31. august 2009

dalstroka-innafor.net � Om kvar skoen trykkjer

Om kvar skoen trykkjer

Det som hindrar utviklinga av bruken av IKT i skuleverket er ikkje lærarane. Fleire lærarar enn ein skulle tru har eit ynskje om å nytta IKT i undervisninga, men det stoppar i mange tilfelle med at dei vert møtt av ei kommunalt IKT-byråkrati/hierarki som har linjer som eit spindelvev på Runde etter at siste hauststormen nett har fore oppover vestlandskysten.

Eg har endå til gode å treffa på ei sentral IKT-avdeling som tek i mot tips frå lærarstanden, og hiv seg rundt for å prøva noko nytt. Ikkje ein gong på høgskulenivå under mi fireårige utdanning var det tilfelle.

30. august 2009

USA vil stadig kunne sjekke pc-en din - digi.no : Juss & samfunn

USA vil stadig kunne sjekke pc-en din

USAs Department of Homeland Security (DHS) kunngjorde i går nye direktiver for beslag og granskning av datamaskiner og andre elektroniske enheter ved grenseoverganger til USA. Hensikten er å underbygge departementets innsats for å bekjempe internasjonal kriminaliet og terrorisme, samtidig som at privatliv og borgerrettigheter beskyttes.

I en artikkel i News.com omtales de nye direktivene mest som retorikk, og at ikke er stort som nå har blitt endret.

I direktivet heter det at undersøkelsen skal gjøres innen en rimelig tid, enten ved innreisestedet eller et annet sted.

27. august 2009

Last ned en million e-b�ker gratis - digi.no : Personlig teknologi

Last ned en million e-bøker gratis

Google har ambisiøse mål om å tilgjengeliggjøre all verdens kunnskap. Denne uken åpnet selskapet for nedlasting av over en million bøker i det frie EPUB-formatet.

Dette er bøker som søkegiganten har skannet inn, og som er fritt tilgjengelig fordi åndsverket ikke er beheftet med opphavsrett. Som regel skyldes det at boktitlene er såpass gamle at opphavsretten har gått ut på dato.

26. august 2009

BTs Faktasjekk.no er flaut for politiske journalister | Nedrelid.com

BTs Faktasjekk.no er flaut for politiske journalister

Helge O. Svela, journalist i BT, lot seg inspirere av amerikanske journalister og opprettet faktasjekk.no før valgkampen. . NRK.no har lansert prosjektet NRK sjekker påstanden. Faktasjekk.no og BT har fått behørig omtale og åtgaum i norske medier, blant annet i journalisten.no. Jeg er helt enig i rosen. Dette er helt enkelt bra journalistikk.

Et poeng som har vært fraværende i omtale av prosjektet er hvor flaut det må være for politiske journalister. Med sin blotte eksistens understreker det at journalister som normalt dekker politikk ikke overholder et av grunnprinsippene i journalistikken og kildekritikken: Å sjekke kildenes påstander.

24. august 2009

Lunken mottakelse for mobil-TV - mobilen.no

Lunken mottakelse for mobil-TV

Norges Mobil-TV (NMTV) godt i gang med prøveprosjektet MiniTV i Stor-Oslo, som benytter samme DMB-teknologi. Selv om mobil-TV på verdensbasis ikke har slått an, forventer analytikere at antall brukere stiger til 54 millioner i løpet av 2009, melder BBC News.I en studie foretatt av In-Stat/Reed Business og Telegent Systems, kommer det frem at verdens mobil-TV brukere i gjennomsnitt bare bruker tjenesten 2-3 ganger i uka. 20 prosent av brukerne ser mobil-TV hver dag. To tredjedeler ser TV på mobilen i 30 minutter eller mer, mens i Korea og Japan - hvor tilsvarende teknologi som MiniTV brukes - sitter brukerne klistret til den lille skjermen i over en time når de bruker tjenesten.

23. august 2009

Google vil gi deg telefonnummer - Amobil.no

Google vil gi deg telefonnummer

Google Voice åpner for å sende gratis tekstmeldinger fra telefonen, og det skal bli billigere utenlandssamtaler, skriver comon.dk. Dette kan være en viktig grunn til at operatørene er skeptiske. Samtaler skal også kunne gå over mobilnettet på vanlig måte.

Google Voice gir deg også en rekke andre attraktive tjenester. For eksempel skal du få et universalt telefonnummer som kan følge deg resten av livet. Google Voice skal fungere som en sekretær, som overfører bestemte samtaler fra bestemte numre til for eksempel jobbtelefonen på kontoret, privattelefonen hjemme eller mobiltelefonen. Du setter på forhånd opp hvilke numre som skal overføres hvor, og du kan også blokkere bestemte numre.

19. august 2009

Datakompetansen for svak i norsk grunnskole : ITU

Datakompetansen for svak i norsk grunnskole

Mens lærerne gjennomgående er blitt stadig bedre på å bruke datamaskinen i administrasjon og planlegging av undervisningen, gjenstår det mye før IKT er en integrert del av undervisningen i norsk grunnskole, viser ITUs studie: Mange mattelærere fører elevlogg og karakterer i programmet Excel. Langt færre lar elevene bruke Excel når de skal lære prosentregning eller statistikk.

Utviklingstakten innenfor IKT-området går raskt, og digitale ferdigheter forutsettes i informasjonssamfunnet. Den erkjennelsen ligger til grunn for både Kunnskapsløftet og læreplanene i Norge, som er blant de mest ambisiøse i verden: IKT skal brukes i alle fag på og på alle trinn. ITUs kartlegging viser at norsk grunnskole har en lang vei å gå før disse målene er realisert.

17. august 2009

- Vi trenger en norsk versjon av Data.gov � NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

- Vi trenger en norsk versjon av Data.gov

Obama skapte internasjonal presedens med måten han brukte sosiale medier i valgkampen. Kan hans eksempel legge tilsvarende press på andre lands regjeringer til å sette frigjøring av offentlig innsamlede data, som f. eks levekårs- og kartdata, på agendaen?

- Alle data bør egentlig tilgjengliggjøres så lenge de er offentlige. USA har jo hatt en totalomvending med Obama, alle offentlige data skal nå i prinsippet tilgjengliggjøres på Data.gov, det være seg rådata eller strukturerte data, sa Peter Haza fra Budstikka under NONA-møtet om frigjøring av offentlig data denne uken.

15. august 2009

Svekket tilbud til nye studenter : Dagsavisen

Svekket tilbud til nye studenter

Regjeringens manglende finansiering utvanner hele utdanningssystemet, mener universitetsrektorer. Rektorene ved landets tre største universiteter roper et varsku om at Norge som kunnskapsnasjon går i fullstendig gal retning.

De mener at myndighetenes manglende finansiering gjør man stadig må kutte i utdanningstilbudene og nedprioritere forskningen.

- Prislappen per student burde være høyere enn den er i dag, nettopp for å sikre kvaliteten på utdanningen, sier rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo.

12. august 2009

- Fienden til min fiende er min venn - DN.no

- Fienden til min fiende er min venn

Microsoft har hatt stor suksess med sin Office-pakke, men møter nå stadig sterkere konkurranse fra gratis programvare på nettet og særlig fra Google. Samtidig kjemper Nokia, som er verdens største produsent av mobiltelefoner, i markedet for smart-telefoner. De møter knallhard konkurranse fra Apples iPhone og telefoner som bruker programvaren Android fra Google.

Les pressemeldingen her.

DVD-Jon stevnet i Apple-sak - DN.no

DVD-Jon stevnet i Apple-sak

Kjernen i saken er myndighetenes mistanke om at Apple ved hjelp av iTunes og iPod har misbrukt sin sterke markedsposisjon innen nettsalg av musikk.

Stevningen, som Jon Lech Johansen har lagt ut på sin egen blogg , nevner spesifikt dokumenter og korrespondanse knyttet til systemet FairPlay som Apple brukte til å beskytte musikken på iTunes og som Johansen klarte å omgå ved hjelp av sin egen teknologi PyMusique og PlayFair. Ved å bruke disse programmene kunne man spille av musikk lastet ned fra iTunes ved bruk av andre spillere enn Apples egne. Apple har ved mange anledninger stoppet konkurrenter som ønsket å kunne spille av musikk kjøpt på iTunes på sine egne enheter.

11. august 2009

Morgenbladet.no - I genene er det skrevet

I genene er det skrevet

Vi kan lære av folk fra Asia som jobber mer hvis de først ikke lykkes, i motsetning til folk av europeisk opphav som da jobber mindre. Samtidig viser han at andre forhold enn intelligens kan slå sterkere ut i hva man makter og hva man oppnår, for eksempel selvkontroll, arbeidsomhet, utholdenhet – og, ja, fysisk aktivitet. Istedenfor «ut med de dumme» bør slagordet være «ut med sofaen». Et annet forslag er å rose innsats mer enn resultat. Og ikke å lage kontrakter av typen «gjør du det bra til eksamen, får du en iPod».

Så det viktigste de unge kan lære – ja, eldre med – er dette: Intelligensen din er noe du kan gjøre noe med. De egentlig dumme er vi som er blitt lurt til å tro noe annet.

10. august 2009

En dugnad for dannelse - Meninger - �m�s - Aftenposten.no

En dugnad for dannelse

Her i landet observerer man alltid anklager om elitisme når noen vil drøfte kvalitet. Dannelsesutvalget ligger ikke under for denne fordommen, i motsetning til statsråden for høyere utdanning og forskning, Tora Aasland (SV), som skrev kronikk om dannelse i Aftenposten 25. mai. Hvorfor skal vi ikke ha de beste som forbilde? spør Dannelsesutvalget, og konstaterer at norske studenter er på høyde med de beste i verden hvis de bare utfordres tilstrekkelig.
/../
Samtidig er det ett av medlemmene i Dannelsesutvalget som danner front mot et mer uheldig trekk av snobberi som slike diskusjoner kan få. Det skyldes at høyere utdanning og forskning i så høy grad unngår å dra veksler på studenters og ansattes egne livserfaringer. Fagene blir hevet over utøvernes erfaringer, og høyere utdanning og forskning blir en egen og selvtilstrekkelig teoretisk praksis, «adskilt fra den praktiske praksis der livserfaring står på spill», hevder Anders Lindseth, professor i praktisk filosofi og relasjonsetikk ved Høgskolen i Bodø.

Dette er skarpe og originale observasjoner som altfor sjelden ses i norsk akademia.

9. august 2009

D�d over morgentyranniet! - BT.no

Død over morgentyranniet!

«Morgentyranniet», kaller Camilla Kring dagsrytmen som de fleste skandinaver lever etter.

CAMILLA KRING (30) er grunnleggeren av B-samfunnet, som holder til i en gammel bygård i hjertet av København. Bevegelsen startet i Danmark for litt over ett år siden, og har nå over 7000 medlemmer fra hele verden. Organisasjonen jobber for å endre strukturer i samfunnet, slik at det blir lagt til rette for mennesker som ikke spretter opp av sengen når hanen galer.

Hun hevder at rytmen er et etterslep fra bondesamfunnet, da man skulle stå opp tidlig for å melke kuene.

8. august 2009

Stille p�Twitter - DN.no

Stille på Twitter

Et angrep på en georgisk bruker med kontoer på Twitter, Facebook, LiveJournal, Google Blogger og YouTube fikk Twitter til å bryte sammen torsdag kveld. Problemene fortsatte utover natten.

Bloggeren som har brukernavnet "Cyxymu", navnet på en by i Georgia, ble samtidig angrepet på alle steder han hadde brukerkontoer, men det gikk verst utover Twitters 45 millioner brukere.

- Det var et samordnet angrep over et bredt spekter av tjenester i et forsøk på å stoppe stemmen hans fra å bli hørt. Vi etterforsker nå kilden til angrepet og vi håper vi vil være i stand til å finne de som står bak angrepet for å gjøre tiltak mot dem hvis vi kan, sier sikkerhetssjef Max Kelly i Facebook til CNET News

7. august 2009

Verdien av �involvere brukere - SINTEF

Verdien av å involvere brukere

I 2006 satte EU i gang et stort samarbeidsprosjekt med 16 partnere kalt Citizen Media - Social Change.

Softwarebedrifter og forskningsinstitutter rundt om i Europa skulle utvikle en ny generasjon av programmer innenfor sosiale medier. Forbrukergrupper ble involvert i design og evaluering av applikasjonene, og forskerne evaluerte og rapporterte inn resultater til utviklerne.

En av partene som deltok, var bedriften Alcatel Lucent som også har fungert som koordinator i Citizen Media. Alcatel produserte et ”samskrivingsverktøy” som fikk navnet Talhonia. Meningen var at brukerne skulle skrive i en og samme tekst. Samtidig så de oppdateringene som ble gjort på skjermen.

Tror Google driver et h�yt spill med �pen kildekode - digi.no : Juss & samfunn

Tror Google driver et høyt spill med åpen kildekode

Hva som er Googles hovedmotivasjon for å benytte åpen kildekode, har ikke kommet for en dag ennå. Men Gartner-analytikeren Brian Prentice presenterer i dette blogginnlegget en svært interessant teori, som bygger på at Googles støtte for den amerikanske Patent Reform Act of 2009.

En av forskriftene i reformen er å endre måten erstatninger for krenkelser av patenter blir fastsatt på. Prentice stiller spørmålet om fritt tilgjengelige åpen kildekode-produkter kan anses for å være erstatning av et slikt slag. I tilfelle vil lisensavgiften som skal betales for den patenterte teknologien måtte beregnes ut fra at den har null relativ markedsverdi.

Spotifys genistrek - DN.no

Spotifys genistrek

Det har vakt mye nysgjerrighet når tjenester som Spotify og norske Wimp kan tilby musikken gratis for kundene med plateselskapenes velsignelse. Svaret er aksjer, skriver Computersweden.

Plateselskapene Sony BMG, Universal Music, Warner Music, EMI og Merlin har vært med siden begynnelsen og fikk tilsammen kjøpe 18 prosent av aksjene i Spotify for den nette sum av 100 000 svenske kroner.

Selskapet er i dag verdsatt til to milliarder svenske kroner, noe som gir plateselskapene en andel på 360 millioner kroner. Det er riktignok bare på papiret. Spotify sliter med inntektene og rekrutteringen av annonsører og betalende medlemmer har vært lavere enn håpet.

6. august 2009

Advarer mot geo-overv�kning - digi.no : Juss & samfunn

Advarer mot geo-overvåkning

Det finnes etter hvert en lang rekke stedbevisste nettjenester, med funksjoner for å fortelle verden hvor brukeren befinner seg. Nett- og mobilløsninger som Twitter, Loopt, Brightkite, Google Latitude og mange andre har allerede slike eller tilsvarende muligheter.

Electronic Frontier Foundation (EFF) advarer mot utviklingen i en rapport «On Locational Privacy, and How to Avoid Losing it Forever».

4. august 2009

Gir bort forelesninger p� iTunes - digi.no : Jobb & utdanning

Gir bort forelesninger på iTunes

I dag åpner NTNU og Universitetet i Stavanger hvert sitt område på «Itunes U», og blir dermed de første nordiske universiteter med et slikt tilbud.

Universitetet i Trondheim opplyser at de har tatt opp mer enn 1.000 forelesninger og foredrag over flere år, men de aller fleste videoene har så langt bare vært tilgjengelig via passordbeskyttede systemer. Målet er nå å gi tilgang til det meste av materiellet via kanaler som iTunes, YouTube EDU og andre.

Du finner NTNU og Universitetet i Stavanger på «iTunes U» via nettaddressene http://itunes.ntnu.no og http://itunes.uis.no.

3. august 2009

Leger bruker Wikipedia - Hardware.no

Leger bruker Wikipedia

Over 60 prosent av amerikanere bruker Wikipedia som et oppslagsverk i forbindelse med helsespørsmål.

Dette kommer frem i en fersk undersøkekelse gjennomført av forskningsinstituttet Pew Internet and American Life Project.

Mer oppsiktsvekkende er det at halvparten av amerikanske leger bruker Wikipedia som et oppslagsverk i forbindelse med sitt arbeid som praktiserende leger. Det er konklusjonen etter en undersøkelse gjennomført av forskningsinstituttet Manhattan Ressearch.

Google-sjef forlater Apple-styre - DN.no

Google-sjef forlater Apple-styre

Googles konsernsjef Eric Schmidt forlater sitt verv i Apples styre. Dette opplyser Apple i en pressemelding i dag. Schmidt har sittet i Apples styre siden august 2006.

- Dessverre er det slik at Google trer inn i flere og flere av Apples kjernevirksomheter, gjennom Android og Chrome OS. Det fører til at Erics effektivitet som styremedlem svekkes ettersom han stadig oftere må trekke seg fra møter på grun av interessekonflikter. Derfor har vi blitt enige om at tiden er inne for Eric til å trekke seg fra sin posisjon i Apples styre, sier Apple-sjef Steve Jobs i en pressemelding.

2. august 2009

NRK dropper pest-serie - DN.no

NRK dropper pest-serie

Svineinfluensaen gjør at NRK stopper den planlagte tv-serien «Etter katastrofen», skriver Dagens Næringsliv.

«Etter katastrofen» er en britisk dramaserie fra 2008 i seks deler. Opprinnelig versjon er fra 1975 (originaltittel "Survivors").

NRKs tv-sjef forteller at åpningsscenen inneholder sterke scener som kan sette en ekstra frykt i allerede engstelige hjerter.

1. august 2009

Ord som teller � Vox Publica

Ord som teller

Økonomer foreslår å bruke telling av google-søk som et frampek på kommende salgstall av, for eksempel, biler. Kan vi gjøre noe liknende med politiske partier?

De viser at ved å inkludere en nettelling av ordet "Ford" vil man kunne beregne salgstallene bedre enn ved å kun se på tidligere salgstall. Deres analyser (pdf-dokument) viser en positiv sammenheng mellom antall søk på Ford og dette bilmerkets salgstall. Det betyr grovt sett at salgstallene går opp når ordtellingen går opp, og ned når ordtellingen går ned.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket