28. desember 2012

Omfavner sosiale medier

Ifølge en rapport fra McKinsey & Company blir de ansatte mer effektive. Samtidig viser en undersøkelse som Rock IT har gjort for it-konsulentselskapet Steria at norske sjefer fått med seg at sosiale medier kan ha en viktig funksjon i bedriften.

Det er klare gevinster å hente dersom man tråkker rett. Arbeidstakere som bruker sosial teknologi på jobb kan bli 25 prosent mer effektive, ifølge rapporten.

Rapporten ”The social Economy”, utarbeidet på vegne av McKinsey & Company, viser at bedrifter som fullt ut implementerer sosial teknologi har muligheten til å øke produktiviteten netraktelig.

Kilde: Computerworld

27. desember 2012

Google apps - Vil overta 90 prosent av Office-brukerne

I et intervju med All Things D forteller Amit Singh, Googles Enterprise-sjef, at Google Apps krysset en barriere i 2012 når det gjelder store kunder. På spørsmål om hva som har fått disse kundene til å ta skrittet over til Google Apps, svarer Singh at i IT-bransjen så gjør man ting så snart man ser andre gjøre det samme.

– Men det vært noen tillitsoppbyggende midler til stede, sier han og nevner bedre applikasjonsskalering enn de kundene kan få til internt, sikkerhet og det regelverket kundene må forholde seg til.

Det sveitsiske farmasiselskapet Hoffmann-La Roche og U.S. Interior Department er eksempler på slike nye, store kunder. Begge skal ha mellom 80 og 90 tusen ansatte.

Kilde: Digi.no

23. desember 2012

by:Larm tech

by:Larm tech finner sted under selve by:Larm, 13.-16. februar neste år, og blir en egen satsning med seminarer «om teknologi og digitale løsninger preget av endringskraft, kommende teknologi, møte mellom musikk og teknologi, spill, med mer. /../ Vi ønsker å skape en arena hvor nyskapende og endringsorienterte aktører fra både musikk- og teknologimiljøene i Norge og Norden møtes og bygger ny verdi for hverandre.» heter det i pressemeldingen fra by:Larm og IKT norge.

- Musikkbransjen blir stadig mer preget av teknologiutvikling og vi ser på by:Larm tech som en naturlig videreutvikling av by:Larm, sier Erlend Mogård-Larsen, daglig leder by:Larm

Kilde: Computerworld

21. desember 2012

Nettavisen og blogg.no går sammen

Nettavisen og blogg.no går sammen. Overtakelsen skjer ved at mediehuset Nettavisen overtar alle aksjene i Bootstrap A.S fra gründerne bak blogg.no.

- Med overtakelsen blir landets niende og tiende største nettsteder slått sammen. Vi ser for oss å kunne bruke koblingen til bloggerne redaksjonelt og dermed skape en norsk utgave av Huffington Post, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen til NTB.

Kilde: Propaganda

20. desember 2012

Datalagringsdirektivet kan være ulovlig

Sagaen om Datalagringsdirektivet ruller videre, og en ny rettsak som nå pågår kan en i ytterste konsekvens få hele direktivet til å falle.

I Østerrike har én enkelt teleansatt og rundt 11 000 privatpersoner i Kärnten hadde bedt forfatningsdomstolen i Wien, Verfassungsgerichtshof Österreich, om å foreta en juridisk vurdering av direktivet. Lederen av domstolen uttalte i en pressemelding at de mener at DLD bryter med grunnleggende EU-lover og den østerrkiske grunnloven.

Kilde: Hardware.no

13. desember 2012

Facebook gir deg mer kontroll på nettlivet

Når Facebook kommer med endringer i personverninnstillingene, er det mange som instinktivt reagerer negativt, påpeker blogger Larry Magid i Forbes.com. Men denne gangen gir giganten innen sosiale nettverk brukerne mer kontroll. Mange av endringene handler om å gjøre det klart hva som faktisk vises til hvem, og hvordan tilgangen kan begrenses.

Samuel W. Lessin i Facebook forklarer endringene i et blogginnlegg, og legger blant annet vekt på at personverninnstilligene nå legges lettere tilgjengelig, i forbindelse med det du gjør, ikke gravd ned på separate deler av tjenesten, der du selv har måttet lete dem opp.

Kilde: DN.no

12. desember 2012

EU med felles patentordning

EU får en enhetlig patentordning. Den nye ordningen skal være opptil 80 prosent rimeligere for oppfinnere å benytte seg av, sammenliknet med dagens situasjon. Den lover også langt mer effektiv håndheving av europeiske patenter.

Ordningen vil gjelde for 25 av EUs 27 medlemsland. Italia og Spania har valgt å stå utenfor. Det presiseres at disse landene når som helst kan slutte seg til ordningen.

Ifølge EU-kommisjonen koster det i dag gjennomsnittlig 36 000 euro å registrere et europeisk patent. Med den nye ordningen vil det koste ned mot 4 725 euro.

Den nye ordningen vil tre i kraft seinest 1. januar 2014, eller straks minst 13 EU-medlemmer har ratifisert den, forutsatt at Storbritannia, Frankrike og Tyskland er blant disse 13.

Kilde: Digi,no

Larry Page: Konkurransen skader brukerne

Ifølge Google-sjefen Larry Page burde Apple, Google og Amazon nå jobbe sammen i stedet for å konkurrere med hverandre. I et intervju med magasinet Fortune kritiserte Page de tre selskapene fordi de konkurrerer mot hverandre selv om de har tre svært forskjellige forretningsmodeller. Apple tjener penger på sin maskinvare, Google på annonser gjennom gratistjenester og Amazon ved å selge innhold med lave marginer.

All the big technology companies are big because they did something great. I'd like to see more cooperation on the user side. The Internet was made in universities and it was designed to interoperate. And as we've commercialized it, we've added more of an island-like approach to it, which I think is a somewhat a shame for users.

Kilde: Mac1.no

11. desember 2012

Internett kan bli tregere og dyrere

Interesseorganisasjonen for europeiske telekomnettverksopertører ETNO (European Telecommunications Network Operators Association) har kommet med et forslag til endringer i internettverdenens om kan få svært store konsekvenser.

«Operating agencies shall negotiate commercial agreements to achieve a sustainable system of fair compensation for telecommunications services and, where appropriate, respecting the principle of sending party network pays.»

I praksis betyr dette at ETNO ønsker et system der det på internett er slik at den som «sender» informasjon skal betale nettoperatørene som mottar informasjonen.

Kilde: Side3

9. desember 2012

Tar betalt Google apps for bedrifter

Ifølge Wall Street Journal ønsker Google å gi små bedrifter som bruker gratisversjon av programvaren med dedikert kundeservice - noe bare betalende kunder får per dags dato.

Denne endringen viser et fornyet fokus fra Google på å betjene små bedrifter, som lenge har vært tjenestens kjernebrukere. Denne nettbaserte tjenesten konkurrerer blant annet mot Microsoft Corp Office og Exchange e-post-tjenesten.

Kilde: DN.no

6. desember 2012

EU ønsker mer fleksibel opphavsrett

EU-kommisjonen kunngjorde i går veien videre for implementeringen av Intellectual Property Rights Strategy fra mai 2011. I den forbindelse ble det arrangert en debatt om innhold i den digitale økonomien.

Reuters skriver at representanter i går snakket om en klargjøring av det som kalles for rimelig bruk («fair use») på nettet. Dette er bestemmelser i åndsverkslovgivningen i del land som begrenser skaperen enerett til framstilling og tilgjengeliggjøring av verket, muligens i større grad enn sitatretten.Til Reuters sier en kilde i EU-kommisjonen at rimelig bruk for eksempel kan åpne for at en person bruker en bit av en annens sang i en parodi som er utgitt på YouTube.

– Spørsmålet er om denne biten kan være på 30 sekunder eller ett minutt, sier kilden.

Kilde: Digi.no

4. desember 2012

Facebook med egen SMS-tjeneste

Facebook har lenge hatt sin egen meldingsapp, som lar deg chatte med venner på det sosiale nettverket. For en stund siden fikk appen deres støtte for SMS, slik at du kan samle alle samtaler i samme app.

Nå tar de det et steg videre, ved å åpne for at du kan sende meldinger til andre brukere uten å ha en Facebook-konto. Du legger bare til navnet og telefonnummeret ditt.

Det betyr at du kan installere Facebook Messenger uten å logge inn på Facebook, og bruke appen til å sende meldinger til kontakter i kontaktlisten som også bruker Facebook Messenger. Meldingene sendes da over internett, så du slipper å betale stykkpris for meldingene.

Kilde: Mobili.no

3. desember 2012

– Norge trenger Piratpartiet

Internett har endret det norske samfunnet de siste 20 årene, men politikerne og lovverket har ikke fulgt med. Daglig bryter norske skoler og gamlehjem lovene ved å vise videoklipp, og Datalagringsdirektivet vil snart kreve at vi identifiserer oss for å sjekke epost. Norge trenger et Piratparti for å sikre at nettet forblir åpent og brukervennlig også i framtiden. (Og vi mangler 600 underskrifter for å kunne registreres som parti — flott om du kan hjelpe oss!)

Kilde: Hardware.no

1 av 5 nettsider kan selge informasjon om de

Jim Brock har grunnlagt selskapet PrivacyChoise, som tilbyr en egen tjeneste kalt PrivacyFix der de i korte trekk oppsummerer forskjellige viktige aspekter av nettsiders sikkerhetspolicy etter hvert som du besøker dem.Facebook har ifølge PrivacyFix en av de beste personvernavalene, men du må være aktiv med å sette de begrensningene du selv vil ha. Selskapets nettsider hjelper deg med å gjøre de viktigste endringene.

Av de 2500 største sidene selskapet har tatt en titt på, er det 63 prosent som lover at de på generell basis ikke deler data, 10 prosent sier de ikke deler data for markedsføringsformål - og rundt 8 prosent som ikke samler inn personlig data. Det betyr at rundt 1 av 5 selskaper ikke har noen løfter de må overholde om hva de gjør med informasjonen de sitter på om deg.

Kilde: Hardware.no

29. november 2012

Tyskland vurderer "linkavgift"

Tyske politikere skal i dag debattere et nytt lovforslag som skal utvide opphavsretten til utgivere til også å inkludere korte utdrag av nyhetsartikler. Et mulig resultat av lovforslaget, dersom det blir gjennomført, kan bli at søketjenester som Google må betale nettaviser for å kunne vise korte utdrag – typisk tittel og ingress – i søkeresultatet og i nyhetsoversikter. 

Google har opprettet en underskriftskampanje hvor hovedbudskapet er «Kommer du i framtiden til å finne det du søker etter?». På faktasiden opplyses det at alle nettsteder allerede kan avgjøre om websider skal kunne indekseres ved hjelp av den standardiserte filen robots.txt.

Til Wall Street Journal sier Stefan Tweraser, sjef for Google i Tyskland, at de færreste har hørt om lovforslaget, som han sammenligner med at lokale aviskiosker skulle måtte betale avgift for å stille ut aviser og blader.

Kilde: Digi.no

28. november 2012

Sparer 100 millioner kroner med Linux

München i Tyskland er godt i gang med å migrere 15.500 klienter fra Windows 2000 til byens egen Linux-distribusjon Limux. Så langt er 80 prosent over på den nye plattformen, skriver Computerworld Sverige.

Ved å gå over til Linux i stedet for å følge oppgraderingslinjen til Microsoft regner byen med at de har spart rundt 100 millioner kroner.

En oppgradering fra Windows 2000 til Windows 7 med Office 2010 ville koste omlag 290 millioner kroner, mens løsningen med Linux og Openoffice "bare" koster omlag 200 millioner kroner.

Kilde: Computerworld

Datatilsynet raser mot politiet

Politiet vil vite hvem som bruker nettilgangen på kafeer, gjestenett hos bedrifter, konferanser og hoteller.

- Jeg reagerer kraftig på dette. Datalagringsdirektovet har ennå ikke trått i kraft og jeg er overrasket og kritisk til at politiet allerede vil stramme til, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Post- og teletilsynet har ansvaret for å utarbeide forskriften som definerer hvordan Norge skal implementere det såkalte Datalagringsdirektivet (DLD). I den forbindelse skrev Computerworld.no mandag at Kripos i en høringsuttalelse argumenterer for å utvide lagringsplikten til nærmest alle som tilbyd internett-tilgang, med unntak av private hjem.

Kilde: Computerworld

26. november 2012

Nye tjenester kan ramme tele-bransjen hardt

Spanske Telefónica har gjort det. Deutche Telekom har gjort det. Og nå gjør franske Orange det også.

Disse tre store teleselskapenene har alle lansert datatjenester hvor de gir brukerne side muligheten til å laste ned en applikasjon, der alle tale-tjenester bli erstattet med VolP (voice over IP), ala Skype, og tekstmeldinger blir sendt som ren datatrafikk. Det skriverComputerworld Danmark.

Dette betyr at tale- og sms-tjenester er i ferd med å forsvinne.

Kilde: Computerworld

30. oktober 2012

Internet Archive har lagret 10 petabytes

Internet Archive har som uttalt mål å tilby universell tilgang til all kunnskap. I forrige uke rundet arkivet 10.000.000.000.000.000 bytes, eller 10 petabyte med data.

Den ideelle organisasjonens samling består av blant annet filmer, konsert- og radioopptak, bøker, lydbøker, musikk og nettsider. Deres største og mest kjente arkiv er Wayback Machine, hvor man kan slå opp i gamle nettsider helt tilbake til tjenestens unnfangelse i 1996.

I anledning milepælen tilbyr de nå et 80 terabyte datasett til bruk av forskere, hentet gjennom store deler av 2011.

Kilde: Digi.no

25. oktober 2012

Nåslipper du å snekre kunstige titler på nett

Nå kan du lage fengende og elegante innganger på sakene dine, uten å måtte inkludere forstyrrende og ofte avsporende nøkkelord som først og fremst er ment å virke trafikkfremmende.

Google har lansert en ny teknisk løsning for å spre digitale nyhetsartikler til sitt rette publikum. Ved å ta i bruk metataggennews_keywords kan du spesifisere hvilke søkebegreper som er mest relevante.

Metataggen gir mulighet til å legge inn opptil ti usynlige søkeord eller fraser i hver artikkel.

Kilde: Journalisten.no

15. oktober 2012

Nettsøk taper terreng

Veksten i bruken av webbaserte søketjenester fra pc-er har ikke bare bremset kraftig i løpet av året. For første gang siden Macquarie Group begynte sine undersøkelser, er det en nedgang i bruken mellom september i fjor og samme måned i år. I alle fall ifølge USA-tallene til ComScore. Dette omtales i denne artikkelen hos Cnet News.

Dette betyr ikke nødvendigvis at søketjenestene totalt sett brukes mindre. Mcquarie mener at ved utgangen av 2012 vil nesten en tredel av søketrafikken komme fra smartmobiler og nettbrett.

Kilde: Digi,no

10. oktober 2012

Facebook bygger på pølsefingre og lureri

Den sosiale nettverksgiganten Facebook har fått mye kritikk for dårlig applikasjoner og inntekter på mobile plattformer, men i det siste har de kunnet vise til høy brukerativitet rundt sine mobilannonser.

Dette er det imidlertid ingen grunn til å glede seg over, ifølge BTIG-analytiker Richard Greenfield. I en analyse anbefaler han salg av Facebook-aksjen, og setter kursmålet til 16 dollar, ned fra 20,4 dollar per aksje i dag.

Ifølge Greenfield er nemlig Facebook blitt så desperate etter å få inntektsvekst at de nå oversvømmer tjenesten med reklame, og de lurer brukerne. Dette tror han kan føre til at folk slutter å bruke tjenesten.

Kilde: DN.no

4. oktober 2012

Ber regjeringen stanse Datalagringsdirektivet

Motstanderne av datalagringsdirektivet (DLD) har fått blod på tann etter de stadige utsettelsene. Direktivet er for lengst vedtatt med støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre. Likevel har regjeringen ennå ikke klart å innføre datalagringen i norsk lov. Senest denne uken kom atter en utsettelse, fordi det er uklart hvem som skal plukke opp regningen.

Dermed grep Venstre anledningen til å fremme et forslag om å vrake hele direktivet. Det skjedde under trontaledebatten i stortinget torsdag.

Forslaget lyder i sin enkelhet slik: Stortinget ber regjeringen stanse implementeringen av datalagringsdirektivet.

- Vi har vært motstandere hele tiden, men synes vi får bedre og bedre argumenter. Nå har regjeringen utsatt innføringen tre ganger. Vi tror ikke de klarer å få til en innføring ut fra forutsetningen som ligger i stortingsvedtaket, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til digi.no.

Kilde: Digi.no

Facebook har en milliard brukere

Facebook har for lengst kommet for å bli, og har nå passert det magiske nummeret 1 milliard brukerprofiler.  Nettsamfunnet brukes i stor grad på mobile enheter, og hele 600 millioner brukere benytter Facebook på smarttelefonen. Gjennomsnittlig alder på brukerne på Facebook er 22.

Kilde: ITpro.no

1. oktober 2012

Pålegger Telenor til å dele fibernett

Post- og teletilsynet varsler i dag at de vil komme med et vedtak som pålegger Telenor å gi andre leverandører av bredbåndstjenester tilgang til sin fiberoptiske infrastruktur. I tillegg vil Telenor få et pristak på hvor mye de kan kreve for å slippe andre aktører inn i sitt nett.

Begrunnelsen er at Telenor gjennom oppkjøp og utbygging er i ferd med å skaffe seg en dominerende rolle innen fiberoptiske nettverk, slik de har hatt på kobbernett og mobilnett, og at det derfor er på sin plass med regulering for å unngå misbruk av markedsmakt.

- Trenden i EU har jo lenge vært å pålegge netteierne å dele aksess med andre, så dette er ikke veldig overraskende for oss, sier Harald Krohg, divisjonsdirektør for regulatoriske forhold i Telenor til DN.no.

Kilde: DN.no

7. september 2012

Twitter slår Facebook på mobilen

Mikrobloggtjenesten Twitter ligger an til å tjene rundt dobbelt så mye på annonser servert via mobilen i år enn det Facebook forventes å gjøre. Det spår analyseselskapet EMarketer i en fersk analyse Financial Times omtaler fredag.

Analyseselskapet forventer at Twitter vil nå en omsetning for mobilreklame for 129,7 millioner dollar i 2012 mens Facebook forventes å omsette for 72,7 millioner dollar. Men får EMarketer rett vil tronen neste år bli overtatt av Facebook. Da forventes nemlig Facebook å omsette for 387 millioner dollar for mobilannonser mens Twitter forventes å omsette for 272,6 millioner dollar.

Kilde: Digi.no

22. august 2012

Apple mot Samsung - Tøft for juryen

Tidligere denne måneden publiserte to professorer ved University of Virgina boka The Knockoff Economy: How Imitation Sparks Innovation. Argumentasjonen her er at bransjer der immaterielle verdier sirkulerer fritt, er mer innovative enn der bedrifter og individer hegner om opphavsrett og egne oppfinnelser. 

I en kommentar i Harvard Business Review snur James Alworth dette argumentet mot Apple. Han viser til Apples søksmål mot Microsoft midt på 1990-tallet, da Apple hevdet at Windows plagierte Mac-grensesnittet, og påstod at de ikke kunne fortsette å være innovative dersom det var «fritt fram» for andre å kopiere deres kreative produkter. Apple tapte saken, og motsa seg selv ved å skape historiens mest spennende serie av forbrukerelektronikk: iMac, iPod, iPhone og iPad.

Kilde: Digi.no

Datatilsynet mener Google Analytics er lovstridig

Google Analytics er et gratis analyseverktøy som Skatteetaten, Lånekassen og svært mange andre offentlige og private virksomheter benytter på sine nettsider. Dette, og lignende analyseverktøy, samler inn IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Virksomheter som har ansvar for innsamling av IP-adresser, må behandle disse på en forsvarlig måte.

Datatilsynet mener at Lånekassen og Skatteetaten ikke har kontroll på hvordan IP-adressene behandles, fordi de uten forbehold godtar vilkårene for bruk av Googles Analytics.

16. august 2012

Var verdt 100 mrd - nå er halvparten borte

Da Facebook ble børsnotert i 18. mai var selskapet verdt 100 milliarder dollar. Tre måneder senere er selskapet verdt 45,5 milliarder dollar - altså under halvparten. Grunnen til dagens markerte fall i aksjen er at dette er første dagen en rekke innsidere har lov til å selge aksjen for første gang siden de tegnet seg i børsnoteringen.

271 millioner aksjer som ikke tidligere har vært lov til å selge, kan altså selges fra og med i dag, ifølge CNN Money.

Kilde: DN.no

9. august 2012

Google kobler e-post til søk

Google varslet onsdag kveld en rekke endringer og nyheter for søk. Blant annet vil de begynne å rulle ut «Knowlegde graph», som skal tolke hva brukeren faktisk søker etter.– Noen ganger er ikke det beste svaret å finne på den åpne webben – det kan være et annet sted som for eksempel din epost. Vi mener du ikke skal ha din egen mini-søkemotor for å finne den mest nyttige informasjonen- Det skal bare virke, skriver Google på sin blogg der nyhetene blir presentert.

Kilde: Digi.no

1. august 2012

Google må betale bot for Safari-spionering

Tidligere i år ble Google tatt med «buksene nede» etter at det ble kjent at selskapet bevist omgikk Safari sine personverninnstillinger for tredjeparts cookies. Google benyttet en kjent svakhet i Safari til å sette tredjeparts cookies slik at selskapet kunne benytte informasjonen i deres annonsenettverk.

Nå har Google blitt dømt til å betale hele 132 millioner kroner i bot til Federal Trade Commission i USA.

Apples nettleser, Safari, har som eneste nettleser personverninnstillinger som tilsier at denne typen cookies ikke skal kunne settes. Denne typen tredjepart cookies brukes nesten utelukkende av annonsenettverk som Google og Googles Doubleclick og har liten praktisk nytte for sluttbrukere. Personverninnstillingene til Safari prøver dermed automatisk å sikre forbrukere at de ikke blir sporet av blant annet Google.

Kilde: Mac1.no

Over og ut for Hotmail

Microsoft, verdens største produsent av software, vil introdusere en ny e-posttjeneste. Samtidig kommer Hotmail til å bli faset ut i løpet av det neste året. Det skriver økonominettstedet Bloomberg.

Mens Hotmail med sine 324,2 millioner unike brukere fremdeles er den mest brukte web-baserte e-posten, har den stadig tapt terreng i USA mot Googles Gmail og tjenesten til Yahoo, i tillegg til sosiale medier. Mens Hotmail har mistet 4 prosent av sine brukere i 2012, har Gmail fått 17 prosent flere kunder, og Yahoo 2 prosent flere.

Kilde: bt.no

30. juli 2012

Taper på Facebook

Facebooks børsnedtur minner på mange måter om nedturen for internettselskapene i 2000. Men det er også mye som er annerledes. Den gang var det mange selskaper som både manglet brukere og omsetning, som likevel ble høyt priset. Selskapene som har flydd høyt denne gangen har gjennomgående hatt svært mange brukere, og Facebook går faktisk med overskudd. Problemet er at selskapet er priset så høyt at overskuddet må vokse kraftig for å forsvare selv dagens nivå. Når veksten viser klare tegn til å stoppe opp, gir dette bekymringer - som koster investorene dyrt.

Kilde: DN.no

Apple vurderer storinvestering i Twitter

Nå ryktes det imidlertid at Apple vurderer å bruke «flere hundre» millioner dollar på en investering i mikrobloggen Twitter, skriver NY Times. Denne investeringen er neppe motivert av verken økonomi eller integrasjon av Twitter i Iphone (som allerede finnes), men handler mer om å skaffe seg dyp kompetanse på sosiale nettverk, mener NY Times.

Kilde: DN.no

25. juli 2012

Patenttrollenes siste angrep

Nylig ble det kjent at Uniloc, selveste Dovregubben blant patenttroll, har kastet seg over indie-suksessen Minecraft.

På bakgrunn av et patent tildelt Uniloc i 2006 har trollet stukket halen sin i blekket og sendt et hyggelig brev til Mojang, som utvikler det populære sandkasse-spillet.

23. juli 2012

Google ønsker nye patentregler

I et brev til Senate Judiciary Committee argumenterer Google for at noen patenter har så stor betydning for et produkt at de burde frigis som et grunnleggende patent. Det skriver teknologibloggen AllThingsD.com, som også har publisert brevet fra Google – med påfølgende svar fra Apple.

Et grunnleggende patent må patenthaveren dele med de som ønsker å bruke det, på betingelser som er rettferdige, ikke-diskriminerende og «fornuftige». Med andre ord: mye mindre lønnsomme enn proprietære patenter.

Dersom patenter, som omfatter teknologi som får massiv utbredelse og som blir «de facto standarder», blir behandlet på som et grunnleggende patent, vil det være til fordel for forbrukere og den frie konkurransen i markedet, mener Google.

Kilde: Digi.no

20. juli 2012

Rekordår for nettfiske

Ifølge en ny rapport (pdf) fra APWG (Anti-Phishing Working Group) ble det oppdaget hele 56.859 nye falske nettsteder i februar i år, noe som slår den tidligere rekorden fra 2009 med omtrent èn prosent.

APWG er en non-profit organisasjon bestående av banker, sikkerhetsleverandører og andre som har behov for å følge med i kriminelle trender på nett.

Det er Computerworlds nyhetstjeneste som melder dette.

– Presser Google til å endre mobiltjenester

Forliksforhandlingene mellom EU-kommisjonens Joaquín Almunia og Googles styreformann, Eric Schmidt, nærmer seg slutten. I denne forbindelse har Almunia kommet med krav om omfattende endringer av Googles mobiltjenester. Dette skriver Financial Times.

Både Google og Almunia ønsker et forlik i saken, men Financial Times skriver at folk som er kjent med forhandlingene, opplyser at de balanserer på en knivegg. Nye krav som det nevnte fra Almunia, kan få det hele til å vippe ut av balanse, dersom Google kommer fram til at dette ikke er noe selskapet kan godta.

EU-kommisjonen innledet antitrust-granskningen mot Google allerede i 2010. Det meste dreier seg om selskapets eventuelle misbruk av markedsmakt innen søk og nettannonser.

Kilde: Digi.no

Nytt Apple-patent setter patentsystemet i underlig lys

Apple fikk denne uka innvilget i alt 25 patentsøknader som til sammen omfatter nesten alle brukergrensesnitt-elementer som anvendes av moderne smarttelefoner.

Patentet bærer navnet «Portable electronic device, method, and graphical user interface for displaying electronic lists and documents». Det omfatter alle brukergrensesnitt-elementene som Apple utviklet i forbindelse med den opprinnelige iPhone-en, som ble lansert i 2007.

Effekten av Apples nye patent kan komme til å bli like viktig for selve patentsystemet som for forholdet mellom Apple og konkurrentene i it-markedet. Det amerikanske patentkontoret angripes for tiden fra mange hold i kjølvannet av den kraftige veksten i antall søksmål fra firmaer som ønsker å bruke jussen til å legge hindringer i veien for konkurrentene.

Kilde: Macworld

17. juli 2012

Dette blir siste Office

Mandag 16. juli uken lanserte Microsoft beta-versjonen av den neste office-pakka, Office 2013.

Dette blir den siste versjonen du kan installere lokalt på maskinen, for heretter er det Office 365 i skyen som gjelder, melder Computerworlds nyhetstjeneste.

16. juli 2012

Facebook avslører hvem som leser hva

Facebook og privatliv blir sjeldent sett på som synonymer. Riktignok må brukerne selv ta noe av skylden for dette, så lenge de deler alt med alle. Men utgangspunktet med at alt innholdet er tilgjengelig for alle, i stedet for et utgangspunkt hvor alt er stengt, er problematisk så lenge brukerne ikke tenker på dette før det har blitt et problem.

I forrige uke kunngjorde Facebook enda en ordning som hindrer en anonym tilværelse i tjenesten. Dersom noen nå besøker en gruppe, altså et område i tjenesten hvor innhold deles mellom et antall medlemmer, vil det i tilknytning til hvert innlegg stå hvilke av medlemmene som har lest hver melding, samt når dette ble gjort.

Kilde: Digi.no

Kan få ti år i fengsel for linking

I 2007 satte den 24-årige briten Richard O'Dwyer opp nettstedet TVShack.net hvor han la ut lenker til andre nettsteder hvor man kunne finne informasjon om populære tv-programmer og serier.

30. juni 2010 blokkerte amerikanske ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) syv domener på internett for brudd på føderale lover om opphavsrett, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Dersom han faktisk skulle bli funnet skyldig i retten, vil det i tillegg sette en svært farlig presedens for fremtidige saker, ikke bare for tv- og filminteresserte, men for alle som er på nett.

En avgjørelse til fordel for staten kan nemlig åpne for at alle som deler lenker til andre nettsteder, for eksempel via Twitter, Facebook eller blogg, vil kunne straffeforfølges på grunlag av å legge til rette for piratkopiering.

Vil undersøke Facebook-overvaking

Datatilsynet tek nyhenda om at Facebook overvaker brukarane sine private samtalar og meldingar alvorleg.

– Dersom Facebook òg overvaker norske brukarar, kan det vere eit brot med norsk personvernlovgiving, seier kommunikasjonsdirektør Ove Skåra.

Datatilsynet har gjennom Aftenposten blitt gjort kjent med at Facebook har etablert eit system som fangar opp innhaldet i brukarane sin private kommunikasjon. Tidlegare i vår skal Facebook ha varsla politiet i Florida etter at selskapet, ved hjelp av spesialprogramvare, oppdaga direktemeldingar som dei oppfatta som mistenkeleg mellom ein mann i 30-åra og ei 13 år gamal jente.

Kilde: Datatilsynet

11. juli 2012

Nye Chrome kan kontrollere webkameraet ditt

Google har sluppet en ny versjon av nettleseren Chrome, som kommer med støtte for WebRTC-spesifikasjonen (Web Real-Time Communication). Chrome 21 Beta kan nå få direkte kontakt med maskinvaren din, slik som web-kamera og mikrofon, uten å måtte bruke tilleggsprogrammer som Flash.

På bloggen sin har Google listet opp flere bruksområder for det nye API-et, og kommer med flere eksempler på nettsider du kan besøke for å teste ut de nye funksjonene. Disse inkluderer blant annet en side hvor du spille på en Xylophon ved hjelp av bevegelser du gjør foran web-kameraet, og en nettside hvor du kan prøve ut nye briller. De har også laget en Photobooth-lignende applikasjon som lar deg legge på ulike filtre og effekter direkte på en video av deg selv.

Kilde: Hardware.no

- Kinas brannmur vil falle

"The great firewall" er økenavnet til kinesernes beinharde sensur av nettets ellers frie innhold. Googles styreformann og talsperson Eric Schmidt tror den kommer til å rase sammen.

- Jeg tror at i slutten mislykkes sensur. Kina er det eneste landet som aktivt utøver dynamisk sensur, og de sakammer seg ikke over det, sier han i et intervju med Foreign Policy.

Kilde: Computerworld

Platebransjen motarbeidet innovasjon i et tiår

En ny rapport med tittelen «Copyright and Innovation: The Untold Story», skrevet av førsteamanuensis ved Rutgers University School of Law, Michael A. Carrier, setter fokus på kampen som fulgte etter at Napster ble stengt i 2001. En kamp Carrier mener skapte et klima som dempet innovasjonen i bransjen, frarådet investering og ledet til en frykt for platebransjen som skapte et stort skille mellom teknologi og musikk.

Den 63 sider lange rapporten er basert på intervjuer med 31 toppsjefer og grunnleggere som har jobbet med digital musikk det siste tiåret. Tidligere toppsjefer i både Napster og interesseorganisasjonen til platebransjen, RIAA, er med, samt en rekke andre aktører og investorer i bransjen.

Kilde: Hardware.no

10. juli 2012

Microsoft kjøper Perceptive Pixel

Microsoft kunngjorde i går at de har kjøptPerceptive Pixel (PPI), en produsent av berøringsskjermer i størrelsene 27 tommer, 55 tommer og 82 tommer, med tilhørende lyspenn og programvare.

Som størrelsen tilsier, dreier kjøpet seg om noe helt annet enn skjermer til det nylig kunngjorte nettbrettet Surface.

– Vi skal kombinere PPIs store berøringsskjermer med maskinvare fra våre OEM-produsenter. Det vil gi kraftfulle Windows 8-baserte pc-er som åpner nye muligheter for produktivitet og samarbeid, forklarer Kurt DelBene som ledere Office-divisjonen i Microsoft.

Digi.no

5. juli 2012

Forrester mener Facebook er i trøbbel

- Apple og Google vil dominere den nye digitale økonomien, sa toppsjef George Colony i Forrester, under åpningen av analytikerkonferansen analyseselskapet nylig arrangerte i Paris, ifølge britiske Computerworld.

Forrester-sjefen snakket også om selskapene han mente ville dominere utviklingen fremover. Han pekte på Apple og Google, som begge trives i den mobildominerte verden. Colony mente også Amazon blir en spiller. Microsoft, som i forrige uke annonserte sitt nettbrett, har også en sjanse.

- Jeg tror Facebook er «toast». Selskapet har et problem i forhold til mobilitet og app-er

- Hvorfor skulle eller administrerende direktør Mark Zuckerberg kjøpe Instagram, eller snakke om å lansere en mobiltelefon, spurte han retorisk.

Kilde: Computerworld

4. juli 2012

EU vil la deg kjøpe og selge «brukte» programmer

Den øverste EU-domstolen, European Court of Justice (ECJ) har nettopp servert et kraftig slag til verdens programvare-selskaper. I går ble det avgjort at programvare-selskaper ikke har rett til å blokkere videresalg av digitale kopier av programmere deres, og at brukere dermed kan trygt selge programvare de lovlig har lastet ned fra nettet til nye brukere.

– Domstolen har nå lagt ned helt grunleggende prinsipper for hele det digitale miljøet, forteller Geert Glas, sjef for advokatfirmaet Allen & Overy's IP Practice til Financial Times.

De samme prinsippene kan brukes for andre produkter også, som for eksempel ebøker. Ifølge kjennelsen virker det også som prinsippene kan overføres til all digital distribusjon, også ting som filmer, musikk og bilder.

Kilde: Teknofil.no

ACTA borte for godt

EU-parlamentet har i dag bestemt at den omstridte ACTA-loven, Anti-Counterfeting Trade Agreement, ikke skal bli gjennomført. Allerede for to uker siden så det lyst for for motstandere av antipirat-loven, da EUs komite for internasjonal handel stemte for at ACTA-loven skulle forkastes. Komiteens avgjørelse var imidlertid bare en formell anmodning til den endelige avstemmingen i parlamentet, som ble gjennomført i dag.

Parlament-medlemmene avgjorde saken med hele 478 stemmer mot loven, mens 39 stemte for. Det betyr at de 22 EU-landene som hadde forpliktet seg til ACTA-loven tidligere, ikke vil få se loven tre i kraft i landene likevel. Nå har loven blitt avvist av EU sentralt, og avgjørelsen gjelder i alle medlemsland.

Kilde: Hardware.no

Samsung i ny patentstrid med Apple

Tidligere skrev vi om at Samsungs anke når det gjelder det amerikanske salgsforbudet mot Nexus ikke blir tatt til følge.

Tidligere har Samsung greid å komme rundt tilsvarende salgsforbud mot Galaxy Tab i Tyskland. Her lagde de en «N»-versjon av 10.1, slik at nettbrettet ikke lenger kunne sies å være så lik en iPad.

Nå vil de ifølge The Next Web gjøre det samme i USA, men altså denne gangen med mobiltelefonen Nexus.

Kilde: ITavisen

2. juli 2012

PlayStation 4 kan bli nettskybasert

Det er to selskapet som har vært dominerende i spillstreaming-bransjen: OnLive og Gaikai. Begge satser på å levere en fullverdig spillopplevelse gjennom nettleseren, slik at alle, selv på de enkleste datamaskinene eller nettbrettene, skal kunne nyte de mest krevende spillene.

Teknologien fungerer ikke 100% enda, men nå har giganten Sony tatt sjansen på en av de to aktørene. De kjøpte nemlig Gaikai i helgen til 380 millioner dollar.

Kilde: ITavisen

29. juni 2012

Friprogsenteret mister støtte

Denne uken ble det kjent at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) trekker all støtte til Nasjonalt senter for fri programvare.

Friprogsenteret har vært helfinansiert av statsstøtten som nå ryker. Virksomheten med fire årsverk går mot en uviss skjebne.

Aasrud skriver i dette brevet (pdf) at FAD de siste fem årene har bidratt med 25 millioner kroner til Friprogsenteret, som eies av fylkeskommunene Buskerud og Troms, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og Rådet for Drammensregionen.Digi.no

28. juni 2012

Google project glass

I disse dager foregår Googles utviklersamling Google I/O i San Francisco. Deltakerne kan bestille et par for 1 500 dollar, og få det tilsendt tidlig neste år.

Til arrangementets 6 000 deltakere forklarte Google medgründer Sergey Brin at de ønsket å gi engasjerte utviklere en mulighet til å se på produktet så fort som mulig. Han håper på mange tilbakemeldinger med anvendelsesideer og forslag til forbedringer.

Vanlige folk loves tilgang til internettbrillene tidlig i 2014. Prisen blir vesentlig lavere, men det varsles at brillen vil koste mer enn en smartmobil.Kilde: Digi.no

27. juni 2012

Automatiserte angrep tapper nettbanker

IT-sikkerhetseksperter i McAfee og Guardian Analytics har gått sammen om en rapport som avdekker hvordan datakriminelle er i stand til å gjennomføre automatiserte angrep mot nettbanker i Europa, Latin Amerika og USA: Dissecting Operation High Roller.

Rapporten beskriver hvordan de nye angrepene mot nettbanker viderefører teknologi fra trojanere med utvidelser for å komme forbi flerfaktor autentisering, og for serverbasert automatikk. Metodene har gjort det mulig for kyberkriminelle å tappe nettbankkontoer for beløp opptil 100 000 euro om gangen.

Kilde: Digi.no

DNB bråsnur i sak om tyveri og misbruk av kort

DNB har nettopp gjort en uventet helomvending i en sak om tyveri og misbruk av kredittkort og PIN-kode, den såkalte Øiestad-saken. Banken innrømmer nå at tyvene med 99 prosent sikkerhet ikke har brukt PIN-koden når de handlet med bankkortet i tre butikker i Roma.

- Helomvendingen svekker bankenes troverdighet i saker om misbruk av kort. Svært mange bankkunder beskyldes for grov uaktsomhet i saker der banken påstår at tyvene tastet riktig kode på første forsøk. Denne saken viser at en slik påstand kan være ubegrunnet, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Saken kan få følger for saksbehandlingen i Finansklagenemnda, der flertallet hittil alltid har lagt bankens forklaringer om bruk av pin-kode til grunn. Vi vil nå ta en bred intern vurdering av hvilke konsekvenser saken må få, forteller Randi Flesland.

Kilde: Forbrukerrådet.no

Google nærmer seg selvlærende maskin

Googles forskere har brukt datamaskiner til å simulere menneskhjernen, ifølge The New York Times. Dette er oppnådd ved å koble 16.000 prosessorer sammen i et nettverk med over en million forbindelser, og deretter sluppet det løs på Internett.

Etter dette klarte Googles kunstige intelligens å selv finne videoer av katter på Youtube, blant 10 millioner digitale bilder. Den "kunstige hjernen" overrasket også forskerne da den klarte å skjelne mellom 20.000 utvalgte objekter.

Kilde: Computerworld.no

26. juni 2012

Målrettet hackerangrep mot rike bankkunder

Ved bruk av hacking av online bankkontoer skal 78 millioner dollar, eller 450 millioner kroner, ha forsvunnet fra kunder i Europa, Latin-Amerika og USA. Totalt 168 privatpersoner i 60 banker verden over er blitt angrepet av hackerne.

- Det unike er at dette er rettet direkte mot rike personer og at det er en hundre prosent automatisk prosess, sier Fredrik Möller til Aftenposten.no. Han er administrerende direktør for datasikkerhetsselskapet McAfee i Norden, som har publisert en rapport om angrepene.

 - Saken er overraskende stor i omfang, ja, i det hele tatt er det en helt unik sak. Tidligere har vi hatt to leire av hackerangrep: Standard bankangrep, som ikke er rettet mot spesielle kunder, men mot alle. Samt såkalte "targeted attacks" mot spesielle bedrifter og personer, og som kan knyttes opp mot industrispionasje eller jakt på sensitive opplysninger. Å gå direkte på rike kunder i banker - det er noe nytt. Og hackerne har klart å tappe kontoene for oppsiktsvekkende mye penger. Likevel er det fare for at denne saken kan vokse enda mer de neste ukene, sier Snorre Fagerland i det norske antivirusselskapet Norman ASA.

Kilde: DN.no

Nå skal du slippe Wi-fi-passord

Om du noen gang har forsøkt å logge deg på en trådløs sone, for eksempel på en flyplass, vet du at dette kan være litt knotete. Først må du finne riktig nettverk, koble deg til, hente frem en nettside hvor du kan logge deg inn med brukernavnet ditt, eller eventuelt opprette en ny bruker og betale for tilgang.

Dette kan snart være en saga blott. Det jobbes nemlig med å rulle ut offentlig tilgjengelige trådløse nettverk hvor du slipper å oppgi brukernavn. Det hele skal kalles Wi-Fi Certified Passpoint, og benytter i stedet for eksempel SIM-kortet i mobilen din som påloggingsdetaljer.

Kilde: Mobili.no

SSB har brukt 100 millioner på nytt nettsted

Nettsidene til Statistisk Sentralbyrå har vært de samme siden 90-tallet. Allerede våren 2007 bestemte byrået at det var på tide å bytte ut løsningen. Den var for gammel, og med mer og mer statistikk som skulle ut ble publiseringsmetoden tidkrevende.

Fem år senere har SSB svidd av 100 millioner kroner, og de vet ikke engang når løsningen blir klar. Foreløpig er løsningen så dårlig at Det norske Veritas anbefaler at den ikke tas i bruk. Den nye løsningen skulle egentlig lanseres i 2009 og koste rundt 12 millioner kroner.

På oppdrag fra SSB har Det norske Veritas vurdert hva som gikk galt. Rapporten slår til slutt fast at at beslutningsprosesser og ledelsens styring og oppfølging har vært mangelfull. Dette har vært en av hovedårsakene til at prosjektet har sklidd ut.

Kilde: Hardware.no

25. juni 2012

Sluttstrek for Apples patentkrig?

I kjennelsen stempler dommer Richard Posner ved en føderal domstol i Chicago krav og påstander i søksmål og motsøksmål mellom partene som urimelige og uholdbare.

Kommentarer fra juridisk hold (se for eksempel Apple Patent Ruling May Alter Tech Tactics) går ut på at kjennelsen langt på vei vil hindre deltakere i pågående patentkriger i mobilbransjen fra å kreve forføyninger for å stanse salget av konkurrerende produkter, slik blant annet Apple, Motorola og Samsung har gjort ved en rekke anledninger.

I tillegg til å hindre forføyninger, skaper kjennelsen også presedens for å avvise patentsøksmål med overdrevne eller svakt funderte erstatningskrav.

Kilde: Digi.no

23. juni 2012

Schibsted med spareplan for journalistikken

Dagens Næringsliv har fått tilgang til rapporten til spareprogrammet RP15, der det foreslås tre nivåer av tiltak. Sparetiltakene kan til sammen beløpe seg til 100 millioner kroner.

Et særlig kontroversielt forslag er å akseptere sponsorer til journalistiske prosjekt.

- Dette er et etisk og svært problematisk landskap redaktørene bør holde seg unna. Det bør ligge i enhver sjefredaktørs ryggmarksrefleks å tenke at det er fullstendig feil å få andre til å betale for det journalistiske oppdrag, sier klubbleder Finn Våga i Stavanger Aftenblad til Dagens Næringsliv.

18. juni 2012

Google transparency report

Google kom i dag med en ny utgave av selskapets Transparency Report, hvor selskapet gir en oversikt over forespørsler om utlevering eller sletting av brukerdata fra utvalgte land. Trenden er dessverre at mengden av forespørsler er økende, ikke minst fra vestlige land.

Norge er blant landene som alltid har vært med i rapport. Men det er først i den nye rapporten, som gjelder for andre halvdel av 2011, at det oppgis at norske myndigheter har bedt om brukerdata fra Google.

Ifølge rapporten kom norske myndigheter med 49 forespørsler om utlevering av brukerdata fra Google i fjor. I alt gjaldt dette data fra 61 ulike Google-brukere. 69 prosent av forespørslene ble helt eller delvis tatt til følge av Google. Høyst sannsynlig har mange av forespørslene kommet i forbindelse med etterforskningen av terrorangrepene den 22. juli i fjor. 

Kilde: Digi.no

Erfaringer med frie data

Heidi Lippestad, direktør for strategi og samfunnskontakt, Meteorologisk institutt, har skrevet en kronikk: Erfaringer med frie data

Vi hadde noen gode grunner til å frigi dataene våre i 2007. Først og fremst at de var samlet inn og bearbeidet for skattebetalernes penger. Beløpet vi bruker på dette i dag ligger på rundt 180 MNOK, alt innberegnet. Kostnaden forå ta dem den siste korte veien ut på internett er minimal i forhold.

17. juni 2012

"Norsk" Nokia-prosjekt legges trolig ned

Ifølge Arstechnica.com har Nokia bestemt seg for å legge ned ”Meltemi”-prosjektet, som skulle avløse rimelige Nokias Series 40-telefoner. Dette systemet ble, ifølge ryktene, bygget på Qt-plattformen, som Nokia fikk da de kjøpte det norske programvareselskapet Trolltech.

Qt var tiltenkt en svært sentral rolle i Nokia, som selve limet i selskapets programvareplattform. De rakk akkurat å bli selskaps hjerte, før toppsjef Stephen Elop bestemte seg for at Nokia trengte et nytt hjerte. For et drøyt år siden ble det klart at Nokia dropper Meego og Symbian, som da var blitt Qt-basert. Dette ble erstattet med Windows Phone fra Microsoft. Dermed forsvant smarttelefonsegmentet for Qt. Nå skal også prosjektet for billigmarkedet være skrinlagt, og det er uklart hva Nokia skal bruke Qt til.

Kilde: DN.no

15. juni 2012

Nettgiganter går sammen mot useriøs reklame

Alliansen blir ledet an av StopBadware-prosjektet og har som mål å:
 • Utvikle og dele definisjoner, industripolicy og optimal praksis
 • Tjene som en plattform for å dele informasjon om useriøse aktører
 • Dele relevant informasjon med politikere og rettslige instanser
Ifølge alliansen ødelegger dårlige reklamer for Internetts pålitelighet og for seriøse aktører. Google alene stanset angivelig flere enn 130 millioner badware-reklamer i fjor, og da gjenstår det å se om det nye initiativet gir mer synlige effekter.

Les mer om Ads Integrity Alliance på adsintegrityalliance.org.

Kilde: Hardware.no

7. juni 2012

Krever innsyn i lagrede mobildata

På mandag kunne Mobilen.no og Inside Telecom fortelle om hvor mye data mobiloperatørene lagrer om deg, og om hvordan du med loven i hånd kan be om innsyn.

Artikkelen har ført til en storm av innsynskrav for kundesentrene til mange av de ledende teleoperatørene, etter at saken ble omtalt både hos oss, i VGs papir- og nettutgaver og i over 40 lokalaviser over hele landet.
600.000 A4-utskrifter og tre tonn med papir

Tilsammen har Mobilen.no registrert mer enn 1.500 utgående meldinger fra innsynsløsningen.

Kilde: Mobilen.no

5. juni 2012

Sosiale medier får stryk

Facebook oppnår i år begredelige 54 av 100 oppnåelige kundetilfredshetspoeng. Det er en nedgang på hele 7 poeng i forhold til i fjor. Facebook plasserer deg dermed helt nede i det historiske bunnsjikt for Norsk Kundebarometers målinger.

Twitter og LinkedIn får enda tøffere medfart fra sine brukere. Twitter oppnår kun 53 av 100 oppnåelige kundetilfredshetspoeng (mot 59 i fjor). LinkedIn havner helt ned på 50,0 (ned fra fjorårets 52 poeng).

Vinneren blant de undersøkte sosiale medier er YouTube som går opp fra 66 til 72 kundetilfredshetspoeng av oppnåelige 100 poeng. Heller ikke det strålende, men likevel en utvikling i riktig retning.

Til sammenligning oppnår beste bedrift i BIs kundebarometer i år en tilfredshetsscore på 85,8 av 100 oppnåelige poeng.

Kilde: forskning.no

- Apple og Google utkjemper et historisk slag

Apple og Google virket som ideelle partnere da Iphone ble lansert i 2007, med Googles karttjeneste som en sentral applikasjon. For Google betyde avtalen en enorm trafikkstrøm til deres karttjenester, og en solid inntektsstrøm fra annonser i kartene.

Men idyllen skulle ikke vare. Google lanserte sitt eget mobilsystem, Android, som nå er større enn Iphone målt i antall mobiler. Da dette skjedde hadde Apple i det stille allerede planlagt skilsmissen, og nå fikk de det mer travelt, skriver Wall Street Journal. Apple har kjøpt opp minst tre selskaper med kartteknologi og har allerede erstattet deler av Googles kartteknologi med sin egen.

Kilde: DN.no

4. juni 2012

Do not track - IE10-nyhet vekker bekymring

«Do Not Track» er navnet på en løsning som gjør det mulig for nettleserbrukere fortelle innholdsleverandører på webben at de ikke ønsker å bli sporet på tvers av nettsteder. Flere nettlesere, inkludert Firefox og Internet Explorer 9, har støtte for Do Not Track. Felles for alle er at funksjonaliteten i utgangspunktet er deaktivert.

I forrige uke kunngjorde Microsoft at selskapet vil levere Internet Explorer 10 med Do Not Track aktivert som standard. Kun brukere som aktiv velger å deaktivere funksjonen, kan dermed spores på tvers av nettsteder. Dette kan få negative konsekvenser for selskaper som leverer blant annet nettannonser på tvers av flere nettsteder, og som sporer brukerne ved hjelp av for eksempel informasjonskapsler («cookies»).

Kilde: Digi.no

Europeisk «nettnøytralitetsbarometer»

BEREC har publisert resultatene fra sin omfattende nettnøytralitetsundersøkelse, som er gjennomført i samarbeid med Kommisjonen. Data fra de største norske tilbyderne av internettaksess er med. I Norge har Post- og teletilsynet og bransjen sammen laget retningslinjer for nettnøytralitet, mens i Nederland er prinsippene blitt lovfestet.

Ifølge nettnøytralitetsundersøkelsen tilbyr de fleste europeiske ISPene fortsatt åpne internettjenester, men forekomsten av restriksjoner som blokkering eller struping av fildelingstrafikk («peer-to-peer») og IP-telefoni er økende. Statistikken viser at minst 20 % av europeere som bruker mobil internettaksess opplever restriksjoner i sin bruk av IP-telefoni. Restriksjonene varierer fra land til land.

I Norge har vi hittil ikke sett problemer med struping og blokkering. Norge var tidlig ute med å definere regler for nettnøytralitet, og bransjen og PT utformet sammen tre prinsipper for hvordan nettnøytralitet skal forstås. Dette arbeidet har vakt interesse i Europa og de norske retningslinjene har vært brukt som referanse i mange andre lands arbeid med nettnøytralitet.

3. juni 2012

Facebook-farsotten bremser

Historien viser at sosiale nettsteder som har gått fra null til hundre tidligere, som Friendster og MySpace, også har gått den andre veien når trendene skifter og folk flytter seg videre. Og nå blinker flere varsellamper for Facebook.

New York Times melder i mars at antall brukere som har opphevet et vennskap med andre Facebook-medlemmer gikk opp fra 56 prosent i 2009 til 63 prosent i 2011. Kvinner og yngre brukere er de som gjør dette oftest. Hele 71 prosent av Facebook-brukere mellom 18 og 19 år reduserte vennekretsen sin, melder avisen. BI-forskerne Tor W. Andreassen og Line L. Olsen peker i en artikkel på BIs nettsider at også norske brukere er blitt lunkne til nettstedet: Kun 50 prosent av Facebook-brukerne er sikre på at de fortsatt vil ha en Facebook-profil om ett år.

Professor Tor W. Andreassen tror likevel Facebook vil fortsette å vokse i perioden fremover, spesielt i gruppen brukere over 50 år.

Kilde: Aftenposten

31. mai 2012

NSMs årsmelding 2011: Grunnsikring viktig for samfunnet

I det digitale samfunnet, hvor alle er bundet sammen av datanettverk, er samarbeid helt nødvendig, både mellom offentlige etater og næringslivet. Nettet kjenner ingen grenser, heller ikke nasjonalstatens grenser. Derfor er Norge helt avhengig av andre lands myndigheter og bedrifter for å ha sikre nok nettverk.

Sikkerhetstilstanden er fremdeles ikke god nok i Norge. I årsmeldingen beskrives den som fortsatt svekket, med store sårbarheter og en generelt for lav risikoforståelse blant virksomheter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Det hvite hus til kamp mot datavirus

De amerikanske myndighetene lanserer et testopplegg for å kjempe mot datavirus og såkalte botnets, og oppmuntrer samtidig Internett-leverandører og finansselskaper til å dele informasjon om slike nettverk.

Et botnet er et nettverk med infiserte datamaskiner som kan bli brukt til å stjele informasjon eller lage så mye trafikk mot nettsider slik at de bryter sammen. For å lage et botnet sender hackere gjerne ut programmer, ofte forkledd som lenker eller gjemt bort i vedlegg på e-poster, som infiserer en datamaskin med virus når de åpnes.
Fem millioner infisert

– Problemet med botnets er større enn enhver industri eller et land klarer å håndtere alene, skriver Det hvite hus' nettsikkerhetskoordinator, Howard Schmidt, i en kunngjøring.

Kilde: Hardware.no

26. mai 2012

Sikrer Facebook seg Opera?

Nettstedet PocketLint henviser til en ikke navngitt kilde som forteller at Facebook er i ferd med å snuse på nettlesermarkedet. Dette kombinert med at Opera Software har en overlegen posisjon på mobil, med over 270 millioner brukere på sin plattform, gjør at spekulasjonene går høyt.

Den velrenommerte teknologibloggen The Next Web omtaler saken og henviser til en kilde med god kjennskap til Opera. Kilden opplyser at Operas ledelse for tiden er i samtaler med potensielle kjøpere av selskapet, og at de har gått til ansettelsesstopp. Det siste er et typisk grep å ta før et eventuelt oppkjøp.

Kilde: DN.no

24. mai 2012

Yahoo klar med nettleser

Yahoo overrasket onsdag med å lansere nettleseren Axis. Det er riktignok  ikke en fullblods nettleser, men snarere et skall eller ekstra lag mellom brukeren og surfeopplevelsen. Likefullt hevder Yahoo at de med dette produktet skal «redefinere hva det vil si å søke og surfe på nettet».

Interaktive søk med visuell fremstilling av treffsidene i en horisontal liste er et sentralt element. Det samme er synkronisering av bokmerker og aktive faner på tvers av datamaskinen og ulike mobile enheter.

Kilde: Digi.no

Historisk fall for Internet Explorer

Forrige uke sto Google Chrome for 32,76 prosent av all nettrafikk i verden i forrige uke. Internet Explorer har fortsatt en markedsandel på 31,94 prosent. Mozilla Firefox er nummer tre på listen med 25,47 prosent av trafikken. Apple Safari har 7,08 prosent av all nettrafikk i verden, mens norske Opera har 1,74 prosent.
Kilde: DN.no

23. mai 2012

Lover billigere samtaler til utlandet

For «noen hundre kroner» (det oppgis ingen listepris) kan man kjøpe et «SIM-plaster» – en supertynn brikke – som festes til mobilens vanlige SIM-kort.

SIM-plasteret aktiveres når man ringer til noen i utlandet, eller bruker mobilen under et utenlandsopphold. Da rutes samtaler automatisk over IP i stedet for gjennom mobiloperatørenes roaming-løsninger.

Interfone International, det danske selskapet som har utviklet løsningen, har etablert et internasjonalt nettverk av samarbeidspartnere som sørger for at samtalene rutes utenom mobiloperatørene unntatt der de bare tar seg betalt som for lokalsamtaler.

Kilde: Digi.no

20. mai 2012

De største Facebook-truslene

Ekspertenes viktigste Facebook-tips:
 • Sett vennene dine i bås.
  • Gå gjennom hele vennelisten din og merk kontaktene som venner, familie eller bekjente. Når du legger ut noe kan du velge ikke å dele innholdet med alle.
 • Ikke legg inn apper eller trykk «Tillat» på noe du ikke har oppsøkt selv.
 • Hvis du deler en video eller lenke bør du skrive en kort personlig kommentar slik at dine venner ser at den ikke er publisert automatisk på dine vegne.
 • Del deg selv.
  • Vær forsiktig med tagging og deling av bilder av andre. Du bør helst bare spre informasjon om deg selv og la dine venner bestemme selv om de vil bli tagget eller eksponert.
 • Det er lett å se hvilken informasjon en app ber om og når den henter informasjonen. Men det er vanskelig å vite hvordan den blir brukt videre.
 • Facebook er bygget som et åpent system for deling, lekkasjer kan og vil oppstå.
 • Facebook-spill er ofte bare scenetepper for informasjonshøsting. Mange spill ber om langt mer innsyn i din profil enn de trenger for å la deg spille.
 • Når barn skal begynne med Facebook, bør de få en innføring i dette med deling og at nettet fanger på permanent basis. Lær dem å være kritiske både til deling og hvilke lenker de klikker på.
 • Fjern apper du ikke vet hva er og de du ikke bruker lenger.
 • Apper du la til for mer enn et år siden har fått nye innstillinger. Gå gjennom disse og fjern tillatelser du ikke ønsker å gi.
Kilde: DN.no

15. mai 2012

Store Norske viser vei for digitale etternølere

- Kunnskap på nett er mer som infrastruktur. Da Store Norske var en bok som stod i hylla hadde vi forståelse for at en bok er en bok, den kan være utdatert. Med internett har det blitt til at leksikon er som en trikk: Den må komme i tide – med andre ord er det blitt som infrastruktur, sa Ida Jackson om ambisjonene for nye SNL under nylanseringen.

Hun påpekte at mange informasjonsdirektører i det offentlige har bakgrunn fra media og tenker at det er viktig med oppslag på Dagsnytt18, ikke at de sitter på mye informasjon det er viktig at ligger på toppen av Google hver eneste dag.

Her er vi ved en kjerneutfordring for alle som ikke ønsker å blir forbigått men å finne sin rolle i det digitale informasjonssamfunnet. Det er mye som tyder på at en god del såkalt digitalisering i den norske offentligheten, av alt fra digital kulturarv til forskjellige datasett, er gjort på den analoge tidsalderens premisser.

Kilde: Netthoder

11. mai 2012

Webapps skal kunne snakke sammen

Britiske Paul Kinland, som er tilknyttet Googles Chrome-team, regnes som hovedperson bak den foreslåtte webstandarden Web Intents, som først og fremst introduserer en lettvekts RPC-mekanisme (Remote Procedure Call) mellom webapplikasjoner som ikke eksplisitt vet om hverandre.

I et blogginnlegg kommer Kinland med et eksempel. Dersom du lager en bildegalleriapplikasjon og ønsker å la brukerne redigere bildene slik at de kan fjerne røde øyne fra et foto. Hva om man enkelt kan få en helt separat tjeneste til å utføre denne oppgaven på fotografiet, for så å sende det redigerte fotografiet sømløst tilbake til bildegalleriet?

Kilde: Digi.no

9. mai 2012

Netflix norgeslanseres til høsten

Netflix' abonnementsmodell går ut på at kundene får strømmet filmer og tv-serier til sine datamaskiner eller mobile enheter mot en fast månedspris på 7,99 dollar, i underkant av 50 kroner. NRKBeta skrev i fjor at Netflix er for film hva Spotify er for musikk her i landet. Og vi vet alle hvor populært det er.

Den amerikanske streamingtjenesten etablerte seg i januar i år i Storbritannia og Irland, så de er allerede på plass i Europa. Og nå skriver Dagens Næringsliv at den amerikanske tjenesten kommer til å lanseres i Norge og Norden til høsten, nærmere bestemt i oktober, ifølgeDinSide.

Kilde: PCworld

24. april 2012

Lager spillplattform av Wordpress

Verktøyet har fått navnet Gamefroot, et ordspill på det engelske ordet fruit som betyr frukt. Ordet froot brukes gjerne om teknologi som er enkel å bruke.

Med Gamefroot kan du enkelt lage spill i 8-bits stil med å bruke pre-definerte spritesheets, eller laste opp egen grafikk. Alle objektene kan tildeles verdier som helse eller skade og animasjon. Du kan også laste opp egen bakgrunnsmusikk, eller bruke en av de mange låtene som er tilgjengelig i verktøyet.

Under overflaten bruker Gamefroot programmeringsspråket SCRATCH . Programmeringsspråket er utviklet ved MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA, og er utviklet med tanke på undervisning.

Kilde: Computerworld

Kartverket frigir mer kartdata

Kartverket legger nå ut en ny pakke kartdata til fri bruk. Denne gangen er det en pakke med illustrasjonskart og kartdata til bruk i målestokkområdet 1:500 000 til 1:3 000 000, som stilles gratis til disposisjon for allmennheten.

De frigitte dataene kan brukes til å lage blant annet temakart, interaktive kart og som datagrunnlag for kartløsninger på nett.
Selve illustrasjonskartene kan enkelt tas i bruk av folk flest, mens det nok først og fremst er profesjonelle utviklere og brukere som vil kunne utnytte vektorversjonen med de underliggende dataene. Det kan for eksempel være program- og systemutviklere, turistnæring, friluftsliv og interesseorganisasjoner.

Kartverket

Is Norway Leaving Its Tech Startups Out In The Cold? | TechCrunch

I am regularly reminded of the amazing innovation coming out of the Nordic region. Countries like Sweden, Finland and even tiny Denmark regularly punch above their weight, producing global companies like Spotify, Rovio, Tradeshift and Everbread. But there remains one country which seems bizarrely content not to engage nearly as much with the global tech scene, and that’s Norway.

There are only 42 companies listed on CrunchBase for Norway. Because of its global nature, CrunchBase is usually a good indication for how internationally active the startup are in a country. In Finlad there are 55, Sweden 131.

And despite a world-renowned education system, social support system and a great quality of life, Norway looks like it is losing the battle to join the global innovation race.

TechCrunch

19. april 2012

Tror Kina kan lamme GPS

En rapport til den maerikanske kongressen, Risk Assessment of United States Space Export Control Policy (pdf, 44 sider), gir USAs forsvarsdepartement og utenriksdepartement også en gjennomgang av risikoen knyttet til Kinas romrelaterte virksomhet og evner, og landets metoder for å skaffe tilgang til teknologi.

Her slås det fast at vellykket industrispionasje mot amerikanske forsvarsleverandører gjennom mange år, samt intens egen satsing på romteknologi, har gitt Kina evnen til å lamme USAs bruk av kritisk satellittkommunikasjon, samt satellitter knyttet til det globale posisjoneringssystemet GPS.

To anonyme etterretningsoffiserer kommenterer rapporten overfor Bloomberg: De sier at poenget med denne virksomheten fra Kinas side er å hindre USA fra å kunne angripe Kina militært, det være seg til sjøs, fra luften, fra rommet eller fra kyberrommet.


Kilde: Digi.no

16. april 2012

Lovlig nedlasting truer spillsalget - DN.no

Salget av pc- og konsollspill over disk i Norge og Norden synker, ifølge en markedsundersøkelse fra markedsanalyseselskapet GFK.

I Norge sank antallet solgte spill med over syv prosent, mens inntektene fra spillsalg sank med hele 12,15 prosent i forhold til året før. Samtidig viser den samme undersøkelsen at vi bruker mer tid på spill enn noensinne.

Årsaken ligger ifølge de nordiske spill- og multimediaforeningene i at stadig mer av spillomsetningen foregår som nedlasting direkte fra distributørene i stedet for over disk i en butikk.

Kilde: DN.no

– Internett står i fare!

Et av grunnpilarene til Internett kan være i fare, skal vi tro en av Google-grunnleggerne, Sergey Brin. I et intervju med The Guardian legger Brin ut om farene dagens Internett står overfor, og retter en pekefinger mot overvåkende regjeringer, underholdningsbransjen og deres forsøk på å stoppe piratkopiering, og selskaper som Facebook og Apple med deres lukkede systemer.

For fem år siden holdt Brin en lignende tale, hvor han mente at land som Kina aldri ville kunne begrense og sensurere internett over en lengre tid. I dag er tonen en annen, og han sier de har klart å motbevise han:

– Jeg trodde aldri det var mulig å putte ånden tilbake i flasken, men nå ser det virkelig ut som det er nettopp det de har klart å gjøre, forteller han.


Kilde: Hardware.no

14. april 2012

Du vil bli overvåket – hvert andre minutt

Hvor detaljert oversikt skal norske myndigheter ha over hvor du har vært? DN.no har forsøkt å finne frem til estimater for hvor mye som vil lagres med den nye loven, men alt tyder på at den ble vedtatt uten noe slikt anslag. Den store jokeren har vært lagring av pålogging til mobilt internett.

Mobilt internett fremstår nemlig som "alltid pålogget" for brukeren, men for å spare strøm logges du av relativt raskt når forbindelsen ikke brukes.

Datalagrinsdirektivet krever at hver oppkobling på internett skal lagres, og trolig vil det være disse oppkoblingene som regnes med. I tillegg til dette kommer samtaler, sms, mms, og for mange brukere vil posisjonen lagres godt over 30 ganger i timen. På årsbasis utgjør dette over 250.000 slike posisjoner – mer enn hvert andre minutt i snitt.


Kilde: DN.no

Microsoft starter friprogselskap

Microsoft Open Technologies Inc. skal sørge for at Microsofts produkter spiller på lag med åpne standarder og friprog. Samtidig skal selskapet være mellomledd mellom friprogutviklere og Microsoft.

Microsoft har lenge samarbeidet med friprog-organisasjoner som for eksempel Apache Software Foundation og Opencurve, og det nye selskapet skal sørge for bedre samspill mellom lukket og åpen programvare.

Kilde: Computerworld

13. april 2012

Løsepengevirus!

NorCERT rapporterer at de har sett en økning av et virus som krypterer filer på datamaskiner. For å dekryptere filene slik at de blir lesbare krever angriper at man betaler løsepenger for å få passordet.

Slike virus kalles "ransomware" eller "kryptovirus" / "løsepengevirus".

Det er en type skadevare som ved infeksjon vil kryptere alle eller utvalgte filer på den infiserte datamaskinen. For å få gjenopprettet (dekryptert) filene kreves det et passord, som kun forfatteren av skadevaren kjenner. For å få tilgang til denne nøkkelen blir man avkrevd løsepenger (ransom). Prøver man å dekryptere filene med feil nøkkel gjentatte ganger kan det føre til at filene slettes eller blir ødelagte.

Ransomware kan spres på samme måte som vanlige virus og ormer. Den kan også spres, kanskje enklest og mest effektivt når man besøker en nettside, ved såkalt "drive-by-exploits". Dette skjer ved at viruset utnytter svakheter i nettleser og eller nettlesertillegg. Med andre ord holder det at en bruker besøker en nettside for å bli infisert. Det er nettopp denne typen som NorCERT har sett den siste tiden.

I tillegg til at filer på brukerens datamaskin krypteres, krypteres også filer som ligger på delte nettverkstilkoblinger som datamaskinen har tilgang til.

Kilde: NorSIS

12. april 2012

Kutter mellomleddene i finansmarkedet

Den amerikanske investeringskjempen BlackRock planlegger å lansere en handelsplattform i obligasjonsmarkedet i løpet av året som lar verdens største fondsforvaltere handle direkte med hverandre, og dermed gå utenom børsmarkedet og meglerhusene, skriver The Wall Street Journal.

BlackRock vil kun kreve en liten avgift for tjenesten som vil være mye lavere enn kommisjonen som tas på Wall Street. Enkelte transaksjoner vil effektiv fjerne behovet for meglerhus som lenge har fungert som mellomledd i kredittmarkedene, hevdes det.

Forvaltningskjempens ledelse har lenge kritisert måten meglerhusene på Wall Street holder et unaturlig stort prisgap mellom salgs- og kjøpsprisene på obligasjoner, og selskapet har derfor søkt å redusere kostnadene for sine kunder, ifølge WSJ.

Kilde: DN.no

Kjendis-Breivik til fri kommersiell bruk

Kampen om å tvinge fram Breivik som en salgbar kjendis er over. Dagspressen vant en knusende seier, med oppsiktsvekkende god hjelp av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Anført av Dagbladet la dagspressen ned betydelig ressurser i å skape Breivik om til en anvendelig kjendisfigur. I starten selvsagt tildekt bak forsiktige varianter av «opplysningsplikt» og «samfunnsoppdrag», dernest tiltakende brutalt og offensivt. Man burde tatt hintet da NRK og TV2 kappløp om å sende den første terrordokumentaren. NRK vant, og sendte sin første dokumentar lørdag 06. august. TV2 to dager senere. Så valgte både TV og aviser å dekke begravelsene. Nært. Mennesker i sjokk og dyp sorg. En tilstedeværelse som savnet enhver blygsel. Samfunnsoppdrag? Nei, rent salg.

Kilde: Journalisten.no

10. april 2012

Pissredde Zuckerberg

Verdens største sosiale nettverk har allerede minst 845 millioner brukere. Den populære fotodelingsappen de kjøper har visstnok 30 millioner, men trolig er mange av dem allerede registrert på Facebook. En kapitalutvidelse så sent som i forrige uke verdsatte Instagram til 500 millioner dollar, ifølge AllThingsD.

Hvordan kan Facebook få dager senere da rettferdiggjøre å punge ut en milliard dollar?
Svaret synes å være plattformen. Og et klart defensivt grep.

Instagram er nemlig ikke bare en fotoapp, men også et sterkt voksende sosialt nettverk. Og i motsetning til Twitter og Facebook er Instagram født og skapt for mobil, der den neste milliarden brukere ifølge telebransjen vil komme.

Mark Zuckerberg sier i en kunngjøring at selv om produktene komplementerer hverandre, så skal Instagram vokse videre og stå på egne bein.

Kilde: Digi.no

4. april 2012

Den nye mediestøtten: Bordet fanger

Etter å ha holdt medie-Norge på pinebenken i mer enn ett år, kom kulturminister Anniken Huitfeldt i forrige uke ut av tenkeboksen med et forslag til hvordan den direkte pressestøtten skal moderniseres. Forslaget innebærer at produksjonstilskuddet til aviser med svak økonomi blir mer plattformnøytralt. I fremtiden vil også rene nettaviser kunne få støtte hvis brukerne betaler for innholdet.

På kort sikt vil ikke endringen ha vesentlig effekt verken på hvem som får pressestøtte eller hvor mye de får. Dermed kan omleggingen virke som et spill for galleriet. Det er den ikke. Omleggingen har potensial til å endre dynamikken i avismarkedet. Som Huitfeldt påpeker, straffer den nåværende pressestøtteordningen aviser som lager attraktivt nettinnhold. Den moderniserte ordningen vil derimot stimulere til økt digital innovasjon og mer effektiv distribusjon.

Redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen mener det er juks å kalle den nye ordningen plattformnøytral fordi digitale gratisaviser fortsatt ikke kvalifiserer. Det er mulig å forstå hans skuffelse, men ordningen er fullkomment plattformnøytral. Gratisaviser på papir får heller ikke støtte!

Kilde: Vox Publica

26. mars 2012

Jobbsøkere må oppgi Facebook-passord

I forrige uke rettet Associated Press et søkelysmot et nytt fenomen innen amerikansk arbeidsliv: Arbeidsgivere som krever innsyn i jobbsøkeres private Facebook-kontoer.

Det vises til eksempler fra privat og offentlig sektor. Praksisen forsvares særlig av instanser innen politi og fengselsvesen. De oppgir et behov for å kunne granske mulige forbindelser til tvilsomme miljøer, og hevder at man får vite mer om en person gjennom Facebook enn gjennom dybdeintervjuer av nære venner.

MSNBC avslører at høyskoler og universiteter i USA rutinemessig krever at en trener eller en inspektør får vennestatus hos alle på institusjonens ulike idrettslag.
Kilde: Digi.no

Streaming overgår fysiske plater for første gang

Vi streamer film og musikk som aldri før og trenden ser ut til bare å øke. En ny undersøkelse fra analyseselskapet IHS Screen Digest beregner at antall kjøp og leie via streaming i USA alene vil overgå fysiske medier som DVD og Blu-ray med over én milliard i 2012.

Bruken av streaming får seg et enormt hopp mellom 2011 og 2012. I fjor var streamingnivået på 1,4 milliarder kjøp eller utleier, mens det i år er ventet å nå hele 3,4 milliarder.

Til sammenlikning synker DVD- og Blu-ray-markedet sakte, men sikkert. I 2012 er det ventet at det skal bli kjøpt og leid 2,5 milliarder fysiske enheter i USA – altså én milliard færre enn streaming.

Kilde: Hardware.no

En varslet katastrofe

Midt i mars klarte Teknisk Ukeblad å få tak en hemmeligstemplet rapport. De meldte at Altinn hadde store potensielle problemer. Knapt var artikkelen publisert før det smalt. Smellet har fått betegnelsen Kenneth.

Alle som prøvde å sjekke inn for å se på sin skatteavregning fikk dataene til Kenneth i 17 minutter før Altinn ble stengt tirsdag 20. mars klokken 18.34.

Da hadde Nærings og Handelsdepartementet (NHD) sittet på rapporten fra Det Norske Veritas (DNV) siden begynnelsen av oktober 2011. Rapporten var umiddelbart blitt hemmeligstemplet. Etter problemene gikk det bare noen dager før NHD friga rapporten fra DNV.

Kilde: Computerworld

22. mars 2012

Utsetter Datalagringsdirektivet

Onsdag ettermiddag orienterte Justisdepartementet Stortinget om at reglene for datalagringsdirektivet blir utsatt. Årsaken er at man ikke rekker å få klar en modell for kostnadsfordeling innen 1. juli, datoen som er satt for at direktivet skal tre i kraft.

– Departementene tar sikte på å sende lovforslag om kostnadsfordelingsmode på høring i løpet av sommeren 2012. Det vil ikke være mulig å få på plass regler for kostnadsfordeling innen 1.juli 2012 og ikrafttredelsestidspunktet for reglene om datalagring vil derfor bli forskjøvet, skriver samferdselsdepartementet i et høringsbrev som ble offentliggjort torsdag.

Kilde: Digi.no

15. mars 2012

Google planlegger stor ombygging av søkemotoren

Google skal slippe en ny versjon av sin berømte søkemotor i nærstående fremtid. Den nye utgaven inneholder en rekke endringer som beskrives som de mest dramatiske noensinne i tjenestens historie.

Søkemotoren vil nemlig levere mer enn bare en liste over lenker. Den skal blant annet presentere fakta og direkte svar på søkeforespørsler øverst på resultatsiden. Dermed blir det også endringer av hvordan nettsider blir vektlagt og plassert blant resultatene.

Google erstatter ikke sitt nåværende nøkkelordbaserte system, men satser på å utvide det med det som kalles "semantisk søkning". Dette innebærer at tjenesten forsøker å analysere betydningen av søkeordene du bruker.

Kilde: Hardware.no

13. mars 2012

Dette vil Telenor blokkere

Selv midt på natten, da folk flest sover, er signaleringen fra smartmobilene aldri mindre enn rundt halvparten av trafikktoppene på dagtid. Det er de dataintensive mobilapplikasjonene som kjører i bakgrunnen, med mange spørringer mot mobilnettet, som ifølge Telenor er årsaken.

Gjennom tett samarbeid med bransjeorganet GSM Association (GSMA) vil Telenor anmode app-utviklere om å begrense seg. Et eget prosjekt kalt Smarter Apps for Smarter Phones er opprettet for å oppfordre til «nettverksvennlig» programvare og for å rette søkelyset på problemet. De har utgitt en veiledning (pdf) til app-utviklere.

Kilde: Digi.no

5. mars 2012

Åpen trusselvurdering

Fokus 2012 retter oppmerksomheten mot noen geografiske og tematiske områder som E-tjenesten mener er av særlig betydning for norske beslutningstagere og norsk opinion.

På denne måten ønsker E-tjenesten også å presentere seg og sitt arbeid overfor et bredere publikum og samtidig bidra til en informert debatt om hva som påvirker nordmenns sikkerhet.

Etterretningsarbeidets karakter legger sterke begrensninger på muligheten til åpenhet, men E-tjenesten har samme mål og forholder seg til de samme realiteter som Forsvaret for øvrig. Fokus 2012 er Etterretningstjenestens beskrivelse av trekk i bildet som berører oss.

Les rapporten her

Kilde: Forsvaret.no

2. mars 2012

Aftenposten og bokbransjen

Hva er det Aftenposten vil med sin dekning av bokbransjen? To nylig gjennomførte, uavhengige utredninger om bransjen konkluderer med at den norske bokpolitikken fungerer utmerket og at bransjen leverer på kvalitet, bredde, tilgjengelighet og leselyst. Aftenposten fortier de positive hovedkonklusjonene i begge rapporter og fortsetter å svartmale og feilinformere.

Boklaben

A-pressens kjøp av Edda Media er i strid med regionale eierskapsbegrensninger

Medietilsynet har vurdert om A-pressens kjøp av Edda Media strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven og legger i den forbindelse fram et høringsnotat.

– Vi sender nå notatet ut på høring og vi har vurdert om kjøpet strider mot de nasjonale og regionale eierskapsgrensene i medieeierskapsloven. Vår foreløpige vurdering er at kjøpet strider mot de regionale, men ikke de nasjonale grensene, sier Tom Thoresen, direktør for Medietilsynet.

Medietilsynet har i høringsnotatet foreløpig kommet til at A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media får en betydelig eierstilling i medieregionene øst og vest for Oslofjorden. A-pressen vil da eie 14 av 17 aviser i medieregionen Østviken, og 23 av 29 aviser i medieregionen Vestviken, det tilsvarer henholdsvis 87,6 og 73,6 prosent av avisopplaget i regionene. Etter medieeierskapsloven vil det foreligge en betydelig eierstilling regionalt ved en kontroll av 60 prosent eller mer av det totale avisopplaget i regionen.

I tillegg har Medietilsynet foreløpig vurdert det slik at oppkjøpet strider mot formålet i medieeierskapsloven.

Tjener millioner på Wordfeud

- Wordfeud vokser fortsatt, men det som er genialt med å ha en app med reklame, er at den fortsetter å tjene penger når den brukes, selv om det ikke er mange nye nedlastinger, sier Bertheussen til Dagens Næringsliv. Han får utbetalt i snitt omtrent 2,70 kroner per tusen reklamevisninger.

Med 35 millioner visninger daglig gir det nesten 100.000 kroner i inntekter daglig. Det blir 36,5 millioner kroner på et år, dersom spillerne bevarer interessen i samme grad.

Kilde: DN.no

Twitter selger gamle Tweets

Twitter har nå alliert seg med Datashift, som får tilgang til Twitters arkiver tilbake til januar 2010. Disse meldingene skal legges i en skybasert tjeneste, der andre selskaper kan betale for tilgang. Twitter får en del av inntektene.

- Twitter har virkelig blitt en utrolig verdifull informasjonskilde. Det er en flodbølge av selskaper som ønsker å dra mer nytte av det, sier toppsjef i Datashift, Rob Bailey til CNN.

Kilde: DN.no

1. mars 2012

Rapport om identitetstyver

Rapporten Identitetstyveri fra SIFO viser at mange nordmenn har blitt offer for id-tyveri, og opplevd at det er opprettet lån og kreditt eller kjøpt varer og tjenester i deres navn.

Rapporten er basert på en årlig undersøkelse i regi av SIFO. Årets undersøkelse ble gjennomført av TNS Gallup. Undersøkelsen antyder at nordmenn er altfor tillitsfulle og generelt dårlige til å beskytte personlige opplysninger.

Kilde: Computerworld

29. februar 2012

Facebook inn i mobilapp-krigen

Facebook. De har nå samlet et knallsterkt team på 30 teknologigiganter som kaller seg Core Mobile Web Platform Community Group, og skal jobbe sammen for å endre tyngdepunktet i mobilbransjen. Målet er nemlig å frigjøre mobil-apps fri fra de lukkede apps-systemene.

- Vi skal se på de 100 mest populære appene, og finne ut hva som kreves for å skrive dem som en webapplikasjon som kan brukes i en nettleser, sier Lars Erik Bolstad, utviklingssjef for kjerneteknologi i norske Opera.

Kilde: DN.no

Telenor gir gratis mobiltilgang til Wikipedia

Under en pressekonferanse på Mobile World Congress tirsdag annonserte Telenor at de har inngått en samarbeidsavtale med Wikimedia Foundation, selskapet som står bak Internett-oppslagsverket Wikipedia.

Avtalen går ut på at Telenors kunder i Pakistan, Bangladesh, Thailand, Malaysia, India, Montenegro og Serbia får fri tilgang til Wikipedias mobilversjon som kun inneholder tekst. Ved å ikke trenge å bekymre seg for datatrafikkostnader når kundene surfer på denne mobilsiden tror Telenor at kundene på sikt også vil få øynene opp for mobilsurfing. Telenor legger likevel mest vekt på det at kunder i utviklingsland nå får mulighet til å tilegne seg kunnskap på en ny måte.

Vi har gjort tilgjengelig en veldig enkel og billig tilgang til informasjon, via tilkoblede mobiltelefoner, som tidligere ikke har vært tilstede, sier Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas.

Kilde: Amobil.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket