene ligger i å holde tritt og ta teknologien i bruk på nye områder. Men det skjer ikke av seg selv.

- Det krever et samfunn med rom for kreativitet og forskning, og det vil kreve både offentlig og privat satsning. Samlet kan vi si at det mest interessant ikke er forskjellene mellom partiene, men mangelen på ikt-strategi i alle programmene, sier hun.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket