30. juni 2009

Media og makt - Medier - Kampanje.com

Media og makt

Et sentralt spørsmål når det gjelder makt i mediabransjen, er medienes pengemakt versus den redaksjonelle makten. Kampanje hadde i fjor en liste over de mektigste i medie-Norge. Denne listen ble toppet av menn med direktørstillinger og styreverv. Men det er grunn til å tro at politikerne har lagt vekt på redaktørene, journalistene og meningsytrerens makt når de ble spurt om hvem som setter politisk dagsorden. Og politikeres svar er entydig, mediene er suverene når det gjelder makt og evne til å sette politisk dagsorden.

Etter 32 år i rikspolitikken sier Torbjørn Jagland i et intervju i Aftenposten 21 juni: «Politikken fungerer mer som et medieshow. Politikere i dag er opptatt av å være på fjernsyn med det språket det er nødvendig å ha der». I dag finnes det ikke en politiker med ambisjoner som ikke aksepterer og anerkjenner medienes politiske makt. Selv i departementene er det en økende erkjennelse av medias makt. Et synlig bevis på det er oppbyggingen av kommunikasjonsavdelingene. Antallet kommunikasjonsansatte i departementene nå er over 120 personer mot 87 for bare syv år siden. Det er med andre ord en økt mediebevissthet også i departementene.

Evaluering av Nasjonal digital l�ringsarena - regjeringen.no

Evaluering av Nasjonal digital læringsarena

Rambøll Management Consulting har i perioden oktober 2008 til juni 2009 gjennomført en evaluering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og det tilknyttede Tilgangsprosjektet (TGP) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Sluttrapport- Evaluering av Nasjonal digital læringsarena (PDF-format).

Vedlegg til hovedrapport: Nasjonal Digital LæringsArena – en læremiddelanalyse (PDF-format).

For mye avskrift | Journalisten.no

For mye avskrift

Saken er vel at tiårs lemfeldig framvisning av opphavet til kunnskapene aviser og journalister smykker seg med, sitter så hardt i veggene at det er smertefullt å snu. Hvis jeg skal dømme andre på meg selv, har de aller fleste journalister underslått kilder de helst burde oppgitt.

Det er relasjonen til leseren som krever transparens. Hvis mottakeren ikke vet om jeg har snakket med bonden, eller om sitatet er sakset fra et helt annet sted, kan leseren heller ikke bedømme om informasjonen kommer fra en reporter eller et medium han stoler på forstår temaet. Samtidig som jeg kler meg i lånte fjær og tar betalt for arbeid som normalt lønnes høyere enn oversettelse.

Nettet har gjort den slags sjusk langt mer gjennomskuelig. Hernes antar litt hovent at «Aftenpostens redaktør i det minste må lese IHT» og dermed ikke har sett avisens egen reportasje om kusparing før den kom på trykk. Men det er jo ikke sånn at alle vaktsjefer (redaktører) har lest alle artikler i alle aviser det kan være fristende å sitere. Eller at man etterforsker sine egne medarbeidere hver dag.

Aftenposten forklarer sitatsvikt | Journalisten.no

Aftenposten forklarer sitatsvikt

Gudmund Hernes beskyldte 12. juni Aftenposten for omfattende plagiat av International Herald Tribune/New York Times. Vi kommenterte anklagene og utenriksredaktør Kjell Dragnes' svar her på Journalisten noen dager senere.

Der drøftet vi også om avisens korrespondent Per Kristian Aale i Brussel ikke gikk altfor langt i ukreditert gjenbruk da han fortalte om mafians aktiviteter på Facebook.

ITavisen | - Aksjeselskap kj�per The Pirate Bay

Aksjeselskap kjøper The Pirate Bay

Global Gaming Factory X (GGF) kjøper The Pirate Bay. GGF er registrert som et aksjeselskap. GGF kjøper også selskapet Peerialism som står bak en ny fildelingsteknologi. Den nye P2P-teknologien skal implementeres i TPB.

Det er en pressmelding meddeler selskapet at de kjøper domenet The Pirate Bay og alle nettsider for 60 millioner svenske kroner, 30 millioner av dem kontant. Til sammen 50 millioner kroner. Kan dette være den store hemmeligheten? GGF AB eier en rekke Internett-cafeer i hele verden og skal være størst på sitt felt.

29. juni 2009

Videobay er kanskje et slags Pirate Bay - DinSide

Videobay er kanskje et slags Pirate Bay

The Videobay skal ikke underlegges restriksjoner av noe slag, i det minste ikke hva opphavsrett angår, og piratguttene har også kvittet seg med Flash-avhengigheten slik tilfellet er for for eksempel YouTube.

Istedet benyttes den ferskeste HTML-standarden, HTML5, som ved hjelp av dedikerte audio og video-tagger hopper over plug-in-formatene. Dermed kan blant annet lyd og video spilles av i nettleseren uten tilleggsprogramvare, forutsatt at nettleseren støtter HTML5.

Videobay kan fort bli det YouTube var for to år siden, et anarkistisk mekka der ingen egentlig hadde noe særlig kontroll over hva som foregikk.

Videobay finner du her.

Dekker ti norske byer med WLAN - digi.no : Tele/Kommunikasjon

Dekker ti norske byer med WLAN

Nord-Norges største fiberselskap, Pronea, har inngått en avtale med The Cloud, en europeisk utbygger av WLAN-soner som i 2006 uttrykte et mål om å bli størst i Norden på dette området.

Avtalen går ut på å dekke ti norske byer med trådløst bredbånd i form av åpne WLAN-soner, heter det i en pressemelding.

De ti byene som - det understrekes foreløpig - omfattes av avtalen er Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandvika, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Drammen.

Advarsel for Frokostquiz-konkurranse - Medietilsynet

Advarsel for Frokostquiz-konkurranse

Medietilsynet har i vedtak 24. juni 2009 gitt TV 2 sanksjon i form av advarsel for en sms-konkurranse i programmet Frokostquiz som ble sendt 19. februar i år.

For å kunne vinne konkurransen som presenteres på skjermen må man delta i en kvalifiseringsrunde som avholdes løsrevet fra programmet. Dette mener Medietilsynet bryter med forutsetningen om at det må være direkte interaktivitet mellom program og seer for å kunne presentere sms-tjenester i kringkastingsprogram.

28. juni 2009

Eiriks forfatterblogg :: Kindles stygge lille hemmelighet

Kindles stygge lille hemmelighet

Via Boing Boing fant jeg denne beretningen om hvordan en menig Kindle-eier oppdaget at det finnes en hemmelig begrensning på hvor mange ganger man kan laste ned en ebok til en Kindle-leseplate eller iPhone/iPod Touch (som Amazon nå også støtter). Kindle-eieren tok kontakt med Amazon, som innrømmet like ut at det ikke finnes noen standard for hvor ofte du kan laste ned, og at dette heller ikke oppgis ved kjøp.

Nå kan man selvsagt spørre seg hvorfor et ledende nettselskap er fjollete nok til å behandle kundene sine slik (eller slik), enn si ignorere de høyst relevante spørsmålene til en innflytelsesrik fyr som Cory Doctorow. Det enkle svaret: fordi det kan. DRM gir Amazon og selskapets samarbeidspartnere full kontroll over produktet i hele dets levetid. Når du kjøper en DRM-beskyttet ebok inngår du i virkeligheten en leieavtale som gir produsenten bukta og begge endene.

N�f�r Google Street View konkurranse - digi.no : Personlig teknologi

Nå får Google Street View konkurranse

European Directories' svenske og danske underavdelinger har gått et skritt lenger. I stedet for å fastmontere et 360-graders kamera på toppen av en bil, er det tydelig at fotografene har tatt føttene fatt. I tydelig samarbeid med utvalgte butikker og kjøpesentra er det nå også mulig for brukerne å gå inn i butikkene og se seg om i et 360 graders bilde med mulighet til å zoome inn og ut. Den svenske tjenesten er tilgjengelig her.

Bildene kan vises i fullskjermsmodus eller integrert på en side hvor gatebildets posisjonering vises på et kart eller satellittbilde, samt et felt for mer informasjon, for eksempel lenker til websider om de objektene man ser på bildene.

23. juni 2009

ITavisen | Overv�king fram til h�sten - minst

Overvåking fram til høsten - minst

I går skrev digi.no at advokatfirmaet Simonsen ikke har fått forlenget konsesjonen til å overvåke norske fildelere. I følge Aftenposten.no har Simonsen valgt å anke saken.

Dette fører i følge Teknisk Ukeblad til at Simonsen kan forsette sin overvåkingsvirksomhet med loven i hånd til over sommeren.

- Det er rimelig klart for meg at denne typen registreringer - om de skal gjøres i det hele tatt - er en politisak, sier Sps Trond Lode til Dagbladet.no.

Nektes �overv�ke

Nektes å overvåke

Siden 2006 har musikk- og filmbransjene hatt en helt spesiell konsesjon for å overvåke norske fildelere. Gjennom advokatfirmaet Simonsen har de fått bruke et spesielt dataverktøy til å fange opp IP-adressene til de ivrigste piratene. Med politiets hjelp har de så kunnet identifisere dem. Overvåkingen har gitt dem konkrete bevisgrunnlag for en rekke anmeldelser, og er blitt grunnlaget for flere dommer mot fildelere.

I dag har Datatilsynet nektet å fornye konsesjonen, og i kveld fikk tilsynet støtte av Forbrukerrådet.

- Datatilsynet tar konsekvensen av at norske politikere ikke har gitt de nødvendige signaler om hvordan slike opplysninger kan brukes, sier rådgiver Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet.

Fildeling er bra for hele samfunnet - digi.no : Kommentarer

Fildeling er bra for hele samfunnet

To forskere ved Harvard Business School, Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf, har utgitt et essay på 46 sider, File-Sharing and Copyright der de prøver å se fildeling og opphavsrett i et bredere perspektiv enn man er vant med til daglig. De innrømmer at mange av spørsmålene de reiser vanskelig kan besvares tilfredsstillende med utgangspunkt i tilgjengelig forskning. Likevel konkluderer de med at fildeling i hovedsak er en gode for hele samfunnet, og har gagnet både publikum, artister og bransjen.

Det vanlige perspektivet på opphavsrett er at den skal sikre innehavernes fortjeneste. Oberholzer-Gee og Strumpf peker på at dette er faktisk og historisk feil.

Hensikten med opphavsrettsvernet er å fremme nyskapning av åndsverk. Det er et velferdstiltak, ikke for artisten, forfatteren eller utgiveren, men for samfunnet som helhet.

Alle kan se dine Youtube-favoritter

Alle kan se dine Youtube-favoritter

Var du klar over at alle kan se dine Youtube-favoritter? Det er enkelt. Ved å skrive ditt Youtube-brukernavn bak http://www.youtube.com/ dukker de opp for allmennhetens beskuelse. For enkelte brukere rangerer de også høyt på Googles søkemotorindeksering, i alle fall om en søker på brukernavn.

Rune Olsen (28) er fra Oslo, jobber i tv-bransjen og anser seg selv som en erfaren nettbruker. Han blir sjokkert når Computerworld kan ramse opp favorittene hans, for eksempel videoen «Lady Passenger Panics».

- Jeg er overrasket over at både statistikk og videoer ligger så åpent, det hadde jeg ikke regnet med, sier Olsen.

Kjemper for internett i Iran

Kjemper for internett i Iran

Hele 87 land har proxyer som holder linjene åpne for iranere. Det imidlertid uklart hvor mange av disse er skapt med formål å hjelpe iranere å omgå sensur, skriver Rensys i sin rapport.

IP-adressene som trengs for å koble til proxy-serverne har blitt formidlet av støttespillere til den iranske opposisjonen via tjenester som Twitter og andre nettsider.

En nærmere granskning av 2000 av disse viser at selv om mange befinner seg i USA og Vest-Europa, er det også tjenester tilgjengelig både i Russland, India, Romania, Bulgaria, Vietnam og Kina. Sistnevnte er selv et land som utøver nettsensur.

22. juni 2009

Senter for IKT i utdanninga til Troms�- regjeringen.no

Senter for IKT i utdanninga til Tromsø

Regjeringa har fastsett at hovudkontoret for Senter for IKT i utdanninga som no blir planlagt, skal plasserast i Tromsø. Det nye senteret skal arbeide for å styrkje kunnskapen om IKT i læringsprosessane og med formidling av denne kunnskapen. Ved oppstarten rundt årsskiftet 2009-2010 vil senteret ha mellom 40 og 50 tilsette.

Det nye senteret er ei samanslåing av verksemdene, ITU (Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning), Uninett abc og utdanning.no, som alle eksisterer i dag. Hovudoppgåva blir å styrkje kunnskapen om IKT i læringsprosessane og å formidle denne kunnskapen.

Vidare vil senteret ha viktige oppgåver innanfor digitale læringsressursar, læringsteknologi, identitetsforvaltning, standardisering og utdannings- og yrkesinformasjon. Det er lagt vekt på at sentret skal gi ei betre utnytting av eksisterande ressursar, og at det skal medverke til å styrkje rettleiingsoppgåvene på dette arbeidsområdet. Målgruppene for sentret er barnehagane, grunnskulen, vidaregåande opplæring og lærarutdanninga.

tu.no - Datatilsynet stanser piratjegerne - Teknisk Ukeblad

Datatilsynet stanser piratjegerne

Siden november 2006 har advokatfirmaet Simonsen overvåket ulovlig fildeling med konsesjon fra Datatilsynet. I dag har Datatilsynet avgjort at konsesjonen ikke blir fornyet.

Begrunnelsen for avslaget er at det er for lite politisk debatt om etterforskningen. Da konsesjonen ble gitt, ba Datatilsynet samtidig om politisk avklaring og en endring i åndsverkloven.

"Nærmere tre år etter, er det ikke kommet noen politiske signaler på hvilke virkemidler rettighetshavere skal kunne benytte," skriver Datatilsynet i avslaget til Simonsen i dag. Derfor skal konsesjonen ikke fornyes.

21. juni 2009

Rett avskrift bevitnes - Stavanger Aftenblad

Rett avskrift bevitnes

I RIKTIG GAMLE dager, før bredbåndets tid, var det en viktig og nyttig del av korrespondentenes virksomhet å lese verdens førende aviser og melde hjem hva de skrev. Vi holdt ikke The Times, Die Zeit, Le Figaro og Washington Post, derfor hadde vi stor glede av å få vite hva de skrev. I dag er de et tastetrykk unna. Men i motsetning til Gudmund Hernes har vi ikke kapasitet til å lese verdenspressen før lunsj. Derfor er det en utmerket ordning at noen leser den for oss og gir oss et utdrag, hvis de forstår at vi lever i en dele- og lenkekultur, ikke en klippe- og låne.

Journalister i tradisjonelle medier har alltid vært svært tilbakeholdne med å kreditere konkurrenter, men de nye sosiale mediene er bygget på at vi leser for hverandre. Finner noen en god artikkel, er det ikke noe poeng å stjele den, det blir avslørt på et nanosekund. I stedet spres lenken over Twitter eller Facebook: Les dette!

19. juni 2009

Morgenbladet.no - Pressekrise eller journalistkrise?

Pressekrise eller journalistkrise?

Det skjer i mange land: Pressen er i en dødsspiral: Annonsene faller, opplagene synker, abonnentene svikter. Hovedforklaringen kan være: Selv om befolkningene øker, daler antallet lesere. Nyheter er tilgjengelig 24/7 i stadig flere medier: i radio og tv selvsagt, på nett og mobil.

Gutenberg er for pensjonister, ungdommen er intravenøst på internett. Der man før sa «all news is local», kan man nå si «all news is personal»: Hvem trenger nytt om Lady Di når Facebook og Twitter lar deg følge dine venner uavbrutt døgnet rundt? Og når du kan være din egen redaktør og velge stoff fra YouTube og dine favorittbloggere?

To andre forklaringer er mulige: 1) Det er for mange aviser. 2) Det er for mange journalister.

18. juni 2009

Telefonskatt for bredb�ndsdugnad

Telefonskatt for bredbåndsdugnad

Briter med telefonlinje av kobber må betale 6 pund, rundt 60 kroner, årlig i skatt. Planen er at skatten skal gå til finansiering av britiske myndigheters 2 Mbit/s-for-alle-plan. Slikt bredbånd skal være på plass innen 2012.

Det går frem av rapporten Digital Britain, som ble publisert i går. For å få 2 Mbit/s for alle, vil myndighetene bruke en kombinasjon av fibernettverk og trådløs satellitt-teknologi.

Jakter p�Kina-spioner i USAs str�mnett - digi.no : Sikkerhet

Jakter på Kina-spioner i USAs strømnett

Initiativet gjenspeiler at kyberangrep er en trussel mot USAs strømforsyning. Russiske og kinesiske spioner skal ha greid å forsere sperrene rundt USAs strømnett.

Evalueringen er spesielt påkrevet i forkant av Obama-regjeringens varslede initiativ for å gjøre samkjøringsnettet til en «smart grid», altså utstyre det med sensorer og IT-systemer for å forenkle vedlikehold og feilsøk.

17. juni 2009

Dobler hastigheten med ny teknologi - DN.no

Dobler hastigheten med ny teknologi

Fra i dag kan 400.000 innbyggere i Oslo og Romerike få nedlastingshastigheter på opptil 50 Mbps. Dette er en dobling fra Gets gamle topphastighet.

I løpet av året skal tjenesten bli tilgjengelig for alle kunder som kan knytte seg til Gets nye digital-tv og bredbåndsnett, til sammen over 900 000 mennesker, skriver Get i en pressemelding.

Dette er ikke det raskeste nettet på markedet. Flere fiberleverandører tilbyr 100 Mbps, og Lynet tilbyr "Olja lyd", et abonnement som skal gi opptil 250 Mbps. De raskeste fibernettene gir dessuten opplasting på opptil 100 Mbps, og på dette punktet stopper Get på 5 Mbps.

DN.no/forum - Leverand�rstyring, innovasjon og endring

Leverandørstyring, innovasjon og endring

Dagens fagsystem i offentlig sektor er preget av at de er store "blokk-system". Dvs. relativt komplekse system som er bygget opp med moduler som kun fungerer som en stor blokk. Det er ikke mulig å bygge separate moduler sammen som et lego-system, og det er ikke mulig å bytte ut en modul fra en annen produsent dersom man finner bedre alternativer.

En hver organisasjon vil i sin natur forsøke å skjerme sine kjerne-elementer for å oppnå mest mulig trygghet. De tradisjonelle IT-leverandørene har forsøkt å låse kundene mest mulig til sine portaler eller lukkede integrasjonsmoduler. Systemene oppfattes derfor som ugjennomtrengelige blokker eller "bunkerser" som er bygget slik for å forsvare seg mot konkurrenter.

Det er disse blokkene av fagsystem som etter min mening stopper opp utviklingen i dag.

Sjekk om du er utsatt for ID-tyveri - digi.no : Juss & samfunn

Sjekk om du er utsatt for ID-tyveri

Justisminister Knut Storberget (Ap) åpnet onsdag nettstedet www.idtyveri.info, som vil forebygge og bekjempe identitetssvindel og misbruk av personopplysninger. Nettsiden inneholder en selvtest som skal gi svar på hvor godt du er rustet mot ID-tyveri.

Målet med denne testen er å gjør folk bevisste på hvilke situasjoner de kan være spesielt utsatt for denne typen kriminalitet.

Test deg selv her.

Det norske piratpartiet?

Det norske piratpartiet?

Er SV, Rødt og Venstre de norske piratpartiene? Det påstår NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere, som har oppfordret til valgboikott av disse partiene. I NOPA er mange kjente artister medlemmer, og de har greid å få en del oppmerksomhet om boikotten. Jeg har kritisert den, og krevd at de trekker den tilbake. I dag har dessuten en rekke film- og plateselskaper dratt Telenor inn for retten, for å få dem til å bryte prinsippet om at nettleverandører ikke skal blokkere sider eller prioritere trafikk på nettet.

Jeg synes selvsagt at det er trist at en forening av artister og kulturarbeidere vil boikotte oss, et parti som alltid har vært deres allierte i kamp for gode rammebetingelser for kulturlivet. Men det får meg ikke til å snu på det vi har vedtatt. Det er nemlig et vedtak som er både nyansert, åpent og nødvendig.

Teknisk Beta � Tidenes beste bortforklaring?

Tidenes beste bortforklaring?

Regjeringen stoler ikke lengre på Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST), men har tydeligvis ingen betenkeligheter med privat overvåkning. Selv etter «overvåkningsskandalen», ber Kulturdepartementet om at Datatilsynet skal åpne slusene for privat politi på internett.

Når regjeringen forstyrres i pornosurfingen sin blir det rabalder, men privat overvåkning er tydeligvis helt greit. Filmselskapene må jo få sjekke om du eller dine barn piratkopierer filmer.

Personvern. Intet lært. Intet forstått.

16. juni 2009

Vil ha mer penger for BBCs nettbruk - digi.no : Tele/Kommunikasjon

Vil ha mer penger for BBCs nettbruk

Storbritannias største nettleverandør British Telecom (BT) er grundig lei av at landets største kringkaster BBC gomler i seg store deler av selskapets båndbredde.

BBCs relativt ferske, proprietære mediespiller iPlayer er årsaken til BTs klagesang.

BT kaller iPlayer og i samme slengen YouTube for «gratispassasjerer», og vil at både Google og BBC skal betale langt mer enn andre kunder for båndbredden de bruker.

tu.no - – Simonsen b�r f�forlenget konsesjon - Teknisk Ukeblad

- Simonsen bør få forlenget konsesjon

Datatilsynet skal nå avgjøre om advokatfirmaet Simonsen skal få forlenget sin konsesjon til å loggføre personsensitiv IP-informasjon i forbindelse med sin jakt på pirater som driver med ulovlig fildeling.

I sin søknad om forlengelse trekker Simonsen frem støtte fra Kultur- og kirkedepartementet som et av sine viktigste argumenter for å få forlenget konsesjonen.

Advokatfirmaet viser blant annet til at departementet i 2007 kom med en anmodning om å gi Simonsen midlertidig konsesjon ut 2009.

- Kultur- og kirkedepartementet står fortsatt bak anmodningen fra november 2007 om at advokatfirmaet Simonsen bør få forlenget konsesjon, sier statssekretær Wegard Harsvik (Ap) til Teknisk Ukeblad.

15. juni 2009

Bredb�ndsmarkedet mettet? - DN.no

Bredbåndsmarkedet mettet?

Fra starten av årtusenskiftet har bredbånd vært gjennom en vannvittig vekst i Norge. Men nå stopper det opp - selv om rundt en tredjedel av norske husstander fremdeles ikke er på nett.

Antallet kunder med fast bredbånd gikk i første kvartal ned for første gang siden målingene startet, melder SSB. SSB mener det ved utgangen av første kvartal var 1.586.000 bredbåndsabonnementer i Norge basert på fast linje.

12. juni 2009

- N�m�Jens p�banen - DN.no

- Nå må Jens på banen

Barack Obama feide inn i det hvite hus på en valgseier som mange mener ble bygget på smart bruk av sosiale nettmedier, som Facebook og Twitter. Det har hele verden fått med seg, og etterligningene florerer.

Men færre har sett at han allerede første dag på kontoret satte igang en ny revolusjon, som kan bli langt viktigere enn valgkampen. Da gikk startskudet for initiativet "Open government" - et tiltak som skal forene Facebook-, Wiki- og Twitter-generasjonens kommunikasjon med tunge politiske prosesser.

Så langt er en "brainstorming"-fase gjennomført og diskusjonsfasen er i gang. Snart begynner man på utformingen av lovforslaget, der folk i wikiform kan kommentere direkte i teksten.

11. juni 2009

ITavisen | - Dommeren var ikke inhabil

Dommeren var ikke inhabil

I kjølvannet av Pirate bay-dommen ble det påstått at dommeren Thomas Norström hadde vært inhabil i saken.

- Dette tilbakeviser vi med styrke. Det har gått for seg i samsvar med den arbeidsordning som tingretten har, sier Berke til Svenske Dagbladet.

Det er Hovrätten som i siste instans skal avgjøre hvor vidt Nordström er habil eller ikke. Dermed er utfallet ennå ikke gitt.

10. juni 2009

Vil overv�ke overv�kerne - bt.no

Vil overvåke overvåkerne

Advokatfirmaet Simonsens kamp for å få utlevert personopplysninger i sin jakt på «Max Manus»-piraten har skapt reaksjoner. Yngve Eide fra Bergen er blant dem som mener personvernet står i fare, og som en motreaksjon har han nå bedt om å få overvåke overvåkerne.

- Dette er først og fremst et forsøk på få øynene opp hos folk, og skape debatt, sier Eide til bt.no.

Han har sendt et formelt brev til Datatilsynet, Post- og teletilsynet og en rekke norske politikere, deriblant justisminister Knut Storberget, skriver ITavisen. Der ber han om tillatelse til å overvåke og logge nettbruken til advokatfirmaet, dets ansatte og familier samt samarbeidspartnere.

9. juni 2009

Monopol p�l�remiddel - Nyheter - Dagbladet.no

Monopol på læremiddel

På eit seminar om digitale læremiddel 28. april heldt statsråd Solhjell, eit inspirert og inspirerande innlegg. Han snakka varmt om kor mykje gode lærarar betyr for læringsresultata i skulen, og han snakka om kor viktig det er at det finst eit mangfald av læremiddel med god kvalitet som læraren kan velje mellom. For å få dette til, la han vekt på at vi må ha ein levande læremiddelmarknad der kvaliteten på læremidla kan sikrast gjennom konkurranse. Etter vår meining står både mangfaldet, konkurransen og lærarane og elevane sin rett til å velje dei læremidla dei sjølv meiner er best, i fare. Dette skuldast utviklinga av Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA).

tu.no - Paranoide bursdagsbarn - Teknisk Ukeblad

Paranoide bursdagsbarn

Selv om det er et reelt argument at navn, fødselsdato, telefonnummer og adresse fra Telefonkatalogen kan krysskobles med Skattelistene for å få ut sensitiv informasjon, er det på tide å ta trekke pusten og ta en kort tenkepause.

Problemet er ikke at Eniro oppgir fødselsdagen på Telefonkatalogen.no, men at fødselsdato brukes som en sikkerhetsmekanisme.

Det er rett og slett på tide at alle banker, offentlige etater og andre med behov for sikker identifisering tar til vettet. Fødselsdager er ikke hemmelig informasjon, og det er verken Datatilsynet eller Eniros skyld at «ingen» skjønner IT-sikkerhet.

Det vil ta tid å få eksisterende tjenester til å gå bort fra fødselsdato som «hemmelig» id-info, så de kraftige reaksjonene er egentlig ikke vanskelig å forstå.

Storm mot at Telefonkatalogen.no offentliggj�r bursdagen din - nyheter - Dagbladet.no

Storm mot at Telefonkatalogen.no offentliggjør bursdagen din

I en pressemelding med tittelen "Hurra for deg som fyller ditt år-på telefonkatalogen.no" kunngjør Eniro at alle som er registrert i deres databaser nå får lagt ut fødselsdag og -måned på telefonkatalogen.no.

Dette blir gjort uten brukernes samtykke. De som ikke er interessert i å dele bursdagen sin med resten av Norge må i etterkant registrere seg som brukere for å kunne reservere seg mot publisering.

Nettselskaper m�slette dataspor - Nyheter - Innenriks - Aftenposten.no

Nettselskaper må slette dataspor

Dataopplysninger om 1,6 millioner norske nettbrukere skal nå slettes raskere. I utgangspunktet har Datatilsynet gitt pålegg til Tele2 og Lyse Tele etter to prinsippavgjørelser. Tilsynet gjør det imidlertid klart at dette kravet vil gjelde alle leverandører, for eksempel også Telenor, Canal Digital, NextGenTel og Get.

Pålegget er stikk i strid med EUs nye regler om datalagring, som pålegger selskapene å lagre opplysninger i minst seks måneder. I dag varierer lagringstiden fra et par dager til fire–fem måneder.

– I praksis er dette en styrking av personvernet til alle som bruker Internett. For den vanlige nordmann betyr det at han får større muligheter til et privatliv enn vi ser i dag, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

8. juni 2009

- Teknologien stoppet opp for 20 �r siden - DN.no

- Teknologien stoppet opp for 20 år siden

BI-professoren mener utviklingen har stått stille av en grunn.

- Offentlige løsninger for servicesystemer burde være intelligente søkesystemer. Men informasjonsteknologien kan ikke lagre kunnskap, og informasjonsteknologien har ikke intelligens. Vi må nok vente etpar tiår, for da er kanskje Microsoft, IBM og internett blitt historie.

Argumentasjonen minner om det Lawson-toppsjef Harry Debes nylig hevdet overfor Dagensit.no, nemlig at integrasjonsproblemene i it-sektoren kunne vært løst - hvis leverandørene ikke hadde tjent penger på å ikke løse dette.

4. juni 2009

ITavisen | Enorm vekst for Facebook

Enorm vekst for Facebook

Nielsen & Co rapporterer at Facebook utvilsomt har blitt den nye nettsamfunn-kongen. I fjor lå antall brukte minutter på tjenesten på 1,7 milliarder minutter i april, men økte i år til 13,9 milliarder minutter.

Myspaces brukere var på tjenesten 5 milliarder minutter sammenlagt i april, som faktisk var en nedgang på 31 prosent sammenliknet med april 2008.

- En generasjon av sabot�rer - DN.no

- En generasjon av sabotører

- Hvis jobben din beholdes trass i at den kan automatiseres og resultatet da blir bedre for kunden - da er du per definisjon på trygd, sier Espen Andersen, førsteamanuensis ved BI.

Han tror det er mange som lever på "trygd" i dagens Norge, for eksempel rådmannen i en kommune med tusen innbyggere eller folk som plotter inn skjemaer eller sitter på kontorer der de fleste ikke ville møtt opp - hvis det bare fantes en tilsvarende nettjeneste.

Slike nettjenester har staten lenge hatt store ambisjoner om å samle under Minside.no - en portal som skal gjøre offentlige tjenester mer tilgjengelige og livet lettere for landets borgere. Det går svært tregt.

2. juni 2009

Fildelingsjegere ber om ny konsesjon - kultur - Dagbladet.no

Fildelingsjegere ber om ny konsesjon

Siden 2006 har advokatfirmaet Simonsen hatt midlertidig konsesjon fra Datatilsynet for å overvåke fildeling på internett, og å samle IP-adressen til folk som bedriver slik ulovlig fildeling.

Konsesjonen har vært omdiskutert og til dels omstridt, og i går gikk konsesjonsperioden ut. Fredag skal Datatilsynet og Simonsen møtes for å diskutere en eventuell fornyelse.

IT snudde liten boble til blodig krise - digi.no : Kommentarer

IT snudde liten boble til blodig krise

Automatiske systemer for kjøp og salg fikk mye av skylda for børskrakket i oktober 1987. I september 1998 ble tap på 100 milliarder dollar så vidt unngått da myndighetene grep inn mot hedgefondet «Long Term Capital Management» (LTCM). LTCM bygget hele sin virksomhet på en modell utviklet av tre nobelprisvinnere i økonomi. (Se gjennomgangen digi.no hadde av denne skandalen: Oraklet er mitt - og penger og ære.)

I fjor høst kunne vi konstatere det samme: Amerikanske bankers risikomodeller undervurderte radikalt risikoen forbundet med de komplekse produktene som skulle garantere for boliglån.

– Full seier for opphavsretten | Journalisten.no

- Full seier for opphavsretten

– Det faktum at nyhetsovervåkeren Meltwater News ikke fikk medhold i at deres tjeneste ikke krever samtykke fra rettighetshaverne, anser vi som en full seier, sier daglig leder i Klareringstjenesten, Geir E. Engen. Engen kaller dommen en viktig seier for rettighetshaverne.

I dommen heter det at verken konkurranselovgivningen eller ytringsfriheten setter noen skranker for Klareringstjenestens krav om avtale. Meltwater News pålegges å betale 3,75 millioner kroner i form av inndratt nettofortjeneste i perioden 15. oktober 2008 til 25. mai 2009, inkludert renter. I tillegg kommer dekning av Klareringstjenestens saksomkostninger på 650.000 kroner.

Striden startet da Meltwater News bestemte seg for å nekte å betale vederlag til Klareringstjenesten. Meltwater hadde tidligere avtale med Klareringstjenesten, for årene 2004-2007, men ville ikke fornye avtalen i 2008. Selskapet ønsket en rettslig vurdering av grunnlaget for Klareringstjenestens virksomhet og innleverte stevning i fjor høst.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket