29. mai 2009

Slik forandres hjernen din av nettsurfing - DN.no

Slik forandres hjernen din av nettsurfing

Hjerneforskeren Gary Small mener nettsurfing endrer hjernen. I boken «iBrain» hevder UCLA-forskeren at bombardementet av fragmenter av informasjon fra alle kanter gjør at hjernen venner seg til å flytte oppmerksomheten mellom ulike oppgaver. Vi blir altså flinkere til å gjøre mange ting samtidig men dårligere til å holde oppmerksomheten på én oppgave. Dette ligner på ADHD, en psykiatrisk tilstand som preges av konsentrasjonssvikt og hyperaktivitet. Vi trenger et nytt begrep, mener Small:

- Det er snakk om digital ADHD, en moderne form for konsentrasjonsvanske som forårsakes av hyppig bruk av digital teknologi. Et eksempel kan være noen som leter etter svaret på et spørsmål i Google, som så blir distrahert av et pop-up vindu og så videre inntil han 20 minutter senere har glemt hva som var grunnen til at han gikk på nettet i utgangspunktet, sier Small.

28. mai 2009

8 av 10 godtar piratkopiering - digi.no : Juss & samfunn

8 av 10 godtar piratkopiering

Langt på vei de fleste av morgendagens ledere har benyttet seg av ulovlig kopiert programvare. Et stort flertall mener det er greit, så lenge det foregår privat. Piratkopiering på arbeidsplassen bør det imidlertid slås ned på, synes mange.

Det går frem av en undersøkelse blant hundre avgangselever ved BI og NTNU, som er foretatt av StudConsult BI på oppdrag av BSA Norge høsten 2008.

Ifølge rapporten fra BSA sier kun 13 prosent av elevene at de aldri har benyttet seg av ulovlig kopiert programvare.

- Slaget vil st�mellom oss og Google - digi.no : Personlig teknologi

- Slaget vil stå mellom oss og Google

Live Search ble aldri den søkesuksessen som Microsoft hadde håpet på. Nå kastes søkesiden Live.com på skraphaugen, der den ifølge brukere flest hører hjemme. I stedet kommer selskapet med et nytt initiativ, som de håper kan ta opp kampen mot sin argeste konkurrent, søkegiganten med stor G.

Navnet på Microsofts siste Google-dödar blir: Bing.

- Det er lagt på en hel del ny teknologi. Resultatet er at brukeren går fra å bare søke til faktisk å finne ting, sier leder av Microsoft Norges konsument- og nettvirksomhet, Toni Fadnes til digi.no.

ITpro: Spotify p�mobiler med Android - Se video av beta-applikasjon

Spotify på mobiler med Android

Det har tidligere vært spekulasjoner rundt at Spotify vil slippe en applikasjon for iPhone for å la brukere høre musikken på mobilen. Men det viser seg at det er Googles Android som får en slik applikasjon først.

Ifølge TechCrunch skal denne applikasjonen vises frem på Google I/O denne uken.

25. mai 2009

Microsoft stenger tjeneste i fem land - DN.no

Microsoft stenger tjeneste i fem land

Microsoft stenger ned tilgangen til pratetjenesten Windows Live Messenger for personer i fem land, skriver Vnunet.com . Landene som rammes er fem land USA har innført sanksjoner mot, nemlig Syria, Iran, Sudan, Nord- Korea – og Cuba.

Informasjon om sanksjonene finner du her.

24. mai 2009

Google vet n�r du vil si opp - DN.no

Google vet når du vil si opp

Med en hemmeligholdt algoritme vil Google nå regne seg frem til hvilke ansatte som høyst sannsynligvis overveier å forlate virksomheten. Uten å avsløre utregningen opplyser Google at algoritmen blant annet henter inn informasjon fra medarbeidersamtaler og data om lønn og lønnsøkninger.

Selv om algoritmen fortsatt er i testfasen, skal den ha funnet frem til medarbeidere som føler at de ikke får utnyttet potensialet sitt godt nok. Det er en av de vanligste årsakene til at folk bytter jobb.

23. mai 2009

Bok eller ikkje – feil sp�rsm�l! � skulebloggen

Bok eller ikkje – feil spørsmål!

Så kan vi sjå på korleis lærarane lærer i 2009. Kven skulle hindre elevane i å laga eit liknande nettverk som Del og bruk? I den augneblinken dei ser gevinsten, gjer dei det. Då vert daria og andre slike sider berre ein vits. Her snakkar vi verkeleg om ein trojansk hest. Eit slikt nettsamfunn vil gi elevar høve til å diskutere fag, undervisning, utveksle gode tips om både det eine og det andre, alle oppgåver og svar vert gjort tilgjengelege. For eit potensiale! Og våre idear om fusk har lite med ein slik røyndom å gjera. Eg håpar dei gjer det. Snart.

Eg ser at det manglar noko viktig her, nemleg kvifor. Kvifor er slik endringar naudsynte? Fordi det ikkje lenger handlar om kunnskapsformidling. Det handlar om konstruksjon av kunnskap. Eleven må få hjelp til finna fram til all verdas kjelder, men det stoppar ikkje der: Ho må få hjelp til å få meining ut av det ho finn. Dette er krevjande for elev og lærar, og det tek tid. Klasseromsundervisning vil ikkje vera givande nok, effektivt nok, det vil ikkje gi nok kvalitet på arbeidet. Av og til ja, men ikkje alltid. Lengre økter, meir konsentrasjon, meir variasjon, omsyn til at elevane lærer ulikt, alt dette fører ut av eit statisk, lukka rom med kateter framme og pultar i bussformasjon.

19. mai 2009

Eiriks forfatterblogg :: Faglitteraturens svanesang?

Faglitteraturens svanesang?


Som den litterære fetteren til leksikonet, hvis forretningsmodell allerede er knust av nettet, er faglitteraturen også langt mer utsatt for skjermlesing enn skjønnlitteratur. Som tidligere omtalt i denne bloggen, er det vi har av grunntall i Norge en klar antydning om at flere og flere brukere vender seg til nettet når de søker fakta. Og hvorfor skulle de ikke det, når et effektivt nettsøk gjerne gir raskere og bedre resultater enn man får ved å bla seg gjennom en bok.

Rettighetsmessig er faglitteraturen også i en annen og mer utsatt posisjon enn fiksjonen. Opphavsretten beskytter ikke det faglige innholdet i en fagbok, kun den spesifikke teksten.

/../

Det gjelder for eksempel oppsummeringen av Jared Diamonds Guns, Germs, and Steel i Wikipedia, der man i tillegg til et grunnriss av bokas hovedteser også får presentert innvendingene, forfatterens svar på innvendingene og pekere til utdypende stoff - en faglig merverdi sammenlighet med originalverket.

UNINETT ABC blir del av nytt senter for IKT i utdanning

Nytt senter for IKT i utdanning

Kunnskapsdepartementet vil samordne innsatsen innen området IKT i utdanningen. Departementet vil samle UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU i et nytt senter for IKT i utdanningen. IKT-senteret vil bli underlagt Kunnskapsdepartementet.
Kunnskapsdepartementet vil samle oppgaver innenfor IKT-feltet i et nasjonalt senter for IKT i utdanningen. Dette er beskrevet i Stortingsmelding 31 "Kvalitet i skolen". Senteret skal bidra til at utdanningsektoren blir bedre til å utnytte IKT i undervisningen.

"Senterets målsetting vil være å bidra til å sette sektoren i stand til å utnytte IKT mer effektivt for bedre læringsutbytte og læringsstrategier. Senteret vil også bidra til en mer målrettet veiledning om bruk av IKT i opplæringen" (Stmeld. 31).

Nå er det altså bestemt at UNINETT ABC er et av selskapene som vil samles i det nye senteret. I tillegg vil Utdanning.no og ITU -forsknings- og kompetansenettverk for IT, samt enkelte oppgaver i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inngå i senteret.

18. mai 2009

ITavisen | - Last ned musikken min!

Last ned musikken min!

Musikanten Danger Mouse velger en uvanlig distribusjonsmodell når han skal selge sin nyeste plate «Dark night of the soul». Forhandligene mellom partene for å få platen distribuert har ikke nådd frem, og Danger Mouse får ikke lov å selge musikken sin lovlig i platebutikkene. Dette stoppet imidlertid ikke DJ-en, som nå skal selge tomme CD-R-plater i platebutikkene, og oppfordrer fans til å få tak i musikken "på andre måter".

I pressemeldingen som fulgte med distribueringen av den tomme CD-en forklarer Danger Mouse at han ikke har noe valg, da det ville være ulovlig for han å selge musikken som rettslig sett er eid av EMI.

Nettstedet NPR har gjort albumet tilgjengelig for gratis streaming her.

Hjelp til �slette krenkende opplysninger p�Internett - regjeringen.no

Hjelp til å slette krenkende opplysninger på Internett

Nå skal du få hjelp hvis krenkende eller sjikanerende informasjon om deg havner på Internett. Regjeringen tar i revidert nasjonalbudsjett tak i flere av Personvernkommisjonens anbefalinger, og foreslår å benytte 5,1 millioner kroner på tre prosjekter i Datatilsynets regi. Ett av dem er hjelp til å få slettet uønskede personopplysninger på nett.

Et annet prosjekt det foreslås å bevilge penger til, er å øke kunnskapen om personvern i skolene. Det finnes en rekke personvernutfordringer i grunnskolen. Disse skal nå kartlegges. Fjernsynsovervåking og publisering av bilder av elevene er bare et par eksempler.

Det skal utarbeides informasjonsmateriell slik at skolens ansatte kan få mer kunnskap om personvern. Datatilsynet skal samarbeide med utdanningssektoren i dette arbeidet.

17. mai 2009

Skoleb�kene d�r ut - bt.no

Skolebøkene dør ut

Revolusjonen i skolen starter for alvor i høst, når nye elever begynner i første klasse på videregående. For første gang vil undervisningen i flere fag foregå helt uten skolebøker. Elevene har nå rett til gratis læremidler, noe som i praksis har betydd gratis bøker. Regningen tar staten, via fylkeskommunene.

I det siste har alle fylkeskommunene, unntatt Oslo, satset tungt på å bygge opp læremidler på internett gjennom Norsk digital læringsarena (NDLA). Satsingen til 30 millioner kroner betales med penger som ellers ville gått til skolebøker. Dermed blir det mindre penger igjen til bøker med perm og papir.

To twitringer tre kaffekopper = ny jobb - DN.no

To twitringer tre kaffekopper = ny jobb

Twitter har virkelig skutt fart i Norge de siste månedene. Daglig leder Marius Eriksen i Sermo Consulting, et kommunikasjonsbyrå som kombinerer rådgivning innen digitale medier med tradisjonell PR-filosofi, var litt tidligere ute...

- Sosiale medier er undervurdert som rekrutteringskanal. Det er et utrolig bra verktøy på mange måter. Stiller du et spørsmål, kan du få 50 gode svar på et minutt. Å drive talentspotting på Twitter er ideelt for et selskap i vår bransje, for oss er det helt avgjørende å finne dyktige folk som lever og ånder for nettsamtalen. Vi har øynene åpne for våre neste talenter, sier Marius Eriksen.

15. mai 2009

- Vi frykter ikke e-b�ker - digi.no : Personlig teknologi

- Vi frykter ikke e-bøker

Verdens største nettbokhandel tilbyr over 275.000 elektroniske titler. Ingen av dem er norske. Er utviklingen i ferd med å parkere norsk forlagsbransje, eller kan det være andre grunner til at de henger etter?

«Det er først og fremst folks uvilje mot å lese på skjerm som har bremset dette» skriver Gyldendals informasjonssjef Bjarne Buset i et debattinnlegg i Aftenposten mandag.

- Jeg mener ikke å si det på den måten. Dette er et svar på en påstand om at forlagsbransjen er livredde og ikke har gjort noe innen digitalisering av bøker. Det er ikke sant, sier Buset til digi.no.

11. mai 2009

Vil ha slutt p�gratis nettaviser - digi.no : Resultater/finans

Vil ha slutt på gratis nettaviser

Mye har vært sagt om at nettaviser ble gratis, og enkelte har prøvd å ta betalt, men nå smeller praktisk talt mediamogul og blant annet eier av Myspace Rupert Murdoch neven i bordet.

Gratis nettaviser er en feilslått forretningsmodell hvis tid snart er omme, hevder Murdoch under en telefonkonferanse i forbindelse med fremlegging av resultater for News Corp, skriver Guardian.

Og Murdoch kan i motsetning til mange andre faktisk gjøre noe konkret. Gjennom News Corp eier Murdoc hundrevis av avis og TV-selskaper, blant annet britiske Sun og Wall Street Journal.

ITavisen | Slik hevner de Pirate Bay-tapet

Slik hevner de Pirate Bay-tapet

Det dreier seg ikke om kronerulling for å støtte Sunde & co slik at de kan betale boten. Men snarere om å plage livet av advokatfirmaet Danowsky & Partners, som førte ordet på aktoratets side i saken.

En gruppe som kaller seg Internet-avgift i Kiruna har opprettet nettstedet internetavgift.se. Her oppfordrer de folk til å sende nettbankenes minimumsbeløp til advokatfirmaet, som betaling for retten til å bruke Internett.

Gruppa ser altså for seg at det er innført en nettlisens på lik linje med TV-lisensen, og at denne feilaktig betales inn til advokatfirmaet.

10. mai 2009

- Mediene styrer politikerne - bt.no

- Mediene styrer politikerne

Det er mediene som setter dagsorden og styrer den norske politiske debatten. Det mener både politikere og journalister.

- I fotballkampen mellom journalistene og politikerne står det 4-0 til journalistene. Politikerne legger seg flate for mediene, mens journalistene har et fleipete forhold til dem - politikerne er åpenbart den svake part, sier Frank Aarebrot, professor ved institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen.

I forbindelse med Nordiske Mediedager presenterte han i dag den store, årlige medieundersøkelsen. Et stort utvalg av journalister, stortingspolitikere, lokalpolitikere og publikum er spurt.
Litt over halvparten av journalistene mener det er media som oftest setter dagsorden i Norge. Men i «maktens korridorer» er de enda mer overbevist: To av tre lokalpolitikere og nesten tre av fire stortingspolitikere svarer det samme.

8. mai 2009

Djuve forbannet - Medier - Kampanje.com

Djuve forbannet

Under en debatt om pengestrømmene i mediebransjen under Nordiske Mediedager benyttet sjefredaktør og administrerende direktør Amund Djuve sjansen til å ta et oppgjør med konkurrenter som han mener siterer for mye av det som står på trykk i hans avis.

Han var uenig med debattleder Anders Magnus som mente nettstedene forholdt seg til den gjeldende sitatretten.

Digital-tv splitter NRK og TV 2 - Medier - Kampanje.com

Digital-tv splitter NRK og TV 2 - Medier

De digitale båndene mellom NRK, TV 2 og Telenor slites. For etter det Kampanje erfarer er også TV 2s aksjepost i Norges televisjon (Ntv) i spill. Dermed flytter usikkerheten rundt eierskapet i digital-tv-selskapet RiksTV seg til søsterselskapet Ntv. Som i RiksTV eier TV 2 Ntv sammen med NRK og Telenor med like store deler.

Det var tidligere denne uken at Kampanje kunne fortelle at alle de tre eierne av betal-tv-selskapet RiksTV ønsket å selge aksjepostene sine. Men signalet da var entydig fra de tre digital-tv-kameratene: Vurderingene av eierskapet i RiksTV omfattet ikke Ntv. Nå er ikke TV 2 like skråsikre lenger.

- Vi kan komme til å gjøre en vurdering av posten vår i Norges televisjon, sier TV 2-sjef Alf Hildrum.

Dermed er TV 2 og NRK splittet i synet på eierskapet i Ntv, selskapet som er konsesjonsahver og eier og drifter av det digitale bakkenettet.

Google-sjef avviser dobbeltrolle - digi.no : Juss & samfunn

Google-sjef avviser dobbeltrolle

Googles konsernsjef og styreleder Eric Schmidt er en av to personer som mottar styrehonorar fra både Apple og Google.

Denne uken ble det klart at FTC gransker om de nære båndene mellom selskapene bryter med antitrust-reglene.

Selskapene leverer begge nettlesere og konkurrerer også innen operativsystemer for mobiltelefoner. Også innen plattformer for bærebare PC-er vil de to snart være som konkurrenter å regne, ettersom det Google-utviklede OSet Android trolig snart blir levert på netbooks.

7. mai 2009

Bergens Tidende og Aftenposten.no til topps - Medier - Kampanje.com

Bergens Tidende og Aftenposten.no til topps

Årets Mediepriser ble delt ut onsdag kveld på Ole Bull Teater i Bergen i forbindelse med konferansen Nordiske Mediedager. Dette er den store prisfesten for avisene, magasinene og nettavisene i Norge, og det vanket priser på mange lykkelige vinnere fra mange medier. Prisen Årets avis gikk til Bergens Tidende:

- Bergens Tidende er markedsledende i sin region, og en av de sterkeste merkevarene i Medie-Norge. Avisen har i en årrekke vært pådriver for nytenkning og produktutvikling. Dette har gjort avisen til en nasjonal trendsetter og avisen har gjentatte ganger gått til topps i designkonkurranser – både nasjonalt og internasjonalt, sier juryen om vinneren i den aller gjeveste papiravis-klassen.

Også prisen Årets nettavis gikk til en bedrift i Schibsted-sfæren: Aftenposten.no.

- Aftenposten.no har i lang tid hatt en massiv nyhetsdekning kombinert med en rekke nyttige og brukervennlige tjenester. Når det i tillegg etableres nye og imponerende nisjepregede tjenester, blir resultatet intet annet enn strålende, sier juryen.

6. mai 2009

ITavisen | Platebransjen misforn�yd med MySpace

Platebransjen misfornøyd med MySpace

Bransjen hadde håpet at den nye tjenesten MySpace Music (spom startet opp i september i fjor) skulle generere mer nettsalg, for eksempel via iTunes. Det er slett ikke tilfelle, hevder de. Snarere sjekker folk de nye og hotte bandene ut på MySpace - før de laster ned låtene de liker via Pirate Bay eller andre torrent-portaler/trackere - ulovlig.

I praksis finnes det i dag to kilder for unge musikkelskere: iTunes (lovlig) og torrents (ulovlig). Langt de fleste velger det siste - rett og slett fordi det er gratis, og fordi lydkvaliteten gjennomgående er bedre. Og mens man på iTunes stort sett må nøye seg med et frimerkestort avtrykk av omslaget, utstyrer mange av piratene pakkene sine med både høyoppløst omslag og pdf-utgave av innstikkshefter.

E-bok p�universitetene - DN.no

E-bok på universitetene

Seks amerikanske universiteter går nå sammen med Amazon for å teste ut en ny utgave av Kindle på studentene. Først ut til å prøve er studentene ved Case Western Reserve University i Cleveland. De vil også få erfare en e-bok med en bedre nettleser enn tidligere utgaver. Kindles nåværende modell som ble lansert i februar, har en såkalt eksperimentell nettleser med begrenset funksjonalitet.

Til høsten vil noen studenter få pensum i kjemi, informatikk og forberedende i e-boken, sier skolens informasjonssjef Lev Gornick til WSJ.com. Universitetet planlegger så å sammenligne erfaringene til e-studenetene med de som har brukt tradisjonelle bøker.

Svensk IP-knep et spill for galleriet - digi.no : Juss & samfunn

Svensk IP-knep et spill for galleriet

De som lover å ikke lagre opplysninger om kundene sine som kan benyttes til identifisering av ulovlige fildelere driver kun et spill for galleriet. Det slår den svenske nettavisen Idg.se fast.

Grunnen er at Sverige uansett snart vil implementere en ny lov basert på EUs omstridte datalagringsdirektiv. Regjeringen forventes å presentere lovforslaget til sommeren. Klubbes dette igjennom trer loven i kraft fra årsskiftet.

Det er allerede klart at denne loven vil tvinge operatørene til å lagre kundenes IP-adresser. Det gjenværende spørsmålet er hvem som skal få tilgang til opplysningene, skriver Idg.se.

5. mai 2009

NA24.no

Får blogge om Erna

Til helgen går Høyres landsmøte av stabelen i Oslo. Og nytt av året er at journalistene må slåss med bloggerne om de beste sakene.

Under landsmøtet vil bloggerne bli akkreditert på lik linje med journalister og de vil som pressen få et eget arbeidsrom med TV-overføring fra salen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket