27. februar 2007

Tvinner ikke tommeltotter - taster sms
Medieforsker Espen Ytreberg og stipendiat Vilde Schanke Sundet fra IMK ga oss noen glimt av hvordan, og i hvilken grad, ungdom og voksne deltar i forbindelse med tv-programmer.

Ytreberg og Schanke Sundet har i sin analyse av materialet identifisert tre typer superbrukere, som er ganske forskjellige. Superbruker 1 har vært mye på tv.

Tiden da folk bare satt i stolen og fulgte programmet er definitivt forbi. Nå innbyr stadig flere programmer publikum til å sende inn sms for å ytre seg. Så mange som seks prosent av de spurte har vært minst fem ganger på tv i løpet av livet.

38 prosent svarer at de har vært på tv minst én gang, i en eller annen sammenheng.
Pappa mest hjemme med syke barn
- Selv om vi antar at kvinner er mest hjemme med syke barn, så stemmer ikke den antakelsen ifølge våre tall, sier Ylva Lohne i Statistisk sentralbyrå (SSB) til Nettavisen.

Det siste året har litt over 60 prosent av foreldre med barn under 15 år tatt seg fri noen timer eller dager på grunn av sykdom eller akutte situasjoner i familien. Men det er altså noe flere menn enn kvinner som har denne type fravær, viser en tilleggsundersøkelse til SSBs arbeidskraftundersøkelse i 2. kvartal 2005.
Europa vil bedre nettovervåkingen
Flere europeiske land ønsker å innføre lover som skal gjøre det ulovlig å bruke falsk informasjon for å åpne en e-postkonto eller opprette nye websider. Hensikten er å gjøre det lettere å etterforske kriminalitet og terror, ifølge AP.

Både de tyske og nederlandske regjeringene har fremmet lovforslag som vil gjøre det ulovlig å oppgi falsk informasjon til nettleverandører, samt pålegge telefonselskaper å lagre detaljert informasjon om brukerne.

EU har satt en deadline til 2009 på at medlemslandene skal implementere nye direktiver for nettovervåking. Disse krever at nettbrukernes navn og adresser skal registreres, også for de som registrerer en e-postadresse.

Medlemslandene i EU får beholde informasjonen i mellom 6 og 24 måneder.
200 000 flere hjem kan få ADSL
NextGenTel lanserer nå produktet Bredbånd Langdistanse, som gir opp til 1,8 Mb/s til sluttbrukere som bor mer enn 4 kilometer fra telesentralen. Olav Stokke mener dette vil kunne levere bredbånd til over 200 000 norske hjem som til nå har vært vanskelige å dekke gjennom kobbernettet.

Skrevet av: Bjørn Veseth Utskriftsvennlig versjon - Vanlig praksis har til nå vært å begrense tilbudene til maksimum 3 - 4 kilometer fra sentralen, men vi får stadig henvendelser fra folk som blir fortvilet fordi linjelengden blir for stor til at vi kan levere våre eksisterende produkter til der hvor de bor, sier Stokke til InsideTelecom.

26. februar 2007

Her vil futen snoke
Skattemyndighetene vil ha bomselskapenes arkiver for å få kloa i private opplysninger, om deg. Ifølge Datatilsynet viser skattemyndighetene til merverdiavgiftsloven når de krever innsyn i passeringsdata. Tilsynet mener loven er irrelevant, da bompenger er merverdiavgiftspliktig. De har nå tatt opp saken med skattemyndighetene.

- Hvis det er slik at bompengeselskapene ønsker å oppbevare passeringsopplysninger som regnskapsgrunnlag for kundene, må det hentes inn eget samtykke, sier avdelingsdirektøren.

Tilsynet hevder det er i strid med personopplysningsloven å oppbevare passeringsdata etter at kunden har gjort opp for seg, og at bompengeselskapene ulovlig oppbevarer opplysningene.

- Bompengeselskapene fakturer kundene sine etter et visst antall passeringer, og må derfor dokumentere hvor og når passeringene har skjedd. Når kunden har betalt, skal opplysningene slettes, sier avdelingsdirektøren.
Wikipedia passerte 100.000 norske artikler
Den norske delen av Wikipedia melder at de har passert 100.000 artikler på lørdag 24. februar 2007. Ifølge en pressemelding på Wikipedia-nettstedet skal disse artiklene ha blitt skrevet av 37.000 forskjellige bidragsytere siden den norske utgaven ble startet i 2001.

21. februar 2007

Kjemper om nett-TV-makt
Stadig flere, og tyngre, aktører kjemper om posisjonene i nett-TV-markedet. Nå har Viacom inngått en avtale med Joost om å vise innhold fra MTV, BET og langfilmer fra Paramount.

Samtidig har Viacom bedt YouTube om å fjerne alt Viacom-materiale fra sine sider. Dette førte til spekulasjon om at Viacom planlegger en egen YouTube-konkurrent i samarbeid med News Corp. Og NBC.

I dag sprakk også nyheten om at samarbeidsforhandlingene mellom YouTube og CBS har strandet. Årsaken skal blant annet være at selskapene ikke klarte å bli enige om lengden på avtalen. Partene utelukker ikke at forhandlingene kan bli gjenopptatt. Foreløpig vil imidlertid samarbeidet foregå i langt mer beskjeden skala enn opprinnelig planlagt.

16. februar 2007

Morgenbladet

Kunstkritikk blir eget studium
Det nye masterprogrammet opprettes ved HF-fakultetet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Sissel Furuseth, førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap, er faglig koordinator for det nye masterprogrammet. Hun forteller at faget skal bygges opp av integrerte kurs med fokus på estetikk, retorikk og institusjonsteori.

Masterprogrammet er tverrfaglig. Det handler altså ikke bare om billedkunst, men inkluderer også fagfelt som litteraturvitenskap, film- og medievitenskap, musikkvitenskap, filosofi og språkfag.

- Vi legger vekt på at programmet skal være yrkesforberedende, og legger opp til et samarbeid med ulike medie- og kulturinstitusjoner hvor studentene også kan få prøve seg som kritikere i praksis, sier Furuseth.

15. februar 2007

Musikk-moguler vil ikke ha DRM
Forbrukerne vil ikke ha den. Myndighetene vil ikke ha den. IT-bransjen vil ikke ha den. Nå viser det seg at heller ikke platebransje-sjefene vil ha kopisikring på musikk.Dette viser en ny undersøkelse fra selskapet Jupiter Research.

I følge undersøkelsen synes nesten to tredeler av Europas plateselskaps-sjefer at kopisperrer på CD-plater og nedlastbare filer fra musikkbutikker på nettet er noe stort tull.

Tror l�reb�kene forsvinner - bt.no

Tror lærebøkene forsvinner
Det er ikke lenge før skoleungdom er pålogget internett i undervisningen fra de kommer om morgenen, til de går om ettermiddagen, tror professor ved Delft universitetet i Nederland, Wim Veen.

- De unge klarer ikke lenger å konsentrere seg om å lese bøker. Det er ikke slik de lærer. Når unge leser lekser i dag har de tv og musikk på samtidig som de snakker i telefonen og chatter med venner på msn, sier nederlenderen. Denne uken har han fortalt ansatte i undervisningssektoren om sine spådommer for den fremtidige skolen.

Han mener at hvis det ikke det skjer noe med den tradisjonelle undervisningen litt brennkvikt, vil de unge bli umotiverte og kjede seg på skolen.

14. februar 2007

Dagens it - Kj�pek�te blogglesere

Kjøpekåte blogglesere
At blogglesing ofte fører til at lommeboka åpnes, kommer frem av en bloggleserundersøkelsen som er gjennomført av Mahir PR. Webfinanser skriver at totalt 1700 blogglesere på 25 av Sveriges største blogger har deltatt i undersøkelsen om medievaner. Undersøkelsen er den første i sitt slag i Sverige.

Undersøkelsen viser at nesten 60 prosent har gjort et kjøp etter at de har lest om et produkt på en blogg. Ifølge Webfinanser er en forklaring at blogglesere har sterk tiltro til bloggene. Undersøkelsen viser at 80 prosent mener det de leser er bra eller veldig bra, mens 75 prosent har stor tiltro til bloggernes kunnskap.

"Sverige �r ett �k�nt piratn�ste" - Computer Sweden

"Sverige er et piratreir
Upphovsrättsorganisationen International Intellectual Property Alliance, IIPA, pekar ut Sverige som ett av 60 länder där "upphovsrättslagstiftningen skapar etableringshinder för företag med stora upphovsrättsliga behov, såsom programvarubolag". Det meddelar Business Software Alliance, BSA, som är en av organisationerna bakom rapporten.

I rapporten påstås också att Sverige har runt 40 procent av de toppsajter, specialiserade piratservrar med stort lagringsutrymme och stor bandbredd, som finns i Europa och det största antalet Direct Connect-användare och Direct Connect-hubbar. Dessutom framhålls att Sverige är hemvist för Pirate Bay.

Även den politiska debatten efter tillslaget mot Pirate Bay lyfts fram i rapporten. Copyrightindustrin sägs var djupt oroad över att socialdemokrater och moderater under hösten efter tillslaget uttalade sig positivt till att en bredbandsavgift skulle kunna ersätta ett förbud mot piratkopiering.

13. februar 2007

Sladrebrikke i alle PCer
TPM (Trusted Platform Module) er et system som er innebygd i så godt som alle nye PCer og Mac-er. Den brukes imidlertid sjelden. Sist vi hørte fra den, var da Apple angivelig ønsket å hindre at folk kjørte Windows på deres nye Intel-maskiner.

Rundt 20 millioner av verdens PCer har TPM-brikke om bord i dag. Om noen år blir det så godt som alle. Og man snakker om å legge den inn i mobiltelefoner også.
Lar elever selv drifte sin egen PC
Fra i høst har derfor IT-seksjonen i Møre og Romsdal fylke gjennomført et pilotprosjekt ved tre videregående skoler der elever står fritt til å bruke egne PC-er, og velge fritt mellom Mac, Linux og Windows. Fri programvare står sentralt i prosjektet.

Hensikten er todelt. Fylket ønsker på den ene siden å stimulere til fri programvare, og har lagt opp en infrastruktur med OpenOffice.org-pakken som støtter både Linux, Apple og Windows.

I tillegg har det vist seg at når elevene selv eier sin egen PC, tar de større ansvar både for drift, eierskap og håndtering av utstyret, som fylket mener klart vil forbedre den digitale læringen. Samtidig går behovet for support ned hos IT-avdelingen.

12. februar 2007

dn.no - Tv-seerne sl�r av

Tv-seerne slår av
Størst er tilbakegangen i gruppen 30 - 39 år, med 17,5 prosent mindre tv-titting i januar i år i forhold til samme måned ifjor. Det innebærer at denne gruppen sitter en halvtime mindre foran tv-skjermen daglig, skriver Dagens Næringsliv. Ifjor gikk tv-seingen i denne aldersgruppen ned med 9,4 prosent.

Minst tilbakegang i tv-seingen var det i aldersgruppen 40 - 49 år med 3,7 propsent. Menn kutter i større grad ned på tv-seingen enn kvinner, med en tilbakegang i januar i år på henholdsvis 9,5 prosent til 172 minutter per dag og 6,8 prosent til 191 minutter.

Minst tv ser aldersgruppen 12 - 19 år med 95 minutter per dag, mens de over 60 år tilbringer hele 256 minutter per dag foran tv-apparatet.

Vil ha nettsensur i Norge - Dagbladet.no

Vil ha nettsensur i Norge
I dag legger Datakrimutvalget fram et forslag som vil pålegge Internett-leverandører å blokkere nettsider med ulovlig innhold. Ren sensur og et overgrep mot ytringsfriheten, mener kritikerne.

En av de mest betente sakene i utredningen er muligheten for staten til å gripe inn og blokkere enkelte nettsider for norske brukere.

Samferdselsdepartementet ved Christina Christensen og utvalgslederen, sorenskriver Knut Rønning, mener Internett-leverandører bør pålegges å blokkere nettsider som inneholder stoff som er i strid med norsk lov, og vil fremme et mindretallsforslag om at dette blir lagt inn i straffeloven.

Det kan føre til at Norge får en av de strengeste Internett-lovene i den vestlige verden.
Klassiske TV-serier på YouTube
YouTube har inngått en avtale med Digital Music Group som blant annet innebærer at nettstedet får rett til å legge ut retro-TV-seriene I Spy og Gumby.

Digital Music Group (DMG) distribuerer musikk, TV-show og filmer som er eid av privatpersoner og organisasjoner som ikke har tilknytning til de store medieselskapene.

9. februar 2007

dn.no - Se og H�r-forfatter: Virkeligheten verre

Se og Hør-forfatter: Virkeligheten verre
- Dette er ikke et oppgjør med Se og Hør, men et oppgjør med meg selv. Jeg har også skrevet en historie med stor samfunnsmessig betydning. Få lesere vet hvordan mediene opererer. Her får de hele bildet presentert, sier Melnæs.

- Du jobbet ni år som reporter i Se og Hør. Det slo deg ikke den gang at metodene var uetiske?

- Jo, stadig. Men jeg ble flink i jobben, og tjente attpåtil masse penger. Det var ikke lett å hoppe av karusellen.

- Du føler ikke at du er illojal mot din tidligere arbeidsgiver?

- Se og Hør har operert i 29 år ved om skrive ting om kjendiser som kjendiser helst så ikke ble skrevet. Jeg mener at arbeidsmetodene i Se og Hør er av så samfunnsmessig stor betydning, at spørsmålet om jeg er illojal blir mindre viktig, mener Melnæs.

Telenor iLabs Open Source stipend, v�r 2007

Telenor iLabs Open Source stipend, vår 2007
Telenor Research and Innovation (Telenor R&I) utlyser et stipend for arbeid med åpen kildekodeprogramvare i Norge. Vi ønsker å stimulere til samarbeid om åpen kildekode mellom studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler.

Telenor R&I har flere formål med stipendordningen. Vi ønsker å knytte nærmere kontakt med dyktige fagfolk med tanke på mulig fremtidig samarbeid og rekruttering, men dette er ikke et krav. I tillegg kan enkelte prosjekter ha direkte interesse for Telenors egen forskning og forretningsvirksomhet. Vi ønsker også å bidra til å skape et større faglig nettverk på dette området.

Stipendet er på 40 000 kroner, hvorav 30 000 kroner skal gå til en student og 10 000 kroner til en veileder. Halvparten av beløpene utbetales ved tildeling av stipendet, og den andre halvparten når sluttrapport mottas.

8. februar 2007

Sosialen m�dekke bredb�nd - vl.no - V�rt Land Nettutgaven

Sosialen må dekke bredbånd
- Barn og unge som går på skole må ha tilgang til internett hjemme, for i dagens skolesituasjon forutsettes det at man har dette hjelpemiddelet, sier seksjonsleder Arne Røyrvik hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til vl.no.

Sakene, som Røyrvik ikke kjenner maken til, startet med at to kommuner i fylket nekte to sosialklienter å få dekket bredbåndkostnadene da dette ikke var «utgifter til livsopphold». Klientene anket avslagene til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som nå har omgjort vedtakene.

- I tillegg til at internett er viktig for skolegangen, vil det for barna til klientene oppleves som stigmatiserende å være de eneste som ikke har nettilgang hjemme, sier Røyrvik.

7. februar 2007

- Piracy Kills NO Music - ITavisen : Nyheter

- Piracy Kills NO Music
På fredag varslet den norske «Piratgruppen» at de vil aksjonere når platebransjen ruller ut sin store antipirat-kampanje, «Piracy Kills Music», under By:Larm til helgen.

Nå har piratene opprettet sin egen holdningskampanje i konkurranse mot platebransjen. Kampanjen har ikke overraskende fått navnet «Piracy Kills No Music». På piracykillsnomusic.no hevder piratgruppen at platebransjen har kriminalisert en hel generasjon

- Platebransjen hevder at din nedlasting fra internett tar livet av musikken. Men, der tar de som ofte før skammelig feil. De store musikkforlagene har problemer, men musikken har overlevd platebransjen og frigjort seg selv, skriver gruppen.

Hildrum ny TV2-sjef - ba.no

Hildrum ny TV2-sjef
Alf Ivar Hildrum, som har vært konsernsjef i A-pressen ASA siden 1988, ble ansatt som ny TV2-sjef på et styremøte i Bergen i morgentimene i dag.

På en pressekonferanse i TV2-huset på Nøstet rett etter styremøtet, sa Alf Hildrum at han vil fortsette den folkelige og maktkritiske journalistikken TV2 har stått for under Kåre Valebrokks ledelse.

Han avviste alle spørsmål om å kommentere programskjemaet og berømmet kompetansen i TV2. Han vil se det som sin viktigste oppgave å utvikle den videre, både innen journalistikk og underholdning.

Hunter satte rekord p�nett-TV - teleavisen.no

Hunter satte rekord på nett-TV
103.500 startet streaming av siste episode, og ytterligere 75.833 startet nedlasting av HD-versjonen, forteller utviklingssjef Bjarne André Myklebust til InsideTelecom.

- Ettersørselen var så mye større enn vi hadde forventet at vi fikk kapasitetsproblemer på serverne, spesielt samme kveld som nest siste episode ble vist. Derfor har vi ikke tall på hvor mange som klarte å fullføre streaming eller nedlasting, sier Myklebust.

- Uansett gir dette usedvanlig lovende holdepunkter om hvor stor interessen kan bli for denne typen innhold. Det er også en demonstrasjon av hvor stor etterspørsel det er i det norske publikum etter HD-innhold, i forhold til hva distributørene kan levere.

Jobs vil kutte ut DRM - IDG.no

Jobs vil kutte ut DRM
Om Jobs får det som han vil avhenger imidlertid av de fire største plateselskapene Universal, Sony BMG, Warner og EMI.

I brevet som er publisert på Apples egne nettsider lister Apple-sjefen opp fordeler og ulemper med kopibeskyttelsen DRM (Digital Rights Management). Han ser for seg tre ulike alternativ til DRM i fremtiden

I brevet forklarer Steve Jobs hvordan Apple tenker, og retter all oppmerksomhet mot plateselskapene som må ta beslutningen.
Gmail åpnes for alle nordmenn
Siden lanseringen i 2004 har Gmail rukket å bli en betydelig aktør blant epost-tilbyderne. Dette til tross for at tjenesten kun har vært tilgjengelig for folk som er invitert av andre brukere.

Etter hvert som stadig flere har skaffet seg Gmail, er det også blitt nærmest uproblematisk å skaffe seg en invitasjon. Det er kanskje dette Google tar konsekvensen av, når de nå åpner tjenesten for alle nordmenn.

5. februar 2007

Mindre publisert, mer sitert

Mindre publisert, mer sitert
Selv om kvinnelige forskere ligger etter i rapportskriving, blir deres arbeider sitert mer av andre forskere, viser den nye undersøkelsen. Dette tyder på forskning av høy kvalitet.

- Selv om kvinnelige forskeres arbeid blir sitert relativt mer enn menns, betyr den lavere mengden av utgitte rapporter at denne kvalitetsforskjellen som regel blir oversett, sier dr. Matthew Symonds fra University of Melbourne som ledet den nye undersøkelsen.

Vurdering av forskeres arbeid er avgjørende fordi det påvirker tildeling av forskningsmidler, forfremmelser og karrieremuligheter. Det nåværende vurderingssystemet legger mer vekt på antall utgivelser enn forskningskvalitet, og dette gjør at kvinner kommer dårligere ut, mener Symonds.

Forskningstemaet foreslår et endret vurderingssystem der forskning med størst ”effekt” eller ringvirkning gir mest poeng.

4. februar 2007

Fremtidsbilder 2030

Fremtidsbilder 2030

Handelshøyskolen BI har på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) utviklet Fremtidsbilder 2030 for Norge i en global verden til NHOs årskonferanse 2007.

For å utvikle fremtidsbildene har BI satt sammen et tverrfaglig team av forskere. Rapporten bygger på forskningsbasert kunnskap og beste faglige skjønn. Ansvarlig for arbeidet er bare forskerne selv.

Fremtidsbilder 2030 gir deg et innblikk i hvordan Norges situasjon kan se ut på fire ulike områder i en globalisert verden anno 2030. Disse fremtidsbildene er ikke spådommer om hvordan det kommer til å gå. Formålet er å gi perspektiv til viktige langsiktige beslutninger som vårt samfunn må ta fremover.


Fremtidsbilder 2030 beskriver fire ulike temaområder i tråd med NHOs årskonferanse for 2007. De representerer ikke helhetsbilder av globaliseringen eller Norges fremtid.

  1. Er Verden flat? Drivkrefter og spilleregler
  2. Norge i verden: Nye muligheter
  3. Kampen om hjernekraften - Del A og Del B
  4. Norge versjon 2.0 - Det politiske styringssystemet

Fremtidsbilder 2030 skal inspirere til nytenkning og gi deg noen aha-opplevelser underveis. De beskriver sentrale drivkrefter, men også mulige trendbrudd med relevans for dagens beslutninger. Fremtidsbildene kan bidra til forståelse om at vi snart må gjøre ting annerledes om vi skal lykkes i fremtiden.

ITpro: YouTube m�slette 100 000 klipp - Viacom krever klipp fjernet

YouTube må slette 100 000 klipp
Viacom som eier blant annet MTV, VH1, Comedy Central og Paramount Pictures har ifølge konsernet hatt diskusjoner i flere måneder med Google og YouTube angående klippene, og har nå blitt utålmodige. De krever nå at YouTube umiddelbart sletter alle klipp tilhørende konsernet.

YouTube har ikke kunnet komme opp med effektive filtre som skal skille ut rettighetsbeskyttet materiale, og har dermed tillatt "store mengder" ulovlige klipp på deres nettsted.

3. februar 2007

Spillavhengige f�r behandling - Dagbladet.no

Spillavhengige får behandling
Det nettbaserte rollespillet «World of Warcraft» («WoW») har siden det ble lansert i 2004 rekruttert rundt åtte millioner spillere verden over. I Norge er det rundt 70 000 spillere, skriver Vårt Land. For noen har spillingen tatt overhånd.

- Vi har nå hatt tre pasienter inne til behandling for «WoW»-avhengighet ved Sykehuset Innlandet i Hedmark. Avhengigheten kan bli ganske dramatisk om den får utvikle seg, sier Thore Paulsen, daglig leder for Hjelpelinjen, et hjelpetiltak for spillavhengige, opprettet av Sykehyset Innlandet og Lotteritilsynet.

- Foreldrene ser at barna sitter altfor mange timer foran skjermen, og det går ut over sosiale aktiviteter. De får ikke lenger pleiet det sosiale nettverket, ikke minst går spillingen ofte utover skolegangen, sier Paulsen til Dagbladet.

Norske forskere taper i E�S-spill

Norske forskere taper i EØS-spill
EUs beslutning om å fryse EØS-avtalen, fordi Norge ikke er villig til å bla opp nok penger til økt EØS-kontingent, kan skape store praktiske problemer i forholdet mellom Norge og EU. Dette kan særlig forskere få merke, fordi i vår skal det besluttes hvilke forskningsprogrammer Norge skal få delta på.

Forskerne kan bli utestengt fra EU-prosjekter verdt 5 milliarder euro eller 40 milliarder kroner neste år, dersom floken rundt EØS-avtalen ikke løses. Den norske andelen av dette vil være 800 millioner kroner.

I løpet av våren kommer viktige forskningsprogrammer innenfor energi opp i EØS-systemet. Dersom floken mellom Norge og EU ikke løses, står det store verdier på spill.

Helt siden 16. januar har Norge forsøkt å holde det skjult at EU gjorde alvor av en dulgt trussel om å fryse EØS-avtalen. Det betyr at det ikke innlemmes nye bestemmelser eller godkjennes deltagelse i forskningsprogrammer.

2. februar 2007

Dramatisk fall i tv-seing - Medier - Kampanje.com

Dramatisk fall i tv-seing
Etter at første måned av 2007 er unnagjort, er det klart at tendensen med mindre tv-seing fortsetter. Riktignok ser nordmenn fortsatt mye på tv, med tre timer hver daglig. Men TNS Gallup sin oppsummering viser at den totale tv-seingen i januar falt med åtte prosent dersom man sammenligner med januar 2006.

Den totale tv-seingen sank dermed fra 198 til 182 minutter på ett år - noe som tilsvarer en nedgang på åtte prosent. Men det som virkelig er dramatisk med de siste tallene fra TNS Gallup, er at den mest attraktive målgruppen for tv-annonsørene ser mye mindre på tv.

- Tall som gjelder til og med 30. januar, viser at folk i alderen 30-39 år så 33 minutter mindre på tv i januar i år enn i fjor. Dette tilsvarer et fall med 17,5 prosent og er ganske dramatisk, sier radio- og tv-direktør Espen Barås Bye hos en av landets desidert største reklamekjøpere OMD.

ITpro: Antipirat-debatt p�by:Larm - Piracy Kills Music

Antipirat-debatt på by:Larm
By:Larm blir starten på det platebransjen kaller tidenes største antipiratkampanje fra norsk platebransje. Bak slagordet Piracy Kills Music, ligger blant annet Ifpi, Fono og gramart og har som hovedmål å informere norske forbrukere hvilke vei det går med norske musikere dersom man ikke får bukt med fildeling.

Debatten åpner by:Larms debattforum og starter kampanjen for Piracy Kills Music. For mer om Piracy Kills Music sjekk ut websiden.

ITpro: Piratkopiering positivt for IT - if�lge Romanias president

Piratkopiering positivt for IT - ifølge Romanias president
Det var under åpningen av et Microsoft teknologisenter i Bucuresti at Romanias president, Traian Basescu, stod på scenen sammen med Bill Gates og kom med denne lovprisningen av piratkopiering og piratvirksomhet. Ifølge Basescu var det piratvirksomheten som gjorde at ungdommen i landet oppdaget datamaskiner og teknologi.
Gir ut Wiki-bok
Det britiske forlaget Penguin lanserte på tirsdag en bok som baserer på samme prinsipp som Wikipedia, ifølge Nyhetsbyrået Reuters. Dette er den første Wiki-boken som er blitt startet fra bunnen av et stort forlagshus.

Arbeidstittelen på verket er «A Million Penguins». Så langt handler første kapittel om karakterene «Carlo» og «Tom Morouse», henholdsvis en bekymret mann som går tur med hunden, og en forførende morder. Men her er det altså rom for endringer.

- OLPC holder ikke m�l for Norge - IDG.no

- OLPC holder ikke mål for Norge
Computerworld har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet med forespørsel om de ser på OLPC-en som et realistisk alternativ for norske skolebarn. Svaret kommer neppe til å glede forkjemperne for OLPC-en. Departementet mener faktisk det er uheldig å ha en diskusjon om OLPC-en i Norge.

- OLPC er først og fremst et initiativ for å bygge bro over den store digitale kløften mellom rike og fattige land. Å løfte frem en debatt om "100-dollar laptops" i norske skoler vil etter vår vurdering ta noe av fokuset vekk fra den globale kampen mot digitale skiller, noe som vil være politisk uheldig, svarer seniorrådgiver Øystein Johannessen i en epost.

- Vi tror innføring av en slik pc vil gi integrasjonsproblemer mot skolenes egne systemer og den bakenforliggende infrastruktur i grunnopplæringen.
Offentlige nettsteder står til stryk
I 2004 la fornyings- og administrasjonsdepartementet frem en handlingsplan for økt tilgjengelighet på internett. Dette skulle blant annet innebære at offentlige nettsider skulle følge den såkalte WAI-standarden fra organisasjonen W3C. Men fortsatt er tilstanden heller bedrøvelig for offentlige nettsteder i Norge.

- Det er først når du er svaksynt at du forstår hvor vanskelig det kan være å forholde seg til disse sidene, sier Lillian Olsen, daglig leder i konsulentselskapet Halogen.

Selskapet har fokus på webstrategi og brukervennlighet på internett, og foretok i fjor høst en studie av fem offentlige nettsteder. Resultatet var nedslående. Ingen av nettstedene oppfylte kravene for tilgjengelighet. I etterkant har riktig nok enkelte tatt grep om situasjonen, deriblant Stortinget, men det er fortsatt for lite kunnskap om hvordan nettsider bør tilrettelegges for blinde og svaksynte, eller brukere med fysiske handikap.

Morgenbladet

Skille forskere og forelesere?
I Morgenbladet for to uker siden etterlyste tidligere HF-dekan Bjarne Rogan ved Universitetet i Oslo (UiO) en ny ansettelsesprosedyre for vitenskapelige stillinger der personlige egenskaper ble mer vektlagt enn i dag. Utspillet har vakt reaksjoner. Biologiprofessor Kristian Gundersen mistenker Rogan for å ønske seg mer ledelseslojale og mindre selvstendige medarbeidere. Ådne Cappelen mener UiO-styret bør diskutere denne saken.

- Gode forelesere og gode forskere finnes ikke nødvendigvis i én og samme person. Men universitetene må ha begge typer, så man er nødt til å balansere. I gamle dager hadde man rene forskerstillinger og rene undervisningsstillinger. Skal du vinne en Nobelpris i noe, må du være ganske sær. Kanskje dette er en modell vi bør vurdere igjen, sier Ådne Cappelen.

Han synes instituttene selv bør ha mulighet til å finne en god balanse som dekker deres behov.

Dagens it - - Utg�tt p�dato

- Utgått på dato
Da Telenor flyttet inn i sitt nye hovedkvarter på Fornebu understreket de at mobilkonsernet selv burde benytte de nyeste teknologiske løsninger for å bli flinkere til å hjelpe kundene inn på slike løsninger. Fornebu-modellen var en viktig årsak til at Telenor fikk prestisjekontrakten om utbygging av St. Olavs Hospital.

Men mens helsepersonell i Trondheim nå har Europas trolig største trådløse nett-innstallasjon og kan prate på trådløse ip-telefoner, må Telenor konkludere at hovedkontoret på Fornebu er teknologisk akterutseilt alt etter seks år.

Hovedproblemet er ironisk nok kostnaden på mobilsamtaler, spesielt til utlandet. For selv mobilselskapet Telenor ser at det ville vært langt billigere å holde kontakten med sine satsinger internasjonalt hvis man hadde kjørt taletrafikken over ip-nettet.

- Vi har verken fysisk infrastruktur, kabling eller utstyr for å håndtere tale over nettet, sier Ivar Sorknes, leder for ”visionary solutions” i bedriftsmarkedet hos Telenor Nordic.

dn.no - -Ingen vits �forske mer

- Ingen vits å forske mer
Dere burde spørre dere om effektiviteten i bruken av forskningspenger. Jeg tror ikke det er muligheter for å bruke mer, sier Val Koromzay, sjef for landstudier i OECD, til Aftenposten. Ifølge OECD gir nemlig forskning lite nyskaping i næringslivet.

Norge lever av råvarebaserte næringer der forskningsinnsatsen er lav. Og fordi næringslivet hittil har vært lite villig til å øke sin egen forskningsinnsats, er det etter OECDs syn lite trolig at flere offentlige penger vil gjøre noen forskjell.
Vil stanse politisk debatt på nettet
usjonsforum på internett, der hvermannsen kunne sende inn spørsmål til den tyske regjeringen. Nettdebatten har tatt av, og staben til statsminister Angela Merkel svarer nå på de tre innleggene som har fått flest stemmer fra nettbrukerne hver uke.

Nå har webplattformen fått avleggere i syv europeiske land, deriblant Norge. Nettsiden direktetilstatsministeren.no skulle etter planen åpnes 7. februar.

- Vi ønsker å tilby vanlige folk en måte å kommunisere med ledelsen i landet på, sier en av de norske initiativtakerne, Peter Strassegger (22).

Fungerende informasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor (SMK) bekrefter at hun ikke kjenner til den nye nettsiden. Etter å ha sjekket saken grundigere, opplyser hun om at bruken av domenenavnet direktetilstatsministeren.no ikke er lovlig. Nå vil SMK ta affære for å oppheve bruken av denne nettadressen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket