28. august 2008

Dagens it - Kamp om frekvensene

Kamp om frekvensene
Når de gamle analoge TV-signalene omsider er slukket over hele landet i november neste år, blir det betydelig ledig plass i bakkenettet. NRK ønsker å bruke de ledige frekvensene til å sende Riks TV-kanaler i HD, men får hard kamp fra mobil- og databransjen.

Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas skriver i en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet at NRK frykter at de som har mulighet til å få inn HD-TV hos andre aktører vil flykte fra RiksTV, og at husstander i satellittskygge vil bli sittende igjen med bare NRK, melder Teknisk Ukeblad.

«Muligheten for kommersiell drift vil over tid kunne falle bort. Betal-TV-operatørene vil falle fra, og bakkenettets nedslagsfelt vil kunne bli avgrenset til nordmenn bosatt i satellittskygger. Med en slik utvikling vil en relativt stor befolkningsgruppe ikke kunne motta andre TV-kanaler enn NRKs», skriver Bjerkaas i høringsuttalelsen.

NRK advarer i høringen også om at de vil lide tungt økonomisk hvis NRK blir værende igjen alene til å dekke kostnadene av bakkenettet, og at dette kan medføre lisensøkning.

NIFU STEP publikasjon - H�yere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa

Høyere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa
Nifu Step-rapporten «Høyere utdanning og arbeidsmarked i Norge og Europa» viser at mastergradsstudenter bruker 37,5 timer på studiene i uken, i gjennomsnitt. Det gjør oss mer flittige enn andre europeere, hvor gjennomsnittet er 35,3 timer i uken.

Norske studenter kommer også høyt opp på listen når det gjelder innsatsen i studiearbeidet. Rapportens konklusjon står i en sterk kontrast til myten om late norske studenter.

�pent �konomisystem til halv pris - IDG.no

Åpent økonomisystem til halv pris
Computerworld kunne i juni fortelle at Bærum kommune var i planleggingsfasen for å utvikle sitt eget, frie økonomisystem for å dele med landets kommuner. Nå har kommunen gitt sin tilslutning og det er "go" for prosjektet.

Investeringene er beregnet til 23,3 millioner kroner i engangsutgifter, hvorav nærmere 12 millioner går med til utvikling. Prosjektleder Knut Helland er overbegeistret.

Bærum kommune har den siste tiden utredet nye lønns-, personal- og økonomisystemer. Det økonomisystemet som kommunen har i dag, har de utviklet selv, og det ble sett på to alternativet: Enten kjøpe nytt fra markedet, eller snekre videre på det de allerde har i en åpen programvare-modell.

27. august 2008

Dagens it - Mobilt bredb�nd har tatt av

Mobilt bredbånd har tatt av
I Norge er mobilt bredbånd i ferd med å bli stort. Veksten kommer etter at turbo-versjonen av 3g ble lansert i fjor. Vanlig 3g har eksistert i flere år uten å ta av, men med tidobling av hastigheten har det også blitt fart i salget.

Ved halvårsskiftet var det mer enn 180.000 brukere av mobilt bredbånd i Norge, en voldsom vekst på 49 prosent fra slutten av første kvartal. Analyseselskapet Norsk Telecom har laget en rapport om mobilt bredbånd, og deres prognoser er at innen utgangen av 2010 vil nærmere 1,2 millioner nordmenn ha mobilt bredbånd.

Men det er slett ikke bare her til lands dette vokser. Mange land var tidligere ute enn oss med turbo-3g og spredningen bare fortsetter. GSMAs statistikk viser at 267 operatører i 111 land nå tilbyr mobilt bredbånd via hspa. Det inkluderer flere afrikanske land, blant annet Tanzania og Sør-Afrika. I en del land der vanlig fastlinje-telenett ikke er så godt bygd ut er turbo-3g et billigere alternativ å bygge ut.

25. august 2008

www.vox.no/borgerogbruker

den norske befolkningens digitale kompetanse
27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke dagens teknologi. Bruk av pc avtar med alderen, men mangel på digitale ferdigheter gjelder ikke bare eldre mennesker.
Rapporten er basert på egenrapportering og respondentene blir spurt om sin erfaring med konkrete digitale operasjoner.
Hovedfunn
  • 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke dagens digitale teknologi. Mesteparten av disse har verken behov eller interesse for å bli bedre.
  • Svake digitale ferdigheter gjelder ikke bare de eldre i samfunnet
  • De som ikke bruker pc daglig på jobb, er mest utsatt for manglende ferdigheter
  • 75 prosent av befolkningen bruker pc daglig. Jo eldre du er, jo mindre bruker du pc og internett.
  • Menn har bedre digital kompetanse enn kvinner. Kjønnsforskjellen øker med alderen.
  • Det største digitale skillet ligger mellom de svake brukerne og de middels gode brukerne.

22. august 2008

Fri nedlastning fra Itunes? - mobilen.no

Fri nedlastning fra Itunes?
Flere Apple-sider melder at de har fått inn tips om at Apple vil innføre abonnementstjeneste på sin musikktjeneste Itunes denne høsten. Ifølge Cnet News påstår ryktene at Apple vil lansere tjenesten i september og at det vil koste 129 dollar, eller vel 680 norske kroner, i året å benytte tjenesten. Om du i tillegg abonnerer på tjenesten Mobileme vil den samlede prisen bli 179 dollar, vel 950 norske kroner.

Det er i første omgang kun den amerikanske versjonen som åpner for en slik abonnementstjeneste og ryktene sier ikke noe om du får beholde musikken til odel og eie eller om du kun får høre på musikken via Itunes mens du er logget på nett. Trolig vil det neppe bli snakk om musikk du vil kunne eie som ved normale kjøp i Itunes.

- Pressest�tte er toppen - Medier - Kampanje.com

- Pressestøtte er toppen
Pressestøtten utgjør i år 200 millioner kroner. Den er høyst beskjeden sammenlignet med det momsfritaket avisene nyter godt av - 2,4 milliarder kroner. Fritaket gis alle aviser, til DN så vel som VG og Dagbladet, Aftenposten som små riksaviser, regional- og lokalaviser.

Avisenes momsfritak er forbeholdt de papirutgaver Skattedirektoratet (!) definerer som aviser, ingen andre. I sin tid måtte Finansavisen kjempe en hard kamp for å bli definert som avis fordi direktoratet mente finansnyheter ikke hadde allmenn interesse.

I dag er det altså Skattedirektoratet som definerer at bladet Kamille som i sin siste utgave viser hvordan man kan leie handymenn som kan flytte hyller og skru møbler ikke fortjener momsfritak, mens Aften Aftens hovedoppslag 30. juli «Hvor ble det av handymannen?» fortjener fritak. Dette lille eksempelet viser både økende stofflikhet I h.hv. aviser og ukeblader, men også at avgiftspolitikken ikke har holdt følge med innholdsutviklingen.

21. august 2008

Dagens it - Google knuser konkurrentene

Google knuser konkurrentene
Nå er det kommet nye trafikktall fra Nielsen Online for USA, og de er kun hyggelig lesing for Google. Selskapet durer videre, med 16 prosents vekst og markedsandel på 60,2 prosent. De tre største konkurrentene taper ikke bare markedsandel, alle tre taper mellom 9 og 11 prosent av sitt søkevolum i forhold til samme måned i fjor.

Google serverte i juli nesten fem milliarder søkeresultater i USA. Neste på listen er Yahoo, med 17,4 prosent markedsandel, fulgt av Microsfts 11,9 og AOL som ligger på 4,6 prosent. Ifølge Comscore hadde Google ved starten av året en markedsandel globalt på 62,4 prosent, fulgt av Yahoo med 12,8 og Baidu.com, med 5,2 prosent. Microsoft er her helt nede på 2,9 prosent.

Microsoft gir imidlertid ikke opp. De legger nå opp en ny taktikk for å vokse, skriver News.com. Strategien går ut på å huske hva du har gjort på nett lenger, og dermed kunne målrette søkene bedre. Hittil har de bare tatt hensyn til de siste få søkene hver bruker har foretatt for å tolke nye søk.

18. august 2008

Dagens it - Google-mobilen er p�vei

Google-mobilen er på vei
Android skal være en åpen platform som alle kan bruke og gjøre som de vil med. Kildekoden er åpen og kan fritt modifiseres. Målet er likevel at programmer laget for en type mobiler skal fungere også for alle de andre.

Mobilbransjen har så langt vært preget av lukkede proprietære systemer, der mobilprodusentene og operatørene i stor grad velger ut hvilke tjenester kundene skal ha tilgang til. Nå mener Google mobilverdenen vil bli mer som internett, der brukerne selv velger. Det er mulig for produsenter eller operatører å lage sperrer og begrensninger med Android også, men Google tror de fleste vil la brukerne installere hva de vil.

Det er denne modellen som har gjort det mulig for nye fenomener som Youtube, øyeblikksmeldinger og Facebook å spre seg som ild i tørt gress på internett. I mobilbransjen har nye tjenester gjerne tatt flere år å innføre, og hvilke tjenester du har tilgang til avhenger av hvilken operatør du bruker.

Selger millioner av GPS-mobiler i Europa - digi.no : Analyser

Selger millioner av GPS-mobiler i Europa
Smarttelefoner, den mest avanserte gruppen av mobiltelefoner, har det siste året i stadig større grad blitt utstyrt med tekniske løsninger som GPS-mottaker og WLAN-støtte. En ny undersøkelse fra Canalys viser at dette har vært en vellykket satsing.

Undersøkelsen, som tar for seg EMEA-markedet i andre kvartal i år, forteller at 38 prosent av de solgte smarttelefonene har vært utstyrt med GPS-mottaker. Andelen utstyrt med WLAN-støtte var derimot på hele 58 prosent, mens andelen utstyrt med berøringsskjerm var på 13 prosent.

I alt ble det levert 12,6 millioner smarttelefoner i EMEA-området i andre kvartal i år, noe som er 28 prosent mer enn tilsvarende kvartal året før. Men selv om markedet fortsatt vokser, var veksten dette kvartalet den laveste på 18 måneder. I første kvartal var veksten på 44 prosent.

15. august 2008

Vil kutte nettet for overgripere - mobilen.no

Vil kutte nettet for overgripere
Kripos har den siste tiden jobbet med å utvikle nye metoder for å fange opp overgripere som sprer overgrepsbilder, eller lokker til seg mindreårige gjennom nett. Blant annet vil de snart lansere et nytt system for henvendelser og tips om personer som benytter seg av chattekanaler og nettforaer for å ta kontakt med mindreårige. Nå lover IKT-Norge at de vil gjøre en større innsats for å hjelpe til. Løftet kommer som en følge av at justisminister Storberget har etterlyst et større ansvar for dette hos landets nettilbydere.

- Vi er vårt ansvar bevisst og jobber målrettet for å hindre spredning av overgrepsbilder på nettet, vi er også villig til å diskutere hvordan vi kan hindre domfelte overgripere å benytte nettet for nye begå nye overgrep, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff, ifølge pressemelding.

14. august 2008

Twitter legger ned sms-tjeneste - digi.no : Personlig teknologi

Twitter legger ned sms-tjeneste
Den populære mikrobloggtjenesten Twitter sliter fortsatt med å finne en levedyktig forretningsmodell. Mange analytikere forventer store ting av tjenesten i fremtiden, men så langt har den ikke vært en pengemaskin. Tvert i mot, det viser seg at pengene har flydd den andre veien.

Twitter har til nå hatt en funksjon der brukere kunne få tilsendt meldinger per sms. Ved å abonnere på andres Twitter-profil har det vært mulig å få ferske oppdateringer rett til mobiltelefonen straks de ble publisert.

Tjenesten var begrenset med inntil 250 meldinger i uken per bruker, helt kostnadsfritt for brukerne. Nå viser det seg at denne funksjonaliteten har vært en stor utgiftspost for selskapet. Twitter opplyser at tjenesten har kostet dem inntil 1000 dollar per bruker i året.

13. august 2008

journalisten.no : Sterke reaksjoner p�bildebruk i nettsak

Sterke reaksjoner på bildebruk i nettsak
Tirsdag morgen brakte bt.no bilder fra en bilulykke på Voss, hvor en ung bilfører omkom. Bildene var knipset av en forbipasserende som ankom åstedet før politi og ambulanse, og de vakte sterke reaksjoner blant leserne.

BT beklaget senere bildebruken, men dette er en større utfordring i dagens medievirkelighet, hvor bilder er mer tilgjengelige og presset om hastighet stort, sier Kjell Børringbo, organisasjonssekretær i Pressens Faglige Utvalg.

I Bergens Tidende, sier leserombud Terje Angelshaug seg enig i mye av leserkritikken på bloggen sin.

Dagens it - Tok rotta p�MySpace

Tok rotta på MySpace
Facebook har nesten tredoblet antall unike brukere i løpet av det siste året, og er dermed verdens største sosiale nettverk. Det viser ferske tall fra analyseselskapet ComScore.

Den etter hvert så populære tjenesten hadde hele 132 millioner brukere verden over i juni i år, mot 52 millioner for samme periode i 2007. I fjor på samme tid var Myspace verdens største sosiale nettverkstjeneste, med mer enn dobbelt så mange unike brukere som Facebook.

Myspace hadde en vekst i antall brukere på 3 prosent fra juni 2007 til juni 2008, og har nå 117,6 millioner brukere. Det hjelper imidlertid ikke mye, når Facebook kunne vise til en vekst på 153 prosent - og dermed klatret forbi Myspace.

Ifølge ComScore-tallene finnes det nå hele 580 millioner brukere av sosiale nettverkstjenester verden over - en vekst på 25 prosent i forhold til året før.

12. august 2008

Dagens it - - Blokkerte alle nettsider

- Blokkerte alle nettsider
Mens Russland sendte sine militære styrker mot Georgia før helgen, startet samtidig et angrep på landets informasjonskanaler.

Nettangrepene er såkalte "denial of service"-angrep, som går ut på å bombardere nettsidene med trafikk, slik at de til slutt kneler. Som en midlertidig løsning på kommunikasjonsproblemene har Georgia fått låne plass på den polske presidentens nettside. Her har Georgia en egen kolonne med nyheter .

Den georgiske ambassade-talsmannen innrømmer at de ikke har beviser mot Russland, men spør hvem andre det kan være. En liknende situasjon oppsto i 2007 da Estland havnet i en betent politisk konflikt med Russland. Dette ble omtalt som verdens første nettkrig.

Også i dette tilfellet var det vanskelig å bevise hvem som sto bak angrepet. Slike angrep kan sendes fra såkalte bot-nettverk, pc-er som er infosert med en slags virus uten at eieren vet det. Pc-ene kan dermed benyttes til slike angrep og ulike former for økonomisk kriminalitet.

8. august 2008

Morgenbladet

Å lære å gå på nytt
«Den leseren som jeg forventer noe av, må ha tre egenskaper,» slik åpner Nietzsche fortalen til sine foredrag om dannelsesinstitusjonene: «Han må være rolig og lese uten hast, han må ikke alltid legge seg selv og sin egen ’dannelse’ imellom», «endelig,» avslutter han med spark til da- og nåtidens pedagogiske forskning, «må han ikke ved slutten av foredraget vente tabeller som resultat.»

Åpningen vitner om at kommunikasjonssituasjonen, selve betingelsene for å snakke om dannelse, har endret seg. Mens Herder, Goethe og Humboldt kunne appellere til en felles forståelse av dannelsen som en positiv drivkraft i historien, som et objektivt gode eller et mål på samfunnets fremgang, forholder Nietzsche seg til et dannelsesbegrep som er blitt politisert, borgerliggjort og vitenskapeliggjort.

6. august 2008

Ni av ti barnetimelyttere er voksne

Ni av ti barnetimelyttere er voksne
Radioklassikeren har nesten 500.000 lyttere, men i målgruppen, barn mellom tre og elleve år, er det bare 55.000 som hører på programmet.

- De aller fleste er eldre mennesker. Jeg har møtt mange som sier de har et sterkt forhold til «Lørdagsbarnetimen» fordi programmet er en del av barndommen. En gang var jo barnetimen det eneste tilbudet. En annen forklaring er at eldre uten kontakt med barn liker å høre programmet. Det spiller nok en rolle at kjenningsmelodien fortsatt er den samme, sier Hildri Gulliksen, NRKs redaksjonssjef for barn.

Bedrifter m�ikke forby sosiale nettjenester - digi.no : Analyser

Bedrifter må ikke forby sosiale nettjenester
Med tanke på en faglig samling i London i september i år der bedrifters bruk av nye nettjenester skal diskuteres, har en gruppe analytikere i Gartner skrevet en rapport med tittelen Establishing Policies for Social Application Participation, det vil si «Hvordan etablere regler for deltakelse i sosiale tjenester».

Den røde tråden i denne rapporten er at bedrifter ikke må forby eller avstå fra å la medarbeidere delta i sosiale nettjenester, av frykt for mulig negativ eksponering. I stedet må man innse at det er en del av en helhetlig sosial praksis, og ta sikte på å formulere hensiktsmessige kjøreregler på flere nivåer.

Ifølge rapporten skal man ikke utarbeide ett felles regelverk for all deltakelse i alle tjenester, med lage kjøreregler tilpasset målet med den enkelte tjenesten, og hva som kjennetegner fellesskapet som bruker den.

5. august 2008

Dagens it - Kabelselskap kutter reklamen

Kabelselskap kutter reklamen
Nå har Cablevision, en kabelleverandør i New York fått rettens velsignelse til å ta opp og lagre tv for sine kunder på sentrale servere. Idéen ble veldig dårlig mottatt av innholdsleverandørene til Cablevision som mente det ville koste dem store annonseinntekter, skriver Chicago Tribune.

I praksis betyr løsningen at alle kundene til Cablevision som har digital-tv kan ta opp, pause og spole tilbake i sendinger uten å ha en egen opptaksboks. Dette gjør at kostnaden for kundene blir lavere og at det blir enklere å bruke.

Ledig bakkenett til h�ystbydende - mobilen.no

Ledig bakkenett til høystbydende
Etter at det analoge TV-nettet stengte for godt har det blitt en rekke ledige frekvenser i bakkenettet. En offentlig nedsatt arbeidsgruppe vil selge disse til høystbydende.

Frekvensene som nå er tilgjengelige kan benytttes til trådløst bredbånd og digital-TV. Norges televisjon har fått konsesjon på digital-TV via en rekke av frekvensene, men det er fremdeles mange som er ubenyttet, og som nå skal fordeles.

- Myndighetene bør velge en løsning som tar hensyn til forbrukerne og fremtidig utvikling av teknologi og tjenester. Arbeidsgruppens forslag gir myndighetene svært liten styring over hva denne viktige naturressursen skal benyttes til, sier fungerende underdirektør Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet.

Dagens it - Eksplosjon i lomme-bredb�nd

Eksplosjon i lomme-bredbånd
Det er stor etterspørsel av mobilt bredbånd. Fra første kvartal til annet kvartal i år økte antall kunder med 49 prosent, med en samlet kundevekst på snaut 55.000. Ved halvårsskiftet var det registrert 180.000 mobilt bredbåndskunder.

Norsk Telecom har laget en rapport om mobilt bredbånd, og deres prognoser er at innen utgangen av 2010 vil nærmere 1,2 millioner nordmenn ha mobilt bredbånd, skriver Dagens Næringsliv.

- Mobilt bredbånd vokser langt raskere enn det man hadde trodd, sier bransjeanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom til DN.

Aarønæs mener at veksten av mobilt bredbånd kan sammenlignes med mobiltelefonsystemet gsm. Siden første halvår 2006 har antallet mobilt bredbåndskunder vokst med nesten 570 prosent.

3. august 2008

Artisttopper utnytter unge talenter : Dagsavisen

Artisttopper utnytter unge talenter
Unge filmfolk presses til å lage musikkvideoer for lommerusk. - Jeg har skutt video for artister med millioner på konto, mens jeg selv knapt har råd til spagetti på settet, sier norsk regissør.– En ukultur som må ryddes opp i, mener Sverre Pedersen, forbundsleder i Norsk Filmforbund
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket