15. mars 2005

Felles regler skal hindre prisjuks

På den inter­nasjo­nale for­bruker­dag­en i dag iverk­setter de nord­iske for­bruker­om­bud­ene en felles hold­ning til bruk av pris­opp­lys­ning­er og pris­sammen­ligning­er. Dette gjelder markeds­føring av ekom­tjenester som fast­telefoni, mobil­telefoni og inter­net­tilgang. Framover forventes det at alle i ekombransjen markedsfører produktene sine i tråd med de nye fellesnordiske prinsippene.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket