29. januar 2008

journalisten.no : – Et uomtvistelig overtramp

- Et uomtvistelig overtramp
I sin uttalelse, som gir tidligere Start-trener Stig Inge Bjørnebye fullt medhold i sin klage på sex-sjikane-omtalen i Agderpostens nettutgave, sier utvalget at det er riktig å etterkomme Bjørnebyes ønske om en generell vurdering av utviklingen når det gjelder publikums uredigerte adgang til avisers nettfora. PFU akter å bidra med en klargjøring av hvor grensene bør gå.

Utvalget viser til debatten innen presseorganisasjonene forut for revisjonen av Vær Varsom-plakaten høsten 2005. Den munnet ut i at plakatens punkt 4.17 ikke skulle inneholde krav om forhåndsredigering av digitale meningsutvekslinger. I samme punkt legges det imidlertid vekt på at redaksjoner har et selvstendig ansvar for å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk så snart som mulig.

PFU understreker at redaksjonene må ha sikre rutiner for å fange opp slike innlegg. Utvalget viser til at punkt 2.1 i VV, der det heter at «Den ansvarlige redaktør har det fulle og hele ansvar for mediets innhold».

28. januar 2008

Nokia har kj�pt Trolltech - Amobil.no

Nokia har kjøpt Trolltech
Nok en gang er Nokia ute på shopping. I dag kjøpte den giganten opp den norske programvareprodusenten Trolltech, etter å ha ligget i forhandlinger siden september.

Dette kan få stor betydning for hva vi kommer til å få se fra Finland fremover. Èn ting er at Qtopia, som er Trolltechs åpne Linux-plattform for mobiltelefoner nå ligger i hendene på Nokia.

Det som imidlertid er mest interessant er utviklingsverktøyet Qt, som blant annet ble brukt for å lage nettleseren Opera.

I presentasjonen fra Nokia legges det vekt på at produsenten skal fjerne barrierene mellom de forskjellige operativsystemene. En mobiltelefon skal kunne snakke like flytende med en Mac som med en Windows-maskin. Til dette formålet er Qt et helt perfekt verktøy.

Dagens it - N�kj�per de Opera ogs�

Nå kjøper de Opera også
Fast, Trolltech og Opera var alle ledende aktører innen markeder som er spådd svært kraftig vekst. Både aksjonærene og de ansatte hadde nok stjerner i øynene og drømte om å bli virkelig store, på egenhånd.

Ett år senere ser ting litt annerledes ut. I løpet av årets første måned blir både Fast og Trolltech kjøpt opp av de absolutt største aktørene i sine bransjer, Microsoft og Nokia.

De norske teknologiene kan nå bli sentral på noen av de viktigste områdene for verdens it-giganter. Microsoft har lenge slitt med å få til søk, og det er helt klart et svakt punkt for alle selskapets produkter. På samme måte må Nokia nå møte en enda større utfordring, nemlig at integrasjon mellom mobiltelefoner og pc-er og servere blir stadig viktigere. Så langt har pc-programvaren deres rett og slett vært for dårlig. Samspillet med mobiltelefonen har vært vanskelig å forholde seg til. Forhåpentligvis vil Trolltechs Qt hjelpe Nokia ved at samme programvare vil fungere både på pc og mobilen.

25. januar 2008

Lag din egen tegneserie p�nettet - digi.no

Lag din egen tegneserie på nettet
Toonlet er en ny nettbasert tjeneste som gjør det enkelt å lage egne tegneseriestriper, selv for de som ikke kan tegne.

Det finnes mange slike rundt om på internett, men denne skiller seg ut blant annet ved at den har et fleksibelt og enkelt system for å lage egne karakterer ut fra forhåndstegnede kroppsdeler.

Disse kan også justeres i størrelse og flyttes rundt på. Systemet er foreløpig begrenset til at man bare kan kjøre en person per rute, med en snakkeboble hver, men forbedringene kommer fortløpende så en skal ikke se bort fra at den blir mer fleksibel etterhvert.

En interessant funksjon, er tjenestens kommentarsystem. Istedenfor at man bare skriver det man mener, kommenterer man via en tegneserierute. Dermed er det mulig å få frem litt mer avanserte uttrykk en de mye brukte smilefjesene.

- Politiet lever i en teknologisk steinalder - IDG.no

- Politiet lever i en teknologisk steinalder
– Politiet lever i den teknologiske steinalder når de ikke ser at terrorister og de tunge kriminelle miljøene alt har funnet veier rundt denne formen for overvåking, sier Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Som et tiltak for å bekjempe terror må nå Norge og alle andre EU- og EØS-land utarbeide regler for overvåking av all telefon- og datatrafikk. Datalagringsdirektivet sier at opplysninger om alle telefonsamtaler, mobiltelefonsamtaler, epost og internettkommunikasjon skal lagres og være tilgjengelig for politi og etterforskning i 6 til 24 måneder.

IKT-Norge, Datatilsynet og en rekke norske politikere har tatt til orde for at Norge må velge minst mulig overvåkning, altså 6 måneder. I dagens Aftenposten tar politiet til orde for å overvåke alle nordmenn i 12 måneder.

Vil lagre tastetrykk i ett �r

Vil lagre tastetrykk i ett år
- Personvernet er nødt til å avveies i forhold til viktige samfunnsbehov som blant annet å bekjempe kriminalitet, sier leder i datakrimavdelingen i Kripos, Rune Fløisbonn, til Aftenposten.

- Uhyrlig. Dette er totalitært svermeri, sier Datatilsynet leder, Georg Apenes.

Politiet vil at tele- og nettselskaper skal lagre disse opplysningene:

Hvem kundene snakker med i fasttelefon, mobiltelefon og internettelefon,

Hvor lenge samtalen pågikk og når samtalen fant sted

Hvem du sender og mottar e-post til og fra når du er tilkoblet Internett, skal også lagres

Behovet for å bekjempe terror og stadig mer alvorlig kriminalitet er hovedbegrunnelsen: De som utøver tradisjonell kriminalitet, bruker også stadig flere teknologiske hjelpemidler, som gjør oppklaringsoppgaven hakket mer utfordrende for politiet.

23. januar 2008

Totaloverv�ker barna

Totalovervåker barna
Norske barn beveger seg store deler av døgnet i en verden som er ukjent og skjult for mange foreldre. Frykten for både overgripere og nettavhengighet gjør at foreldre tar svært sterke virkemidler i bruk for å få kontroll over barnas virtuelle liv.

På nettstedet PCkontroll.no kan foreldrene blant annet kjøpe produktet eBlaster.com. Det gir foreldre en muligheter til å overvåke barna som de aldri hadde før barna fikk tilgang til PC. Programmet eBlaster skal være helt umulig å oppdage og slette, med mindre hele harddisken blir formatert.

Hver eneste e-post, både sendte og mottatte, begge sider av alle chatsamtaler, besøkte websider, nettsøk og alle tastetrykk oversendes løpende via e-post til den som overvåker PC-en. Tanken er at foreldre kontinuerlig skal overvåke alt barna gjør, slik at de kan gripe inn i det øyeblikk de enten selv gjør noe dumt, eller de kommer i kontakt med voksne som ikke vil dem vel. En egen alarm kan varsle foreldre når visse nøkkelord tastes inn. Faktisk kan foreldre sitte på jobben og fortløpende blokkere enkeltnettsider som barna går inn på mens de er hjemme alene etter skolen.

Produksjon av digitale l�remidler – en vitalisering av l�reryrket? | Prosjektweb for Nasjonal digital l�ringsarena

Produksjon av digitale læremidler - en vitalisering av læreryrket?
Skolen står oppe i et klassisk dilemma der noe nytt skal utvikles samtidig som undervisningen skal ivaretas. Det har vært rimelig uproblematisk å innføre edb i skolens administrasjon og læringsplattformene har blitt tatt i bruk uten at dette har blitt oppfatta som spesielt vanskelig.

Problemet synes å oppstå idet vi beveger oss inn i det pedagogiske feltet der bruk av digitale læremidler og verktøy skal gi en merverdi i form av bedre og mer tilpassa opplæring. I denne sammenhengen er det bare de profesjonelle lærerne som kan etablere ny praksis gjennom bruk av og erfaring med digitale læremidler og verktøy.

Videre vil jeg hevde at det bare er gjennom brei bruk av ikt i alle fag, at vi kan få opp denne erfaringa. Her trenger vi målretta innsats og oppmuntring både av ledere og lærere til å drive systematisk utviklingsarbeid på skolenivå - men slik innsats koster både tid og penger.

22. januar 2008

Foreslår sammenslåing
Norges struktur av universiteter og høgskoler må endres, står det i det såkalte Stjernøutvalgets utredning om hvordan høyere utdanning og høyere utdanningsinstitusjoner i Norge bør organiseres de neste 10-20 år.

Det finnes 51 studiesteder ved de statlige universitetene og høgskolene i Norge. 41 av disse har færre enn 2000 studenter og 19 har færre enn 1000 studenter.

Mange studiesteder har svak rekruttering, evalueringer har påvist sviktende kvalitet i flere sentrale utdanninger, og flere prosesser trekker i retning av spredning av utdanninger og fagmiljøer, skriver Stjernøutvalget.

Samtidig satser andre land - også våre naboland - på å konsentrere ressursene for å sikre kvaliteten i høyere utdanning og for å møte internasjonal konkurranse og utfordringene fra kunnskapsøkonomien.

Norsk høyere utdanning bør ikke gå i motsatt retning, mener utvalget.
Tjener ekte penger i en virtuell verden
Det blir mulig å tjene penger i en virtuell verden, mener forfatter av ny bok. Det mener i alle fall fortfatterne av boken Going Global, med undertittelen Key Questions for the 21st Century. Og de mener den dramatiske endringen vil komme i den virtuelle verdenen.

Forfatterne Michael Moynagh og Richard Worsley er begge høyt opp i tenketanken Tomorrow Project som ligger under den britiske forskningsinstitusjonen ESRC (Economic and Social Research Council).

Forfatterne konkluderer med en dramatisk økning i antall mennesker som vil arbeide i virtuelle verdener som Second Life. Dette skriver Michael Moynagh og Richard Worsley i en pressemeldning fra ESRC.

"Et økende antall av selskaper som IBM er allerede etablert i Second Life. Inntekter fra Second Life kan bli konvertert til amerikanske dollar og noen ansatte i IBM har til og med sin adresse i Second Life på sitt visittkort", skriver de to.
Elever vil slippe PC på skolen
Dommen er klar. De elevene som beskriver den nye PC-hverdagen som positiv, kan telles på én hånd. Elevene på Os gymnas forteller om PC-spill, chatting, Facebook og Nettby i undervisningstiden. For lærerne er det umulig å kontrollere. Ett tastetrykk er nok for elever som vil gå fra PC-lek til en skjerm uten plett og lyte.

- Selv om PC-en har sine fordeler, skulle vi kvittet oss med dem, sier Ingrid Klakegg.

Et par spede protester er å høre i klasserommet, men et soleklart flertall stemmer i. De skulle gjerne ha sluppet fylkeskommunens «PC-slepp».

21. januar 2008

Dagens it - Age of Conan utsatt igjen

Age of Conan utsatt igjen
Det er ikke første gangen Funcom utsetter Age of Conan - denne gang i åtte uker. Etter planen skulle spillet opprinnelig vært på markedet høsten 2006. Slik gikk det ikke og selskapet utsatte lanseringen til våren 2007.

Da våren kom måtte Age of Conan utsettes enda en gang - til oktober 2007, men det viste seg at heller ikke denne fristen holdt, og selskapet satte 25. mars 2008 som ny lanseringsdato.

I en børsmelding varsler selskapet at spillet nå utsettes ytterligere åtte uker og dermed ikke vil være på markedet før 20 mai.

Begrunnelsen for utsettelsen er at selskapet trenger mer tid på stresstesting og skal sørge for at det ikke leveres med programmeringsfeil.

Dagens it - Taper 5,5 milliarder p�Facebook

Taper 5,5 milliarder på Facebook
Facebook er et sosialt verktøy, men svært mange kobler seg opp også når de er på jobb. Det medfører store tap i produktivitet for bedrifter.

En undersøkelse gjort blant britiske arbeidstakere konkluderer med at i Storbritannia koster denne trafikken 72 milliarder kroner i året i ren produktivitet. Hva det koster i økt bruk av båndbredde og tilhørende sikkerhetstrusler kommer i tillegg.

Ved å overføre tallet direkte til norsk næringsliv basert på innbyggertall blir summen 5,5 milliarder norske kroner for norske bedrifter.

Undersøkelsen er utført av selskapene Information Security Consultancy, Global Secure Systems og Infosecurity 2008.

20. januar 2008

Slemme folk

Slemme folk
Undset og Hamsun var sin tids ledende debattanter, ofte mot hverandre. Det gledelige ved å lese deres polemikk nå, er å se hvor mye bedre samfunnsdebatten er blitt. De tilhørte en forsvinnende liten åndselite i et samfunn med lavt skoleringsnivå, hadde fribillett til avisene uten kvalitetskontroll, og ble ikke satt på prøve som debattanter.

I dag er debatten mye bredere og føres med en mer solid ballast av kunnskap. Den lesende allmennhet har god innsikt i menneskets psyke og samfunnets virkemåte. Dette fremskrittet kan vi takke samfunnsvitenskapene for. Der det er kunnskap, er det ikke rom for råskap.

Demokrati er bedre enn aristokrati, også i det personlige. Aristokrater vil gjøre andre til undersåtter. For Sigrid Undsets del var det ikke hennes konservatisme som gjorde at hun ville stenge (andre) kvinner ute fra samfunnslivet, men dypt reaksjonære holdninger som gjorde henne foraktfull overfor andre. Hun gadd ikke å se "kvinnesakskvinner" eller "tyskere" som individer.

Den som klarer å dyrke demokratiske holdninger i sitt eget sinn, er bedre beskyttet mot fristelsen til å ville frata andre verdighet og redusere vanlige folk til tjenere.

16. januar 2008

Gir ros med klikk

Gir ros med klikk
Vi er i klasse 9G på Allergot ungdomsskole på Jessheim. Her har rektor Torun Thomassen gått nye veier for å stimulere elevene til positiv adferd. Skolen har nylig begynt å teste metodikken TAGteach, som er utviklet av forskere i USA. I Norge er metoden foreløpig ukjent, men lignende ideer er kjent fra hunde- og hestetrening. Målet er å gi oppmerksomhet til det som er riktig, fremfor det som er feil, ved at lærerne klikker på en TAGteachmaskin hver gang elevene gjør noe riktig. Fravær av lyd betyr at det eleven gjorde ikke var korrekt.

- Metoden åpner for at hver elev kan få mange flere tilbakemeldinger på det som er rett, enn det som ellers er mulig. Klikkelyden stimulerer de to hjernehalvdelene og kobler en følelse av mestring til det som læres. Slik skal læring bli positivt og morsomt, sier Thomassen.

Klikkingen kan brukes i alt fra gymtrening til innøving av god oppførsel og algebra. I dag skal klasse 9G øve på å "tagge" hverandre. Lærer Magdalena Verkerk-Lipska deler klassen inn i grupper på tre. To og to skal kaste ball, mens den tredje skal klikke når de andre kaster slik læreren ber dem om. Klasserommet fylles med klikke- og fniselyder.

- Lyden er irriterende. Jeg bruker TAGteach hjemme til å trene rottweileren min, men jeg har ikke så stor tro på metoden her, sier Fredrik Fornbæk (14) og viser frem taggeren han bruker på hunden sin.

14. januar 2008

Dagens it - EU gransker norsk klage mot Microsoft

- EU gransker norsk klage mot Microsoft
EU skal granske det norske programvareselskapet Operas klage mot den amerikanske giganten Microsoft. Dette er den ene av to klager som EU-kommisjonen nå tar opp til gransking, sa talsmenn for kommisjonen i Brussel mandag. Den andre stammer fra en gruppe europeiske selskaper som mener Microsoft må pålegges større åpenhet.

Denne åpenheten er nødvendig for at Microsoft-programmer skal kunne brukes effektivt sammen med andre produkter, blir det hevdet.

- At sakene tas opp til behandling, betyr ikke at kommisjonen har registrert brudd på lover og regler, understreket talsmennene mandag.

11. januar 2008

Sikkerhetsekspert oppfordrer til �pne WLAN - digi.no

Sikkerhetsekspert oppfordrer til åpne WLAN
Trådløse nettverk i løpet av de siste fem årene blitt allemannseie. Dette er en naturlig utvikling etter at man har fått bredbånd og bærbar PC. Det har vært mye skriving om sikkerhetsproblematikken rundt de trådløse nettverkene, noe som har ført til at de fleste etter hvert har skrudd på de innebygde sikkerhetsløsningene, WEP eller WPA.

Men nå som alle har gjort dette, kommer den kjente sikkerhetseksperten Bruce Schneier med en oppsiktsvekkende opplysning. Han har på ingen måte tenkt å kryptere sitt eget, private WLAN. Tvert imot, han oppfordrer oss til å gjøre WLAN-et åpent for alle.

Dette kan høres helt vilt ut, med tanke på alt et åpen WLAN kan føre til. Dette inkluderer at kriminelle bruker det åpne nettverket enten til å få tilgang til brukerens egne datamaskiner, til å drive med ulovlig fildeling, å laste opp eller ned barneporno eller å begå andre lovbrudd.

Men Schneier tar for seg dette punkt for punkt i en kommentar som ble publisert av Wired i går. Han mener risikoen for at de nevnte problemene skal oppstå, er svært liten.

Tversover: Slipp fangene fri!

Slipp fangene fri!
Hva slags PC man har, bør være et personlig ansvar - hvis man vil ha en Tablet-PC fordi den er fin til å holde foredrag (slik jeg gjør) eller en Mac fordi man ønsker å projisere sin moteriktige uavhengighet, så vær så god. Dette krever at IT-avdelingen definerer et standardisert (web- eller klientbasert) grensesnitt inn mot alle felles applikasjoner, samt at den enkelte bruker (og deres sjefer) tar ansvar for trouble-shooting selv.

Da jeg for noen måneder siden nevnte dette for en gruppe studenter med IT-bakgrunn på BI, ble det nærmest opprør: Dette kunne man ikke gjøre, du kan ikke stole på brukerne, teknologien er ikke god nok, det ville blitt totalt kaos, og så videre. Men Concours Institute har faktisk startet dette prosjektet fordi CIOs fra en rekke store amerikanske selskap (Fortune 500) ba oss om det. De er lei av å stå for kontroll av noe som ikke bør kontrolleres. Hvis de, med alle sine Sarbanes-Oxley-krav, kan tenke på dette, er det kanskje en tanke for deg også?

Dessuten vet gode IT-sjefer at de virkelig kreative medarbeiderne gir blaffen i alle IT-standarder uansett. Og er glad for at de gjør det, for der har de sitt testmiljø, sine idékilder og sin fremtid.

Personlig teknologi er et personlig spørsmål - slipp fangene fri!

Morgenbladet

Superlæreren
Sko­le­eks­em­pe­let på øko­no­mis­ke gul­røt­ter som vir­ker feil, kom­mer fra Ste­ven D. Le­vitt, i sin tid kå­ret til USAs bes­te øko­nom un­der før­ti. I best­sel­ge­ren Freakeconomics for­tel­ler han og med­for­fat­ter Ste­phen Dubner om Chi­ca­go som inn­før­te stan­dar­di­ser­te tes­ter på alle års­trinn. Sko­ler med lav sco­re vil­le bli satt un­der ad­mi­nist­ra­sjon, mens det ble gitt bo­nus på 25 000 dol­lar til læ­re­re som vis­te stor frem­gang for sin klas­se.

Le­vitts sta­tis­tis­ke ana­ly­ser av prø­ve­re­sul­ta­te­ne av­slør­te at fem prosent av læ­rer­ne selv had­de vis­ket ut og ret­tet opp ele­ve­nes svar og slik bed­ret re­sul­ta­tet. Vis­ke­læ­ret var bare en av fle­re mu­li­ge juk­se­me­to­der. Le­vitt si­te­rer en un­der­sø­kel­se fra North Ca­ro­li­na der 35 prosent av læ­rer­ne sa de had­de sett en med­læ­rer juk­se seg til bed­re test­re­sul­ta­ter blant an­net ved å si sva­ret til ele­ve­ne.

In­ter­vju. Bård Kuv­aas, pro­fes­sor i or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­lo­gi ved Han­dels­høy­sko­len BI, ga for­ri­ge uke ut boken Lønn­som­het gjen­nom men­nes­ke­li­ge res­sur­ser. Der sam­men­fat­ter han re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­ser av 11 000 an­sat­te på over 100 nor­ske ar­beids­plas­ser:

- Kon­klu­sjo­nen er at den po­si­ti­ve sam­men­hen­gen mel­lom ind­re mo­ti­va­sjon og ar­beids­pre­sta­sjo­ner er vel­dig godt do­ku­men­tert, og va­ria­bel at re­sul­tat­lønn (bo­nus) ikke er eg­net til å øke ar­beids­ta­ge­rens ind­re mo­ti­va­sjon for å gjø­re en god jobb, sier Kuv­aas.

Morgenbladet

Forakter tellekanter
- Adresseavisen melder at du kan tena 40 millionar kronar på salet. Kva planer har du no?

- Det høyrest kanskje litt dumt ut, men for meg er dette berre eit tal. Eg kjem til å spinka og spara, stoppa og reparera som før. Eg er lykkeleg når eg kan lima saman ein gammal sko. Desse prinsippa blir overført til måten eg jobbar med data på. I mi lille forskingsgruppe har vi ein gjerrig måte å jobba på. Vi vil løysa oppgåver med datamaskin på kortast mogleg tid, med minst mogleg straum på best mogleg måte. Slik har vi jobba hos oss. Vi er ei lita gruppe, men vi gjer mange nyttige ting.
/../
- Du er ingen tilhengjar av tellekantforsking?

- Forsking bør også målast på innovasjon. Det er vanskelegare enn å vega papir, slik departementet gjer. Men det er artigare å starte ei IT-verksemd enn å publisera 32 papers. Tellekantforsking sit langt oppe i halsen min. Eg har nesten aldri søkt om offentlege midlar. Eg har vore lønnsam for samfunnet på den måten, men ikkje noko å skryta av for universitetet. Det eg har gjort, har hatt liten effekt på korleis NTNU blir rangert internasjonalt. Eg produserer for lite papir. Det er forskjell på hjerneforsking, sosialantropologi og datateknologi. Noko forsking er utan verdi viss ein ikkje publiserer. Anna forsking mistar verdi ved publisering. For meg er det viktigare å ta patentar, enn å presentera eit paper på ein konferanse framfor for folk som sit og duppar av.

9. januar 2008

Eiriks forfatterblogg :: YouTube som kulturhistorisk arkiv

YouTube som kulturhistorisk arkiv
Som musikkjournalist Geir Rakvaag i Dagsavisen påpekte i en artikkel ifjor, er Youtube blitt verdens største kulturhistoriske filmarkiv. Du finner naturligvis ikke bare gamle amerikanske valgkampfilmer og japanske gameshow, men også den norske pop- og rockhistorien. Her kan du se unike klipp av band som Kjøtt, Jokke og Valentinerne og Wannskrækk (for å nevne noen eksempler som til de grader daterer meg). Alt sammen lagt ut av brukerne, og så å si alt sammen ulovlig.

Ja, for å laste opp "Morning in America" eller videoklipp av "Kjøtt" uten å spørre opphavsmannen, er i strid med opphavsretten. Samtidig er det åpenbart at denne formen for tyvlån ikke har samme virkning som de vanligste utslagene av ulovlig fildeling. Mye av stoffet er så gammelt at det neppe ville ha generert inntekter for opphavsmannen uansett, mens formidlingsverdien er høy. Om ungdommen virkelig er så historieløs som mange vil ha det til, er et arkiv som YouTube en svært fornuftig løsning - også for skolen. Vil du se Vidkun Quisling i Målselv i 1943 eller Mathias Rust lande på den Røde plass? YouTube har klipp av begge begivenheter.

8. januar 2008

DN.no - Fasts store dag

Fasts store dag
1997 ble John Markus Lervik første ansatte i søkemotorselskapet Fast Search & Transfer, noen uker før det ble skilt ut fra Opticom. Fast sprang ut fra studentmiljøet på NTNU, og teknologien bygger i en viss grad på Lerviks egen doktorgrad. I dag, snaut elleve år senere, kan Lervik selge aksjene sine i selskapet for 70 millioner kroner til Microsoft, verdens ledende it-selskap.

Bill Gates & co blar på sin side opp 6,6 milliarder kroner for å sikre seg hele Fast. Prisen er bare en brøkdel av hva den var i 2000. Dermed forsvinner det norske teknologi- og eksporteventyret ut av landet, i alle fall eiermessig. Men det skjedde i realiteten for lenge siden, med unntak av største aksjonær Orkla er det stort sett utenlandske investorer som er store eiere i Fast.

4. januar 2008

Gratis Facebook fra Telenor - Amobil.no

Gratis Facebook fra Telenor
Nå har Telenor gjort mobil Facebook helt gratis for alle Djuice-kunder. Det vil si at du ikke betaler noen datatrafikk eller andre kostnader når du bruker Facebook.

Dermed får du full tilgang til Facebook til enhver tid, og kan både oppdatere din egen status, se hva vennene dine driver med, sende og motta meldinger og poke venner og kjente og titte på bilder.

Du trenger heller ikke bruke noe eget program for å bruke Facebook, og du trenger ikke bestille noe ekstra. Dersom du er Djuice-kunde, går du rett og slett på m.facebook.com, og du kan surfe fritt på nettsiden helt til 1. juni 2008.

Staten tar kontrollen - bt.no

Staten tar kontrollen
Kinesiske myndigheter har bestemt at bare statlige selskaper får lov til å legge ut videoer på internett. Internettleverandører pålegges å rapportere videoer med tvilsomt innhold.

De nye reglene trer i kraft 31. januar, men ble omtalt av kinesiske mediemyndigheter på deres nettsider torsdag. Reglene er et nytt tiltak for å få kontroll med elektroniske medier.

Det er uklart hvordan reglene vil slå ut for nettleverandører som YouTube og andre som har tilgjengelige nettsider i Kina, men er basert i andre land.

2. januar 2008

Dagens it - Kj�per id-en din for en hundrings

Kjøper id-en din for en hundrings
Ifølge forskere fra Selmersenteret ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen er identitetstyveri alt for enkelt i Norge. Stipendiat André N. Klingsheim viste blant annet hvordan man ved å hente biter av informasjon fra forskjellige statlige og private nettjenester, kan begå identitetstyveri i stort format.

Han viste at nettportalene til flere teleselskaper sammen med offentlige tjenester var velegnet til å gjennomføre id-tyverier. En 16-åring leste et intervu med Klingsheim, og testet metoden med et program som han senere la ut på internett. Der fant kriminelle programmet, og brukte det til å stjele mellom 50.000 og 60.000 identiteter.

- Hadde de fått holde på lenge nok, så kunne de sittet med sin egen kopi av folkeregisteret, sa seniorrådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet i en kommentar til saken.

Ifølge Klingsheim er flere av disse hullene tettet nå, men det finnes fremdeles mange usikre registre.

Dagens it - Du kartlegges som en kriminell

Du kartlegges som en kriminell
Kartlegging av hver minste bevegelse er noe de fleste av oss vil forbinde med tungt kriminelle. Logging av hvem og når du ringer, hvem du sender epost til og hvilke nettsider du besøker er trolig ikke noe du syns høres særlig ok ut. Det vil bli virkeligheten 1. januar 2008.

Datatilsynet ser innføringen av Datalagringsdirektivet som et paradigmeskifte i norsk rettsvesen.

- Dette er et vannvittig vidtrekkende tiltak, som omtrent ikke har vært diskutert i Norge. Vi mener at dette er et eksempel på hvitvasking av politiske vedtak, fordi myndighetene bare innfører det under henvisning til at dette kommer fra EU, sier Leif T. Aanensen, avdelingsdirektør i Datatilsynets tilsyns- og sikkerhetsavdeling.

- For få år siden ville vi sagt at dette er et typisk østblokk-tiltak, men nå innfører vi det selv uten å stille spørsmål ved hva det innebærer. Hele befolkningen settes under lupen, og det aksepterer vi, sier Aanensen oppgitt.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket