29. desember 2009

Morgenbladet.no - Myter om formidling

Myter om formidling

Det er helt greit at «folkemeningen» slår gjennom når det skal trekkes konklusjoner, det er dette som kalles demokrati. Man må imidlertid være klar over at en slik prosess ikke nødvendigvis fører til forskningsbaserte beslutninger eller noen form for sannhet. En bivirkning kan også bli at vi forskere uttaler oss mer tabloidisert enn vi burde i et forsøk på å vinne også den offentlige debatten. Blir man avslørt i dette, er konflikten igjen godt stoff for pressen, og det standpunkt man forfekter blir svekket. Kanskje har noen klimaforskere havnet i denne runddansen?

Man bør diskutere om det er en fare for at hva som oppfattes sant og usant i et samfunn til syvende og sist bestemmes av hva som selger aviser. Forskere må likevel alltid være villig til åpenhet, fordi alternativet - en lukket vitenskap - ikke er til å leve med. Nettopp derfor bør debatten om forskningsformidling komme ut av oppkjørte spor.

27. desember 2009

Da staten ble gal - bt.no

Da staten ble gal

Kjernen innenfor NPM er som følger: Man later som om offentlige virksomheter er forretningsmessige konserner som konkurrerer i et marked. Nøkkelord er mål- og resultatstyring.

Resultatet er et enormt sløseri med menneskelige og økonomiske ressurser. NPM betyr mer byråkrati, hemmeligholdelse, oppsmuldring av politisk ansvar, store muligheter for korrupsjon.

Hovedoppgaven for de nye offentlige bedriftene er å fremstå som mest mulig «lønnsomme» overfor bevilgende myndigheter. Universitetene produserer for eksempel ikke forskning og undervisning på høyt nivå. De produserer studiepoeng ved hjelp av rask gjennomstrømming. Siden universitetene må late som om de konkurrerer fritt om studentene bruker de over en halv milliard - 600 forskerårsverk - på reklame. Den lille andelen ansatte som ennå kan drive med forskning, bruker store deler av tiden på å skrive «anbud» til offentlige oppdragsgivere.

P 185/09: Publisert og praktisert � Plinius

Publisert og praktisert

Et profesjonsuniversitet som mener noe med dette navnet må utvikle sin egen forståelse av institusjonens hensikt, målsetting og utviklingsstrategier.

Det betyr - tenker Plinius - å ta utgangspunkt i praksisfeltets behov for kunnskaper, ferdigheter og utviklingstiltak i kunnskapsøkonomiens første fase. Da må vi først og fremst droppe forestillingen om at antall publiseringspoeng er en passende målestokk for faglig produksjon innenfor høyskolens viktigste fagområder. Hovedproblemet skyldes forskjellen mellom kunnskapsproduksjonen i teorifag og i praksisfag.

I teorifokuserte fag - som biologi, sosialøkonomi og kunsthistorie - er forskerens arbeid avsluttet når fagartikkelen eller monografien er publisert. Ved søknader om tilsetting eller opprykk leverer du inn dine publikasjoner. Ingen stiller krav til at resultatene har blitt brukt i det praktiske liv. Anvendelse er ikke et relevant kriterium. Den publiserte kunnskapen betraktes som et gode i seg selv.

I profesjonsfagene er ikke dette tilstrekkelig. Her er målsettingen at kunnskapen blir tatt i bruk. Sykepleieforskningen må føre til mer helse. Pedagogisk forskning må føre til mer læring. De akademiske miljøene kan nøye seg med publisert kunnskap. Profesjonsfagene må ha praktisert kunnskap som målsetting.

25. desember 2009

Invitasjon 2010

Medieutdanning og nordisk samarbeid

Seminar på Elvebakken videregående skole, Oslo - 11. og 12. februar 2010 - "Det nye medielandskapet"

Forskere og folk fra bransjen er invitert til å holde innlegg og workshops med innhold knyttet til følgende to tema:

Det nye medielandskapet - og kjernekompetanse i medieutdanningen

Samarbeidsformer og konkrete samarbeidsprosjekter

24. desember 2009

Morgenbladet.no - Ut av andedammen

Ut av andedammen

Medieforskerne skriver i boken at norsk film i dag er «noe som beundres og hylles». Men er det egentlig sant? Ingen vil vel finne på i dag, som drosjesjåføren som beskrives i bokens innledning, å kaste ut noen fordi de lager norsk film. Men likevel, er det ikke langt mer provoserende å hevde at norsk film er bra enn å si at den er dårlig?

Solum og Iversen bruker begrepet «middlebrow» på den norske kulturen. Film-Norge er preget av «kulturuttrykk som lover tilgang til allmenngyldige eller universelle sannheter mot en beskjeden anstrengelse fra publikums side», skriver de i boken. Men hva med alle filmfansene som vil ha virkelige utfordringer heller enn pretensjoner om allmenngyldige sannheter?

- Pendelen har nok svingt for langt i publikums retning. Ønsket om å nå 25 prosent markedsandel, som Trond Giske satte som krav, har resultert i at kunstnerisk ambisiøse prosjekter som Sara Johnsens Upperdog også frir vel mye til publikum. Det er lenge siden Stella Polaris hadde premiere, og det ser ikke ut som om bransjen etterspør den typen filmer. Det syns jeg gjør filmkulturen fattigere, sier Solum.

23. desember 2009

Bibliotek vil have kulturarven p�Google - Politiken.dk

Bibliotek vil have kulturarven på Google

Netgiganten Google skal digitalisere den danske kulturarv. I hvert fald hvis det står til Det Kongelige Biblioteks direktør Erland Kolding Nielsen.

Mens forfattere og forlag verden over er skræmte over Googles forsøg på at skanne alverdens biblioteker og gøre dem tilgængelige på nettet, går Det Kongelige Bibliotek modsat. Baggrund: Google har de penge, det danske nationalbibliotek ikke kan skaffe hos de danske politikere.

Erland Kolding Nielsen skønner, at biblioteket har brug for en halv mia. kr. for at bevare dansk litteratur udgivet frem til 2000 i digital form, og i øjeblikket har han kun udsigt til - måske - at få del i de syv mio. kr. årligt, som et bredt flertal har afsat i årene 2010 til 2012 til digitalisering af hele den danske kulturarv.

Derfor vil han om kort tid henvende sig til Google.

21. desember 2009

thinking with my fingers: �rsakssammenhenger og spill

Årsakssammenhenger og spill

I anledning VGs ualminnelig dårlige artikkel om sammenhengen mellom et drap på Kongsvinger og spilling av World of Warcraft og Counterstrike, vil jeg vise til en artikkel om skoleskytinger og moralske panikker. Denne artikkelen kritiserer den overforenklede ideen om at mennesker ikke er i stand til å skille mellom fantasi og virkelighet, og den like enkle forskningen som underbygger denne konklusjonen - blant annet ved å vise til et solid forskingsmateriale som gir andre/alternative svar. Samtidig viser den til FBIs funn når det gjelder drapsmenn som spiller spill (s 28 i C. J. Fergusons artikkel).

I følge FBI er altså ikke årsakssamennhengen mediebruk -> vold, men interesse for å bruke vold -> mediebruk. Altså, hvis du liker/ønsker å bruke vold er du interessert i medieuttrykk som inneholder vold. Videre påpeker de at voldsmenn som bruker spill er mer interessert i voldshandlinger enn å kose seg med å spille. De er altså fokusert på våpen og vold, uansett kontekst.

S�mye koster en god VG-sak - DN.no

Så mye koster en god VG-sak

VG-sjef Torry Pedersen mener kvalitetsjournalistikk nærmest er blitt et sjablongbegrep uten noen form for innhold, og han sier det er bedre hvis man om arbeidsintensiv journalistikk.

- Det lages god journalistikk i dag som ikke er veldig dyr å lage, men vi må ikke innbille oss at norsk presse har de store fundamentale avsløringene hver dag. Innimellom glimter de store papirredaksjonene i Aftenposten, Dagens Næringsliv og VG til med avsløringer som avdekker kritikkverdige forhold i samfunnet, sier Pedersen til DN.

Han mener deler av pressestøtten heller bør brukes på kostbar journalistikk, fremfor å holde liv i aviser som ikke har livets rett.

19. desember 2009

Leder DN: Huitfeldt som smaksdommer - DN.no

Huitfeldt som smaksdommer

Dagbladet har signalisert at den ønsker regelendringer slik at avisen kan motta direkte pressestøtte, ved at løssalgsaviser inntas i ordningen. I 1974 stemte Stortinget for «Lex Arbeiderbladet», som sikret økonomisk særbehandling for Ap-organet. Nå ser det ut som den sittende kulturminister ønsker å strekke ut en hånd til en annen avis som står partiet nær.

På et vis var det fornuftig av Giske å nedsette mediestøtteutvalget. Dagens ordning har overlevd seg selv. Samtidig er tidspunktet vanskelig. Ingen vet hvor stor del av dagens mediekrise som skyldes konjunkturer og hvor mye som er strukturelle og teknologiske endringer.

Utvalget vil ikke si noe sikkert om hvordan nordmenn vil ønske å lese og delta i den offentlige samtale om fem, ti eller 20 år. Det er grunn til å tro at nesten uansett hva utvalget finner på, så vil et nytt støtteregime ha kortere levetid enn de 40 årene som dagens pressestøtteordning har vart. Hvis Huitfeldt i den politiske behandling av utvalgets rapport samtidig skal opptre som journalistisk smaksdommer, kan den bli en parentes.

6 millioner bortkastede ark - DN.no

6 millioner bortkastede ark

Telenor har implementert et nytt sentralisert system for utskrifter ved sitt hovedkvarter på Fornebu. Det nye systemet bruker såkalt pull-printing, som betyr at en utskrift ikke blir startet før den som har bestilt den går bort til skriveren og identifiserer seg.

Dette tilsvarer 6 millioner papirark, eller vekten av fire elefanter, ifølge Telenor. Besparingen i CO2 er 84 tonn per år.

18. desember 2009

Norske studenter stiller h�ye krav - DN.no

Norske studenter stiller høye krav

Norske studenter er også Nordens mest trygghetssøkende. 49 prosent søker trygge og stabile jobber, mot bare 30 prosent av danskene og 39 prosent av finnene. Å ha en god balanse mellom privatlivet og jobben er også viktig for de norske studentene, som også skyr de minste bedriftene.

At bedriften viser sosialt ansvar, betyr mindre. Kun 17 prosent mener dette er viktig. Det er lavest i Norden og langt unna Sverige, der én av fire studenter setter krav til sosialt ansvar.

Nordmennene er utålmodige og mest opptatt av det som skjer her og nå, og vil ha goder i starten av karrieren heller enn senere.

17. desember 2009

Forbrukerombudet

Ulovlige bransjeregler for blåtannreklame

Forbrukerombudet har tidligere slått fast at det kreves samtykke fra forbrukeren før det er lov for næringsdrivende å sende ut reklame til mobiltelefoner via blåtann. Dette er samme kravet som gjelder ved e-post og SMS-reklame.

Bransjeorganisasjonene Nordma, Anfo og Inma har hatt svært vondt for å akseptere Forbrukerombudets standpunkt og var i september i dialog med ombudet om dette.

Etter møtet med bransjeorganisasjonene har ikke spørsmålet om blåtannmarkedsføring vært oppe til nærmere diskusjon før det nå plutselig har blitt publisert «retningslinjer» for blåtannmarkedsføring på organisasjonenes nettsider.

Retningslinjene er stikk i strid med standpunktene Forbrukerombudet tidligere har meddelt bransjen. Blant annet sies det i retningslinjene at det er fritt fram for alle næringsdrivende å sende reklame via blåtann til mobiltelefonene til forbrukere som oppholder seg i forretninger, på kjøpesentre eller til og med ute på gater og togstasjoner. Det eneste bransjen anbefaler er at det bør settes opp plakater som opplyser om dette.

Dagbladet kutter 35 stillinger

- Vi kutter 35 stillinger, hovedsaklig innenfor redaksjonen, sier administrerende direktør i as Dagbladet og DB Medialab as, Terje Wibe.

Dagbladet har det siste halvannet året gjort store endringer, og kuttet senest denne måneden antall sider i søndagsavisen. De nye oppsigelsene vil skje i andre halvår av 2010.

Dagbladet har slitt i årevis. Det har vært kuttet kraftig i stillinger over lengere tid. Anne Aasheim ble ansatt som sjefredaktør i avisen i 2006 og overtok en allerede kriserammet avis. Hun uttalte den gangen at hovedintensjonen var at ingen skulle bli sagt opp.

16. desember 2009

300 millioner f�r tilbud om Opera - DN.no

300 millioner får tilbud om Opera

Opera har fått gjennomslag for at Microsoft må sende alle sine Windows-brukere i Europa innom en skjerm der de får informasjon og mulighet til å laste ned alternative nettlesere. Denne funksjonen skal også bli liggende som et ikon på skrivebordet, så man kan laste ned flere nettlesere senere.

Spenningen knytter seg nå til hvordan dette vil slå ut for Opera og de andre konkurrentene.

- Dette må være positivt for alternative nettlesere, men det er vanskelig å si hvor mange millioner som vil bytte, sier kommunikasjonsdirektør Tor Odland i Opera til Dagensit.no.

Apple-Gestapo jakter p�r�tne epler - HegnarOnline

Apple-"Gestapo" jakter på råtne epler

Worldwide Loyalty Team. En term som kunne vært tatt rett ut av George Orwells 1984 eller Adolf Hitlers Mein Kampf. Tittelen stammer ikke fra disse, men er tittelen på en global avdeling i Apple, med ansvaret for overvåkning av selskapets ansatte. I korte trekk; de tror du er skyldig i industrispionasje inntil det motsatte er bevist.

Mistenker ledelsen av selskapet at en avdeling har lekket informasjon, dukker Worldwide Loyalty Teams "Special Forces" opp. Disse kontakter avdelingslederen, som stenger ned hele avdelingen. Dette er starten på en "Operation Lockdown".

Operation Lockdown er ikke et ukjent fenomen hos Apple. De ansatte må sitte helt i ro på sine plasser, alle mobiltelefoner blir samlet inn (de ansatte må åpne opp alle låsemekanismer) og alle datamaskiner blir gjennomgått i detalj.

15. desember 2009

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen - regjeringen.no

Flere gode forslag til bedre tidsbruk i skolen

Tidsbrukutvalget leverer i dag sin rapport til kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Våre undersøkelser viser at lærerne ønsker å bruke mer av sin tid på undervisningsrelaterte oppgaver og faglig oppfølging av elevene, sier utvalgets leder Kirsti Kolle Grøndahl.

- Mange oppgaver som lærerne i dag utfører i skolen, tar for stor del av lærernes tid. Dette gjelder blant annet konfliktløsning, holde ro og orden, fellesmøter, dokumentasjon og rapportering, lokalt læreplanarbeid og praktiske oppgaver.

Beslutninger som tas på de ulike nivåene, får konsekvenser for den enkelte lærers tidsbruk. Tidsbrukutvalget har derfor pekt på over 90 tiltak som kan gjennomføres på alle nivåer, og som vil ha betydning for at lærerne kan konsentrere seg om skolens kjerneoppgaver: Undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.

14. desember 2009

Nå kommer "gPhone"

Nå skal Google, som er hovedsponsor bak det åpne mobilsystemet Android, lage en egen telefon. Den får ikke navnet gPhone, men Nexus One og det er HTC som skal produsere telefonen for Google, skriver Wall Street Journal.

HTC er den største produsenten av Android-baserte telefoner i verden og selskapet har brukt betydelige midler på å hjelpe til med utviklingen av Android.

Google kan ha flere motivasjoner for å gjøre dette valget. Det kan være en del av avtalen med HTC at de skal bestille en Android-telefon av dem som takk for hjelpen med operativsystemet. Men det kan også være for å se om varemerket deres er sterk nok til å bære dem inn i en helt ny industri.

Hvem er du p�nett? - DN.no

Hvem er du på nett?

Hvem er du på nett? Skeptiker eller turbobruker? Karrieremenneske eller Kari Facebook?

- Telenor skjelver ikke - DN.no

Telenor skjelver ikke

Nå øker makshastigheten med mer enn ti ganger igjen, når Netcom i dag lanserer neste generasjons mobilnett, 4G, som på fagspråket kalles LTE. Netcom er først i verden, men Telenor er ikke engang i nærheten av lansering.

- Når vi kommer så kommer vi kraftig, men jeg tror ikke det er før i 2012, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Dagens it.

13. desember 2009

PROSA - faglitter�rt tidsskrift : Leder : Sakprosamangfold vs bokhandelen

Sakprosamangfold vs bokhandelen

«Færre bokhandler enn før abonnerer på en stor bredde av sakprosa­bøker,» skrev bladet Bok og samfunn i slutten av oktober. Få vanlige lesere aner noe om disse abonnementsordningene. Men den som tror man finner årets bøker i dagens bokhandler, må tro om igjen. Det er særlig sakprosaforfattere og -forleggere som erfarer at årets nye abonnementsordninger, som er en del av Bokavtalen mellom Bokhandler­foreningen og Forleggerforeningen, er dårlige ordninger for ny, norsk litteratur.

Årsaken er innholdet i dagens fire abonnementstyper, og hvilket av disse bokhandlene velger. Det såkalte breddeabonnementet, der bokhandelen får tilsendt et «førsteeksemplar» av all ny skjønnlitteratur og sakprosa, velges nå av langt færre, 52 mot tidligere 116 bokhandler. Over halvparten av Norges viktigste bokhandler har i år altså sagt nei til å motta ett eksemplar av årets bøker. De velger heller abonnement som er knyttet opp mot Kulturrådets innkjøpsordninger - som for sakprosaens del er svært selektiv. Ett av abonnementene, som ca. 150 bokhandler har valgt, ekskluderer sakprosaen helt. Når det viser seg at de nye abonnements­ordningene har gitt så uheldige utslag for sakprosaen, bør bransjen diskutere og finne alternativer snarest mulig.

11. desember 2009

Ingen vil velge en Nokia - DN.no

Ingen vil velge en Nokia

Tidligere kunne Nokia lokke kundene med megapiksler, GPS og andre heftige spesifikasjoner, og de gjorde dette bedre og billigere enn noen andre. Men de nye konkurrentene Google og Apple kommer ikke alene til mobilverdenen. De tar med seg alle sine venner i krigen.

- Det er verken maskinvare enn programvare som sådan som blir avgjørende, men økosystemet du klarer å bygge rundt din plattform. Hvor stort er engasjementet rundt ditt produkt og hvor stort er brukermiljøet, er faktorene som blir avgjørende, sier Carolina Milanesi, analysesjef i Gartner Group til Dagensit.no.

Hun viser til oppmerksomheten rundt Apples iPhone og engasjementet blant utviklere til å lage applikasjoner til iPhone som det beste eksemplet.

Ballade.no - Kampen mot ulovlig fildeling – kan og b�r den vinnes?

Kampen mot ulovlig fildeling - kan og bør den vinnes?

Den tradisjonelle modellen for musikkbransjen har vært at hvert enkelt album eller hver enkelt låt selges til lytterne. Inntekten fra dette salget er ”grunnfjellet” som har finansiert hele bransjens verdikjede, bl.a. komponister, utøvere, lydteknikere og alle funksjoner i plateselskapene, produksjonskostnader ved å lage fysiske kopier, distribusjonskostnader, platebutikker. Inntekten fra salg av musikk har imidlertid falt kraftig de siste årene pga. fildeling og nedlasting av digitale lydfiler.

Den offisielle politikken ser ut til å være å kriminalisere og kjempe mot fildelingen for å opprettholde den tradisjonelle finansieringskanalen. Dette arter seg som en form for våpenkappløp mellom fildelere på den ene siden, og ulike former for kopibeskyttelse og juridiske virkemidler på den andre.

- Er det mulig/realistisk å opprettholde "the old way"?
- Er det ønskelig?
- Hvilke alternativer finnes?

10. desember 2009

Opera f�r mobil-konkurranse - DN.no

Opera får mobil-konkurranse

Nå melder News.com at Mozilla endelig er klar til å lansere en nettleser for en mobiltelefon neste uke. Dette er et marked der Opera i dag er størst - de har flere aktive brukere av Opera mini alene enn det totale salget av Apples iPhone. De andre aktørene på markedet er Apples Webkit-baserte Safari-nettleser, og Googles nettleser for Android, som også er basert på Webkit.

News.com påpeker at Firefox på mobil har én stor fordel, nemlig at den har en stor slektning på pc. Kodebasen skal være den samme som i Firefox 3.6, noe som trolig vil gjøre det lettere å skape samspill mellom pc-nettleser og mobilnettleser. De kan synkronisere bokmerker, passord og andre funksjoner mellom mobil og nett og mobilversjonen skal kunne kjøre en del tilleggsprogrammer til Firefox.

9. desember 2009

Bloggerne ruler! - Meninger - Debatt - Aftenposten.no

Bloggerne ruler!

Bloggerne leverer uredigert versjon, journalistene den redigerte. Leserne velger i stadig økende grad bloggerne. Dette bidrar også til ett mer gjennomsiktig samfunn både for privatpersoner og bedrifter. Dette fører til at blant annet bedrifter må forholde seg til bloggere slik de forholder seg til pressen, og privat engasjement får en troverdig kanal via blogging som påvirker langt inn i maktens korridorer.

Hvem som er den mest betydningsfulle blogger i Norge er avhengig av hva man måler etter. Men, redaksjoner og journalister rundt omkring må forholde seg til konkurranse fra bloggere på alle plan. Ikke bare tar bloggerne lesere, blir referert til og påvirker. De tar nå også annonsekroner fra de etablerte avishusene. Redaksjoner bygges ned, mens bloggerne øker i antall.

Spam - Svartelistet Telenor p�grunn av spam - digi.no : Personlig teknologi

Svartelistet Telenor på grunn av spam

Noen av nettets største aktører svartelistet enkelte av Telenors e-postservere.

Microsoft Hotmail er blant tjenestene som har sperret for å motta Telenor-meldinger sendt fra online- og frisurf-kontoer.

Yahoo har også sett seg nødt til å blokkere e-post fra enkelte av Telenors IP-adresser, får digi.no nå oppgitt av selskapet.

- Det er ikke første gangen dette skjer. Noen har benyttet kontoer hos oss og sendt spam. Det kan dreie seg om kunder eller kunder som er hacket og misbrukes av andre, forteller sikkerhetssjef Rune Dyrlie i Telenor.

8. desember 2009

NA24 - Skal lage �musikk-YouTube� Propaganda

Skal lage "musikk-YouTube"

Den nye nettsiden Vevo eies av Universal Music Group, Sony Music Entertainment og The Abu Dhabi Media Company. Også EMI Music skal ha gjort en avtale med Vevo. Videotjenesten skal være i samtaler med den fjerde store selskapet, Warner Music, men der er det foreløpig ikke noen avtale på plass, skriver New York Times.

Det er Google-eide YouTube som skal levere den tekniske plattformen og serverkapasitet, og målet er å heve kvaliteten og musikkopplevelsen for musikkvideoene.

Tjenesten lanseres i USA og Canada i dag.

10.000 ganger raskere p�ti �r - DN.no

10.000 ganger raskere på ti år”Ketchup-effekten” kalles det gjerne, når noe lar vente på seg lenge, men så plutselig flommer ut over alle grenser. Slik var det med mobilt bredbånd. De første teknologiene var ikke kraftige nok til å sette i gang flommen, men for to år siden kom endelig Turbo-3G, og da kom rekordveksten.

På to år har dette markedet nærmest gått fra null til rundt en halv million brukere. Og vi går mot en ny dobling noen måneder ut i 2011, tror Tore Aarønæs, teleanalytiker i Norsk Telekom.

Han tror mange undervurderer kraften i det som nå skjer.

7. desember 2009

Sveriges Radios policy for sosiale medier skaper furore � NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

Sveriges Radios policy for sosiale medier skaper furore

Det virker som Dagbladets Jan Omdahl traff midt i blinken når han sa at hjemmealenefesten for journalister og sosiale medier er over på sist NONA-debatt. Siden den gang har nye retningslinjer for bruk av sosiale medier på så forskjellige kanter av verden som i LA Times og Sveriges Radio skapt debatt, og da jeg gjesteblogget om Twitter Mishaps og Nettiquette for journalists på Journalism.co.uk ble saken retvitret av mediefolk både i USA og Europa.

Du kan lese mer om LA Times’ nye policy her, og du finner en interessant debatt om den i kommentarfeltet på Shannon Pauls boggpost om den. Men amerikanske medier har en så annerledes kultur enn norske, med mye strengere holdninger til omgang med kilder, at jeg synes det er mer interessant å se på de nye retningslinjene til Sveriges Radio.

6. desember 2009

Thon kuttar st�tte til NTNU etter krav om Israel-boikott | www.vl.no

Thon kuttar støtte til NTNU etter krav om Israel-boikott

Finansmannen finn det heilt uinteressant å gje økonomisk støtte til eit miljø der politisk syn, etter Thon si meining, tydelegvis kan komme framfor eit godt forskarmiljø. Det er Aftenposten som skriv dette.
/../
Styret vedtok 12. november å avvise kravet om akademisk boikott av Israel. I brevet som vart sendt to dagar, skreiv Thon at han rekna med at utfallet ville bli nei til boikott. Men han var uansett så irritert over dei sterke boikott-krava og framstillinga av NTNU som eventuelt verdas første universitet som boikotta Israel, at han sa takk for seg, ifølgje Aftenposten. Thon gjorde det klart at vidare korrespondanse eller møte om saka ville vere fånyttes.

1. desember 2009

Spotify - — Det kommer store ting fra Spotify - ITavisen

Det kommer store ting fra Spotify

Spotify gir seg ikke. De siste månedene har den svenske musikktjenester blitt lansert på de fleste relevante mobilplattformer, først og fremst iPhone, Android og Symbian. Nå avslører de litt av sine fremtidsplaner, under en konferanse i London nylig.

Blant annet forteller en av selskapets sjefer, Shakil Khan, at de ser på muligheten til å inkorporere Spotify i TVer som har internett-tilkobling. I tillegg nevner han at de til stadighet blir kontaktet av spillkonsollprodusenter om et mulig samarbeid. Det betyr ikke nødvendigvis at Spotify på Xbox 360 eller PS3 er rett rundt hjørnet, men vi blir ikke akkurat overrasket den dagen det annonseres.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket