11. mars 2005

Krever strammere patentsystem

Et søksmål Microsoft kommer til å kjempe til siste slutt, er det fra Eolas, som symboliserer alt selskapet hater ved det nåværende systemet, nemlig en gruppe forskere og forretningsfolk som leverer en patentsøknad på teknologi som mange har oppfunnet før dem, får søknaden anerkjent, og deretter greier å overbevise en rettsinstans om å tilkjenne dem mange hundre millioner dollar i erstatning fra Microsoft. Eolas-patentet ble nylig kjent ugyldig, og domstolen som ga Eolas medhold er pålagt av en øvre ankeinstans å ta opp saken på nytt i full bredde.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket