28. november 2010

Pirate Bay dømt igjen

Ingen frifinnelse for mennene bak nettstedet Pirate Bay.

I ankesaken i Svea hovrätt er norsk-svenske Petter Sunde Kolmisoppi, Fredrik Neij og Carl Lundström dømt til henholdsvis åtte, ti og fire måneders fengsel, skriver idg.se.

Dermed er fengselsstraffen kortere enn i tingrettsdommen, der alle tre fikk ett år hver. Men skadeerstatningen økes til 46 millioner svenske kroner, opp fra 32 millioner kroner i tingretten. Musikk og filmbransjen krevde 120 millioner svenske kroner i erstatning.

Kilde: DN.no

25. november 2010

Apple avviste Android-magasin

Apple har nok en gang havnet i søkelyset for sine merkelige avgjørelser i forhold til app-godkjenning på App Store.

Denne gangen er det en dansk Android-publikasjon som ikke har blitt godkjent som iPad-applikasjon. Årsaken? Fordi det handler om Android, skriver Mobil, som gir ut bladet kalt «Android Magasinet».

Kilde: Macworld

Bankene får nettkjempe i fanget

Den svenske nettkjempen Eniro sliter med å få inn penger i en emisjon, som skal brukes til å nedbetale selskapet milliardlån. Selskapet eier Sol.no, Proff og Gule sider i Norge.

Bankene som har garantert for Eniros fortrinnsenisjon, ser ut til å ende opp med de fleste aksjene. Onsdag presenterte Eniro vilkårene for sin fortrinnsemisjon på 2,5 milliarder svenske kroner. Og så langt har bankene problemer med å få solgt aksjene som en konskvens av at Eniro sliter med å få nettvirksomhetene til å bli lønnsomme.

Kilde: NA24

24. november 2010

Mobilen mest populær for surfing

En ny undersøkelse fra Opera viser at ungdom i alderen 18 til 27 år bruker mobilen oftere enn datamaskin når de surfer på nettet.

I Indonesia, Nigeria og Sør-Afrika tyr så mange som 90 prosent i denne aldersgruppen heller til mobilen enn til dataen når de skal på nett.

Interessant nok er det nemlig i landene med minst utbredelse av smarttelefoner at datamaskiner taper terreng i forhold til mobilen. I land som Tyskland, Polen og USA, hvor smarttelefoner er relativt vanlige, er andelen unge nettsurfere som bruker data adskillig høyere. Dette bryter med ideen om at bruken av smarttelefoner driver frem nettsurfing via mobil på verdensbasis.

Kilde: Computerworld

Apple og Rupert Murdoch sammen om iPad-avis

Rupert Murdoch og News Corp er i ferd med å lansere en iPad-avis kalt «Daily». Avisen skal være utviklet i samarbeid med Apple.

Fordi man slipper kostnader for trykk og distribusjon, er prisene presset svært lavt ned. Ifølge britiske The Guardian kommer abonnementsprisen til å ligge på 99 cent i uka, under en krone om dagen. Rupert Murdoch skal ha bekreftet planene overfor Fox Business.

Kilde: macworld

- Nå tar nettet annonsekronene

Den anerkjente amerikanske analytikeren Mary Meeker, som jobber for Morgan Stanley, har gjort en analyse av mediemarkedet i verden. Hennes konklusjon er at markedet kan se for seg en vekst på 50 milliarder dollar.

For både print og TV så brukes det mer penger i forhold til tiden brukt. Globalt brukes 28 prosent av all mediedøgnet på nett, mens kun 13 prosent av annonsepengene brukes på nett.

Til sammenligning brukes 12 prosent av mediedøgnet på print, mens kanalen får 26 prosent av pengene.

Kilde: Propaganda

22. november 2010

Fikk to timer på å redde adressen

Å drive oppsøkende salg av domener er på ingen måte ulovlig eller spekulativt i seg selv. Men det er i dag lite utbredt i lovlige former. Domenesvindel er ikke så vanlig på det norske .no-domenet, som er mer regulert. Det skjer oftere i tilknytning til internasjonale domener som .com og .net.

Derfor gjør bedrifter smart i å være skeptiske til slike henvendelser. Når noen ringer og tilbyr .com, .net eller.cn-domener bør man sjekke med Norid om selskapet er registrert domeneforhandler i Norge (registrar).

Brønnøysundregistrene kan også fortelle om selgeren er registrert med virksomhet i Norge, og HSH legger med jevne mellomrom ut informasjon om pågående svindler på sine nettsider.

Kilde: DN.no

Katastrofal suksess for Spotify

Spotify er nemlig gratis å bruke hvis du godtar å høre en på reklame mellom sangene. Dette tilbudet har gitt dem en vanvittig vekst, og selskapet endte året med 7 millioner brukere, opp fra rundt en million ved inngangen av året.

Men ved slutten av 2009 var omtrent 96 prosent av brukerne gratispassasjerer, ifølge Musically.com, og disse ga Spotify reklameinntekter på 4,51 millioner pund. Det gir en snittinntekt per bruker på omtrent seks kroner dette året.

En del av brukerne kom til sent på året, og det er vanskelig å få til salget i en oppstartsperiode. Men det er likevel liten tvil om hvilken type kunder som må til for å få Spotify i pluss. De betalende abonnentene utgjorde under fire prosent av kundemassen, men sto likevel for 60 prosent av inntektene.

Kilde: DN.no

21. november 2010

Personnummeret ditt knekkes på 15 minutter

Å gjette seg til det femsifrede personnummeret er ingen enkel oppgave, men det er heller ikke nødvendig. Nummeret har nemlig en svært slavisk oppbygning. Et av de tre første sifrene angir om hvorvidt du er mann eller kvinne - og for de aller fleste nålevende norskfødte personer begynner personnummeret med tallene 0-5.

De to siste sifrene er såkalte kontrollsiffer, og regnes ut basert på de andre sifrene. Hvordan disse regnes ut er kjent informasjon, og det finnes egne nettsider som har som eneste funksjon å regne ut de to siste sifrene i personnummeret basert på de 9 første sifrene.

Med det som utgangspunkt så finnes det teoretisk 250 mulige gyldige personnummer per kjønn per fødselsdag (men i praksis rundt 210) - og en kan enkelt teste om et fødselsnummer er i bruk, og hvem det tilhører, på blant annet flere nettbutikker med dårlig sikkerhet.

Kilde: mobilen.no

18. november 2010

Momsfritak for fall

Før nyttår skal Mediestøtteutvalget legge frem sin innstilling om hvordan fremtidens mediestøtte bør utformes, og Eriksen er en av flere sentrale aktører i mediebransjen som i det siste har vært ute og lagt press på utvalget. Et av dilemmaene til Yngve Slettholm og hans ti medspillere i Mediestøtteutvalget, som ble nedsatt av Trond Giske mot slutten av hans periode som kulturminister, er at papiravisene i dag favoriseres foran nettavisene. Papiravisene har vært fritatt for moms siden pressestøtten ble innført i 1969 – en ordning som regnes som en av kulturpolitikkens bærebjelker, innført for å sikre et mangfold av aviser. Nettavisene betaler på sin side full moms på 25 prosent – en sats som bør reduseres, mener mange, for ikke å bremse utviklingen. Et av forslagene det derfor snakkes om, er en flat lavmoms for alle medier. Åtte prosent er blitt nevnt som en mulig prosentsats.

Eriksen er med på å diskutere lavmoms for digitale medier, men mener det kan bli katastrofalt å fjerne momsfritaket for papiravisene.

– Gjør en det, vil det helt opplagt bli lagt ned en hel del aviser. Det vil dessuten svekke mange avisers evne til å gå over til digitale plattformer, sier han.

Kilde: Morgenbladet.no

17. november 2010

Facebook med nytt meldingssystem

Meldingstjenesten vil bli rullet ut de neste månedene, og vil til å begynne med kun være åpen for spesielt inviterte. På sikt vil alle Facebook-brukere blir tilbudt en @facebook.com-epostadresse, men brukerne kan også velge å ikke ha en facebook-adresse.

- Systemet er definitivt ikke epost. Vi har modellert det mer etter chatting, forklarer Facebooks Andrew Bosworth.

Zuckerberg utdyper at han synes epost er sakte og at Facebooks nye produkt ikke tradisjonell epost.

- Vi tror ikke at fremtidens meldingssystem vil være epost, sa han og la til at han forventer syv egenskaper av fremtidens skriftlige kommunikasjon. sømløs, uformell, øyeblikkelig, personlig, enkelt, minimal og kort.

Kilde: DN.no

Rådata skal kunne brukes av flere

Flere offentlige rådata skal nå bli tilgjengelige for de som måtte ønske å bygge videre på dem. I dag finnes det både nett-tjenester og mobile applikasjoner som viser alt fra værmeldinger og flytider til bussruter og hvor nærmeste idrettsanlegg er. Disse tjenestene er ofte utviklet av private virksomheter selv om de er basert på informasjon som forvaltes av det offentlige. Fra 1. januar 2011 skal alle egnede rådata gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater.

16. november 2010

Knallhard kamp om norsk supernett

Det er de frekvensene som ble ledige da det gamle analoge bakkenettet for tv ble slukket, den såkalte digitale dividende. Men det vil påvirke både folks hverdag og effektiviteten til norsk næringsliv. Dette er infrastruktur, like viktig som noen vei.

- Det er et utrolig viktig spørsmål, som utrolig mange vet utrolig lite om og som alle bruker hele tiden, sier teleanalytiker Tore Aarønæs.

Det spesielle med disse frekvensene er at de er så lave - og dermed når signalene mye lenger. Dette gjør det mulig å dekke store områder med ny teknologi, og samtidig gi dekning innendørs i byene. Med dagens mobilt internett-frekvenser blir dette ekstremt dyrt.

Kilde: DN.no

14. november 2010

Foreldre spionerer på barna på Facebook

Rundt to millioner personer som er bosatt i Norge, bruker det sosiale nettsamfunnet Facebook. Undersøkelsen som Norstat har gjennomført for Du bestemmer-prosjektet i regi av Datatilsynet, Teknologirådet og Senter for IKT i utdanningen, viser at tre av fire foreldre i Norge har egen Facebook-profil.

Av disse oppgir åtte av ti at de er venn med barna sine på Facebook. Halvparten av foreldrene sier at hovedmotivasjonen for å være venn med barnet sitt, er «å følge med på hva barnet driver med». Halvparten av foreldrene som ikke har barnet som venn på Facebook, oppgir barnets rett til privatliv som hovedgrunn.

Kilde: DN.no

10. november 2010

Får overvåke fildelere

Personvernnemnda har vedtatt å gi advokatfirmaet Simonsen forlenget konsesjon til å overvåke fildelingsnettverk. Dermed har nemnda overprøvet Datatilsynets vedtak om å avslå forlenget konsesjon.

– Selv om Personvernnemnda har delt seg i et flertall og et mindretall, er likevel nemndas avgjørelse klar på alle sentrale punkter. I hovedsak betyr dette at hensynet til de krenkede, i dette tilfellet rettighetshaverne, må veie tyngre enn hensynet til krenkerne, i dette tilfellet fildelerne, sier partner Rune Ljostad i Simonsen

Kilde: DN.no

Åpner for "skikkelig" bredbånd via satellitt

På litt sikt kan satellittbasert Internett-aksess bli mer attraktivt. Amerikanske Hughes Network Systems, som er blant de største aktørene i dette markedet, skal i første halvdel av 2012 få skutt opp satellitten «Jupiter», som skal kunne gi en helt annen opplevelse enn dagens satellittbaserte løsning. I alle fall i USA og Canada.

Den nye satellitten skal ha en samlet overføringskapasitet på mer enn 100 gigabit per sekund, noe som ifølge News.com er ti ganger så mye som det selskapets Spaceway3-satellitt kan levere til kunder i Nord-Amerika i dag. Spaceway3 betjener i dag omkring 350 000 kunder.

Kilde: digi.no : Tele/Kommunikasjon

NSB lanserer gratis internett

Fra og med onsdag 10. november blir det mulig å logge seg på gratis trådløst internett om bord i enkelte av NSBs regionale tog.

- Vi vet at det har vært et sterkt ønske å få gratis internett på tog, og derfor har vi besluttet at internett blir innført som en gratis tjeneste på de regionale togstrekningene, sier konsernsjef Einar Enger i NSB i en pressemelding.

I løpet av 2011 skal de mest trafikkerte togstrekningene tilby gratis internett til de reisende.

Kilde: Computerworld

Unngå å bli hacket over trådløsnett

For å beskytte deg mot at uvedkommende får tilgang til dine sider, bør du laste ned innstikksmodulen HTTPS Everywhere. Dette er et Firefoxtillegg som krypterer din kommunikasjon med en lang rekke store nettsteder, se lista over hvilke steder som støttes lenger ned i denne artikkelen.

Mange sider på nettet byr på noe begrenset støtte for kryptering via HTTPS, men kan være vanskelig å bruke. For eksempel faller en del nettsider tilbake til ukryptert HTTP som standard, eller krypterte nettsider kan fylles med lenker som peker tilbake til den ukrypterte versjonen av nettstedet, skriver Electronic Frontier Foundation, som i samarbeid med The Tor Project har utviklet HTTPS Everywhere.

Kilde: PCworld

7. november 2010

Kildevernets grenser

Høyesterett tar i disse dager stilling til om lesernes meninger på nett skal ha samme beskyttelse (kildevern) som leserbrev i papirbaserte og trykte medier. Kildevernet er en (av flere) forutsetning for at pressen og samfunnet som sådan skal kunne sikre seg fri tilgang på informasjon av betyding for samfunnet.

Politiet har forlangt at identiteten bak en leserkommentar på www.dinside.no skal utleveres, slik at vedkommende kan etterforskes for miljøkriminalitet. I dette tilfellet, altså at mannen opplyste at han hadde funnet og solgt en runestein for å slippe utgravinger på egen eiendom.

Lagmannsrettens dom er uklar på hvor grensen for kildevernet på nett skal være. Kildevernet i Norge er klart svakere enn for eksempel i Sverige, som blant annet har meddelarskyddet som beskytter personer som uttaler seg til pressen.

Kilde: Vox Publica

6. november 2010

Vil la folk forsvinne fra Google og Facebook

– Beskyttelse av personlig informasjon er en grunnleggende rettighet, sa EUs justiskommissær, Viviane Reding, da hun la fram forslagene til en oppgradering av EUs vern av elektroniske personopplysninger.

– For å sikre denne rettigheten trenger vi tydelige og gjennomførte regler for informasjonsvern. Vi må også oppdatere lovene våre med de utfordringene som er kommet med ny teknologi og globalisering, sa justiskommissæren, som ser for seg at innsamling og bruk av personlige opplysninger i fremtiden skal være redusert til et minimum.

Kilde: DN.no

Skriv ut hvor som helst fra telefonen

Det er Google Docs som etter sigende snart kommer med sin Cloud Print, eller nettskyutskrift, om du vil. En applikasjon som skal gjøre skriveren tilgjengelig, selv om du selv befinner deg fysisk et helt annet sted.

Etterhvert ønsker Google å gjøre Cloud Print til en integrert del av Chrome OS, Googles eget operativsystem. Målet synes å være at du skal kunne skrive ut et hvilket som helst dokument, til en hvilken som helst skriver i hele verden, uten at du skal behøve å installere noen drivere for dette.

Kilde: Amobil.no

Sikkerhets- og beredskapsveileder mot terrorhandlinger

”En veiledning: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger” er utarbeidet i fellesskap mellom Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonalsikkerhetsmyndighet.

Publikasjonen, som er ugradert, retter seg mot både offentlige og private virksomheter. Veilederen gir praktiske råd om hvordan virksomhetene selv kan foreta en risikovurdering og utvikle et hensiktsmessig og effektivt forebyggende beredskapssystem mot terrorhandlinger, med utgangspunkt i egne behov.

En veiledning: Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger [PDF]

2. november 2010

IKT passerer fly i utslipp

I den svenske undersøkelsen er altså luftfarten nå passert, riktignok mest takket være at mediebransjen nå er innlemmet i undersøkelsen.

Ifølge studien sto IT- och telekomsektoren i 2007 for 1,3 prosent av verdens totale klimautslipp, eller 620 megatonn CO2-ekvivalenter. Medie- og underholdningsbransjen sto for 1,7 prosent, eller 820 megatonn CO2-ekvivalenter.

Med «hele kommunikasjonsbransjen» har de svenske forskerne inkludert data, mobiltelefoni, fasttelefoni, TV, trykte medier samt andre medieprodukter (musikkspillere, digitalkameraer, spillkonsoller osv.), i tillegg til selve IT-infrastrukturen (nettverk og datasentre).

Kilde: Teknisk Ukeblad

1. november 2010

Leading Humanities Journal Debuts 'Open' Peer Review

Getting published in a humanities journal usually works like this: Submit an article, then hope for the best as the editors send it to a few hand-picked specialists for critique. The reviewers and the authors are not supposed to know one another's identity.

But now scholars are asking whether this double-blind peer-review system is still the best way to pass judgment. The Internet makes it possible to share work with many people openly and simultaneously, so why not tap the public wisdom of a crowd? One of the top journals in literary studies, Shakespeare Quarterly, decided to put that question to the test.

Går fra Google til Facebook

Flere nøkkelpersoner i Google har sluttet den siste tiden, blant annet flere av toppene i annonsenettverket AdMob. I mai sluttet Erick Tseng, en av de ledende utviklerne bak Android, for å begynne hos Facebook. Måneden etter gikk Chrome OS-utviklingssjef Matthew Papakipos samme vei.

Allerede i fjor begynte San Francisco Chronicle å kalle fenomenet «The Google Brain Drain». Avisen mener det er påfallende hvor ofte talentfulle ingeniører slutter i Google for å begynne hos Facebook.

Kilde: digi.no : Jobb & utdanning

Telio-app i strupen påvmobiloperatører

Denne uken lanserer Telio en egen app for iPhone-brukere. Telio tilbyr bredbåndstelefoni og med den nye appen kan eksisterende kunder få tilgang til Telios tjeneste på en iPhone. Dersom man ringer til en annen Telio-kunde kan man også bruke videotelefoni.

- Dette er spennende og helt i Telio-stil. Hele deres forretningsmodell utfordrer jo de etablerte forretningsmodellene til teleoperatørene. På sikt kan vi nok se en situasjon hvor tilbydere som Telio tar samtaleinntektene fra mobiloperatørene. Men det er i så fall ikke første gang noe slikt skjer. Se bare på katalogoppslag på sms som i dag er erstattet av apps som gjør det gratis, sier analytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom AS til Dagens it.

Kilde: DN.no

Metadata - en nøkkel til samhandling

Fenomenet Social Newspapers har sett dagens lys. Tjenester som flipboard og paper.li bruker lenker som distribueres i sosiale nettverk og aggregerer "aviser" on the fly. Rupert Murdoch valgte betalingsmuren for en del av sine publikasjoner. Men har han dermed også gjort innholdet utilgjengelig for lenkeflyten og den åpne diskusjonen som preger det frie nettet i økende grad. (Facebook distribuerer i dag 30 miliarder lenker, bilder etc per måned). Den anonyme advokaten som blogget for the Times meldte nylig overgang til The Guardian. Han valgte åpenhet framfor lukkethet. "inside the paywall no-one can even hear you scream", konstaterte han.

Det finnes stadig tydeligere stemmer som mener at metadata er et alternativ til betalingsmuren. Det finnes modeller som ivaretar den frie distribusjonen som preger nettet og sikrer at man bidrar til å utvide informasjonsveven og samtidg behovet for å få betalt for godt innhold. Google har tidligere snakket om at avisen forretningsmodell var preget av "bundling", eller sammenveving, av redaksjonelt innhold, kjøpte flater og distribusjon. Nettets frie anarki bryter forretningsmodellen ned til sine enkelte bestanddeler. Søkemotorer og sosiale nettverk oppløser det integrerte produktet til enkeltartikler. En kjempeutfordring. Men finnes det et mulighetsrom her?

Kilde: MediArena
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket