31. januar 2009

D2.no - Intim Bakrus

- Intim Bakrus

Blogging er en rask vei til kjendisstatus, tenker noen - og legger privatlivet ut på internett. Men livet uten privatsfære har bitre bivirkninger.

Dagens it - - Mobil-tv er et gedigent sjansespill

- Mobil-tv er et gedigent sjansespill

- Mobil-tv er veldig flott, det kommer for fullt og det kommer til å være en stor driver i tiden fremover. Men det at NRK velger en standard som nesten ingen andre går for, det er et gedigent sjansespill, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Det er langt fra avgjort hvilken mobil-tv-standard som kommer til å bli den dominerende i Europa, og de fleste land er fortsatt bare på utprøvingsstadiet. Mye tyder likevel på at veldig mange land kommer til å gå for den konkurrerende DVB-H-standarden, som støttes av blant andre Nokia. DMB er mest utbredt i Sør-Korea, selv om enkelte europeiske land nå holder døren på gløtt og vurderer å ta standarden i bruk.

Prestisjehensyn
Hoff tror mye av årsaken til at NRK er en så sterk pådriver for DMB ligger i de store investeringene som er gjort i forbindelse med utbyggingen av digitalradio basert på DAB-standarden. DMB-basert mobil-tv sender over DAB-nettet, dermed kan man gjenbruke eksisterende infrastruktur.

- Det virker som om de på alle fronter skal rettferdiggjøre de tidligere teknologiske valgene de har tatt. I og med at man har bygget ut DAB-nettet i Norge, så er DVB-H et tyngre løft å bygge ut i Norge, sier Hoff.

30. januar 2009

F�r du det du betaler for?

Får du det du betaler for?

Google lanserer nå verktøy som kan avsløre om leverandøren din har rent mel i posen. Det finnes en rekke slike verktøy for å for eksempel teste hastigheten på bredbåndet ditt, men ifølge Google er ingen av disse særlig nøyaktige. Verktøyene de nå har utviklet skal derimot holde det de lover. Noe som har vært vanskelig å sjekke, ettersom våre tester har "timed out" uten resultat.

- Uansett hva du mener om nettnøytralitet og internettleverandør-politikk, kan alle være enig om at nettbrukerne fortjener å være godt informert om hva de faktisk får når de kjøper bredbånd, skriver Googles Vint Cerf og Stephen Stuart i et blogginnlegg.

Mediefunderinger � Blog Archive � Mediene gjorde bare som de pleier

Mediene gjorde bare som de pleier

Stanghelle skriver “det er et fellestrekk at ingen av verdens toneangivende medier – og heller ingen norske - gravde i de økonomiske mekanismene som tilsammen førte til sammenbruddet.” Og hva så? Poenget er underforstått: De burde ha gjort det.

Stanghelle bidrar med denne selvkritikken på medienes vegne til fortsatt å holde liv i myten om mediene som egnede, uavhengige og kritiske granskere med et særlig ansvar for ikke bare å være arena, men også primus motor i det opplyste, offentlige ordskiftet.

Men i dette verdensbildet har ikke pressen bare sviktet i sin manglende avsløring av finanskrisen. I dette verdensbildet svikter pressen hver eneste dag gjennom et tilnærmet uendelig antall tilsvarende unnlatelsessynder, og et ikke uendelig, men til tider skremmende høyt antall ensidige, overdramatiserte, konfliktskapende, uetterrettelige, feilaktige, sosialpornografiske og ubrukelige nyhetssaker.

29. januar 2009

Dagens it - - Mobil-tv m�v�re gratis

- Mobil-tv må være gratis

En mobil-tv-løsning skal ikke være avhengig av et SIM-kort fra mobilselskapet og at brukerne må betale for tilgang, mener han. I dag finnes det betalingsløsninger fra blant andre Telenor, som fungerer ved å streame tv via 3G-nettet.

- Vi har sett at mobil-tv må være gratis hvis brukerne skal ta det i bruk. Jeg tror DMB vil øke inntjeningen til teleoperatørene, ettersom økt bruk av mobil-tv vil føre til at flere brukere også vil ønske å se tv-sendinger i opptak, sier Garfors. Han ser derfor for seg en kombinasjonsløsning hvor DMB brukes til "live" tv, mens dagens tradisjonelle 3G-baserte streamingløsninger brukes når man ønsker å se et bestemt videoklipp "on demand".

Tv-selskapene vil i utgangspunktet tjene penger på reklame (eller tv-lisens), men Garfors sier DMB-teknologien også skal kunne ha mulighet for betal-tv. Problemet her er imidlertid at det ikke finnes én enkelt standard for dette.

27. januar 2009

�n milliard mennesker p�nett

Én milliard mennesker på nett

Internett passerte én milliarder surfende for første gang i desember, ifølge registreringer fra selskapet Comscore.

Det er, ikke sjokkerende, Kina som har flest folk på nett, med 180 millioner, 18 prosent av de totale brukerne. USA havner på andreplass med sine drøyt 163 millioner surfere, mens Japan innehar tredjeplass med nesten 60 millioner nettbrukere.

Dernest følger Tyskland med 37 millioner og Storbritannia med 36 millioner, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

23. januar 2009

Dagens it - Lervik ferdig i Fast

Lervik ferdig i Fast

John Markus Lervik trekker seg som sjef for Fast, søkeselskapet som han selv gründet, og som ifjor ble kjøpt av Microsoft. I en melding fra Microsoft setter selskapet selv avgangen i sammenheng med regnskapsjukset som ble avslørt i Fast (les DN-saken her), og som Økokrim nå etterforsker.

"En grundig gjennomgang av tidligere finansiell praksis, som førte til endringer i selskapets regnskapstall fra 2006 og 2007, har blitt gjennomført så slike problemer ikke skjer igjen. Nå som denne prosessen er over, har Lervik valgt å slutte i Fast", skriver selskapet i en melding.

Etter det DN.no kjenner til har det en tid vært klart at Lervik ikke kom til å fortsette i selskapet, på tross av at Microsoft ønsket å satse på søk i Norge. Det er nå nøyaktig ett år siden Microsoft bød på søkeselskapet.

21. januar 2009

Russisk rulett om karakterer - Universitas

Russisk rulett om karakterer

Kunnskapsdepartementet (KD) krever ikke eksplisitt at lærestedene bruker den såkalte normalfordelingen, som ville gitt en andel på ti prosent A og 25 prosent B. Departementet har allikevel uttalt at «hensikten med en felles karakterskala er å få et mer samordnet system for karaktergivning i høyere utdanning, slik at samme karakter i større grad vil være et uttrykk for en felles forståelse av kandidatenes prestasjoner. Dette betyr imidlertid ikke at det skal benyttes en statistisk normalfordeling ved vurdering av studentenes prestasjoner i hvert enkelt emne eller fag, for hvert enkelt semester». Ingen i departementets ledelse har hatt anledning til å besvare Universitas’ gjentatte henvendelser.

Per Manne ved Norges Handelshøyskole ledet i høst en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet (UHR), som skulle se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene. Manne mener at karakterene på masterarbeider i dag ikke svarer til KDs intensjoner.

- B er den hyppigst brukte karakteren. Flere fagmiljøer bruker A i et omfang som ikke er forenlig med «fremragende», slik departementet har lagt føringer for. Arbeidsgruppa går inn for at de anerkjente faglige standardene må gjøres tydeligere ved fag- og nivåspesifikke karakterbeskrivelser, forteller han.

20. januar 2009

Israel rekrutterer bloggere - mobilen.no

Israel rekrutterer bloggere

Ifølge Haaretz, Israels eldste avis, har utenriksdepartementet innledet et prosjekt hvor de verver bloggere over hele verden for å bekjempe anti-sionisme. Formålet er å primært samarbeide med israelske bloggere som kan skrive på engelsk, tysk, spansk, fransk og russisk for å spre Israels syn på konflikten og motarbeide negativ omtale av Israels rolle.

Bloggere som melder seg frivillig til programmet vil bli tilsendt informasjon og gode argumenter for Israels krigføring. De vil også få en oversikt over nettsider som Israelske myndigheter anser som problematiske. Haaretz har ingen informasjon om hvilke nettsider dette er, men ifølge en kommentar trykket i The Guardian ønsker Israelske myndigheter at kommentarer legges igjen på nettaviser som The Times, The Guardian, Sky News, BBC og Yahoo News. De som deltar på prosjektet får også tilsendt lenker som kan kombineres med argumentene ifølge kommentaren på The Guardian.

Nextgentel lanserer VDSL 2 - Hardware.no

Nextgentel lanserer VDSL 2

Nextgentel introduserer VDSL2, noe som innebærer bredbånd med ytelse på opptil 40 Mbit/s inn og 20 Mbit/s ut. VDSL2 leveres over den eksisterende telefonlinjen og vil bli tilbudt for kunder med linjelengder opp til 800 meter fra telefonsentralen.

I første omgang vil VDSL2 lanseres til privatkunder i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Ved lanseringstidspunktet vil man kunne velge mellom to alternative produktklasser, V40 (698,-) og V30 (598,-). Disse gir en ytelse på henholdsvis inntil 40/20 Mbit/s (maksimalt 500 meter fra sentral) og 30/5 Mbit/s (maksimalt 800 meter fra sentral).

Gratis og "ubegrenset" lagringsplass? - Hardware.no

Gratis og "ubegrenset" lagringsplass?

Googles nettlagringstjeneste, Gdrive, skal ifølge nettstedet TG Daily lanseres i løpet av 2009, muligens allerede innen kort tid.

Gdrive kommer til å bli en cloud-basert lagringstjeneste med synkroniseringsmuligheter som gjør at brukeren skal kunne få tilgang til sine filer hvor som helst og når som helst.

Videre vil Gdrive fungere som en ekstra lagringstjeneste for andre Google-tjenester. Dette innebærer blant annet at brukeren skal kunne redigere dokumenter som er lagret på Gdrive, sende e-post via Gmail og organisere bilder via Picasa nettalbum.

Dagens it - 400 millioner brukere fra dag �n

400 millioner brukere fra dag én

IBM lanserte på sin Lotusphere-konferanse i Orlanda denne uken en helt ny portal, www.lotuslive.com , hvor de samler alle sine "nettskybaserte" løsninger for e-post, samarbeid og webkonferanser.

Denne typen nettbaserte løsninger, «cloud computing» og «software-as-a-service» er en av de viktigste teknologitrendene akkurat nå, og noe også selskaper som Google og Microsoft satser mye på.

Google leverer blant annet løsninger for e-post, kalender og kontorprogrammer som kjøres direkte i nettleseren, og også Microsoft satser i stadig større grad på nettleserbaserte løsninger.

Ifølge IBM skal løsningen ha «click to cloud»-funksjonalitet som skal gjøre det lettere å knytte eksisterende applikasjoner som kjører på kundenes servere opp mot LotusLive-tjenestene.

19. januar 2009

Dagens it - Halv million OpenOffice i Norge

Halv million OpenOffice i Norge

Stadig flere ser ut til å oppdage at det ikke er nødvendig å betale for å være i stand til å skrive brev og lage regneark på pc-en. Den billigste versjonen av Microsoft Office 2007 (Home & Student) koster 1.295 kroner, mens mer avanserte utgaver kan koste 5-6.000 kroner, en pris som etter hvert utgjør en ganske stor andel av det en gjennomsnittlig pc koster.

Ferske nedlastingstall for gratisalternativet OpenOffice viser at det er marked for billigere alternativer. Ifølge en pressemelding fra stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk ble OpenOffice lastet ned hele 501.000 ganger i løpet av 2008, noe som er en økning på hele 67 prosent i forhold til året før.

Dagens it - Max Manus-piraten avsl�res av smuss

Max Manus-piraten avsløres av smuss

Piratjegerne har begynt arbeidet med å finne den eller de som står bak den ulovlige kopieringen av Max Manus filmen skriver Dagens Næringsliv. Nå skal unike flekker, striper, skader og smuss på videoopptaket avsløre piratene.

En gruppe som kaller seg KAMERA skal stå bak opplastingen av videoopptaket på nettet, men videopptaket er ifølge Max Manus-produsent John M. Jacobsen spilt inn i en tom kinosal. Hver kopi har unike små skader. Det er disse som kan føre etterforskerne tilbake til hvilken kinosal som er brukt til opptaket, og som igjen kan lede dem til hvem som står bak piratkopieringen.

16. januar 2009

Dagens it - Microsoft tatt p�sengen

Microsoft tatt på sengen

De fleste mini-pc-er selges derfor i dag enten med Linux eller det aldrende Windows XP-operativsystemet.

Ett av Microsofts viktigste strategiske mål for Windows 7 er å dominere markedet for netbooks, skriver PCWorld.com. I dag leveres rundt 30 prosent av mini-pc-ene fra Asus og Acer med Linux som operativsystem, mens Linux' markedsandel på kraftigere pc-er er på bare rundt 1 prosent.

I motsetning til Windows Vista, som krever mye ressurser, har Microsoft fokusert mye på å optimalisere Windows 7 for å kunne kjøre på alle typer pc-er, også de aller minste og svakeste pc-ene.

Microsoft skriver i sin siste kvartalsrapport at den eksplosive veksten i salget av mini-pc-er har mye av skylden for den svake veksten i salget av Windows Vista. De første mini-pc-ene kjørte kun Linux, og Microsoft var nødt til å få Windows XP inn på dem for å demme opp for økningen i Linux-salget, forteller analytikere.

Begrenser billig-surfingen - digi.no : Tele/Kommunikasjon

Begrenser billig-surfingen

Telenor gikk tidligere i dag ut med helt nye priser på surfing over mobilt bredbånd. Heretter skal de maksimalt ta 10 kroner dagen for dette. Det er ned fra 75 kroner og innebærer dermed et dramatisk priskutt.

Selskapet sendte i anledningen ut en pressemelding der de fortalte at prisnedgangen gjelder både mobiltilpasset internett gjennom wap og vanlig internett (web).

- Dette tilbudet er ikke rettet mot å surfe med PC-en i mobilnettet, presiserer Telenors informasjonssjef Anders Krokan ovenfor digi.no.

15. januar 2009

Google legger ned norsk avdeling - digi.no : Jobb & utdanning

Google legger ned norsk avdeling

Google skal angivelig legge ned hele sitt kontor i Trondheim. Dette skjer som følge av problemer med å rekruttere kvalifiserte personer til utvikleravdelingen. Det skal rett og slett være for få norske IT-eksperter til å fylle stillingene og utenlandske eksperter har ikke latt seg friste til å etablere seg i byen.

Flere anonyme kilder forteller til digi.no at de ansatte akkurat har blitt informert, og at dette vil offentliggjøres først i morgen tidlig.

- Avdelingen har ikke klart å vokse seg stor nok, sier en av de anonyme kildene til digi.no.

Oslo f�r verdens f�rste 4G-nett - digi.no : Tele/Kommunikasjon

Oslo får verdens første 4G-nett

Arbeidet med å erstatte dagens Turbo 3G-nett er i gang. Innen neste år åpner Netcom et flunkende nytt mobilt bredbåndsnett som er over ti ganger raskere enn dagens.

Dette er ifølge Netcom verdens første kommersielt tilgjengelige 4G-nett. Den teoretiske hastigheten blir på 100 megabits per sekund, og infrastrukturen rulles i disse dager ut i Oslo og Stockholm. Den kommersielle lanseringen blir i 2010.

- 4G er i likhet med 3G et mobilnett, så dette vil være en delt ressurs. Det betyr at den teoretiske datahastigheten på 100 megabits per sekund skal du være heldig for å kunne oppleve. Det er litt tidlig å si hva man i praksis vil kunne forvente, men i hvert fall 10 til 20 megabits per sekund, sier Vederhus til digi.no.

14. januar 2009

Google legger ned norsk avdeling - digi.no : Jobb & utdanning

Google legger ned norsk avdeling

Google skal angivelig legge ned hele sitt kontor i Trondheim. Dette skjer som følge av problemer med å rekruttere kvalifiserte personer til utvikleravdelingen. Det skal rett og slett være for få norske IT-eksperter til å fylle stillingene og utenlandske eksperter har ikke latt seg friste til å etablere seg i byen.

Flere anonyme kilder forteller til digi.no at de ansatte akkurat har blitt informert, og at dette vil offentliggjøres først i morgen tidlig.

13. januar 2009

Digital Foto & Video: Klart for mobil-tv

Klart for mobil-tv

I april vil fem av senderne, som i dag sender DAB-radio, begynne å sende TV. Disse skal kunne nå rundt 1,4 millioner mennesker i Østlandsområdet.

- Det er stor interesse for å sende TV over DMB, selv om det er Korea og Kina som har gått foran. Nå kommer vi etter i Norge og det pågår forsøk i andre europeiske land også. Den nye svenske satsingen på DAB gjør at svenskene også er interessert i å sende TV på DMB, sier leder for Norges mobil-TV, Gunnar Garfors.

DN.no - Journalister klager sin egen avis inn for PFU

Journalister klager sin egen avis inn for PFU

Bakgrunnen for at journalistene klager sin egen avis inn for Pressens Faglige utvalg, er utgivelsen av temaavisen Sørlandsparken 2. januar, som redaksjonsklubben mener representerer et alvorlig brudd på Vær Varsom-plakatens punkt om å skille reklame og redaksjonelt stoff.

- Vi har gitt sjefredaktøren muligheten til å beklage form, innhold, bruk av innkjøpt journalistikk og mangel på informasjon til ansatte i egen redaksjon. Heller ikke under allmøtet mandag registrerte redaksjonsklubbens medlemmer noe tilløp til beklagelse angående temaavisen. Det er ventet fem nye bilag i løpet av året, og vi ser det som viktig å få en faglig vurdering av slike temaaviser under vår logo, sier klubbleder Marianne Gauslaa til Journalisten.

Blar opp for digitale ferdigheter i skolen - digi.no : Jobb & utdanning

Blar opp for digitale ferdigheter i skolen

Microsoft har fått med seg Cisco og Intel på å sponse utviklingen av en standard for måling av digitale ferdigheter, som er tilpasset det 21. århundre. IT-gigantene skal sponse et forskningsprosjekt som vil finne nye og bedre metoder for læring og evaluering av skoleelever.

Målet er å bedre elevers evne til kritisk tenkning, samarbeid, problemløsing, kommunikasjon og en rekke andre ferdigheter.

Det er ikke trekløveret selv som skal avgjøre hvilke målekriterier som skal ligge til grunn for kunnskapsvurderingen. Selskapene skal snarere knytte sammen en gruppe utdanningsledere og akademikere, som sammen vil danne grunnlaget for en global standard.

12. januar 2009

Nettutgaven kan betale for hele redaksjonen? - Undercurrent

Nettutgaven kan betale for hele redaksjonen?

Hadde oversett dette, som Jeff Jarvis har skrevet om i flere omganger siden rett før jul: LA Times' inntekter fra annonser på nettutgaven er nå så store at de kan betale lønnsutgiftene for hele redaksjonen (papir og nett til sammen). Så de kan stoppe trykkpressene nå? Det er noen "men" her: Redaksjonen er nesten halvert på få år fra 1200 til 660. Annonser selges i pakker papir/nett. En ren nettredaksjon har ikke bare lønnsutgifter, selv om disse dominerer stort. Likevel et historisk øyeblikk, mener Jarvis.

9. januar 2009

Dagens it - Skap en milion IT-jobber

Skap en milion IT-jobber

Ved å bruke 30 milliarder amerikanske skattedollar på IT-sektoren vil man kunne skape og beholde en million jobber. Det hevder en rapport fra Information Technology and Innovation Foundation som ble offentliggjort onsdag.

Pengene foreslås brukt på bredbåndsinfrastruktur, IT i helsesektoren og IT-teknologi knyttet til strømnettet. Mer enn halvparten av de anslagsvis 949 000 jobbene vil være i mindre selskaper.

IT-infrastruktur vil ha en større effekt enn tilsvarende investeringer i tradisjonell infrastruktur, argumenterer rapporten. Potensialet for indirekte å skape jobber er størst ved utvikling av tjenester og applikasjoner, heter det videre. Ikke uventet er den utformet av lobbyister fra nettop IT-sektoren .

7. januar 2009

Vox Publica � D�rlige tider — bedre aviser?

Dårlige tider - bedre aviser?

Norske redaktører er bekymret for effekten kommersielt press har på den journalistiske kvaliteten, den redaksjonelle friheten og ytringsfriheten generelt, viser en undersøkelse Vox Publica har fått utført i samarbeid med Norsk Redaktørforening og Mandag Morgen. I undersøkelsen, som ble utført i september i fjor, rangerte 59 prosent av redaktørene eiernes krav til økonomisk avkastning som den største trusselen mot redaksjonell frihet.

Hvil i fred, DRM

Hvil i fred, DRM

I dag slo Apple spikeren i kista for DRM på musikk. DRM (Digital Rights Management) - eller kopisperre på norsk - gjør at musikk du kjøper fra nettbutikker bare kan brukes på datamaskiner eller mp3-spillere som er logget på med den brukeren som kjøpte musikken. Dette er det nå slutt på.

Apple har nemlig fjernet DRM på all musikk i iTunes, som står for over 70% av alt salg av musikk i verden. Det betyr at du kan kjøpe musikk hos Apple, og spille den på hva du vil: iTunes, iPod, mobiltelefonen din, annen mp3-spiller (f. eks. Zune eller Creative), Xboxen, PS2/PS3, PSP og så videre. Et lite hinder er det fortsatt. Apple selger musikken i AAC 256 kbps, som ikke spiller på alle slags dingser. Men det kan du enkelt konvertere selv om det skulle være nødvendig.

De fire store plateselskapene er med på avtalen, naturlig nok: Universal Music Group, Sony BMG, Warner Music Group og EMI. Men også tusenvis av mindre plateselskaper.

6. januar 2009

NRK trekker Beatles-l�ter fra nettet - kultur - Dagbladet.no

NRK trekker Beatles-låter fra nettet

The Beatles er hverken tilgjengelig for salg på iTunes eller andre digitale formater. Derfor var det en verdensnyhet når NRK i går kunne fortelle at de ville legge ut alle Beatles-låtene for nedlasting på nett. Nyheten ble også gjengitt hos blant andre Guardian, Rolling Stone, BoingBoing og Ars Technica.

Nå er det imidlertid blitt satt en brå stopper for planene. Nedlastingen skulle bli gjort mulig fordi NRK ville publisere programmet «Vår daglige Beatles» som podkast. I programmet - som har gått på NRK siden 2007 - går journalistene Bård Ose og Finn Tokvam gjennom alle Beatles-låtene kronologisk.

212 episoder skulle etter planen bli publisert. I dag trekker NRK episodene som var blitt lagt ut.

3. januar 2009

Sterk vekst for wikibasert karttjeneste - digi.no : Personlig teknologi

Sterk vekst for wikibasert karttjeneste

De siste par årene har det vokst fram en karttjeneste som er basert på frivillige krefter, nemlig OpenStreetMap. Alle som kjenner til Wikipedia vet at frivillige krefter kan være en stor styrke. På stadig flere språk er Wikipedia de ledende leksikonet målt i antallet artikler.

Den samme smidigheten preger også karttjenesten OpenStreetMap. Selv om tjenesten på ingen måte er like kjent som Wikipedia, har omtrent 20.000 frivillige bidratt med kartdata i løpet av 2008. Dataene kan tegnes inn ved hjelp av en ganske enkelt brukergrensesnitt, men tjenesten støtter også GPS-sporing og bulkimport av data. Flere institusjoner har dessuten donert kartdata til OpenStreetMaps.

Kartdata er nemlig ikke statiske. Spesielt gjelder dette veier. Veier bygges, fjernes, skifter navn og flyttes hver eneste dag. Da er ikke alltid en årlig oppdatering eller enda sjeldnere tilstrekkelig for å gi et korrekt bilde. I tillegg mangler mange kart detaljer som kan være av interesse for brukerne.

Internet Explorer bl�r kraftig

Internet Explorer blør kraftig

Det er selskapet Net Applications som kan meddele at Internet Explorer gikk ned hele 1,6 prosentpoeng i desember og dermed endte på 68,2 prosent. Nettleseren har med andre ord stupt 10,4 prosentpoeng i løpet av 2008, melder Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste. Det er Appple, Mozilla og Google som kupper andelene.

Apples Safari durte av gårde i desember. Nettleseren plukket opp 0,6 nye prosentpoeng, og endte dermed på 7,9. I løpet av 2008 har nettleseren økt 41,9 prosent sammenlignet med 2007.

Mozillas Firefox holdt nøyaktig samme marsjtakt i desember, og har nå 21,3 prosent av markedet. Det er en oppgang på 27,3 i løpet av 2008.

2. januar 2009

D�d journalistikk - Meninger - Kronikker - Aftenposten.no

Død journalistikk

Forleden forsøkte Dagbladet å selge avisen med førstesideoppslaget «Krever unnskyldning etter lesbisk sladder» oppå et heldekkende bilde av Siv Jensen. Det var ikke Siv Jensen som krevde unnskyldning. Dette var et i rekken av Dagbladet-oppslag som synes å spekulere i å strekke virkeligheten litt lenger.

Når avisene med overlegg tar sitater ut av humoristiske sammenhenger for «å sette dagsorden», eller med vilje lar leserne misforstå hvem som sier eller mener hva for å skape et mer salgbart (?) oppslag, er det til syvende og sist avisene selv som taper.

I et marked hvor førstesidene ikke selger, må papiravisene kontinuerlig overbevise sine gjenværende lesergrupper om at innholdet er verdt prisen og tiden. Og innholdet - det bør domineres av journalistikken. Dersom de klarer det, kan til gjengjeld det krympede markedet vise seg både stabilt og hyggelig.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket