30. juni 2004

Linux på terskelen til en ny erobring

? I den utviklede delen av verden, har man ingen stor installert base av applikasjoner eller PC-er. Der gjelder å innføre nye systemer, og å få ting til å fungere med et minimum av utgifter. Her sprer Linux-klienten seg med stor fart. Det skjer spesielt mye i land som Brasil og Kina, og også i mindre utviklede områder i land som Spania. Det er virkelig interessant å følge med i hvor mange mennesker som faktisk bruker Linux-klienter i dag.

29. juni 2004

? For liten klagekultur i ikt-bransjen

? Vi har ikke ønsket noen stor oppmerksomhet rundt vår klage, sier Steinar Sønsteby i Ementor, som i forrige uke fikk opp mot 10 millioner kroner i et forlik med Helsebygg Midt-Norge. Sønsteby mener it-bransjen generelt klager for lite på saksbehandling.

Da Telenor fikk avtalen med Helsebygg Midt-Norge i februar, svarte Ementor med å klage inn avgjørelsen til Statens klagenemd. Helsebygg Midt-Norge hadde gjort saksbehandlingsfeil i forhold til loven om offentlige anskaffelser, fremførte Ementor.
Masse ny gratisvare fra Microsoft

Microsoft lanserer nå en drøss med nedstrippede gratisversjoner av sine utviklingsverktøy. Hensikten er å lure utviklerne vekk fra Linux og inn i Windows igjen.

28. juni 2004

Styrket offentlig veiledning om bredbånd

Det nasjonale senteret for veiledning og informasjon om bredbåndsanvendelser, Høyvis.no, ble opprettet for å styrke veiledningsarbeidet om bredbåndsanvendelser i offentlig sektor.
- Telenor tåkelegger sin egen forskning

Av Telenors årsregnskap for 2003 fremgår det lite av hva Telenor gjør med hensyn til forskning. Av de over hundre sidene er forskning omtalt noen få steder. Forskning synes derfor ikke å være et politisk budskap fra Telenor selv om hele it-bransjen måler sin forskningsinnsats i forhold til omsetningen.

18. juni 2004

TeliaSonera dropper minuttakst

Fra fredag av forsvinner Telias minuttpris for fasttelefoni i Sverige- døgnet rundt. Abonnementet Telia Alltid koster 65 kroner i måneden og oppstartsavgiften er 45 øre.

Den nye prismodellen gjelder alle samtaler med hjemmetelefonen til alle fasttelefoner i Sverige, også til de abonnenter som ringer med en annen operatør.

17. juni 2004

Mobilsport fra NRK

NRK har kjøpt rettighetene til å vise mange vintersports-arrangement på MMS og streaming video på mobilen. Statskanalen har flere lignende rettigheter fra før og inntar nå en dominerende posisjon på mobilsport.
The silence of the lamb

Hvorfor anvender kunstfeltet den tidligere mislykkede mediestrategien til Kjell Inge Røkke, som går ut på å holde kjeft?

Rollen som det tause offerlammet, som aksepterer sin skjebne og ikke tar til motmæle, er ødeleggende. I dag finnes ikke en eneste god grunn til at kultur og samtidskunst skal være så lite fremtredende i norsk offentlighet.

16. juni 2004

Berners-Lee synger ut mot patenter på programvare

Tim Berners-Lee mottar i dag Finlands «Millennium Technology Prize». I forbindelse med prisutdelingen har Berners-Lee gitt et intervju til New York Times der han tar opp hjertesaken, patenter på programvare. Berners-Lee og hans kollega Robert Cailau valgte bevisst ikke å ta patent på all den teknologien de fant opp, og som i dag lar brukere verden over dele felles tjenester over et felles nettverk.
Computerworld - Bergen går for Linux

Over 50.000 brukere blir tilknyttet de nye serverne. Av disse er 15.000 ansatt i kommuneadministrasjonen og 36.000 er elever og lærere i skoleverket. Kommunen regner med å spare millionbeløp på lavere lisensutgifter.

I forbindelse med overgangen til Linux kjøper kommunen nye IBM-servere til sitt skolenettverk. Over 100 Windows-servere blir erstattet med 20 IBM BladeServers og et lagringsnettverk (SAN) fra IBM.
Nytt blad om din nye digitale hverdag

Digital World vil inneholde nyheter om spennende nye digitale konsumentprodukter. Det vil være sammenlignende tester for å hjelpe leserne velge rett produkt for sine behov. Og det vil være innførings- og brukertips-artikler, som hjelper leserne å forstå områdene og produktene bedre, samt ikke minst hvordan de selv får det til å spille sammen best mulig. Faste seksjoner er: Aktuelt, Video, Audio, Foto og Kommunikasjon.

14. juni 2004

Vil åpne bredbåndsbørs

En nasjonal bredbåndsbørs kan gi Telenor sterkere konkurranse og sette i gang en fusjonsbølge blant mindre bredbåndsoperatører, foreslår Matthias Peter i BaneTele, som vil knytte sammen operatørene.
Ingen innf?rer mer IT frivillig

Gang på gang får vi det understreket. På ledernivå prates det høyt om hvor fint og nyttig mer IT skal bli, men så var det å omsette dette i virkelighet.

Offentlig bruk av elektronisk handel og digitale signaturer er to områder hvor utviklingen burde ha kommet mye lengre. Problemet er at myndighetene fremdeles tror på det rasjonelle og gode i oss alle ? det er frivillighet som er det overordnede prinsippet. Statlige organisasjoner og deres partnere, for eksempel leger, apotek og andre skal frivillig innføre mer IT for å effektivere staten.
Google vil tilby søk i faglitteratur

Det er et problem at man ikke får treff på faglige avhandlinger i de store søkemotorene på nettet, som for eksempel Google. Avhandlingene ligger gjerne i universitetenes egne databaser som ikke er tilgjengelig for de åpne søkemotorene.

Hvis faglitteratur en sjelden gang er indeksert, havner den gjerne langt med på trefflista. Årsaken er at Google rangerer treff etter hvor mange lenker som finnes inn til dokumentet. Faglige artikler har ikke så mange lenker inn til seg, og blir dermed rangert lavt. Innholdet er likevel svært ettertraktet.
Bevis for at Microsoft finansierer SCO?

Flere amerikanske internettpublikasjoner har nå offentliggjort det som hevdes å være intern e-postkorrespondanse i SCO, og som underbygger ryktene om at det er Microsoft som finansierer SCOs kampanje mot Linux.
Platebransjen mot DAB

Også i USA er digitalradio i ferd med å ta av. Rundt 300 amerikanske radiostasjoner er i gang med forsøk. I USA brukes imidlertid en annen, men lignende standard enn det europeiske DAB. De frykter at dersom det ikke legges restriksjoner på bruken, vil det digitale radionettet bli «en gigantisk fildelingssentral», som en RIAA-representant uttrykker det.

8. juni 2004

Kundene svikter Nokia

Fallet blir mer alvorlig når man ser på den kraftige økningen av totalsalget av mobiltelefoner i samme periode. Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år steg salget med hele 34 prosent på verdensbasis. Nokia selger også noe mer, men langt mindre mer enn konkurrentene. Totalt ble det solgt 153 millioner telefoner i første kvartal. prognosene for hele 2004 har økt fra 520 til 600 millioner.
Datamaskinens far hedres

Alan Turing skrev seg inn i historien gjennom sin anvendelse av boolske variabler i forbindelse med (digitale) datamaskiner. Turing jobbet under den annen verdenskrig med å knekke tyskernes hemmelige koder i det såkalte Enigma-prosjektet. Turing jobbet også med spørsmål av stor filosofisk interesse, som om det finnes oppgaver en datamaskin ikke kan utrette.
Ring gratis i Skandinavia

Telios kunder har i lengre tid hatt muligheten til å ringe til fastnettet i Norge uten samtalekostnader. Det eneste man betaler er en fastavgift på 159 kroner i måneden, noe som er likt abonnementsavgiften hos Telenor. Nå kan imidlertid Telio også tilby gratis samtaler i Skandinavia også.

7. juni 2004

Til angrep på Office

IBM går ut med en programvarestrategi med dertil hørende produkter for å fravriste Microsoft eneveldet på klienter og operativsystem. Med IBM Workplace 2.0 vil de gi brukerne tilgang til bedriftens systemer og vanlige kontorapplikasjoner fra pc-er til digitale hjelpere og mobiltelefoner.

4. juni 2004

PC'en stjeler ikke tid fra venner

En stor ny undersøkelse viser at det ikke er noen sammenheng mellom hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker foran pc-en og hvor ofte de er sammen med venner. De som skiller seg ut ved å være mindre ute sammen med venner, er elever på videregående skole som bruker pc-en hver dag. Men det er ingen sammenheng mellom pc-bruk og antall kvelder tilbragt inne sammen med venner.
Feller knusende dom over IT-Fornebu

Regjeringen har i dag lagt fram en statusrapport om utviklingen av IT og kunnskapssenteret på Fornebu etter krav fra Stortinget i fjor sommer. I rapporten erkjenner Regjeringen med Nærings- og handelsdepartementet i spissen en oppsiktvekkende klar og hard dom over planene på Fornebu.

3. juni 2004

En av fire it-jobber kan forsvinne utenlands

Stadig flere norske it-selskaper vurderer å sette jobber ut til lavkostland. EDB Business Partner og Itera er blant de som nå ser på mulighetene i India og Baltikum. Én av fire it-jobber kan i løpet av få år være flyttet utenlands.

2. juni 2004

Ungdom bytter ut TV med bredbånd

Det britiske selskapet Strategy Analytics har gjennomført en undersøkelse om medievanene til 800 europeiske bredbåndskunder i syv land. Tittelen på undersøkelsen røper konklusjonen: Broadcasters Beware: Broadband Is Stealing Your Viewers («Kringkastere pass dere: Bredbånd stjeler seerne deres»).

56 prosent av de spurte svarte at de har skåret dramatisk ned på TV-seingen etter at de ble bredbåndsbrukere. De brukere den raske forbindelsen til i stigende grad å spille, lytte til musikk og se filmklipp på nettet.
Hvorfor så få IKT-studenter?

Når Telenor de siste årene har vært landets største leverandør av arbeidsledige IKT-folk blir det litt selvmotsigende når Berit Svendsen uttaler bekymring for manglende søkning til IT-fag ved norske læresteder, skriver Sverre K. Myren i denne kommentaren, formet som et åpent brev til Telenors teknologiske direktør.
Firstmile frykter priskrig på ADSL2

Bredbåndsaktøren Firstmile forbereder nye ADSL2-baserte pakketilbud til kunder i Oslo og Akershus med raskere hastigheter og lavere pris. Det rimeligste tilbudet som lanseres fra høsten, er 199 kroner i måneden for symmetrisk 256 Kb/s med like stor hastighet begge veier.

1. juni 2004

Lovforslag mot spyware

En gruppe lovutredere i Washington lanserte i forrige uke et lovforslag som kan sette en stopper for spyware og adware. Lovforslaget innebærer blant annet at produsenter og distributører av slik programvare må ha samtykke fra datamaskinens eier før slik programvare bli installert.
Telenor holder igjen Telio-kunder

I mai meldte Telio om overføring av 1.500 abonnenter fra Telenor til Telio, som alle skulle ha fått overflyttet sitt telefonnummer innen 18. mai. Dette har ikke skjedd, ettersom Telenor angivelig bare har kapasitet til å ekspedere 100 abonnenter om dagen.
Slik vil Sun erobre den tredje verden

Sun tilbyr regjeringer serverprogramvare til fast lavpris avhengig av folketall og utviklingsgrad.
Opera inkluderer spill i nettleser

Opera Software melder i dag at selskapet skal inkludere flere spill tilpasset nettleseren for TV-enheter, Opera 7 iTV. (Software development kit).
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket