28. desember 2012

Omfavner sosiale medier

Ifølge en rapport fra McKinsey & Company blir de ansatte mer effektive. Samtidig viser en undersøkelse som Rock IT har gjort for it-konsulentselskapet Steria at norske sjefer fått med seg at sosiale medier kan ha en viktig funksjon i bedriften.

Det er klare gevinster å hente dersom man tråkker rett. Arbeidstakere som bruker sosial teknologi på jobb kan bli 25 prosent mer effektive, ifølge rapporten.

Rapporten ”The social Economy”, utarbeidet på vegne av McKinsey & Company, viser at bedrifter som fullt ut implementerer sosial teknologi har muligheten til å øke produktiviteten netraktelig.

Kilde: Computerworld

27. desember 2012

Google apps - Vil overta 90 prosent av Office-brukerne

I et intervju med All Things D forteller Amit Singh, Googles Enterprise-sjef, at Google Apps krysset en barriere i 2012 når det gjelder store kunder. På spørsmål om hva som har fått disse kundene til å ta skrittet over til Google Apps, svarer Singh at i IT-bransjen så gjør man ting så snart man ser andre gjøre det samme.

– Men det vært noen tillitsoppbyggende midler til stede, sier han og nevner bedre applikasjonsskalering enn de kundene kan få til internt, sikkerhet og det regelverket kundene må forholde seg til.

Det sveitsiske farmasiselskapet Hoffmann-La Roche og U.S. Interior Department er eksempler på slike nye, store kunder. Begge skal ha mellom 80 og 90 tusen ansatte.

Kilde: Digi.no

23. desember 2012

by:Larm tech

by:Larm tech finner sted under selve by:Larm, 13.-16. februar neste år, og blir en egen satsning med seminarer «om teknologi og digitale løsninger preget av endringskraft, kommende teknologi, møte mellom musikk og teknologi, spill, med mer. /../ Vi ønsker å skape en arena hvor nyskapende og endringsorienterte aktører fra både musikk- og teknologimiljøene i Norge og Norden møtes og bygger ny verdi for hverandre.» heter det i pressemeldingen fra by:Larm og IKT norge.

- Musikkbransjen blir stadig mer preget av teknologiutvikling og vi ser på by:Larm tech som en naturlig videreutvikling av by:Larm, sier Erlend Mogård-Larsen, daglig leder by:Larm

Kilde: Computerworld

21. desember 2012

Nettavisen og blogg.no går sammen

Nettavisen og blogg.no går sammen. Overtakelsen skjer ved at mediehuset Nettavisen overtar alle aksjene i Bootstrap A.S fra gründerne bak blogg.no.

- Med overtakelsen blir landets niende og tiende største nettsteder slått sammen. Vi ser for oss å kunne bruke koblingen til bloggerne redaksjonelt og dermed skape en norsk utgave av Huffington Post, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen til NTB.

Kilde: Propaganda

20. desember 2012

Datalagringsdirektivet kan være ulovlig

Sagaen om Datalagringsdirektivet ruller videre, og en ny rettsak som nå pågår kan en i ytterste konsekvens få hele direktivet til å falle.

I Østerrike har én enkelt teleansatt og rundt 11 000 privatpersoner i Kärnten hadde bedt forfatningsdomstolen i Wien, Verfassungsgerichtshof Österreich, om å foreta en juridisk vurdering av direktivet. Lederen av domstolen uttalte i en pressemelding at de mener at DLD bryter med grunnleggende EU-lover og den østerrkiske grunnloven.

Kilde: Hardware.no

13. desember 2012

Facebook gir deg mer kontroll på nettlivet

Når Facebook kommer med endringer i personverninnstillingene, er det mange som instinktivt reagerer negativt, påpeker blogger Larry Magid i Forbes.com. Men denne gangen gir giganten innen sosiale nettverk brukerne mer kontroll. Mange av endringene handler om å gjøre det klart hva som faktisk vises til hvem, og hvordan tilgangen kan begrenses.

Samuel W. Lessin i Facebook forklarer endringene i et blogginnlegg, og legger blant annet vekt på at personverninnstilligene nå legges lettere tilgjengelig, i forbindelse med det du gjør, ikke gravd ned på separate deler av tjenesten, der du selv har måttet lete dem opp.

Kilde: DN.no

12. desember 2012

EU med felles patentordning

EU får en enhetlig patentordning. Den nye ordningen skal være opptil 80 prosent rimeligere for oppfinnere å benytte seg av, sammenliknet med dagens situasjon. Den lover også langt mer effektiv håndheving av europeiske patenter.

Ordningen vil gjelde for 25 av EUs 27 medlemsland. Italia og Spania har valgt å stå utenfor. Det presiseres at disse landene når som helst kan slutte seg til ordningen.

Ifølge EU-kommisjonen koster det i dag gjennomsnittlig 36 000 euro å registrere et europeisk patent. Med den nye ordningen vil det koste ned mot 4 725 euro.

Den nye ordningen vil tre i kraft seinest 1. januar 2014, eller straks minst 13 EU-medlemmer har ratifisert den, forutsatt at Storbritannia, Frankrike og Tyskland er blant disse 13.

Kilde: Digi,no

Larry Page: Konkurransen skader brukerne

Ifølge Google-sjefen Larry Page burde Apple, Google og Amazon nå jobbe sammen i stedet for å konkurrere med hverandre. I et intervju med magasinet Fortune kritiserte Page de tre selskapene fordi de konkurrerer mot hverandre selv om de har tre svært forskjellige forretningsmodeller. Apple tjener penger på sin maskinvare, Google på annonser gjennom gratistjenester og Amazon ved å selge innhold med lave marginer.

All the big technology companies are big because they did something great. I'd like to see more cooperation on the user side. The Internet was made in universities and it was designed to interoperate. And as we've commercialized it, we've added more of an island-like approach to it, which I think is a somewhat a shame for users.

Kilde: Mac1.no

11. desember 2012

Internett kan bli tregere og dyrere

Interesseorganisasjonen for europeiske telekomnettverksopertører ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) har kommet med et forslag til endringer i internettverdenens om kan få svært store konsekvenser.

«Operating agencies shall negotiate commercial agreements to achieve a sustainable system of fair compensation for telecommunications services and, where appropriate, respecting the principle of sending party network pays.»

I praksis betyr dette at ETNO ønsker et system der det på internett er slik at den som «sender» informasjon skal betale nettoperatørene som mottar informasjonen.

Kilde: Side3

9. desember 2012

Tar betalt Google apps for bedrifter

Ifølge Wall Street Journal ønsker Google å gi små bedrifter som bruker gratisversjon av programvaren med dedikert kundeservice - noe bare betalende kunder får per dags dato.

Denne endringen viser et fornyet fokus fra Google på å betjene små bedrifter, som lenge har vært tjenestens kjernebrukere. Denne nettbaserte tjenesten konkurrerer blant annet mot Microsoft Corp Office og Exchange e-post-tjenesten.

Kilde: DN.no

6. desember 2012

EU ønsker mer fleksibel opphavsrett

EU-kommisjonen kunngjorde i går veien videre for implementeringen av Intellectual Property Rights Strategy fra mai 2011. I den forbindelse ble det arrangert en debatt om innhold i den digitale økonomien.

Reuters skriver at representanter i går snakket om en klargjøring av det som kalles for rimelig bruk («fair use») på nettet. Dette er bestemmelser i åndsverkslovgivningen i del land som begrenser skaperen enerett til framstilling og tilgjengeliggjøring av verket, muligens i større grad enn sitatretten.Til Reuters sier en kilde i EU-kommisjonen at rimelig bruk for eksempel kan åpne for at en person bruker en bit av en annens sang i en parodi som er utgitt på YouTube.

– Spørsmålet er om denne biten kan være på 30 sekunder eller ett minutt, sier kilden.

Kilde: Digi.no

4. desember 2012

Facebook med egen SMS-tjeneste

Facebook har lenge hatt sin egen meldingsapp, som lar deg chatte med venner på det sosiale nettverket. For en stund siden fikk appen deres støtte for SMS, slik at du kan samle alle samtaler i samme app.

Nå tar de det et steg videre, ved å åpne for at du kan sende meldinger til andre brukere uten å ha en Facebook-konto. Du legger bare til navnet og telefonnummeret ditt.

Det betyr at du kan installere Facebook Messenger uten å logge inn på Facebook, og bruke appen til å sende meldinger til kontakter i kontaktlisten som også bruker Facebook Messenger. Meldingene sendes da over internett, så du slipper å betale stykkpris for meldingene.

Kilde: Mobili.no

3. desember 2012

– Norge trenger Piratpartiet

Internett har endret det norske samfunnet de siste 20 årene, men politikerne og lovverket har ikke fulgt med. Daglig bryter norske skoler og gamlehjem lovene ved å vise videoklipp, og Datalagringsdirektivet vil snart kreve at vi identifiserer oss for å sjekke epost. Norge trenger et Piratparti for å sikre at nettet forblir åpent og brukervennlig også i framtiden. (Og vi mangler 600 underskrifter for å kunne registreres som parti — flott om du kan hjelpe oss!)

Kilde: Hardware.no

1 av 5 nettsider kan selge informasjon om de

Jim Brock har grunnlagt selskapet PrivacyChoise, som tilbyr en egen tjeneste kalt PrivacyFix der de i korte trekk oppsummerer forskjellige viktige aspekter av nettsiders sikkerhetspolicy etter hvert som du besøker dem.Facebook har ifølge PrivacyFix en av de beste personvernavalene, men du må være aktiv med å sette de begrensningene du selv vil ha. Selskapets nettsider hjelper deg med å gjøre de viktigste endringene.

Av de 2500 største sidene selskapet har tatt en titt på, er det 63 prosent som lover at de på generell basis ikke deler data, 10 prosent sier de ikke deler data for markedsføringsformål - og rundt 8 prosent som ikke samler inn personlig data. Det betyr at rundt 1 av 5 selskaper ikke har noen løfter de må overholde om hva de gjør med informasjonen de sitter på om deg.

Kilde: Hardware.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket