6. september 2005

Alle svensker skal få Internett

Telenettet i Norge ble bygget ut med prinsippet om at telefon var en rettighet i vårt spredt bebygde land, men slik har det ikke blitt med Internett - foreløpig.

Men i Sverige tok i går Post- og telestyrelsen (tilsvarende Post- og teletilsynet i Norge) en viktig prinsippavgjørelse og besluttet at alle fast bebodde husholdninger og bedrifter i Sverige skal ha tilgang til både fast telefon og internett - og det til en "overkommelig" pris.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket